ชื่อลูกค้า
คุณสุวลีย์ ตั้งวิรุฬห์
คุณ ดิว พิริยะวณิชย์
ร้าน แพ็คกิ้งแลนด์
ร้านนิ่มเอ็กเพลสเเม่เเเตง(ปั้มบางจาก)   คุณธนพัฒน์ บุญยัง
เฉลิมพล อินทร
ร้านเบเกอรี่แลนด์กาญจน์ (ตรงข้ามตลาดเจเจ)
ร้านโฮมเซอร์วิส คุณ อุเทน ศรีนาคเรือง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.กรุงศรีรุ่งโรจน์ ทรานสปอร์ต(คุณ อัมรินทร์ จันทร์พิทักษ์ )
ร้านแสงสว่างนานาภัณฑ์
ร้านเปี่ยมศิริ/คุณ ธิติมา เปี่ยมศิริ
คุณ สมฤทัย พยนต์เลิศ
ปั้มเชลล์แสงนิสา นายแสงภพ รังษีพลาสวัสดิ์
คุณ กรวลี  พงษ์แตง
คุณเกรียงศักดิ์  กองอนวัชวงศ์
บริษัท บี.เอ็น.อีควิปเมนท์ จำกัด
หจก.โชคไพบูลย์ แบริ่ง
กบกิ๊ฟช็อป   ตรอกจันทร์
สุพิชญา ศุภวีระกุล
คุณภูริชญ์ โชคอุตสาหะ
คุณชัยยุทธ์  ทาเอี๊ยะ
หจก.มาลีเจริญทรัพย์ผลไม้( คุณ วรารัตน์  ฐานะวัชรานนท์)
หจก.ชัยพัทธ์เครื่องเขียน
คุณ โมลิกา โอสายไทย
บริษัท ไจแอนท์เบเกอร์มาร์ท จำกัด
ร้าน สังข์ทองวิทยุ
คุณ จีรวัส เขื่อนวัง
siriporn hunjeen
บริษัท อาร์แอลซี อินโนเวชั่น จำกัด
คุณ รักษ์สิทธิ์ / ข้าวปั้นฟู้ดส์
บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด / คุณ สุภาวรรณ
คุณ กฤษณะ/ บริษัท กลิทเทอรี่ อินโนเวชั่น คอสเมติก จำกัด
โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน
DUTRUETHAI C.
คุณ บอย../คุณ สุปรีชา ปัญญาไตรรัตน์
คุณสุปราณี  ไทยกำเนิด
คุณ ธงชัย ว่องไวไพศาล
บริษัท มาร์โคนี่ จำกัด
คุณนิธิศ  อินทะวงษ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตย์ดีไซน์แอนด์เดคคอร์เรท
คุณ ชลธี  สงสนธื
คุณ ประภาวรินทร์ อู่ตะเภา
บริษัท แมนต้า ซัพพลาย จำกัด
ณพพร ประทุมมาลย์
Maneerat   K.
คุณ จรรยาพร ลือสันติธีรกุล
คุณพิจิตร์  หนูหล้า
คุณ อภิชาติ  แสงเนตร
คุณ ภาณุวัฒน์ อินทร์โพวงษ์​
คุณพิไลวรรณ  วิเชียรพันธุ์
คุณ เมธินี ระรื่นเริง โทรแจ้งก่อนจัดส่งอย่างน้อยสัก 1 ชั่วโมงค่ะ
คุณปาลิตา  เจตนาเจริญชัย
คุณมานพ มันตานนท์
คุณพันธุ์เทพ เอกอรุณ
คุณ บัวทิพย์  น้ำประเสริฐกุล
คุณสินชัย  ฤทธิ์เนติกุล
คุณรุ่งฤทธิ์  ไชยรุตม์
คุณ ขนิษฐา  ใจคำ
คุณ ชาญชัย นิลอุดมศักดิ์
คุณ กิตติพงษ์ วามนตรี
บริษัท ยูนิแลมป์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
คุณภัคพิชา  อุดมผล.
เวฟเทค ดิจิตอล ออดิโอ แล็บ
ร้านไปรษณีย์โพสต์ แอนด์ เพย์ คุณพัชรนันท์  จิระวงศ์ตระกูล
ชื่อบริษัทขนส่ง
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
อังคณาขนส่ง (จั๊วหลี) สาย 5
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5
ก.กรุงศรีรุ่งโรจน์  สาย 4 เลยปั๊มเชลล์ไปประมาณ 200 เมตร โทร.02-8131548/089-6632230
ต้น ขนส่ง  สาย  4  063-2249040
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
โชคนำทาง ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1(กลางซอยขวามือ) โทร.02-8881115
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
ขนส่ง KSD สาย  2 ศูนย์ชัยพงษ์  088-5455964
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
สุธนา ขนส่ง  สาย 3 086-8666995/081-5486080
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
บุรีรัมย์พนมรุ้ง สาย 2 ศูนย์ LSR  02 887 4134
สหหล่มสัก ขนส่ง ถ.กาญจนาภิเษก ก่อนถึงสมาคมปากใต้ 02-8858921-8
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
Kerry Express
Kerry Express
Kerry Express
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 861 เลขที่ 43038
เลขที่ 02928
เล่มที่ 608 เลขที่ 30368
5318070179348
5318070179447
เล่มที่ 095 เลขที่ 4718
เล่มที่ 323 เลขที่ 16136
เล่มที่ 461 เลขที่ 531
เล่มที่ 261 เลขที่ 13043
เล่มที่ 1410 เลขที่ 070485
เล่มที่ 911 เลขที่ 45520
เล่มที่ 1409 เลขที่ 070402
เล่มที่ 911 เลขที่ 45521
เล่มที่ 1310 เลขที่ 065469
เล่มที่ 911 เลขที่ 45522
เล่มที่ 0620 เลขที่ 30964
เลขที่ 024170
เลขที่ 024169
เล่มที่ 059 เลขที่ 2916
เล่มที่ 1756 เลขที่ 87798
เล่มที่ 449 เลขที่ 22420
เล่มที่ 762 เลขที่ 38070
เล่มที่ 448 เลขที่ 22399
เล่มที่ 182 เลขที่ 9064
เลขที่ 17156
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
PC 2010 0510 1 TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
PC 2010 0511 5 TH/PC 2010 0512 9 TH
PC 2010 0514 6 TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
PC 2010 0513 2 TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EU031797205TH
EU031797222TH
EU031797219TH
6721807015632
6721807015601
6721807015656
SSAC000009515
SSAC000009515
SSAC000009517
จำนวน
1ห่อ
2กล่อง1ห่อ3ม้วน
5 กล่อง
3 ถุง
3 ห่อ
1กล่อง3ม้วน
1กล่อง1ห่อ1ม้วน
1 กล่อง
1กล่อง1ม้วน
1กล่อง
3ห่อ
1 ม้วน
1กล่อง1ห่อ2ม้วน
5 ห่อ
1 กล่อง
4 กล่อง
24กล่อง1ห่อ3ม้วน
1ห่อ1ม้วน
1 กล่อง
1กล่อง
2 กล่อง
2 ห่อ
2กล่อง1ห่อ
1กล่อง
1กล่อง
1 C
1 C
1 ชิ้น 5.55