ชื่อลูกค้า
คุณ อาลินทร  สุริยพันธุ์
บริษัท ฟาส์ท แอนด์ เพอร์เฟค จำกัด
คุณ นฤมล  บุญกิตติ
คุณ ปรีชา เลิศคุณากร
คุณ  จุฑารัตน์
คุณจริยาพร  ฟองจันทร์
บ้านน่องเล็กหลังค่าย(ของนิว)
ร้านรุ่งเรือง เครื่องมือช่าง ลำพูน /คุณ มนตรี ทองตุ้ม
นายสุดสาย วงศ์วีระชาติ
คุณ อำพล  กุดั่น
บริษัท อี.เอช.ไอ.โตไก จำกัด
คุณสุรศักดิ์ วุฒิจันทร์
คุณจิราพร สีบุระ  (จอนนี่กองปราบ)
บริษัท พรูเด็นเชียล แอมพรี (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณอริยะพร  แสนทวีสุข
บริษัท บิทคอมไบน์ จำกัด
ช.วัฒนา มอเตอร์
คุณ ญาณิศา วิษณุมหิมาชัย
คุณจิตรานุช  ปานขาว
คุณ นุชสรา บุญเลิศ บริษัท บิวตี้ บัตเตอร์ จำกัด
คุณณรงศักดิ์  คงปาน
คุณ วรศักดิ์ ล้อมเกษมสุข
น้องธัมโม (ร้านของเล่น) ณัฐภร วิทางจีน
Chompoo
คุณปิริญา. สุขนาพจน์
คุณพัชรนันท์  เลิศพัชรีไชย
บจก.พรวิทยาเซ็นเตอร์
คุณ ปณัยกร  เหลืองนฤทัย
คุณจุฑามาศ
ร้าน ไอเดียปริ้น
คุณ วันจักรี กาสมสัน
ร้านงานไปรษณีย์  pink post (ติดร้านรุ่งรัตน์โลหัภัณฑ์)
ร้าน น้ำพริกปลาทูคุณเรียง
ร้านโมบายเน็ต
ชื่อบริษัทขนส่ง
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย 4 086-4026154
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย 4 086-4026154
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย 4 086-4026154
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
ตากน้ำทิพย์  สาย 2 ซอย 24
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
สปีดขนส่ง โทร.0800254862  พุทธมณฑลสาย2 02-8890780
สิชล ทีม ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ชัยพงษ์ 2 085-7897988
กิจสุนทรขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ยงเส็ง ขนส่ง สาย 2  ติดกำแพงทางออกศูนย์ขนส่ง 1
สุราษฎร์ทวีทรัพย์ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR เบอร์ 077-234384
ไทแม่สอด ขนส่ง สาย 2  เบอร์โทร 055-534068
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เลขที่บิล 30258 เล่มที่ 606
เลขที่บิล 30261 เล่มที่ 606
เลขที่บิล 30257 เล่มที่ 606
เลขที่บิล 30259 เล่มที่ 606
เลขที่บิล 30260 เล่มที่ 606
เลขที่บิล 5318070166621
เลขที่บิล 5318070166690
เลขที่บิล 5318070166676
เลขที่บิล 5318070166775
เลขที่บิล 5318070166645
เลขที่บิล 5318070166683
เลขที่บิล 619059081
เลขที่บิล 4210 เล่มที่ 085
เลขที่บิล 4213 เล่มที่ 085
เลขที่บิล 4212 เล่มที่ 085
เลขที่บิล 0719 เล่มที่ 015  081-7633301
เลขที่บิล 069986 เล่มที่ 1400 089-6414945
เลขที่บิล 069987 เล่มที่ 1400 089-6414945
เลขที่บิล 0720  เล่มที่ 015  092-2564559
เลขที่บิล 85165 เล่มที่ 1704
เลขที่บิล 33 เล่มที่ 098  โทร 086-4481681
เลขที่บิล 21315 เล่มที่ 427
เลขที่บิล 2893 เล่มที่ 058
เลขที่บิล 2894 เล่มที่ 058
เลขที่บิล  36 เล่มที่ 4145
เลขที่บิล 09284 เล่มที่ 186
6721807012815
เลขที่บิล 22189 เล่มที่ 444
เลขที่บิล 03032  โทร.045-643758
เลขที่บิล SM180700579
เลขที่บิล 08573 เล่มที่ 172
เลขที่บิล 11442  เล่มที่ 229
เลขที่บิล 32035 เล่มที่ 641
เลขที่บิล 32613 เล่มที่ 653
จำนวน
1กล่อง
1กล่อง2ห่อ
2 กล่อง
4 กล่อง
1ม้วน1ห่อ
3ห่อ
3กล่อง
4 ห่อ
3ห่อ
5 ม้วน
2 มัด
1 ม้วน
1 ม้วน
51 ห่อ
1กล่อง2ม้วน
2ห่อ
1 กล่อง
1 ม้วน
2กล่อง
1กล่อง
3ถุง
1กล่อง1มัด1ม้วน
1กล่อง
5กล่อง2ห่อ
2กล่อง1ม้วน
2ห่อ
1 ห่อ
1กล่อง5ม้วน
1 ม้วน
1กล่อง2ห่อ
1กล่อง
9กล่อง4ห่อ
1 กล่อง
1กล่อง1มัด