ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20160604AY01-02
THASS20160604AY02-02
THASS20190604AA01-01
THASS20190604AB01-01
THASS20190604AC01-01
THASS20190604AD01-01
THASS20190604AE01-01
THASS20190604AF01-05
THASS20190604AF02-05
THASS20190604AF03-05
THASS20190604AF04-05
THASS20190604AF05-05
THASS20190604AG01-01
THASS20190604AH01-01
THASS20190604AI01-01
THASS20190604AJ01-01
THASS20190604AK01-01
THASS20190604AL01-01
THASS20190604AM01-01
THASS20190604AN01-02
THASS20190604AN02-02
THASS20190604AO01-01
THASS20190604AP01-01
THASS20190604AQ01-01
THASS20190604AR01-02
THASS20190604AR02-02
THASS20190604AS01-06
THASS20190604AS02-06
THASS20190604AS03-06
THASS20190604AS04-06
THASS20190604AS05-06
THASS20190604AS06-06
THASS20190604AT01-01
THASS20190604AU01-03
THASS20190604AU02-03
THASS20190604AU03-03
THASS20190604AV01-03
THASS20190604AV02-03
THASS20190604AV03-03
THASS20190604AW01-01
THASS20190604AW01-05
THASS20190604AW02-05
THASS20190604AW03-05
THASS20190604AW04-05
THASS20190604AW05-05
THASS20190604AX01-05
THASS20190604AX02-05
THASS20190604AX03-05
THASS20190604AX04-05
THASS20190604AX05-05
THASS20190604AZ01-01
THASS20190604BA01-01
THASS20190604BB01-01
THASS20190604BC01-02
THASS20190604BC02-02
THASS20190604BD01-08
THASS20190604BD02-08
THASS20190604BD03-08
THASS20190604BD04-08
THASS20190604BD05-08
THASS20190604BD06-08
THASS20190604BD07-08
THASS20190604BD08-08
THASS20190604BE01-01
THASS20190604BF01-06
THASS20190604BF02-06
THASS20190604BF03-06
THASS20190604BF04-06
THASS20190604BF05-06
THASS20190604BF06-06
THASS20190604BG01-01
THASS20190604BH01-01
THASS20190604BI01-02
THASS20190604BI02-02
THASS20190604BJ01-01
THASS20190604BK01-02
THASS20190604BK02-02
THASS20190604BL01-01
THASS20190604BM01-04
THASS20190604BM02-04
THASS20190604BM03-04
THASS20190604BM04-04
THASS20190604BN01-02
THASS20190604BN02-02
THASS20190604BO01-02
THASS20190604BO02-02
THASS20190604BP01-04
THASS20190604BP02-04
THASS20190604BP03-04
THASS20190604BP04-04
THASS20190604BQ01-01
THASS20190604BS01-03
THASS20190604BS02-03
THASS20190604BS03-03
THASS20190604BT01-02
THASS20190604BT02-02
THASS20190604BU01-01
THASS20190604BV01-01
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5019063382458739
5019063382460139
5019063382455539
5019063382456239
5019063382456439
5019063382458039
5019063382456039
5019063382458239
5019063382455739
5019063382457539
5019063382456139
5019063382458439
5019063382455639
5019063382457439
5019063382455839
5019063382457739
5019063382456339
5019063382456839
5019063382455939
5019063382456539
5019063382456739
5019063382459139
5019063382457039
5019063382459439
5019063382457839
5019063382459739
5019063382458539
5019063382460039
5019063382458839
5019063382460339
5019063382457239
5019063382456939
5019063382458139
5019063382459639
5019063382458639
5019063382459939
5019063382459039
5019063382460239
