ชื่อลูกค้า
คุณ กิตติศักดิ์  ฉัตรอนันต์ชัย
บริษัท ก่อเกียรติ บิสซิเนส กรุ๊ป(2005) จำกัด/คุณ กุลยา ลัภนะก่อเกียรติ
คุณชวพล เสนาพล
นา นารีรัตน์
ร้าน ทวีวัฒน์  (คุณวาริน  ธนันต์วณิช)
คุณ มนันญา เครือวัลย์.
คุณ ธนรัศ ศรีไพบูลย์  Madam  Jard
หจก.มาสเตอร์โซล่า
ร้าน สามเอ็ม ช็อป (สำเพ็งโคราช)
คุณ กรณัฐ แก้วโบราณ
บริษัท พรูเด็นเชียล แอมพรี (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท มงคลคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด
ร้านโลกของเล่น
คุณ น้ำเพชร  (ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ)
ภควดี กรินทรากุล ร้านวัฒนาเซรามิค
คุณ ศิริโชค  ขุมทรัพย์
ร้าน แพนิต้า (คุณผาณิต)
คุณประวิทย์ ห้ามส่งขนส่งอื่น
บริษัท กาญจนา ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
คุณ ประชุม  รื่นนุสาร  จ่ายต้นทาง ส่งให้ลูกค้าถึงที่ด้วย
คุณตุ้ม จ่ายค่าขนส่งต้นทาง
คุณศักดิ์  ญาณวุฒโท
ร้าน เม้งเครื่องเขียน คุณ อัฐพร ศรีเจษฎารักข์
คุณวิไล  มีแก้วสุข จ่ายต้นทาง
คุณ ธิดารัตน์.
คุณ พวงผกา  เรืองวิลัย
ร้าน เจ๊วี่  คุณ อัฉราภรณ์ เตียวสินเธาว์
ร้านปรารถนา (คุณณิชาภา  ยอดสิงห์)
ร้านงานไปรษณีย์  pink post (ติดร้านรุ่งรัตน์โลหัภัณฑ์)
คุณ วิสุทธิ์  สิทธิสาร  บริษัท สตาร์พรีซิชั่น อินดัสเทรียล จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป้ง ฮวด หลี
คุณ เมธินี ระรื่นเริง โทรแจ้งก่อนจัดส่งอย่างน้อยสัก 1 ชั่วโมงค่ะ
คุณ รัตนาวรรณ ตั้งตรัสธรรม
บริษัท อาร์ต อีเวนท์ จำกัด
คุณไกรฤทธิ์  ศรีบัวทอง
ร้าน บางพลีน้อย /คุณ ณัฐพร  ศรีบุญเรือง   เจ๊อ้อย
คุณ จักรกฤษ ชาวเชียงตุง
บริษัท กรุงเทพโทรคมนาคม ไอที แอนด์ โอเอ จำกัด ด่วนส่งพร่งุนี้ 6/6/61
บริษัท พีอาร์ที  สยามเอ็นจิเนียร์ จำกัด
คุณ บอย../คุณ สุปรีชา ปัญญาไตรรัตน์
คุณ ธัญญานีย์ ฤทธิ์ประเสริฐ
บริษัท เอ็มพอริโอ้ คอนโทรลส์ จำกัด
บริษัท รอยัล วิว รีสอร์ท รางน้ำ จำกัด
คุณ ญดาชิณี  ภูมิภาค
k ขวัญ   คุณ พรสวรรค์ วุฒิรักขจร
รวิวรรณ เจริญสุข
คุณปัทมวรรณ  จงรัตน์
คุณ จันจิรา อินทรศักดิ์
คุณจืรวิทย์  สมพงษ์
คุณ เสาร์ พิมพ์มนตรี
นายกฤษณะ บุพศิริ
คุณยุพา  ผลถาวร
คุณรจนา อินปา
คุณกุลสินิ  ศรีสด
ชื่อบริษัทขนส่ง
พิมายขนส่ง สาย  5 02-44413503
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
พนมรุ้งขนส่ง สาย 5  ชานชาลา 11 ห้อง 12 โทร.094-5252999
บี.เอส (B.S.)ขนส่ง สาย 5 095-7346344
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย 4 086-4026154
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย 4 086-4026154
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
