ชื่อลูกค้า
ร้านรุ่งเรือง เครื่องมือช่าง ลำพูน /คุณ มนตรี ทองตุ้ม
หจก.เวิร์คไอที
คุณ พิมพ์วลัญช์  ธุถาวร
คุณพิทักษ์  เทพวงค์
ร้าน Todaygoods (คุณอาภรณ์ มาโนช)
ร้านซุปเปอร์เฮง
ร้าน หมูสีชมพู
คุณ อาทิตยา วงค์ปัญญา  ส่งลงนิ่มซี่เส็งจังหวัดพะเยา
ร้านขายยาพิมลภัณฑ์ / คุณ วัชรี พิมลวงศ์
สนง.สระบุรี
คุณ บัญชา  บุญมี
คุณกชพร  วัฒนสม
คุณเกียรติศักดิ์ ประภัสสรวัฒนา
คุณพิชามญชุ์ อรุณโรจน์ศิริ บริษัทมะพร้าวไทยออร์แกนิค
ร้าน  เจริญศรี (คุณอำนวยศรี ประสานพันธ์)
ตง ตง สกรูน๊อต แอนด์ ทูลส์
บริษัท แซมซั่น คอนโทรลส์ จำกัด
คุณวรรณวิสา  เสมาทอง
คุณ สุจิตรา เหล็กศรี
คุณ สุภาภรณ์ ฉ่ำวารี
บริษัท ไลฟ์เวลล์ ไอที ดิจิตอล จำกัด (โกดังสินค้า)
คุณ ศรัณย์รักษ์ เหลืองอ่อน (เอ้)
บริษัท  โทเทิ่ล  ไอที  โซลูชั่น  จำกัด
บริษัท อะคาริ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อิมเม้นซ์ คอปอเรชั่น จำกัด ***รบกวนโทรแจ้งก่อนส่งค่ะ***
บริษัท สปริงกรีนอีโวลูชั่น จำกัด (ขอด่วนค่ะ)
คุณ รุ่งโรจน์  สงค์บุญนาค
บริษัท เอ็นโฟร์เทค จำกัด
คุณ จิตรา สมประดี
คุณยุทธพงษ์  ปะตังถาโต
บริษัท แทนสิน จำกัด  คุณ กมลพร เมฆกระจาย
บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์  จำกัด
คุณ ชลธี  สงสนธื
คุณ พิสิษฐ์   กิจวรลักษณ์  อู่ประชาแสงยนต์  ขอด่วนค่ะ
คุณ ดวงฤทัย กันยามา
คุณ เสาวลักษณ์  ผ่อนสันเทียะ
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
บารมีขนส่ง ศูนย์ขนส่งไฮสปีค 555  สาย 4 โทร.087-8309947
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
รวมมิตรหล่มสักขนส่ง สาย 3 ซอย 16/2
เอกธฤตส่ง สาย  3  ซอยสนามกีฬา เบอร์โทร 092-5588686
ทวีทรัพย์ระยองขนส่ง  สาย 3 ซอยสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
กิจสุนทรขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ส.สมจิตร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2
โชคประเสริฐ สาย 2 ซอย 24โทร 077-544443
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์ EMS
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
5318060146800
5318060146893
5318060146695
5318060146916
5318060146749
5318060146770
5318060146824
5318060146855
619049651
เล่มที่  544  เลขที่  27154
เล่มที่  544  เลขที่  27153
เล่มที่  544  เลขที่  27155
เล่มที่  151  เลขที่  07540
เล่มที่ 0884  เลขที่  44178
เล่มที่  201  เลขที่  10035
เล่มที่  011  เลขที่  0513
เล่มที่  3483 เลขที่  174111
เล่มที่  028  เลขที่  1372
เล่มที่ 636  เลขที่  42
เล่มที่  245  เลขที่  12246
เล่มที่  957  เลขที่  4784
เล่มที่  0503  เลขที่  25113
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
PB 9571 0260 2 TH
EU714519395TH/EU714519404TH
จำนวน
7ห่อ
1 กล่อง
1กล่อง1ห่อ1ถุง
2กล่อง
1กล่อง
1กล่อง1ห่อ
2กล่อง
1กล่อง2ห่อ
1ห่อ
10 ห่อ
1กล่อง
1ห่อ
3กล่อง
2ถุง
5กล่อง3ห่อ
3กล่อง
1ห่อ
1กล่อง
4ห่อ7กล่อง
1กล่อง1ม้วน
6 กล่อง
2ห่อ