ชื่อลูกค้า
ร้านโฮมเซอร์วิส คุณ อุเทน ศรีนาคเรือง
ร้าน อ. ทองไทย คุณ สร้อยทอง ดาปาน
ร้านเปี่ยมศิริ/คุณ ธิติมา เปี่ยมศิริ
คุณ ศิริมาศ บ้านใหม่
คุณ พงษ์ศักดิ์ เงินทอง
ร้านลาวัลย์ผ้าไทย
โรงกลึงแก้วมงคล /คุณ สว่างพงศ์ เจนวัฒนะมงคล
ร้านเรียวครีม คุณลัค
ร้าน เค.ดี.เทรดดิ้ง
คุณ เพ็ญทรัพย์
คุณเปรมฤดี  พูลสวัสดิ์
หจก.สีคิ้วคอนสตรัคชั่น
คุณ อาทิต์ยา จันทร์ประเสริฐ (เรมี) บริษัท ซิมพลิซิส จำกัด
บริษัท นิติเทวัญ  จำกัด
คุณ สิโรชินี ส่ง  วันจันทร์ ช่วงบ่าย
คุณปิยะพร  เลิศประพันธ์
บริษัท บอกต่อคอสเมติกส์ จำกัด(คุณ ปนัดดา อาคมเวช )
บริษัท มัช แอนด์ มอร์ ซัคเซส จำกัด
คุณ ศิวพร องคนิกูล
คุณ บอย../คุณ สุปรีชา ปัญญาไตรรัตน์
ร้านไปรษณีย์ มีกาแฟ
ห้างกำปั่นทอง คุณทายวุฒิ  วรรณเศษตา ส่งได้ตั้งแต่ 9.30-18.30น
คุณ ธีระ สิงห์พลอนันตชัย
เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) ส่งวันจันทร์ช่วงบ่าย
บริษัท ภควิศวกรรม จำกัด ด่วนพร่งุนี้
คุณ ทศพล เรืองบุณย์
สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม  ส่งอังคารหรือพุธ
บริษัท เรียลเมด จำกัด
คุณ นริสรา  นาคะยะ
ร้านยอดเยี่ยม/คุณ ศิลา  ลูกน้ำเพชร จัดส่ง จันทร์-ศุกร์
บริษัท ราชาโยค จำกัด
บริษัท ฟูล เวล เฟรท (ประเทศไทย) จำกัด
มูลนิธิสยามกัมมาจล  คุณ รัตนภรณ์ แผลงชีพ
ชื่อบริษัทขนส่ง
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5
rc express สาย 4 065-6496558
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
ส.บ้านโป่ง-กาญจนบุรี
หนองบัวลำภู ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/3
พี.ที.ขนส่ง ภูเก็ต  สาย 2 ระหว่างซอย9กับซอย11 โทร.095-0362117
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
PT ขนส่ง สาย 2 ติดถนนใหญ่  โทร.02-8055812,095-0362117
เมืองทองบริการภูเก็ต สาย 2 ศูนย์ 1 โทร.076-213596
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  232 เลขที่  11552
เล่มที่ 231  เลขที่  11
เล่มที่  1997  เลขที่  099819
เล่มที่  989  เลขที่ 49423
เล่มที่ 1997  เลขที่  099818
เลขที่ 02-20681
เล่มที่ 021  เลขที่ 12024
เล่มที่  307  เลขที่  15308
เล่มที่  081  เลขที่ 4030
เล่มที่ 457  เลขที่ 22845
เล่มที่ 227  เลขที่ 11304
เล่มที่ 6816  เลขที่  340776
เล่มที่  12044  เลขที่ 602154
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
จำนวน
1กล่อง1ห่อ
1กล่อง
1 กล่อง
1กล่อง1ห่อ
3กล่อง1ม้วน
1กล่อง
3กล่อง6ห่อ2ม้วน
1 กล่อง
3 ห่อ
1 กล่อง
2 กล่อง
1กล่อง
2 ห่อ