ชื่อลูกค้า
คุณ ฑิตฐิญดา  เขื่อนเมือง
บริษัท เหล็กดูด จำกัด
คุณสมชาย สุขจิตต์
Princess of Asia Co.,Ltd.
คุณ จังคนิภา  วงค์ริยะ
คุณ พุฒิภัทร  ใจอินผล
คุณ จิติมา  จันสุด
ร้านแสงสว่างนานาภัณฑ์
คุณ กิตติยา
คุณ ธีรวัฒน์  บำรุงพงศ์ตระกูล
นายโชค แย้มบาล
คุณ คมสิทธิ์ อรุณเมือง
คุณชไมพร พิมพ์สวรรค์
คุณเกียรติศักดิ์ ประภัสสรวัฒนา
ร้านคอร์เนอร์  (คุณณัฐวุฒิ)
คุณ เบญจา ไรน์ฮาร์ดท
ร้าน  เจริญศรี (คุณอำนวยศรี ประสานพันธ์)
บริษัท ไร่นายจุล คุ้นวงศื จำกัด
คุณผดุงพงษ์  ประสงค์
น้องธัมโม (ร้านของเล่น) ณัฐภร วิทางจีน
ร้านสไปร์ท บิวตี้ (คุณกรรณิการ์ สาครจิตร)
คุณ ยุพาภรณ์  อนันตวัฒน์ ร้านถ่ายเอกสารเจี๊ยบก๊อปปี้
บริษัท เวิลด์คอนกรีต จำกัด เก็บปลายทางค่ะ
คุณ วรากรณ์ เอ็งอุทัยวัฒน์
บริษัท สยามนิสสันศรีสะเกษ จำกัด
ร้าน พีทูเซ็นเตอร์  (คุณปริญญา)
คุณ อิสริยา  อนันตมงคล (หจก.เค.มอเตอร์ไบค์ ) (สาขาแสนตุ้ง)
คุณ สิทธิพันธุ์ ชัยเทิดศิริ / กรุณาโทรแจ้งก่อนส่งสินค้านะค่ะ
คุณ วิจิตรา รูปสวย
คุณ รจนา  สมอิน
คุณ ณกมล
บริษัท เอสเอ็ม.โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท  ของสวยดี  จำกัด /วันเสาร์เปิด 10.30น.-19.00น.
คุณ นิภาพร  ผาสีดา
คุณ  ปราโมทย์
คุณ ญาณิศา  แผนสนิท
คุณ อนิรุทธิ์
ร้านเฟลิซ่า จิวเวอรี่
คุณ กัญนิกา วงษ์ไทย
คุณนฤมล  ศฤงคารรัตนะ
คุณ อรบุษป์ เจียรสุมัย
คุณทิวลิป  วงษ์สวรรค์
คุณ ธีรดาภรณ์ ควินน์
คุณรณวัฒน์ เพชรเรืองแสงชัย
ร้าน Bluebell Health&Beauty
คุณ กิตติยา พูลเกษม
คุณสมชาย  ช่วยนุกุล
คุณ คมน์ชัยทัศ  จิตสุทธิภากร
บจก.สุรีย์พร คอสเมติกส์
คุณ วารุณี คำศรี
ชื่อบริษัทขนส่ง
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
สิงห์ท่าเรือพัทลุง ขนส่ง สาย 5 ชาชลาศูนย์ขนส่งสาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-3172758 โทร.พัทลุง 081-1286933
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
จิรวิทย์ขนส่ง สาย 4 (กระทุ้มล้ม 22) โทร.กรุงเทพ 085-2398484 โทร.กระบี่ 085-2398383
ต้น ขนส่ง  สาย  4  063-2249040
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
บารมีขนส่ง ศูนย์ขนส่งไฮสปีค 555  สาย 4 โทร.087-8309947
นครสวรรค์ขนส่ง(ลี้ฮั่วเฮง) พุทธมณฑลสาย 3 โทร 024413472
CN transport สาขา พุทธมณฑลสาย 4
รวมมิตรหล่มสักขนส่ง สาย 3 ซอย 16/2
ประกายเพชรบูรณ์ ขนส่ง เลยทางเข้าสาย 3 ประมาณ 400 เมตร
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3 ซอย 22
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
สปีดขนส่ง โทร.0800254862  พุทธมณฑลสาย2 02-8890780
นเรศสว่างขนส่ง   สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2
สหเลยอุดร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์โทร 02-4103413
สหเลยอุดร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์โทร 02-4103413
ยงเส็ง ขนส่ง สาย 2  ติดกำแพงทางออกศูนย์ขนส่ง 1
โกล้วน ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 สี่แยกทศกัณฑ์
ยู่เฮงล้ง  ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR  โทร.02-8874844
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์ EMS
ไปรษณีย์ EMS
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  783  เลขที่   39101
เล่มที่  10342
เล่มที่  530 เลขที่  26453
เล่มที่  530  เลขที่   26452
5318060158247
5318060158216
เล่มที่  201  เลขที่  10023
เล่มที่ 240  เลขที่  11958
เล่มที่  1970  เลขที่  098480
เล่มที่  872  เลขที่  43578
เล่มที่  871  เลขที่   43542
เล่มที่  1970  เลขที่  098481
เล่มที่  1970  เลขที่  098482
เล่มที่  157  เลขที่  07814
เล่มที่  553  เลขที่  27610
เล่มที่  0477  เลขที่  023829
เล่มที่  206  เลขที่  10253
DOPL1806140069
เล่มที่  1288  เลขที่  064356
เล่มที่  015  เลขที่  0718
เล่มที่   3706  เลขที่  31
เล่มที่  924  เลขที่  19
เลขที่  4733
เลขที่  4731
เลขที่  00056
เล่มที่  290  เลขที่  14480
เล่มที่  249  เลขที่  12411
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
PB 9571 0273 5 TH
PB 9571 0267 8 TH
PB 9571 0274 9 TH
PB 9571 0269 5 TH
PB 9571 0268 1 TH
PB 9571 0266 4 TH
PB 9571 0270 4 TH
PB 9571 0271 8 TH/PB 9571 0272 1 TH
EU714520685TH/EU714520699TH
EU714520671TH
จำนวน
2กล่อง
4กล่อง3ม้วน
1ห่อ
1กล่อง2ถุง
1กล่อง1ห่อ
1กล่อง1ม้วน
3 ถุง
3ม้วน
2ห่อ
1กล่อง1ห่อ
1 ม้วน
6 ห่อ
1กล่อง1มัด
1กล่อง
1 กล่อง
1กล่อง1ห่อ
2กล่อง
2ห่อ
2ม้วน
2กล่อง
4กล่อง2ม้วน
1กล่อง1ห่อ
1 ห่อ
1กล่อง
2ห่อ
2ห่อ1กล่อง
2กล่อง