5019063382459339
5019063382460539
5019063387529249
5019063387527749
5019063387526749
5019063387526349
5019063387527149
5019063382459239
5019063382457139
5019063382459539
5019063382458339
5019063382459839
5019063382458939
5019063382460439
5019063387524349
5019063387525249
5019063387524449
5019063387525449
5019063387524249
5019063387525149
5019063387524549
5019063387525849
5019063387524949
5019063387525549
5019063387524749
5019063387525749
5019063387524849
5019063387525649
5019063387525049
5019063387525949
5019063387524649
5019063387525349
5019063387527849
5019063387526049
5019063387528149
5019063387526449
5019063387528449
5019063387526849
5019063387528749
5019063387527349
5019063387529049
5019063387527549
5019063387527949
5019063387526149
5019063387528249
5019063387526549
5019063387528549
5019063387526949
5019063387528849
5019063387527249
5019063387529149
5019063387527649
5019063387528049
5019063387526249
5019063387528349
5019063387526649
5019063387528649
5019063387527049
5019063387528949
5019063387527449
ผู้รับ
คุณ กานน.นำพา
คุณ กานน.นำพา
คุณสดุดี สุกใส
คอฟฟี่อินดี้
Jesse And Son
คุณทวีพร  เหล่าธารทรัพย์
บริษัท ไวส์บิส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อุดมพานิช คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท อุดมพานิช คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท อุดมพานิช คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท อุดมพานิช คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท อุดมพานิช คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท โซล ยัง คอสเมติก จำกัด
คุณเสกสรร ชลเจริญ
บริษัท คลองสองเฟอร์นิเจอร์ จำกัด
บริษัท สนามเดินป่า จำกัด
หจก.เอสวีที อินโนเวท เอ็นจิเนียริ่ง
คุณพยุงศักดิ์ ทองสุข
คุณแอ้
คุณ ณภัทร วิไบรัตนาภรณ์
คุณ ณภัทร วิไบรัตนาภรณ์
บริษัท โปรเจกต์ อินิชชิเอเดอร์ จำกัด
คุณสมศักดิ์ เต็งเก้าประเสริฐ
BUDDYBEER
คุณหนึ่ง
คุณหนึ่ง
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณมานิต์ ธรรมมา
คุณ สันติ มานะดี
คุณ สันติ มานะดี
คุณ สันติ มานะดี
นายเผด็จ ศิริดำรง
นายเผด็จ ศิริดำรง
นายเผด็จ ศิริดำรง
คุณปริญญา คณานุรักษ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวพี เทรดดิ้ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวพี เทรดดิ้ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวพี เทรดดิ้ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวพี เทรดดิ้ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวพี เทรดดิ้ง
ร้านตุ๊กตา ซอยข้างเซฟวัน
ร้านตุ๊กตา ซอยข้างเซฟวัน
ร้านตุ๊กตา ซอยข้างเซฟวัน
ร้านตุ๊กตา ซอยข้างเซฟวัน
ร้านตุ๊กตา ซอยข้างเซฟวัน
คุณนิรุสณี  ตาลีอาแฮ
ร้าน เอกเกษตร
คุณปัญจพร พันธเสน
คุณฐานันตร์ อรุณเลิศวณิชชา
คุณฐานันตร์ อรุณเลิศวณิชชา
Bbcarbons คุณกมลพร คุ้มวงศ์
Bbcarbons คุณกมลพร คุ้มวงศ์
Bbcarbons คุณกมลพร คุ้มวงศ์
Bbcarbons คุณกมลพร คุ้มวงศ์
Bbcarbons คุณกมลพร คุ้มวงศ์
Bbcarbons คุณกมลพร คุ้มวงศ์
Bbcarbons คุณกมลพร คุ้มวงศ์
Bbcarbons คุณกมลพร คุ้มวงศ์
