ชื่อลูกค้า
คุณ ดาหยิ่น   อุดมวงษ์
คุณอัมมารีย์ รินคำ
คุณสาคร คงตระการ
คุณฟิตรี  อีแต
ชื่อบริษัทขนส่ง
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
PB 7118 8373 4 TH
PB 7118 8371 7 TH/PB 7118 8372 5 TH
PB 7118 8374 8 TH
จำนวน