ชื่อลูกค้า
คุณ อเนก.  ใจดี (ร้าน O.POWER)
คุณ นิยม มาลัย
คุณวิลาศินี  เอี่ยมธนากุล
ร้านเพชรลดาเซอร์วิส   คุณเพชรลดา สวยรูป
Natalia Dorogova
คุณไพโรจน์  ศรีกันตะ
ศูนย์นาฬิกา  แว่นตา โชคทวี (ออกบิลคุณ ชนาพร  แสนอุบล)
ร้านเหมืองแดงเภสัช  (จัดส่งสินค้าถึงที่ด้วยค่ะ)
คุณชัยทวัฒน์  ตรีวัฒนาวงศ์
ร้านอันนาบุ๊คเฮ้าส์  ธรรมรัตน์ เสาวคนธ์
คุณจิรพจน์ ศิริบูลย์วรนาถ
ร้าน อ. ทองไทย คุณ สร้อยทอง ดาปาน
คุณ สุพัฒตรา   ภักดีศรี
คุณ สุพัฒตรา   ภักดีศรี
คุณ รำภาพร  แสงสุข
น.ส ปาณิศา รักกุศล
คุณเกียรติศักดิ์  ประภัสสรวัฒนา
โรงแรมเสาวลักษณ์ วิลล่า (คุณวีระประพันธ์ พันธุมี)(ค่าขนส่งเก็บปลายทางนะค่ะ)
บริษัท เซิง หยิง จำกัด
คุณ สุนิสา  ชาติกานนท์. (ร้านอาจารย์กบพันธ์ไม้)
คุณ วงค์เดือน ทองแดง (ร้านตัดพับเหล็ก ขายเหล็ก)
คุณ จารุต  จิตรธร
คุณวิไล  มีแก้วสุข จ่ายต้นทาง
ร้าน แท่นพานิช
ร้าน เดอะวันบีบีกัน (คุณเกรียงศักดิ์ แสนสำโรง )
คุณ โมลิกา โอสายไทย
คุณวรัญญา  เลไทสงค์
คุณ เปรม ปิยรัตนานนท์
คุณ จันทนา ตันติเวทเรืองเดช
คุณ ศรัณย์รักษ์ เหลืองอ่อน (เอ้)
คุณ ศุภชัย  จ้อยกันเจียก
คุณ ภัทรานิษฐ์  ไทยตรง
คุณโซมี่
คุณ บอย../คุณ สุปรีชา ปัญญาไตรรัตน์
ร้านเจ้อารี  คุณวิภาวรรณ สิริวรกุล
คุณ โอปอ  มหาวนา
คุณ ณัฎฐิดา ถาวร
คุณ พงศ์พิชญ์ พิณสาย
คุณ อรอนงค์ เขียวรัตน์
คุณ กันทริศร์ ถมังรักษ์สัตว์
Sahattaya  Achtzehn
คุณ กฤตพล  จีรังสุวรรณ
คุณ ตุ้ม
คุณ ชัยพฤกษ์ แย้มเพ็ง
คุณ แจน
บริษัท ชมพร จำกัด
บริษัท ซิงไท่ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณ สุภัคสรณ์  เตชุปกรณ์
K.เอ๋
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เอ็นเค กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
คุณศศิธร  แซ่ฮู๋
บริษัท โธมัสเมด จำกัด/รบกวนแจ้งก่อนส่งของล่วงหน้า 1 วันนะคะ
บริษัท บี วาย เอ็ม เทรดดิ้ง จํากัด
บริษัท เจบีเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด หยุดเสาร์อาทิตย์
คุณทิพวรรณ  ธรรมบัณฑิตย์
บริษัท เรียลซิมเพิล จำกัด
คุณอนุรักษ์  โรจนประดิษฐ์ สะดวกรับสินค้าไม่วันจันทร์ก็วันพุธค่ะ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เซาท์เทิร์น
คุณ สรวงหทัย  ตรงจิตต์รักษา
บริษัท นำไกรการทอ จำกัด ส่งด่วนพรุ่งนี้
บริษัท ซันโนโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด
ชุดโครงการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
คุณวิจิตรา ปาลเดชพงศ์
คุณ สราพร ก้าวหน้าชัยมงคล
บริษัท ชัยอนนต์ จำกัด
Warehouse คุณเปรมฤดี คงเรืองศรี
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
พาณิชย์ขนส่ง สาย 5
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5  โทร.02-8881230
บี.เอส (B.S.)ขนส่ง สาย 5 095-7346344
rc express สาย 4 065-6496558
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
บารมีขนส่ง ศูนย์ขนส่งไฮสปีค 555  สาย 4 โทร.087-8309947
บึงกาฬรุ่งเรือง สาย  4 089-9166193,089-9152733
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
Jk เอ็กเพรส สาย  3 ซอย 24  เบอร์โทร085-0157626
พรกิจขนส่ง  สาย 3 ซอย 16/5
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
ประจวบทองชัย สาย 2 ซอยสนามกีฬา ศูนย์ชัยพงษ์  โทร 02-4481977
กนกสยามนครการขนส่ง สาย 2 ก่อนปากทางเข้าศูนย์ขนส่ง
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
สุรินทร์พนมรุ้ง ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR 02-8874135
สุรินทร์พนมรุ้ง ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR 02-8874135
โกชุ้นระนองขนส่ง สาย 2 สี่แยกทศกัณฐ์ 095-5645159
โชคประเสริฐ สาย 2 ซอย 24โทร 077-544443
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 475 เลขที่ 23725
เล่มที่ 375 เลขที่ 18711
เล่มที่ 243 เลขที่ 12135
เล่มที่ 611 เลขที่ 30506
เล่มที่ 611 เลขที่ 30507
เลขที่ 5318070198073
เลขที่ 5318070198042
เลขที่ 5318070197991
เลขที่ 5318070197984
เล่มที่ 326 เลขที่ 16282
เลขที่ B0118056045
เล่มที่ 293 เลขที่ 24
เล่มที่ 902 เลขที่ 45064
เล่มที่ 902 เลขที่ 45061
เล่มที่ 902 เลขที่ 45063
เล่มที่ 902 เลขที่ 45062
เล่มที่ 229 เลขที่ 11407
เล่มที่ 030 เลขที่ 1462
เลขที่ 02-23379
เล่มที่ 083 เลขที่ 4145
เลขที่ 13453
เลขที่ 022194
 
เล่มที่ 848 เลขที่ 42370
เล่มที่ 461 เลขที่ 23038
เล่มที่ 461 เลขที่ 23039
เล่มที่ 4 เลขที่ 0171
เล่มที่ 4 เลขที่ 0172
เลขที่ 29011 / เลขที่ 29012
เล่มที่ 610 เลขที่ 30487
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
PC 2010 1143 3 TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
PC 2010 1144 7 TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EU031722799TH
EU031722785TH
EU031722808TH
6721807016882
6721807016851
จำนวน
1 กล่อง
15 กล่อง
5กล่อง2ห่อ
2กล่อง1ห่อ
4ห่อ
4ห่อ
12 กล่อง
6 ม้วน
1กล่อง1ห่อ
1 กล่อง
1ห่อ
1กล่อง
1กล่อง1ห่อ
2 กล่อง
2 ห่อ
1 กล่อง
5 ห่อ
17ห่อ
1ห่อ
1 กล่อง
1กล่อง2ห่อ1ม้วน
2กล่อง3ห่อ
1มัด1ห่อ1ถุง
1 ม้วน
1 กล่อง
2 ม้วน
1กล่อง
2ห่อ
41 ห่อ
1กล่อง5ห่อ