ชื่อลูกค้า
คุณทรงสิทธิ์  อัตระผดุง
คุณสิ่วยีน
คุณ ประภัสสร ครูส่งเสริม ถ้าไม่มีคนรับฝาก รปภ.หน้าหมู่บ้านได้เลย
บริษัท ชลบุรี เอส.พี.มาร์ท  จำกัด
ร้านพะเยาเครื่องเขียน
นายชวลิต เชื้อเมืองพาน
ณฐาแพคเกจจิ้ง (คุณ ณฐาภพ เขนย )
สำนักงานบุญญาพรการบัญชีและธุรกิจ
คุณเพลิน.
คุณ ศุภิสรา  จันทร์อินทร์
บริษัท นอร์ท พาวเวอร์ จำกัด
คุณธนภูมิ  วรรณสุทธิ์
บริษัท อินเตอร์คอมพิวเตอร์แอนด์ไอที จำกัด
บจก. ไอดริ้งค์เทรดดิ้ง  (คุณ แอล)
คุณ สันติ มานะดี
นุซอฟต์ไฮเทค
คุณ ปณิธาน  ศิริวัฒนไพศาล ร้านกล่องวัดจันทร์
คุณ ภุมรี ภุมรินทร์
บริษัท ผกากาญจน์  จำกัด ส่งให้ด่วนนะค่ะ โทรแจ้งก่อนส่ง
หจก.โชคฉัตรไชยไรซ์มิล
บริษัท โปรพัฒนา ยูนิ กรุ๊ป จำกัด
ร้านบ้านนมผง  คุณ สุภาพร งามไสว
คุณเขมินท์ เมฆพยับ
บ่าวการช่าง (คุณ อัมพร ศิริโสภณ)
คุณจิราพร  เทศพันธุ์
ร้านคอร์เนอร์  (คุณณัฐวุฒิ)
ร้าน โนมุสา(คุณ ธัญรดี ตรีธรรม)ร้านเปิด 09.30 น.-19.00 น หยุดวันอาทิตย์
หจก.โชคไพบูลย์ แบริ่ง
บริษัท เฮงหลีวอเตอร์ จำกัด
คุณ พนิดา  เล้าเจริญพานิชย์
ร้าน ดาราภรณ์  รบกวนจัดส่งถึงร้านค่ะ
ร้าน เค.ดี.เทรดดิ้ง
คุณ สิรีธร  ปัญจะอริยะ.
คุณ กสิณพจน์  เสนาภักดิ์
คุณ วรศักดิ์ ล้อมเกษมสุข
คุณภูริชญ์ โชคอุตสาหะ
ร้านสัมมาชีพ  (ติดต่อคุณหน่อย)
ร้านนำเงินการค้า /คุณน้ำเงิน
คุณอิสรีย์  พลต้น
คุณ สุจิตรา เหล็กศรี
ร้าน Zeedoke มหาสารคาม (คุณพิลัยวรรณ ผ่องอำไพโชค)
คุณวีรวัฒน์
คุณ ทัศนัย กลำพบุตร
คุณ สุรพล ขำสวัสดิ์
บริษัท โชคไพบูบล์ มารีน จำกัด
ร้านจอยแฟชั่น (ตลาดเมืองทอง) *จ่ายต้นทาง*
คุณ ธิดารัตน์ เสรีวิสุทธิพงศ์
คุณ กฤษณา ชำนาญวโนทยาน
ร้านภักดี  คุณเอ๊ะ (คุณชนัฐดา  สุวิมลธรรมคุณ)
คุณ นพรัตน์ ศักดิ์พันธ์
คุณ อรชร สิงหพันธ์ ร้านท่าใหมบุ๊คส์
คุณ คนึงนิจ  สมัครเขตการณ์
บริษัท ไทย เอส เอส กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด
บริษัท อินโฟ ซิสเต็ม จำกัด *รบกวนส่งสินค้าภายในวันพุธช่วงเช้าค่ะ*
ร้านรองเท้ามือสองเบญจมาศ
คุณบุรินทร์  จิตรไมตรีเจริญ
คุณพฤทธิ์  บุญน้อม
คุณณัชขา จ๋วงพานิช พงษ์พรรณแมนชั่น
คุณ ธวัช  เหล่าวงศ์โคตร
คุณ กฤตพล  จีรังสุวรรณ
คุณวิศรา  พสุนธรรากาญจน์  ขอด่วนค่ะ
คุณสมัชญ์วดี  ตั้งเจริญ
คุณณัฐชัย ก่อสันติรักษ์
บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด / รบกวนส่งไม่เกินวันพุธที่13/6/2561นะค่ะ
บริษัท ไบโอนูทริค โกลบอล (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณภูมิ  พัฒนกุล
เทพีสมุนไพร