เอี้ยงไต๋. ขนส่ง สาย 3 ซอย 16 โทร. 02-8880859
ตั้งจิ้นเส็งสาย 3  02-8881351  เปิดรับสาย 10 โมงเช้า
ทวีทรัพย์ระยองขนส่ง  สาย 3 ซอยสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
กำแพงแสนรุ่งเรือง ขนส่ง สาย 2 ซอย29 เยื้องสนามกีฬา โทร 02-8891411/099-6146211/098-8173633/082-2939638
ศิริหนองคาย ขนส่ง สาย 2 ซอยสนามกีฬา โทร.กรุงเทพ 081-8416456 โทร.หนองคาย 042-411458
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
คิงส์โลจิสติกส์ สาย 2 ซอยสนามกีฬา
ประจวบทองชัย สาย 2 ซอยสนามกีฬา ศูนย์ชัยพงษ์  โทร 02-4481977
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
เมืองทองบริการภูเก็ต สาย 2 ศูนย์ 1 โทร.076-213596
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
ธนภาคย์ ขนส่ง  ถ.ศาลาธรรมสพม์ ซอย 8 โทร.02-8852050
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
นิ่มซี่เส็ง Express
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์ EMS
ไปรษณีย์ EMS
ไปรษณีย์ EMS
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 987  เลขที่  49311
เล่มที่ 511 เลขที่ 25517
เล่มที่  511 เลขที่  25519
เล่มที่ 511  เลขที่  25518
5318060061073
5318060061141
5318060061202
5318060061042
เล่มที่ 171 เลขที่  8526
B0118044450
เล่มที่ 031  เลขที่  1522
เล่มที่  031 เลขที่ 1521
เล่มที่ 1414  เลขที่ 070661
เลขที่ 49655
เล่มที่  0890 เลขที่ 44489
เล่มที่  0890 เลขที่ 44490
เล่มที่ 064 เลขที่  3162
เล่มที่ 486 เลขที่  24277
เล่มที่ 3463  เลขที่ 173115
เล่มที่  274  เลขที่  13657
เล่มที่  345 เลขที่  17243
เล่มที่ 308 เลขที่  15354
เล่มที่ 036  เลขที่ 00199
เล่มที่ 973  เลขที่  48601
เล่มที่ 204  เลขที่ 10199
เล่มที่ 12035 เลขที่  601713
เล่มที่  365  เลขที่  18236
61CF49211738
เล่มที่ 186  เลขที่  9252
TRACKING NO 6721806004019
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
PB 9571 0183 1 TH
PB 9571 0180 5 TH/PB 9571 0181 4 TH/PB 9571 0182 8 TH
PB 9571 0184 5 TH/PB 9571 0185 9 TH
EU714546271TH
EU714540720TH/EU714540747TH/EU714540755TH
EU714546285TH
TRACKING NO 6721806003951
TRACKING NO 6721806003975
จำนวน
1กล่อง1ม้วน
2 กล่อง
1มัด1กล่อง
2ม้วน1ห่อ
2 ม้วน
1กล่อง1ม้วน
1 มัด
2ห่อ2กล่อง
5กระสอบ2ห่อ
9 ห่อ
17 ห่อ
1 กล่อง
1ห่อ1กล่อง
1 กล่อง
1กล่อง
3กล่อง2ม้วน
1กล่อง1ม้วน
1กล่อง
1กล่อง
5 กล่อง
2มัด
1ห่อ
3กล่อง2ห่อ2มัด2ม้วน
2ห่อ1กล่อง
1 กล่อง
1 กล่อง
2 กล่อง
7กล่อง5ห่อ1กระสอบ2ม้วน
1ห่อ1มัด
1 ชิ้น