ชื่อลูกค้า
ร้าน อุ้มเงินพาณิชย์
ร้าน คุณหนิง
คุณธนกร  มากงลาด  *จ่ายต้นทาง*
บริษัท เสริมพัฒนาค้าเหล็ก จำกัด
คุณทรงสิทธิ์  อัตระผดุง
บริษัท ว.สุภาพร แมชชีนเนอรี่ จำกัด
ดีเอ็นเอ เคมีคอล เฮาส์
คุณ พิเชษฐ์  คุ้มคง
คุณ ปรีชา เลิศคุณากร
ร้าน ซากุระ คุณนงนภัส  ศีติสาร
ร้านรุ่งเรือง เครื่องมือช่าง ลำพูน /คุณ มนตรี ทองตุ้ม
คุณ วลีรัตน์ ผิวดำ
นายจีระพงษ์  ทันห่วง
บริษัท ดี.เอฟ.โฮม จำกัด (D.F.Home Co., Ltd.)
คุณธวัช นวคุณานนท์
คุณ นพพร  ทองจันทร์
คุณ เต้อผิง
ร้าน ข้าวปั้น  คุณ รุจีพัชร แตงฉ่ำ
ร้าน ไปรษณีย์ /คุณ แดนไพร ไชยพรหม
คุณ หทัยรัตน์  ขจรบุญ
คุณจิรพจน์ ศิริบูลย์วรนาถ
ร้าน จันทร์เจ้า เฮิร์บแอนด์บิวตี้ คุณจีราภรณ์ สังข์ผุด
คุณ ภูริชญ์ คงประพันธ์
ร้าน นัท กะเน็ต ลายพราง
ร้าน ควิกโพสต์สาขาเบตง (คุณ ณัฐกฤตา อัครเรืองฤทธิ์)
บริษัท พรูเด็นเชียล แอมพรี (ไทยแลนด์) จำกัด
ร้าน บ้านป่าป๊า&หม่ามี๊
คุณศุภลักษณ์  ปรีดาอนันทสุข
คุณ อนัญญา พรมเพ็ชร
คุณปิยะฉัตร คำมา
ร้าน บีพี พลาสติก (คุณรักพงศ์ กาญจนโภคิน)
บริษัทรอยัลมอเตอร์เวอร์ค จำกัด
คุณ ทิพธ์สุคนธ์ คงเจริญ
ร้านกรกฏการเกษตร  คุณรณชัย  คล่องสั่งสอน
คุณ ยงยุทธ  ทนงธนะสิทธิ์
คุณนาถนภา สุขดี บจก. เอส-ดีว่า คอร์ปอเรชั่น (สำนักงานใหญ่)
ร้านยาก้านณรงค์/คุณ วาทินี  อังคภาณุกุล
คุณ นุชสรา บุญเลิศ
คุณ เธียร เชาวรักษ์
คุณ เบญจา ไรน์ฮาร์ดท
คุณ นุชรี  หวังนุรักษ์
คุณ สิทธิชัย เจะบือราเฮง
ร้านสัมมาชีพ  (ติดต่อคุณหน่อย)
คุณ วรรณา พัดเงิน  ต้นทาง
บริษัท ช้างทองอินเตอร์เทรด จำกัด
ร้าน LadyShop ด่วนที่สุด
ร้าน 797 พาวเวอร์ช็อป
คุณพัชรินทร์  อุปริสัจกุล
ร้าน บุ๊คไบค์ คุณ วศิน กาญจนการไกร
ร้านโพสต์ แอนด์ เพย์ (คุณจิรวดี)
บริษัท นิว มอร์นิ่ง จำกัด
ร้าน น้ำพริกปลาทูคุณเรียง
คุณสมควร  หานุสิงห์
คุณ ภารดี โกยวานิช (ทรัพย์สำเภา)
บริษัท ไทย เอส เอส กรุ๊ป จำกัด
ร้าน บุญชูเซรามิค (เกาะสมุย)
คุณ นพปฎล สกุลสม/ก่อนมาส่งสินค้ารบกวนโทรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
บริษัท พี แอนด์ พี อินดัสเตรียล ออโตเมชั่น(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เรียลซิมเพิล จำกัด
บริษัท สหโชคแมชชีนเนอรี่ 1993
คุณ บุณฑริกา กิติทีฆกุล
บริษัท เออาร์ กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด
พินรี สัณฑ์พิทักษ์  สินค้าภายในวันพุธ ขอด่วนค่ะ
คุณ คุริกา วิศาลกิตติ
ร้าน Miss Sa House
คุณ ธีรภัทร เพ็ชรดำ
ร้านไปรษณีย์ มีกาแฟ
โรงเรียนคลองบางปู
คุณ ณิชกานต์  โหราพงศ์
บริษัท สีเหลือง คุณ ณัฐรดา หนิง
คุณ นิภาพร  ผาสีดา
บริษัท ทรัพย์นารา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
คุณ แจน
คุณ จุฑารัตน์  นามวิจิตรพันธุ์
คุณจิรวดี บัวคุ้ม
คุณ ฐิตาภา กาวิละ
คุณ โอปอ  มหาวนา
คุณ อนุพงษ์  มงคลสิริลักษณ์
บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท Accounting porter
คุณ เมธินี ระรื่นเริง โทรแจ้งก่อนจัดส่งอย่างน้อยสัก 1 ชั่วโมงค่ะ
คุณ สมชัย  บนสุธาธาร
คุณ วิสาข์  วัฒนาการกิจ
บริษัท เนกซ์เวฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ขอด่วนค่ะ
คุณ รุ่งทิพย์  โนรี
บริษัท ไบโอเพ็กซ์ จำกัด
คุณ ชนัณชิดา
คุณ อชิรญาณ์ แซ่ซิ้ม
คุณนิษา  รอดพนันต์
คุณ คมน์ชัยทัศ  จิตสุทธิภากร
คุณรุจิรา  สว่างสุข
หจก.ลิ้มเจี๊ยบฮงมอเตอร์
คุณวิภารัตน์  เจริญธัญญากร
ชื่อบริษัทขนส่ง
อาทิตเจริญ สาย4
เขื่อนขันธ์รุ่งเรืองขนส่ง ศาลายา เบอร์โทร  042-316661/081-6613046
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5  โทร.02-8881230
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
บี.เอส (B.S.)ขนส่ง สาย 5 095-7346344
บี.เอส (B.S.)ขนส่ง สาย 5 095-7346344
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
