ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190313AA01-01
THASS20190313AB01-02
THASS20190313AB02-02
THASS20190313AC01-01
THASS20190313AD01-01
THASS20190313AE01-03
THASS20190313AE02-03
THASS20190313AE03-03
THASS20190313AF01-01
THASS20190313AG01-01
THASS20190313AH01-01
THASS20190313AI01-03
THASS20190313AI02-03
THASS20190313AI03-03
THASS20190313AJ01-02
THASS20190313AJ02-02
THASS20190313AK01-04
THASS20190313AK02-04
THASS20190313AK03-04
THASS20190313AK04-04
THASS20190313AL01-02
THASS20190313AL02-02
THASS20190313AM01-03
THASS20190313AM02-03
THASS20190313AM03-03
THASS20190313AN01-03
THASS20190313AN02-03
THASS20190313AN03-03
THASS20190313AO01-03
THASS20190313AO02-03
THASS20190313AO03-03
THASS20190313AP01-03
THASS20190313AP02-03
THASS20190313AP03-03
THASS20190313AQ01-05
THASS20190313AQ02-05
THASS20190313AQ03-05
THASS20190313AQ04-05
THASS20190313AQ05-05
THASS20190313AR01-01
THASS20190313AS01-04
THASS20190313AS02-04
THASS20190313AS03-04
THASS20190313AS04-04
THASS20190313AT01-02
THASS20190313AT02-02
THASS20190313AU01-02
THASS20190313AU02-02
THASS20190313AV01-02
THASS20190313AV02-02
THASS20190313AW01-01
THASS20190313AX01-02
THASS20190313AX02-02
THASS20190313AY01-01
THASS20190313AZ01-02
THASS20190313AZ02-02
THASS20190313BA01-01
THASS20190313BB01-04
THASS20190313BB02-04
THASS20190313BB03-04
THASS20190313BB04-04
THASS20190313BC01-01
THASS20190313BD01-01
THASS20190313BE01-01
THASS20190313BE02-01
THASS20190313BF01-01
THASS20190313BG01-02
THASS20190313BG02-02
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5119032943708239
5119032943709139
5119032943708439
5119032943709739
5119032943708339
5119032943709339
5119032943708639
5119032943709239
5119032943708539
5119032943709539
5119032943708739
5119032943709939
5119032943708839
5119032943709639
5119032943708939
5119032943709439
5119032943709039
5119032943710439
5119032943709839
5119032943712439
5119032943710039
5119032943712739
5119032943710639
5119032943713139
5119032943711239
5119032943713739
5119032943711439
5119032943714039
5119032943712039
5119032943710139
5119032943711539
5119032943710839
5119032943711939
5119032943713639
5119032943712339
5119032943714139
5119032943712839
5119032943714339
5119032943713239
5119032943713039
5119032943710339
5119032943713539
5119032943711139
5119032943713939
5119032943711639
5119032943714439
5119032943712239
5119032943714639
5119032943712539
5119032943710239
5119032943712939
5119032943710939
