ชื่อลูกค้า
ร้าน ขายยา อาทิตย์เภสัช
ร้านมูมู่ฟิชชิ่ง  สิริกาญจน์ จันทร์คำ
ร้านไปรษณีย์ (คุณ ชนิดาภา)
บริษัท ไทย ซิลเวค จำกัด
นายคุณากร เทพเสาร์ Copy house and printing
คุณจริยาพร  ฟองจันทร์
ร้านเจริญกรุง
ร้านดินสอสี ศูนย์เครื่องเขียน/คุณ วัฒนา ปรีเปรม
โรงงานผลิตภัณฑ์จากผ้า จัดส่งที่บ้านค่ะ
ร้าน บ้านป่าป๊า&หม่ามี๊
หจก.ไทยสินพลาสติก
บริษัท ไทย แคมชาฟท์ จำกัด
คุณ อัจฉรา โสรัยยะ
คลินิกหมอสุทัศน์
คุณศศิรชนน์  วิเชียรโชติ
คุณ เธียร เชาวรักษ์
Chompoo
บริษัท ทรอปิคอล นูทริชั่น จำกัด
ร้าน ธนาธิปอะไหล่
คุณ อรชร สิงหพันธ์ ร้านท่าใหมบุ๊คส์
บริษัท พรีราน่า เนเจอร์ จำกัด
บจ. เอสเค สยามแฮนด์เมด
มูลนิธิสยามกัมมาจล  คุณ รัตนภรณ์ แผลงชีพ
ร้าน เพนกวินเกมส์ (คุณศุภเชษฐ พงษ์ธัญญะวิริยา)
คุณกรรณิการ์  พรอำนวยทรัพย์
คุณ เพ็ญพิชชา คำมา
คุณ วินาพร  ประภาประดิษฐ์โชติ
คุณประวิทย์ กุลธราวิทย์
บริษัท ศรีแก้ว รับเบอร์เทค จำกัด
คุณนิตยา ซอสุจริต
ชื่อบริษัทขนส่ง
จันทบุรียุทธนา ขนส่ง สาย 5 โทร.094-2694156
พุ่มพวงขนส่ง สาย 5 โทร.กรุงเทพ 083-5309939 โทร.สุโขทัย 089-9599768
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
จัดส่งให้ลูกค้า
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ส.สมจิตร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2
สหมิตรเดินรถจันทบุรี สาย 2 ศูนย์ขนส่ง  LSR
สุรินทร์พนมรุ้ง ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR 02-8874135
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์ EMS
ไปรษณีย์ EMS
ไปรษณีย์ EMS
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  355  เลขที่  17731
เล่มที่  048  เลขที่  2353
เล่มที่ 503  เลขที่  25101
เล่มที่  503  เลขที่  25102
5318060018312
5318060018367
5318060018329
เล่มที่ 006  เลขที่  0275
619046202
จัดส่งให้ลูกค้าแล้วค่ะ
เล่มที่  118  เลขที่  5872
เล่มที่  1251  เลขที่  062519
เล่มที่  118  เลขที่  5874
เล่มที่  118  เลขที่  5871
เลขที่  03-18904
เล่มที่  1725  เลขที่  86244
เล่มที่  1253  เลขที่  62602
เล่มที่  579  เลขที่  33943
เลมที่  928  เลขที่  46360
เล่มที่  15009 เลขที่  750421
เล่มที่ 259  เลขที่  12910
เล่มที่  455  เลขที่  22716
PB 9571 0125 8 TH
PB 9571 0127 5 TH/PB 9571 0128 9 TH
PB 9571 0130 1 TH
PB 9571 0129 2 TH
PB 9571 0126 1 TH
EU714562420TH
EU714562433TH
EU714562416TH
จำนวน
3กล่อง
1 ม้วน
2กล่อง
1 กล่อง
1ห่อ
2ห่อ
2 ม้วน
1ห่อ1ม้วน
3ห่อ
3กล่อง2ห่อ4ม้วน
1 กล่อง
1กล่อง
1กล่อง1ห่อ
1ห่อ1ม้วน
1ห่อ
1กล่อง
3กล่อง
12 ม้วน
1 ม้วน
2ห่อ
3 ห่อ
1กล่อง1ม้วน