ชื่อลูกค้า
บริษัท หลินเป่า มู่แย่ จำกัด
บริษัท ธรรมวิชญ์ เทรดดิ้ง จำกัด คุณยุวันดา ไกรรอด
คุณ รตนภูมิ ยอดมี
คุณ ประภัสสร ครูส่งเสริม ถ้าไม่มีคนรับฝาก รปภ.หน้าหมู่บ้านได้เลย
หจก.เซนส์ทิส
Nang Jan Hom
บริษัท โซลูชั่นบิสซอฟด์ จำกัด
คุณ อรชร อุดมทรัพย์
ร้านรุ่งเรือง เครื่องมือช่าง ลำพูน /คุณ มนตรี ทองตุ้ม
คุณ วันวิสาข์  บุญจันทรง
ศูนย์นาฬิกา  แว่นตา โชคทวี (ออกบิลคุณ ชนาพร  แสนอุบล)
คุณชนรรค์  อาจองค์
คุณ ปภัสสร สุขสมจิตต์
คุณ นิชาภา จันทร์พวง.
คุณ ทศพล ฤาชา
ช.วัฒนา มอเตอร์
คุณปรียาพร อังคษร
คุณนิพนธ์  โรจนบุรานนท์
คุณ สุทธิรัตน์ พรสี่(กบ)/ร้านเคโร๊ะบิวตี้
คุณ วริศรา  แผ่สุวรรณ
บริษัท ศรีอยุธยา เหรียญทอง จำกัด
คุณ ทัศนีย์  พวงจันดา
คุณ คมสิทธิ์ อรุณเมือง
คุณ ชัยชนะ ประสิทธานันท์
คุณ กุลนันท์  มาศศรี
หจก.โชคไพบูลย์ แบริ่ง
คุณ สามารถ สัตย์ฌุชนม์
คุณผดุงพงษ์  ประสงค์
คุณ สันติ เปรมบำรุง
คุณ ธัญรัศม์
คุณ อุดมโชค  สุพรรณวงศ์
คุณณทิญา   จงสถาพรยิ่ง
น้องธัมโม (ร้านของเล่น) ณัฐภร วิทางจีน
 คุณชโยดม  ลีลาพตะ
ร้าน Zeedoke มหาสารคาม (คุณพิลัยวรรณ ผ่องอำไพโชค)
คุณ สมศักดิ์ ปันธิโป
คุณ อินทรชิต หอวิจิตร / กรุณาจัดส่งถึงที่นะค่ะ
YOU-CARGO คุณ ไลลา เสมาเพชร
คุณ ซอฝีย๊ะ  โต๊ะหลี
ร้าน บุ๊คไบค์ คุณ วศิน กาญจนการไกร
วัชรินทร์ กลิ่นประยูร
บริษัท ไทย เอส เอส กรุ๊ป จำกัด
ร้าน เลิฟกิ๊ฟช็อป / (จ่ายค่าขนส่งต้นทางค่ะ)
คุณ ธนากร ศิริสวัสดิ์
บริษัท สยามโมโดไบค์ จำกัด
คุณรสธร รัตนสุคนธกร
คุณ สุกิจ  เก่งสุรการ
ID Design & Books Shop
บิ๊กอะไหล่  คุณ ประจักษ์ อนันต์ประเสริฐ
บริษัท ไพลอินเตอร์เนชั่นแนล โปรดักส์ ไทยแลนด์ จำกัด
คุณ สมฤดี ขาวโต (แพน)
คุณ สุรศักดื สุขศิริ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คุณ ปรมัตถ์   ผิวขำ
kamonpan saefong
คุณ บุญฑริกา แย้มยิ้ม
คุณ ศศิภา เบญจขจรเดช
คุณเสาวลักษณ์ โสภา
ร้าน post2pack  คุณ รองรุต  ปานขลิบ โทรแจ้งล่วงหน้า1วัน
นายโกสินทร์ จันทร์แต่งผล
คุณ อภิสิทธิ์. ทองศรี
คุณ อรรถวุฒิ  วิจิตรสัมพันธ์
คุณ สุวรรณวดี  ไทยวิชัย
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด.
