ชื่อลูกค้า
คุณทรงสิทธิ์  อัตระผดุง
คุณ ศิริพร มรกตจินดา
ร้าน พ.มั่นคงยนต์ / คุณพัลลภา โพธิอภิญาณวิสทธิ์
ร้านซุปเปอร์เฮง
คุณชนรรค์  อาจองค์
คุณ นพพร  ทองจันทร์
คุณ ธานินทร์ ชินปัญญ์
คุณ นริศ  ดวงใน
ร้านหนังสือแบล็คแคท
คุณอารยา  จัดส่งถึงบ้านด้วยค่ะ
คุณบังอร
คุณ  จุฑามาศ มณีวงศ์
คุณ สมงาม นันตะสุพรรณ
ร้าน อ.ทองไทยท่ามะกา
คุณสุชาติ สุตันตั้งใจ
ร้าน นรินทร์ ไหมไทย
คุณ จุฑารัตน์   มนัสวิยางกูร
คุณณทิญา   จงสถาพรยิ่ง
โรงพิมพ์บ้านดนตรี
บริษัท ไลฟ์เวลล์ ไอที ดิจิตอล จำกัด (โกดังสินค้า)
คุณจารุวรรณ ฮอมณี /จ่ายต้นทางค่ะ
คุณ อินทรชิต หอวิจิตร / กรุณาจัดส่งถึงที่นะค่ะ
Ox supermarket /คุณ วัฒน์ธรกรณ์ รุ่งพรทวีวัฒน์
คุณชาญชัย  คริกาผล
ร้าน stmartshop
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สิริภัสร์ ลีฟวิ่ง
SARAWUT   RUNGROJWONGSIRI
บริษัท นิวตร้ากรีน จำกัด
คุณ นิภาพร  ผาสีดา
คอฟฟี่อินดี้ พรพิมาน
บริษัท ศิววิษณ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
คุณ อติพงษ์ ยั่งยืนพงษ์
รับคนงาน
บริษัท ลิตเติ้ล ดอท พริ้นติ้ง จำกัด
คุณ ลลิตพรรณ กุลนิล
คุณ นริศรา อุดแก้ว
คุณอรรถพล ตันติสันติกร/ กรุณาโทรแจ้งก่อนส่งสินค้านะค่ะ
คุณ อดิศักดิ์ กลั่นประสิทธิ์
คุณ กิตติยา พูลเกษม
คุณ สราญวิชญ์ อ่ำสุข
บริษัท ปุณรดายาไทย จำกัด
Tianjin Chengfan Int'l Trading Branch (Thailand) Co.,Ltd
คุณ พิมพ์ลักขณ์ จันทนพ
คุณ ตุ้ม
คุณ สุจารี  ปานแดง
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
คุณภัทรกร  วัฒนายนต์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิมปานิ (คุณ เอกสิทธิ์ โกมลกิตติพงศ์)
คุณสินชัย  ฤทธิ์เนติกุล
คุณ เสวียน ปันติ
คุณปาลประภา  ใหลเจริญ
ร.ต.อ.สมนึก กุลมณี
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
สาลี่ ขนส่ง อยู่ระหว่างสาย5
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
ตั้งง่วนหลี ขนส่ง อยู่สุดถนนพุทธมณฑล สาย 3 เบอร์ 02-4413022
ชัยภูมิวัฒนสินขนส่ง สาย 3 ซอย 17/2
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
กำแพงแสนรุ่งเรือง ขนส่ง สาย  3 ซอยสนามกีฬา
ลี้ฮะจัก ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  เบอร์โทร มหาสารคาม 043-712851 เมืองพล 061-0469828 ขอนแก่น042-3270693 บ้านไผ่ 043-274443
ส.สมจิตร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2
สหเลยอุดร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์โทร 02-4103413
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
พีอนุสรณ์ตะวันออกขนส่ง สาย 2 ซอย 24 โทร.กรุงเทพ 02-8858033-4
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  377  เลขที่  18809
จัดส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
เล่มที่ 2040  เลขที่ 101980
5318070212090
5318070212175
5318070212069
5318070212205
5318070212137
5318070212113
619060282
เล่มที่ 0688  เลขที่ 34388
เล่มที่ 0688  เลขที่  34389
เล่มที่  0847  เลขที่ 42343
เล่มที่  1702 เลขที่ 85076
เล่มที่ 747  เลขที่ 39
เล่มที่ 030  เลขที่ 1460
เลขที่ 024265
เล่มที่ 290  เลขที่ 14479
เล่มที่  303  เลขที่  15148
เล่มที่  507  เลขที่  25343
 
B0118089126
เล่มที่  102  เลขที่  5055
เล่มที่  16046  เลขที่  802268
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
PC 2010 0519 4 TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
PC 2010 0520 3 TH/PC 2010 0521 7 TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EU796576992TH
EU796576975TH
EU796576989TH
EU796577009TH
6721807018077
6721807018046
จำนวน
5กล่อง
4 ม้วน
1 ถัง
1กล่อง1ห่อ
1กล่อง2ห่อ
1 กลอ่ง
1กล่อง
1 ม้วน
1กล่อง1มัด
2 กล่อง
1 กล่อง
1 กล่อง
6 ห่อ
3มัด
3ถุง
11 กล่อง
8 กล่อง
1กล่อง1มัด
5 ม้วน
8 กล่อง
1กลอ่ง1ห่อ
1 กลอ่ง
3ห่อ
3 กล่อง13 ห่อ