บริษัท แพททรอปิคอลเทรดดิ้ง จำกัด
คุณ อรอนงค์ เขียวรัตน์
บริษัท ชเนลมีเดีย เอเชีย จำกัด
คุณ ประภาวรินทร์ อู่ตะเภา
บริษัท คิงซีล จำกัด
บริษัท ไอ ฟีล คูล จำกัด
คุณ สุรชัย มะวรคะนอง
คุณ ฌอณ
คุณ ธวัชชัย  ซิ้มสมบูรณ์ เดลิเชยส คอฟฟี่ / ขอด่วนที่สู๊ด!
คุณ วสุธิดา   ภาคินธนะอุดม
คุณ อนุพงษ์  มงคลสิริลักษณ์
บริษัท ยูเนี่ยน ทูล (ประเทศไทย) จำกัด
คุณกุลรดา  จันทร์กระจ่าง
บริษัท 798 555 จำกัด
Chayanin Somton
คุณ พรทิพย์  ตั้งจิตรสดใส
คุณ ผุสดี  ชูวิทย์
คุณนิราวัฒน์ นารอด
คุณพิชิต  กันทรัตน์
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
นวรรณ ขนส่ง  สาย 5 02-8882170-1
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
สหนำโชค (ซอยเชียงกง) สาย 4
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
OK ทรานสปร์อต เลขที่ 02-8898752
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
นครสวรรค์ขนส่ง(ลี้ฮั่วเฮง) พุทธมณฑลสาย 3 โทร 024413472
ผึ้งทองขนส่ง สาย 3 ซอย 16 โทร.02-8881774/092-7742725
โชคนำทาง ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1(กลางซอยขวามือ) โทร.02-8881115
กิจเจริญทรัพย์ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
พี.ที.ขนส่ง ภูเก็ต  สาย 2 ระหว่างซอย9กับซอย11 โทร.095-0362117
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
ม่งเส็งบุรีรัมย์ ขนส่ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา  โทร.02-8873258
นิวหมงเส็ง โคราช สาย  3 ซอยสนามกีฬา  เบอร์โทร0932825253
สิชล ทีม ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ชัยพงษ์ 2 085-7897988
กิจสุนทรขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3
ลี้ฮะจัก ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  เบอร์โทร มหาสารคาม 043-712851 เมืองพล 061-0469828 ขอนแก่น042-3270693 บ้านไผ่ 043-274443
ข้ามสมุทร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3 ซอย 17
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
PT ขนส่ง สาย 2 ติดถนนใหญ่  โทร.02-8055812,095-0362117
สหเลยอุดร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์โทร 02-4103413
เมืองทองบริการภูเก็ต สาย 2 ศูนย์ 1 โทร.076-213596
บริษัท เอ็นทีดี โลจิสติก  สาย  2 ศูนย์ขนส่ง 1 02-4103416
รุ่งวัฒนาขนส่ง สาย 2 ศูนย์ชัยพงษ์ 2 โทร.02-8872761
พัฒนาเอ็กเพลส สาย 2 ศูนย์ LSR เบอร์โทร 02-8872154