คุณ สงวน ทวีกาฬ
ชื่อบริษัทขนส่ง
จันทบุรียุทธนา ขนส่ง สาย 5 โทร.094-2694156
โชคบุญมาขนส่ง พุทธมณฑลสาย 5 ศูนย์ขนส่ง สาย 5 โทร 089-661959
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย 4 086-4026154
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
NT ขนส่ง   สาย  4  เบอร์  090-002-7622
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
โชคนำทาง ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1(กลางซอยขวามือ) โทร.02-8881115
เมืองช้างขนส่ง สาย 3 ซอย 16/3
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3 ซอย 22
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3 ซอย 22
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3 ซอย 22
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
กำแพงแสนรุ่งเรือง ขนส่ง สาย  3 ซอยสนามกีฬา
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
สิชล ทีม ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ชัยพงษ์ 2 085-7897988
ลี้ฮะจัก ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  เบอร์โทร มหาสารคาม 043-712851 เมืองพล 061-0469828 ขอนแก่น042-3270693 บ้านไผ่ 043-274443
ข้ามสมุทร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3 ซอย 17
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
จึงชุนเซ้ง ขนส่ง สาย 2 โทร.02-4104089
พัฒนาเอ็กเพลส สาย 2 ศูนย์ LSR เบอร์โทร 02-8872154
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
นัดรับสินค้าที่สาย 2 ปั๊มน้ำมันเอสโซ่
พิชิตขนส่ง  สาย 2 ซอย 24
จึงซุนเซ็ง  สาย 2 ถนนกาญจนา  02-44595570
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์ EMS
ไปรษณีย์ EMS
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  200  เลขที่  09984
เล่มที่  101  เลขที่  5033
เล่มที่  312  เลขที่  15567
เล่มที่  508  เลขที่  25381
5318060048111
5318060048173
5318060048098
5318060048050
5318060048241
5318060048203
5318060048234
5318060048159
เล่มที่  220  เลขที่  10986
เล่มที่  220  เลขที่  10985
เล่มที่  029  เลขที่  1437
เล่มที่  1187  เลขที่ 059324
เล่มที่ 991  เลขที่ 49516
เล่มที่  991  เลขที่  49519
เล่มที่  1405  เลขที่ 070234
เล่มที่  991  เลขที่  49517
เล่มที่ 991 เลขที่  49518
เล่มที่ 991  เลขที่ 49520
เล่มที่  1187  เลขที่  059323
เล่มที่  N0041 เลขที่  02012
เลขที่  03-19042
เล่มที่  0541  เลขที่  27010
เล่มที่  103  เลขที่  05150
เล่มที่  1249  เลขที่  062412
เล่มที่  1249 เลขที่  062413
เล่มที่  1249  เลขที่ 062414
เลขที่  008633
เล่มที่ 273  เลขที่  13635
เล่มที่  1253  เลขที่ท  62612
เล่มที่  121  เลขที่ 06047
เล่มที่  741  เลขที่  37003
B0118022286
B0118068070
เลขที่  12255
เล่มที่  069  เลขที่  03430
เล่มที่ 024  เลขที่ 1173
เล่มที่  236  เลขที่ 11786
จัดส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
เลขที่  33306
เลขที่ 12256
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
PC 2010 0380 3 TH
PC 2010 0382 5 TH
PC 2010 0384 8 TH
PC 2010 0381 7 TH
EU714551775TH
EU714551736TH
จำนวน
1ห่อ
1ห่อ
1 ห่อ
2กล่อง1ห่อ
3ห่อ
1กล่อง
1กล่อง
1 กล่อง
4ห่อ1มัด
2 กล่อง
11 กล่อง
2ห่อ
1กล่อง1ม้วน
1กล่อง
1กล่อง1ห่อ
2กล่อง1ห่อ  สั่ง2รอบ
1กล่อง
1ห่อ
1กล่อง
1กล่อง1ห่อ
1กล่อง
1 กล่อง
3ห่อ
1 ม้วน
1ห่อ
4กล่อง1ห่อ
1กล่อง
2กล่อง1มัด1ม้วน
1กล่อง
1ห่อ
1กล่อง1ห่อ
1กล่อง1มัด
1กล่อง
1กล่อง
4กล่อง1ม้วน
1กล่อง
2กล่อง2ถุง
1ห่อ2กล่อง1ม้วน
1กลอ่ง
3กล่อง
1 ห่อ
4กล่อง1ห่อ
6 กล่อง
2 ห่อ