พุฒิไชย (เมืองยศสุมทร)ขนส่ง สาย 4 (ศูนย์ขนส่ง 111)
หจก.ทรัพย์ปรีชา ขนส่ง สาย 4 โทร.02-4296270
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย 4 086-4026154
จัดส่งให้ลูกค้า
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
CN transport สาขา พุทธมณฑลสาย 4
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ม่งเส็งบุรีรัมย์ ขนส่ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา  โทร.02-8873258
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงฟ้า ขนส่ง สาย 2 ซอยสนามกีฬา 086-3042891
ขนส่งส.แก่นนครขนส่ง  สาย  2  ศูนย์ขนส่ง   1
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
ธนภาคย์ ขนส่ง  ถ.ศาลาธรรมสพม์ ซอย 8 โทร.02-8852050
สุราษฎร์ทวีทรัพย์ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR เบอร์ 077-234384
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
ร้อยเอ็ดสายสงวนขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR 02-8874698-9/084-144811
โกชุ้นระนองขนส่ง สาย 2 สี่แยกทศกัณฐ์ 095-5645159
นัดรับสินค้าที่สาย 2 ปั๊มน้ำมันเอสโซ่
สมุยขนส่ง ถนนกาญจนาภิเษกติดปั๊มน้ำมันเอสโซ่
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์ EMS
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  040  เลขที่  01994
เล่มที่ 006  เลขที่  0256
เล่มที่  080  เลขที่  3956
เล่มที่  124  เลขที่  6152
เล่มที่  062  เลขที่  3058
เล่มที่  616  เลขที่  30800
เล่มที่  617  เลขที่  30801
เล่มที่  372  เลขที่   18573
เล่มที่  372  เลขที่  18572
5318040016154
5318040016345
5318040016055
518040016093
5318040016239
5318040016352
5318040016130
5318040016321
5318040016253
5318040016208
B0118028046
B0118028045
619028254
619028255
เล่มที่  099  เลขที่ 4941
เล่มที่  484  เลขที่   24162
เล่มที่  549  เลขที่  27446
จัดส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
เล่มที่  0667  เลขที่  033348
เล่มที่  0667  เลขที่ 033349
เล่มที่  0375  เลขที่  018721
เล่มที่  0667  เลขที่  033350
เล่มที่  205  เลขที่  10239
เล่มที่  0375  เลขที่  18720
เล่มที่  275  เลขที่  13738
เล่มที่  1623  เลขที่  81138
เล่มที่  1980 เลขที่  98991
เล่มที่  1980  เลขที่  98992
เล่มที่  1980  เลขที่  98993
เล่มที่  1980  เลขที่  98994
เล่มที่  1953  เลขที่ 097638
เล่มที่  195  เลขที่   09748
เล่มที่  195  เลขที่  09749
MSB45335
เล่มที่  488  เลชที่  24396
B0118040964
เล่มที่  219  เลขที่  10906
TP53439
SM180400052
เล่มที่  1192  เลขที่  59559
เล่มที่  494 เลขที่  27025
เล่มที่  541  เลขท่  27025
เล่มที่  494  เลขที่   24669
เล่มที่  0169  เลขที่  08432
24657
เรียบร้อยแล้วค่ะ
เล่มที่  1362  เลขที่  69078
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
PC 2009 9686 4 TH
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
PC 2009 9687 8 TH
PC 2009 9685 5 TH/PC 2009 9684 7 TH
PC 2009 9683 3 TH
PC 2009 9682 0 TH
EU705918522TH
จำนวน
2 ห่อ
1 ห่อ
1 กล่อง
1กล่อง
5กล่อง
1กล่อง1ห่อ
2 ห่อ
2กล่อง1ห่อ
2 กล่อง
4กล่อง3ห่อ
2 กล่อง
1 กล่อง
1 ถุง
5 ม้วน
2กล่อง1ห่อ
2 กล่อง
1 ถุง
1กล่อง1ม้วน
2ห่อ
1กล่อง1ม้วน
3 กล่อง
3ห่อ1กล่อง
3 กล่อง
5 กล่อง
2กล่อง1ห่อ
34 ห่อ
4กล่อง 3ม้วน
1 ม้วน 1ห่อ
2 ม้วน
2ห่อ
1 กล่อง
2 ถุง
1กล่อง1ห่อ
5ห่อ1กล่อง
1กล่อง1ม้วน
1กล่อง1ม้วน1ถุง
2กล่อง1ห่อ1ม้วน
4 กล่อง3ห่อ
1กล่อง1ห่อ1ม้วน
2 กล่อง
1 กล่อง
1 ม้วน
1 กล่อง
3ห่อ 2 ม้วน
2กล่อง1มัด5ม้วน
2 ห่อ
4 กล่อง
2 กล่อง
2 กล่อง
2ห่อ 1ม้วน
1 กล่อง
1 กล่อง
2กล่อง3ห่อ
1 กล่อง
3 กล่อง
2ห่อ2มัด
1+1ม้วน BB
1 A
1 B