5119032943713339
5119032943711739
5119032943712139
5119032943713839
5119032943712639
5119032943710539
5119032943714239
5119032943710739
5119032943714539
5119032943711839
5119032944502639
5119032944502939
5119032944502439
5119032944502839
5119032944502739
5119032944503039
ผู้รับ
คุณภาสุตา นิกะดานนท์
ร้านเจริญพงษ์พานิช
ร้านเจริญพงษ์พานิช
คุณ ณัฐวุฒิ นิยมรส
โรงงานผลิต หจก.แม่สอด จรรย์สุดา
ร้านคิวเวจฟรุต
ร้านคิวเวจฟรุต
ร้านคิวเวจฟรุต
คุณปองวิทย์ สนองคุณวรกุล
Therdpong Daengsi
คุณณัฐพัชร์ ญาวิละ
คุณ จุฑารัตน์  ขันคำ
คุณ จุฑารัตน์  ขันคำ
คุณ จุฑารัตน์  ขันคำ
คุณณัชชา สุทธิสุขศรี
คุณณัชชา สุทธิสุขศรี
คุณ ณัฐนาถ หนูเสมียน
คุณ ณัฐนาถ หนูเสมียน
คุณ ณัฐนาถ หนูเสมียน
คุณ ณัฐนาถ หนูเสมียน
ร้านวอร่าครีม คุณวรพจน์ บรรจงกิจ
ร้านวอร่าครีม คุณวรพจน์ บรรจงกิจ
บริษัท ซิตี้โฮมมาร์ท จำกัด
บริษัท ซิตี้โฮมมาร์ท จำกัด
บริษัท ซิตี้โฮมมาร์ท จำกัด
คุณธีรชัย จิรอารีย์ชัย
คุณธีรชัย จิรอารีย์ชัย
คุณธีรชัย จิรอารีย์ชัย
คุณ อรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณ อรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณ อรอนงค์  เขียวรัตน์
ร้าน ITALTHAI POST SHOP
ร้าน ITALTHAI POST SHOP
ร้าน ITALTHAI POST SHOP
บจก.โกลเด้นฟู้ด 2014
บจก.โกลเด้นฟู้ด 2014
บจก.โกลเด้นฟู้ด 2014
บจก.โกลเด้นฟู้ด 2014
บจก.โกลเด้นฟู้ด 2014
บริษัท โกลเด็น ลีโอ จำกัด
คุณ ณัชพล  อุ่นแจ่ม
คุณ ณัชพล  อุ่นแจ่ม
คุณ ณัชพล  อุ่นแจ่ม
คุณ ณัชพล  อุ่นแจ่ม
คุณจันจิรา  พรหมมา
คุณจันจิรา  พรหมมา
คุณนรีรัตน์ ฟ้าขลิบทองเจริญ
คุณนรีรัตน์ ฟ้าขลิบทองเจริญ
คุณ กัณทิมา ปรีดารัตน์
คุณ กัณทิมา ปรีดารัตน์
คุณ กนกกร พงษ์ชมพร
คุณสมเกียรติ ผลพิมาย
คุณสมเกียรติ ผลพิมาย
คุณ วีระยุทธ  ริดมัด
คุณ นิชชนันท์   เถกิงวัฒน
คุณ นิชชนันท์   เถกิงวัฒน
คุณ ญาณิณ ลีชยังกูร
คุณ รจนา มั่นศิลป์
คุณ รจนา มั่นศิลป์
คุณ รจนา มั่นศิลป์
คุณ รจนา มั่นศิลป์
Pimonpan Harrison
คุณอภันตรี วาปี
บริษัท เอทีที ดิสทริบิวชั่น จำกัด
บริษัท เอทีที ดิสทริบิวชั่น จำกัด
บริษัท ไทย แคมชาฟท์ จำกัด
คุณอันธิกา ทรัพย์สมบูรณ์
คุณอันธิกา ทรัพย์สมบูรณ์
ชื่อลูกค้า
คุณบุรินทร์  เดี่ยวรัตนกุล
คุณษา
บริษัท ใบบุญ ริบบิ้น จำกัด
คุณวาสนา เข็มเพ็ชร
คุณ อำพล  กุดั่น
คุณธนภูมิ  วรรณสุทธิ์  
หจก.เซนส์ทิส
คุณ เฉลิมชัย
คุณวิวรรยา มิตรพันธ์พานิชย์
หจก.ภูคาคชรัตน์
คุณ จิดาภา วงค์แก้วเมือง
คุณ ภคิน รัตนทรงชัย 
ร้าน ซันโซนโฮลดิ้ง
คุณ สุทธิพันธ์ อิทธิสัจจะกุล 
ร้านยาก้านณรงค์
พิทักษ์น้ำมันเหลือง
คุณโสภิตา  คุณามัยมโน
คุณ พรศักดิ์  ทิพย์ธเนศวร  
คุณ วรศักดิ์ ล้อมเกษมสุข
ร้านทุกอย่าง 20 บาท 
ปิยะพร (ฟาง)
ร้าน Zeedoke มหาสารคาม 
คุณ พิทยา อินทร์วิเศษ
คุณ ธนันยวรรณ  ภู่สุนทรสกุล 
คุณเล็ก...
