ชื่อลูกค้า
คุณ ขนิษฐา แสนปรีชา โรงแรมปากช่องเกสเฮ้าส์
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
ร้านไปรษณีย์  (เยื้องๆกับโรงงานเซ่โก้)/ คุณ นุศรินทร์   ขันติเนตร์ (ต๋อย)
คุณ รุจิรา  ต่อสู้
บริษัทตงเซินแอนด์ภัทรวดี จำกัด
ร้านเหมืองแดงเภสัช  (จัดส่งสินค้าถึงที่ด้วยค่ะ)
คุณอรนุช  กันทะคำ
นายรัชกร เทียนเงิน
คุณ ปรัชญา  ธงทอง
ร้านเบเกอรี่แลนด์กาญจน์ (ตรงข้ามตลาดเจเจ)
ร้าน สหยนต์ บางลี่
คุณมธุรดา จงเพิ่มวัฒนะผล
คุณ อุไรวรรณ ต๋องเรียน
คุณ อนุ อินทนู
คุณ กิตติศักดิ์  แพทย์วงษ์
บริษัท ซูโม่สตีล จำกัด
คุณเอก (ร้านลุงหนวดซุปเปอร์มาเก็ต)
บจก.แฮพส์เบอร์ก (คุณสุ)
คุณ กอง เพชรรัตน์
คุณ วีรยศ  ลลิตอุไร
คุณ นิฤมล   พวงมาลี
ร้าน 797 พาวเวอร์ช็อป
ร้าน สังข์ทองวิทยุ
คุณ ฉัตร์ณิพัฒน์ สุริวงษ์
คุณ ตัทชญา วิสารทานนท์
บริษัท มิลเลี่ยน มังกี้ส์ จำกัด  ส่งสินค้าภายในวันพฤหสับดีค่ะ
คุณ ทิวลิป วงษ์สวรรค์
สุริยาวุธ (วุธ)
คุณ วัชรวิชญ์ สุวรรณชัยศักดิ์  (รบกวนจัดส่งวันทีเสาร์ที่ 9/6/2561 ก่อนเที่ยงวัน ก่อนส่งโทรหาด้วยค่ะ)
บริษัท เทเรซาเทคโน จำกัด
บริษัท เคพีบี อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด/คุณนันท์นภัส
 ร้านดอกไม้ ตึกไอที ทอ คุณ พรประสิทธิ์  อาจระออ
คุณ กัณทิมา ปรีดารัตน์ ***เสาร์ อาทิตย์ ห้ามส่ง***
คุณบอม  วรภัทร
บริษัท นายแซท ดอท คอม จำกัด  เปิดเวลา  9.00 - 17.00
บริษัท วุฒิ ฮาร์ดแวร์ จำกัด
บริษัท เอ็น.ไอ เอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด / คุณ ตวงทอง  อนันต์เดชไพศาล
บจก.สุราษ พาร์ท แอนด์ เซอร์วิสเซส / คุณ สุธิรา  หงส์จร
คุณนพรัตน์  แก้วใหม่
คุณปฐมภรณ์  อุปโชติสุวรรณ
บริษัท เชียงดาว วัลเล่ย์ จำกัด
คุณฉันทิชย์  ฉัตรคชราษฎร์
ชื่อบริษัทขนส่ง
พิมายขนส่ง สาย  5 02-44413503
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5  โทร.02-8881230
ศรีสะเกษพนมรุ้ง สาย 5
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3 ซอย 22
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3 ซอย 22
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ธนภาคย์ ขนส่ง  ถ.ศาลาธรรมสพม์ ซอย 8 โทร.02-8852050
สหหล่มสัก ขนส่ง ถ.กาญจนาภิเษก ก่อนถึงสมาคมปากใต้ 02-8858921-8
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์ EMS
ไปรษณีย์ EMS
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  990 เลขที่  49456
 
เล่มที่  513  เลขที่  25626
5318060073113
5318060072970
5318060073021
5318060072925
5318060073069
5318060072987
เล่มที่  024  เลขที่  1167
เล่มที่  227 เลขที่  11325
เล่มที่  227 เลขที่  11324
เล่มที่ 400 เลขที่  19979
เล่มที่  1420  เลขที่  070964
เล่มที่ 0727  เลขที่  036337
เล่มที่  997  เลขที่ 49803
เล่มที่  1260  เลขที่  062972
เล่มที่ 1260  เลขที่ 062971
เล่มที่  371  เลขที่  18508
เล่มที่  371  เลขที่  18507
เล่มที่  215  เลขที่  10744
TP58558
เลขที่  9072
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
PB 9571 0403 3 TH
PB 9571 0402 0 TH
EU714535887TH
EU714532895TH
จำนวน
1 ห่อ
6ห่อ
4 กล่อง
1กล่อง5ห่อ3ม้วน
14 มัด
6กล่อง
1กล่อง1ห่อ
1 กล่อง
1กล่อง1ม้วน
1 กล่อง
1 กล่อง
2 มัด
1กล่อง1ห่อ
2 กล่อง
2ห่อ
1 ห่อ
9ห่อ1มัด
3 ม้วน
17กล่อง30ห่อ
4 ม้วน
1กล่อง
3กล่อง5ม้วน
1กล่อง