สหมิตรเดินรถจันทบุรี สาย 2 ศูนย์ขนส่ง  LSR
ไทแม่สอด ขนส่ง สาย 2  เบอร์โทร 055-534068
นัดรับสินค้าที่สาย 2 ปั๊มน้ำมันเอสโซ่
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์ EMS
ไปรษณีย์ EMS
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เลขที่  281  เลขที่  14032
ชุดที่  2  เลขที่  2696
เล่มที่  524  เลขที่ 26184
เล่มที่  524  เลขที่  26185
5318060130342
5318060130281
5318060130243
5318060130403
5318060130304
5318060130090
5318060130175
5318060130212
619049165
619049162
619049163
เล่มที่  060  เลขที่  2968
เล่มที่   1990  เลขที่ 099455
เล่มที่  1990  เลขที่  099454
เล่มที่ 0722  เลขที่  36098
เล่มที่  543  เลขที่  2711
เล่มที่  112  เลขที่  5565
เล่มที่  543  เลขที่  27112
เล่มที่ 543 เลขที่ 27110
เลขที่  528496
เลขที่  02-20843
เล่มที่  549  เลขที่  27402
เลขที่  26566
เล่มที่  0552  เลขที่  27560
เล่มที่ 055  เลขที่  2715
เลขที่  005163
เลขที่  005164
เล่มที่  088  เลขที่  4375
เล่มที่  471 เลขที่ 23539
เล่มที่  471  เลขที่  23540
เล่มที่ 372  เลขที่  18581
เล่มที่  1075  เลขที่  53732
เลขที่ MS0104610626969
เล่มที่ 150  เลขที่ 07469
เล่มที่  133  เลขที่  06642
เล่มที่  631  เลขที่  43
เล่มที่  918  เลขที่ 45877
B0118023348
เล่มที่  234  เลขที่  11679
เล่มที่  234  เลขที่ 11678
เล่มที่  088  เลขที่  4376
3903
เล่มที่  12047  เลขที่  602312
เลขที่บิล   4102
เล่มที่  010  เลขที่  0468
เล่มที่ 091  เลขที่  04509
เล่มที่  15020  เลขที่  750979
เล่มที่ 102  เลขที่  05069
จัดส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
PB 9571 0475 3 TH
PB 9571 0477 5 TH/PB 9571 0480 7 TH
PB 9571 0482 4 TH
PB 9571 0481 5 TH
PB 9571 0479 8 TH
PB 9571 0476 7 TH
EU714525767TH
EU714525740TH/EU714525753TH
จำนวน
5 กล่อง
2ถุง1กล่อง
2กล่อง
3 ห่อ
1ห่อ
1 ถุง
1กล่อง1ม้วน
1 กล่อง
1 กล่อง
1 ม้วน
1 กล่อง
9กล่อง3มัด
4กล่อง5ห่อ
1 กล่อง
1กล่อง
1ห่อ1ม้วน
5 ห่อ
1 ห่อ1ม้วน
2 กล่อง
2 ห่อ
2 ห่อ
1กล่อง
1 มัด
1 ห่อ
1 กล่อง
2กล่อง2ห่อ
1 กล่อง
6กล่อง3ห่อ
1 ม้วน
1กล่อง1ม้วน
1กล่อง
4 ห่อ
2กล่อง1ถุง
8 กล่อง10ม้วน
3กล่อง1ม้วน
1กล่อง
1 กล่อง
2 ห่อ
1 กล่อง
4กล่อง16ห่อ
4กล่อง4ม้วน
1กล่อง
1กล่อง2ห่อ
1กล่อง1ถุง
1กล่อง1ห่อ1ม้วน
1 กล่อง
1ห่อ1กล่อง
3 กล่อง
2 กล่อง
2กล่อง1ห่อ
1กล่อง1ห่อ
2ห่อ
4กล่อง3ห่อ