ชื่อลูกค้า
คุณ อดุลย์ บุญพิมพ์
คุณภมรเทพ นิลมานนท์
คุณ ขนิษฐา แสนปรีชา โรงแรมปากช่องเกสเฮ้าส์
Natalia Dorogova
คุณ ปรีชา เลิศคุณากร
คุณเตชินี  พุ่มอ่อน
คุณธวัช นวคุณานนท์
นายสุดสาย วงศ์วีระชาติ
คุณพิเชษฐ์  (ร้านเม้งฮวด)
คุณปรียาพร อังคษร
คุณเจตริน  ทินกลิ่น
นางณัฐกฤตา จงกลกลาง
คุณ เฉลิมชัย
คุณ อัครวัตร  คูณคำตา ร้านยาใส่ใจ ถนนกันรลักษ์ ก่อนถึงตลาดแม่กิมเตียง เปิด 10.00-20.00 น.
คุณ เบญจา ไรน์ฮาร์ดท
บ้านสวน เมล่อน อ.บ้านโพธิ์
คุณ สุเนตร  มีธรรม
คุณ จุฑารัตน์   มนัสวิยางกูร
คุณ ชานิสรา ภูวิจิตร
บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด
คุณภูริชญ์ โชคอุตสาหะ
คุณ ทัศนัย กลำพบุตร
หจก.ชัยพัทธ์เครื่องเขียน
บริษัท โคราชวิศวกรรม และเทคโนโลยี จำกัด
คุณ ธิดารัตน์ เสรีวิสุทธิพงศ์
คุณ ซอฝีย๊ะ  โต๊ะหลี
คุณฝนทิพย์ จตุรภัทรวงศ์
คุณ วันจักรี กาสมสัน
ร้านบ้านก๋ง 2
โรงงานหุ่นเหล็ก สมุยโรบอท
โรงงานหุ่นเหล็ก สมุยโรบอท
ช่างกล ชุมพร งานกลึง
ร้านเครื่องสำอางค์ เมโย คุณณัฐยา ขจรศักดิ์ว่องไว
คุณ สุทิน กว้างใจทะเล
คุณ ธนกร พรมเสน
คุณ ธวัชชัย  ซิ้มสมบูรณ์ เดลิเชยส คอฟฟี่
คุณ บอย../คุณ สุปรีชา ปัญญาไตรรัตน์
ร้านไปรษณีย์ มีกาแฟ
คุณ ปิยากร ปิยสุทธิ์
คุณ พัชรี  พรเจริญ ก่อนส่งโทรหาก่อนค่ะ
คุณ วิกร
คุณ ศรัณย์ธร ธรรมศักดิ์
บริษัท พีอาร์ที  สยามเอ็นจิเนียร์ จำกัด
Maneerat K.
ร้านเจได
คุณบุศยา  หมั้นทรัพย์
ร้านข้างหลังภาพ  คุณ เอี่ยมสำอางค์ สวัสดิทัศน์
บริษัท เอส.วี.เค. เอ็นเตอร์ไพรซ์  จำกัด
บริษัท คาเรล ประเทศไทย จำกัด
คุณ วิภาวี มานิตย์พงศ์สกุล
ชื่อบริษัทขนส่ง
จันทบุรียุทธนา ขนส่ง สาย 5 โทร.094-2694156
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
พิมายขนส่ง สาย  5 02-44413503
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5  โทร.02-8881230
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
OK ทรานสปร์อต เลขที่ 02-8898752
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
ตั้งง่วนหลี ขนส่ง อยู่สุดถนนพุทธมณฑล สาย 3 เบอร์ 02-4413022
CN transport สาขา พุทธมณฑลสาย 4
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3 ซอย 22
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
สุธนา ขนส่ง  สาย 3 086-8666995/081-5486080
เกียรติสกุล สาย 2 หน้า ร.ร.อนุบาลยุวภัทร โทร.098-1016701-2
เมืองทองบริการภูเก็ต สาย 2 ศูนย์ 1 โทร.076-213596
พัฒนาเอ็กเพลส สาย 2 ศูนย์ LSR เบอร์โทร 02-8872154
ไทแม่สอด ขนส่ง สาย 2  เบอร์โทร 055-534068
ไทแม่สอด ขนส่ง สาย 2  เบอร์โทร 055-534068
โชคบุญนำ  สาย 2 ศูนย์ LSR   02-8874634-5
สมุยลำเลียงทรัพย์ สาย 2  ซอย 24  โทร 02-8858721
สมุยลำเลียงทรัพย์ สาย 2  ซอย 24  โทร 02-8858721
ชุมพรลำเลียง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1
สหหล่มสัก ขนส่ง ถ.กาญจนาภิเษก ก่อนถึงสมาคมปากใต้ 02-8858921-8
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 134  เลขที่  06671
เล่มที่  200  เลขที่  9951
เล่มที่  201  เลขที่  10049
เล่มที่  460  เลขที่ 22999
เล่มที่  460  เลขที่  22998
5318050170631
5318050170662
5318050170686
เล่มที่  167  เลขที่  8339
เล่มที่  295  เลขที่  14705
DP-1805015907
DP-1805015907
เลขที่  02-18914
เลขที่  02-18913
เล่มที่  542  เลขที่  30
เล่มที่ 0219  เลขที่  010922
เล่มที่  1170  เลขที่  058472
เลขที่  007692
เลขที่ 007693
 
เล่มที่  212  เลขที่  10583
เล่มที่  1228  เลขที่  61353
เล่มที่ 569  เลขที่  28427
เล่มที่  512  เลขที่  25560
เล่มที่  155  เลขที่  07719
เล่มที่  11987  เลขที่  599303
เล่มที่  012  เลขที่  00551
เล่มที่  067  เลขที่  3348
เล่มที่  067 เลขที่  3347
เล่มที่  202  เลขมี่  10077
เล่มที่  0960  เลขที่ 47967
เล่มที่  0960  เลขที่ 47967
เล่มที่  449  เลขที่ 22431
เลขที่  28795
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
จำนวน
1กล่อง
1กล่อง1ม้วน
1กล่อง
3กล่อง4ห่อ2ม้วน
4 กล่อง
1 มัด
2ห่อ2มัด5กล่อง
1กล่อง2ห่อ
1 มัด
1กล่อง1ห่อ
1 กล่อง
1 กล่อง
3 กล่อง
1กล่อง1ห่อ
2กล่อง
2 ถุง
5กล่อง27ห่อ
7 กล่อง
5กล่อง
1 ถุง
1กล่อง
1กล่อง1ห่อ
3 ห่อ
10 กล่อง
1กล่อง1ม้วน
1 ถุง
1 ห่อ
1 กล่อง
10 กล่อง
4 ม้วน
 
1ห่อ
1กล่อง2ห่อ