ชื่อลูกค้า
คุณ ณฐกร  เกษมสิทธิ์
คุณ นฤมล  บุญกิตติ
คุณ จังคนิภา  วงค์ริยะ
พลับพลึง เมืองอินทร์
บริษัท อินเตอร์คอมพิวเตอร์แอนด์ไอที จำกัด
ช.วัฒนา มอเตอร์
น้ำเพชร ทศคราม
ร้านอาหารพักอิ่ม  คุณ ขวัญชนก พิมพาลา
คุณปรียาพร อังคษร
คุณบังอร
คุณ ธีรวัฒน์  บำรุงพงศ์ตระกูล
คุณ ทิพธ์สุคนธ์ คงเจริญ
อมรรัตน์ ตังตา (จ่ายค่าขนส่งปลายทาง)
หจก.รวมสินไทยเซ็นเตอร์
คุณ ธนพรรณ พูนศรีธนากูล
ร้านหวายทิพย์ (คุณ ทิวาพร  พัฒนากุล)
บริษัท เอเชีย คอนกรีต แพลนท์ จำกัด/บริษัท เหมืองแร่ลิวง จำกัด
ร้านสัมมาชีพ  (ติดต่อคุณหน่อย)
คุณ วรรณา พัดเงิน  ต้นทาง
คุณ สุจิตรา เหล็กศรี
คุณณภัสร ศุภกาญจน์
บริษัท เมืองปฐม  จำกัด / กรุณาจัดส่งถึงบริษัทนะค่ะ
ร้านเจริญพงษ์พานิช
คุณ เจนวิทย์ งามสอน
คุณ สุริยงค์   เลิศสหพันธ์
บริษัท พรีราน่า เนเจอร์ จำกัด
คุณ ณัฐพร บัวชุม   ร้านงานไปรษณีย์ (ติดร้านรุ่งรัตน์โลหัภัณฑ์)
ร้านโมบายเน็ต
คุณ ชญาภา  เกิดเปี่ยม
บริษัท ไทย เอส เอส กรุ๊ป จำกัด
หจก.เจริญศรีฟินิชชิ่ง
ร้าน จันทร์ธำรง (เกาะสมุย)
คุณ พิมลพรรณ  อ่อนหยู
คุณ นุชจรินทร์ นุ่มนวล ส่งสินค้าภายในวันเสาร์ค่ะ
คุณ ศิริวรรณ  ปรารถนาวนิช
คุณสุวรรณี อิสรินทร์ หจก.เหรียฐทองการพิมพ์  ส่งสินค้าวันจันทร์นะค่ะ
บริษัท อกาต้า เดคคอร์ จำกัด
คุณกรกนก ทองสัมฤทธิ์
บริษัท นิวตร้ากรีน จำกัด
คุณ อนันตญา ธีรนรเศรษฐ์ (คุณออย)
บริษัท ดีเจน ซัพพลาย  จำกัด
คุณกิตติยา  เกตุทอง
คุณพรชัย ชินภาคย์
คุณ อัมพวัน คำเปา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอส ฮาร์ดแวร์ ส่งสินค้าภายในวันจันทร์นะค่ะ
บริษัท พล๊อต(ไทยแลนด์) จำกัด
คุณวรางค์คณา  บุญประเสริฐฟ้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์เซ็นเตอร์มัชรูม
ร้าน Postsmile
คุณ พิชิตชนม์ เรืองศรีบัว
บริษัท เอ็น ดี พี เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
ห้าดาวเคมีภัณฑ์  คุณอุกฤษ์
คุณชาญชัย  คริกาผล
คุณ ปิยะฉัตร หิรัญยัษฐิติ
ชื่อบริษัทขนส่ง
จันทบุรียุทธนา ขนส่ง สาย 5 โทร.094-2694156
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
ตั้งง่วนหลี ขนส่ง อยู่สุดถนนพุทธมณฑล สาย 3 เบอร์ 02-4413022
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3 ซอย 22
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ม่งเส็งบุรีรัมย์ ขนส่ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา  โทร.02-8873258
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงฟ้า ขนส่ง สาย 2 ซอยสนามกีฬา 086-3042891
กิจสุนทรขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
สินทองพี่น้องขนส่ง  สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  โทร.02-4482933
ทรัพย์ดวงพร ขนส่ง ถนน พุทธมณฑลสาย ๓ 02-4103432
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
สุรินทร์พนมรุ้ง ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR 02-8874135
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
พิจิตรธานี  สาย 2 ศูนย์ LSR
นัดรับสินค้าที่สาย 2 ปั๊มน้ำมันเอสโซ่
สหหล่มสัก ขนส่ง ถ.กาญจนาภิเษก ก่อนถึงสมาคมปากใต้ 02-8858921-8
สมุยขนส่ง ถนนกาญจนาภิเษกติดปั๊มน้ำมันเอสโซ่
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์ EMS
ไปรษณีย์ EMS
ไปรษณีย์ EMS
ไปรษณีย์ EMS
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 079  เลขที่ 03941
เล่มที่ 437  เลขที่ 21819
5318050050582
5318050050544
6190371897
เล่มที่  0633  เลขที่  031635
เล่มที่  0795  เลขที่ 039750
เล่มที่ 0795  เลขที่  039749
เล่มที่  0636 เลขที่  31774
เล่มที่ 0636 เลขที่  31775
เล่มที่  0636  เลขที่ 31776
เล่มที่ 0633  เลขที่  031634
เลขที่  03-17183
03-17183
เล่มที่  512  เลขที่  17
เล่มที่ 1130  เลขที่  056476
เลขที่  00648
เล่มที่ 134  เลขที่  06668
MSB 3628
จัดส่งที่ขนส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
เล่มที่  474  เลขที่  12
เล่มที่  490  เลขที่  24475
เล่มที่  104  เลขที่  5154
เล่มที่ 333   เลขที่  16650
เล่มที่ 762  เลขที่  38054
เล่มที่  282  เลขที่  14080
เล่มที่  124  เลขที่  6157
เล่มที่  153  เลขที่  7608
เล่มที่  596  เลขที่  29765
เล่มที่  097  เลขที่  4806
จัดส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
เล่ขที่  39415
เล่มที่  1416  เลขที่  70795
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
PB 7118 7417 6 TH
EU944950587TH
EU944950600TH
EU944950595TH
EU944950613TH
จำนวน
1กล่อง
3 กล่อง
1กล่อง
1กล่อง
9กล่อง
2ห่อ
4ถุง
2ม้วน
1กล่อง1ห่อ
1กล่อง1ห่อ
1กล่อง1ห่อ1ม้วน
1กล่อง1ห่อ
1ห่อ
9กล่อง4ห่อ
1 มัด
5กล่อง1มัด1ห่อ1ม้วน
1ห่อ
2กล่อง
5ห่อ
7กล่อง9ห่อ5มัด
3 ห่อ
2ห่อ
1กล่อง1ม้วน
1ห่อ1ม้วน
1กล่อง1ห่อ
7ห่อ
2กล่อง1ห่อ3ม้วน
1มัด
1 กล่อง
2กล่อง
1ห่อ2กล่อง
3 ม้วน