คุณ ธัญญรัศม์ วีระวัฒนาเดช
คุณกาญจนา ทะคง
คุณกาญจนา ทะคง
คุณกาญจนา ทะคง
คุณกาญจนา ทะคง
คุณกาญจนา ทะคง
คุณกาญจนา ทะคง
บริษัท แอ๊บโซลูท กู๊ดส์  จำกัด
คุณฐิติพร กิจกทรัพยไพบูลย์
บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด
บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด
บริษัท ส.ธนภัทร (888) จำกัด
คุณ ปรียานุช  ก้อนวิมล
คุณ ปรียานุช  ก้อนวิมล
คุณ รินทร์ลภัส  ประภาหิรัญย์กุล
KRITTIN TIPSANG
KRITTIN TIPSANG
KRITTIN TIPSANG
KRITTIN TIPSANG
บริษัท เอ็นคอร์ป จำกัด
บริษัท เอ็นคอร์ป จำกัด
บริษัท โอเอซิส เมทเทค จำกัด
บริษัท โอเอซิส เมทเทค จำกัด
คุณลักษณ์
คุณลักษณ์
คุณลักษณ์
คุณลักษณ์
คุณ สิริรักษ์ เกตบุญ
คุณปวิตรา ไพรสันต์
คุณปวิตรา ไพรสันต์
คุณปวิตรา ไพรสันต์
คุณวสันต์ ล้ำเลิศพงศ์พนา
คุณวสันต์ ล้ำเลิศพงศ์พนา
คุณ ปุณยนุช สุภผา
คุณ พิชญา รอดรัตน์
ชื่อลูกค้า
น.ส ภัทราพร  โพธิบาล
คุณ อาณัติ เณรพงษ์
นางสาว ปทิตตา ศรีตะแกะ
คุณ ณัชพงศ์พันธ์ พลละคร
บริษัท ไดเซ็น จำกัด
น.ส.มนันยา สุรินทร์คำ   ร้าน หมูสีชมพู
คุณสุทัศน์ มหาวรรณศรี
ร้านไอเปเปอร์  เชียงราย คุณ ปวิชญา อริยะ
คุณ อำพล  กุดั่น
โรงงานผลิตภัณฑ์จากผ้า จัดส่งที่บ้านค่ะ
คุณ วิวรรยา มิตรพันธ์พานิชย์
ร้าน ส.วิทยา คุณปพิชญา เจียมสถิต
คุณสิระวุฒิ ประสารภักดิ์
บริษัท  ดับบลิวไออาร์  จำกัด
ร้าน ไก่ ชน ช วังน้ำลี้   คุณชาญชัย  ผสมวงศ์
ร้าน โนมุสา(คุณ ธัญรดี ตรีธรรม)ร้านเปิด 09.30 น.-19.00 น หยุดวันอาทิตย์
คุณ จารุวรรณ  ห่อวโนทยาน
บริษัท มนตรี พัฒนกิจ จำกัด
บริษัท อีสาน3ดี จำกัด  คุณอมรเทพ  สอนศิลพงศ์
ร้าน 797 พาวเวอร์ช็อป
ร้านรวมยา/ คุณ ฐิติมา อุ่นปุณฑริก
คุณมนตรี จิรวราพันธ์
คุณวิญญุ รัตนมุณี
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
สหนำโชค (ซอยเชียงกง) สาย 4
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364 / หจก. มะม่วง ขนส่ง
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364 / หจก. มะม่วง ขนส่ง
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
ผึ้งทองขนส่ง สาย 3 ซอย 16 โทร.02-8881774/092-7742725
พี.ที.ขนส่ง ภูเก็ต  สาย 2 ระหว่างซอย9กับซอย11 โทร.095-0362117
สหทิพย์ทอง ขนส่ง สาย 2ซอยสนามกีฬา โทร.02-4498325-6/082-7628847
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
ธนภาคย์ ขนส่ง  ถ.ศาลาธรรมสพม์ ซอย 8 โทร.02-8852050
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD122493509TH
PD122493526TH
PD122493512TH
PD122493490TH
เล่มที่ 374 เลขที่ 18671
เลขที่ 5319060040433
เลขที่ 5319060040389
เลขที่ 5319060040501
เลขที่ 5319060040327
เลขที่ 629047250
เลขที่ 629047253
เล่มที่ 44 เลขที่ 2177
เล่มที่ 135 เลขที่ 6727
เล่มที่ 135 เลขที่ 6728
AC6206-00564
เลขที่ 45442
เล่มที่ 082 เลขที่ 4064
เล่มที่ 995 เลขที่ 49702
เลขที่ 7516
เลขที่ TP 80036
เล่มที่ 555 เลขที่ 27739
ED850612299TH
ED850612308TH
จำนวน
1 ชิ้น 0.85
1 ชิ้น 2.65
1 ชิ้น 1.71
1 ชิ้น 1.52
3 กล่อง
1 กระสอบ 1 กล่อง
1 ม้วนใหญ่
3 กล่อง 3 ห่อ 2 มัด
5 ม้วนใหญ่
3 ห่อ
5 ถุง
2 กล่อง
3 ม้วนใหญ่
3 กล่อง
2 ห่อ
2 ห่อ
1 ห่อ
1 กล่อง  4 ห่อ
2 กล่อง 2 ห่อ
2 กล่อง 5 ม้วนต่อ
4 กล่อง
1 ชิ้น 0.58
1 ชิ้น 1.11

หน้าที่ 10 จาก 254