ชื่อลูกค้า
คุณ อรณิชชา บุญเชิด /ร้าน Bowlie ปั๊มน้ำมันเชลล์ MC
คุณ ประภัสสร ครูส่งเสริม ถ้าไม่มีคนรับฝาก รปภ.หน้าหมู่บ้านได้เลย
คุณ สุพจน์  สาละวิน  ร้าน ลาล่า
คุณธนภูมิ  วรรณสุทธิ์
คุณ วาสนา เข็มเพชร
ร้านน่านโภคภัณฑ์
คุณ นาที ทองย้อย
คุณ จารุภัทร์ ฟูเมอร์ สโตร์
บริษัท เกษมทรัพย์สิริ 1 จำกัด สาขา 1
บริษัท เมวินเทค จำกัด จ่ายค่าขนส่ง ต้นทาง
คุณ มาลี พรหมดี
คุณ พรทิพา บุญส่งกิจ
คุณ แตงอ่อน  บุญมีมีชัย
คุณ สิทธัตถ์พร พรมษา เสาร์-อาทิตย์ไม่อยู่บ้านค่ะ
คุณ น้ำผึ้ง   ศรีประทุม
คุณ ญาณิกา นามพิทักษ์
ร้านสัมมาชีพ  (ติดต่อคุณหน่อย)
คุณสุรดา  บุญสวัสดิ์   ร้านป้าแกลบ
บริษัท แสงมณี  เคมีคอล (เก็บค่าขนส่งปลายทาง)
คุณ สุนิดา บวรโมทย์
คุณ อโณทัย  ชูสุวรรณ
คุณ อังค์วรา เฉิน
บริษัท เพียวราโรส (ประเทศไทย) จำกัดออฟฟิศหยุด เสา-อาทิตย์
บริษัท อินเนอร์เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด
เอ็น แอล ออโต้คาร์
บจก.สุราษ พาร์ท แอนด์ เซอร์วิสเซส / คุณ สุธิรา  หงส์จร
ไร่มาดามซ่าส์ BKK
คุณเรืองฤดี  วิริยะไกรกุล
Corporate Directions,lnc.
คุณ สราญวิชญ์ อ่ำสุข
บริษัท เจตนิน จำกัด โทรแจ้งก่อนส่งนะค่ะ
บริษัท ทูลพลัส จำกัด / คุณเพ็ญนภา
คุณ ธนะศักดิ์  วศินมงคล
คุณ กมนทรรศน์. เพิ่มมณเทียรแก้ว
บริษัท ภควิศวกรรม จำกัด ด่วนพร่งุนี้
บริษัท เมฆคีรี (2545) จำกัด/คุณ รุ่งโรจน์ ชีวสถิตจรรยา
คุณ เทพสิทธิ์ สินอมรเวช
คุณ จรรยารัตน์ เทียรฆสินสกุล / ร้านกรุงนนท์เภสัช
บริษัท นาลคอสเมซูติคอลส์ จำกัด
คุณ โอปอ  มหาวนา
 คุณ บี
คุณภาณุ ธำรงหวัง ส่งสินค้าได้วันจันทร์-ศุกร์
คุณ แคทลียา บริษัท สยามเมอร์แคนไทล์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
คุณ ดวงรัตน์ ชูติภากรกฤษณ์
บริษัท บี-ควิก จำกัด
คุณ มธุริน สุดาพาสุข
คุณวิธิดา  พานิช
บริษัท ออราจิส เน็ตเวิร์ค เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
คุณบุษประสิทธิ์ พงษ์พิจิตร
คุณปัญชลีย์  อรุณพิชิตพงศ์
คุณกวินธิดา  สุจินดาพร
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
พรกิจขนส่ง  สาย 3 ซอย 16/5
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3 ซอย 22
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ม่งเส็งบุรีรัมย์ ขนส่ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา  โทร.02-8873258
ชนะโชคขนส่ง  สาย  2 ซฮยสนามกีฬาศูนย์ ชัยพงษ์  2  02-8872041-2
สหเลยอุดร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์โทร 02-4103413
ร้อยเอ็ดสายสงวนขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR 02-8874698-9/084-144811
สหหล่มสัก ขนส่ง ถ.กาญจนาภิเษก ก่อนถึงสมาคมปากใต้ 02-8858921-8
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์ EMS
ไปรษณีย์ EMS
ไปรษณีย์ EMS
ไปรษณีย์ EMS
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  235  เลขที่  11712
เล่มที่  516  เลขที่  25751
5318060086328
5318060086311
5318060086298
5318060086342
เล่มที่ 012  เลขที่  0556
เล่มที่  1747  เลขที่  087345
เล่มที่  1747  เลขที่  87344
 
เล่าที่ 0594  เลขที่ 29673
เล่าที่  0594  เลขที่  29672
เลขที่  07630
เล่มที่  1265  เลขที่  063205
008898
เล่มที่  461  เลขที่  23013
เลขที่ MS010461061985
เล่มที่  018  เลขที่  00870
เลขที่ 2798
เล่มที่  0411  เลขที่ 20525
เลขที่ 1361
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
PB 9571 0409 5 TH
PB 9571 0411 8 TH
PB 9571 0410 4 TH
EU714534137TH
EU714534145TH
EU714534154TH
EU714534168TH
จำนวน
2กล่อง1ม้วน
2 กล่อง
1กล่อง
2 มัด
1กล่อง1มัด1ห่อ
2 ห่อ
2 กล่อง
1กล่อง1ห่อ
2 ห่อ
1ห่อ
1 ห่อ
2 ห่อ
2 ห่อ1ม้วน
1 ห่อ
1กล่อง2ม้วน
1 กล่อง
1 ถุง
5 ม้วน
33 ห่อ
2 กล่อง
10 ห่อ2 ถุง