คุณ มัทธนา รักษากิจ
คุณปัทมา รุจิเวชวงษ์ วัดพระใหญ่
คุณสุวิชา  ปัญญวัฒนะ
คุณ สัมพันธ์  อาจทวีกุล
คุณ อรอนงค์  เขียวรัตน์
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
คุณ รัชนี  ผ่องแพ้ว
คุณ ณัฐวุฒิ สวัสดิ์พาณิชย์
คุณรัตนาภรณ์
บริษัท ดีไอวาย คอมเมิร์ซ จำกัด
บริษัท พยน แอนด์ โลโก้ จำกัด
คุณ วรพงศ์ ศิริภักตร์
อัมภิกา ธัญญธาดา
คุณ อรวรรณ ห้วยใหญ่
อธิตยา (แก้ว) แผนก PDT  ขอด่วนค่ะ
คุณ ศลิษา
คุณ ภณิดา โสภณอุดมพร
บริษัท ภัทรทรัพย์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด 
บริษัท  สยามเมดดิคอล  เซลส์แอนด์ซัพพลาย จำกัด
ชื่อบริษัทขนส่ง
DHL ขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
พนมรุ้งขนส่ง สาย 5  ชานชาลา 11 ห้อง 12 โทร.094-5252999
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
ทรัพย์ธนวงศ์ขนส่ง สาย4
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
นิสสันปากน้ำโพขนส่ง  สาย 4 โทร02-4296164
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
อุบลพรชัย ขนส่ง สาย 2 โทร.02-8880995
ภูเก็ตศรีสุชาติ  สาย 3 ก่อนถึงตั้งง่วนหลี โทร.02-8858460-7
อุดมศักดิ์ก๊กเอ็ง ไปแถวสาย 3 สนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
สปีดขนส่ง โทร.0800254862  พุทธมณฑลสาย2 02-8890780
ขนส่ง KSD สาย  2 ศูนย์ชัยพงษ์  088-5455964
ลี้ฮะจัก ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  เบอร์โทร มหาสารคาม 043-712851 เมืองพล 061-0469828 ขอนแก่น042-3270693 บ้านไผ่ 043-274443
โกล้วน ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 สี่แยกทศกัณฑ์
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
 
เล่มที่ 419 เลขที่ 20936
เล่มที่ 187 เลขที่ 9333
53129030136357
5319030136265
5319030136319
5319030136371
เล่มทื่ 036 เลขที่ 1767
เลขที่ 629021340
เล่มที่ 568 เลขที่ 28356
เล่มที่ 154 เลขที่ 7673
เล่มที่ 0950 เลขที่ 047471
เลขที่ 14370
เล่มที่ 0836 เลขที่ 41754
เล่มที่ 1380 เลขที่ 68988
0
เลขที่ BKAM19-07185
เล่มที่ 0819 เลขที่ 40938
เล่มที่ 415 เลขที่ 20712
เล่มที่ 561 เลขที่ 28046
เล่มที่ 0305 เลขที่ 15203
เล่มี่ 874 เลขที่ 43675
เล่มที่ 137 เลขที่ 6838
PC314648898TH
PC314648805TH
PC314648796TH
EW676819009TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
จำนวน
 
3 กล่อง
2 กล่อง
5 ห่อ
5 ม้วนใหญ่
1 กล่อง 1 ถุง
2 ห่อ
2 กล่อง
6 ห่อ
1 กล่อง 2 ห่อ
4ถุง
1 กล่อง 2 ม้วน
3 ห่อ 1 ม้วน
3 กล่อง
2 ก่อง 1 ม้วน
2 ม้วนใหญ่
4 กล่อง
2 กล่อง
6 กล่อง  3 ม้วนต่อ
1 กล่อง
1 กล่อง
4 กล่อง
5 ก 3 ห่อ 1 มัด 1ม้วน
1 ชิ้น 1.02
1 ชิ้น 0.62
1 ชิ้น 0.93
1 ชิ้น 1.02
1 C
1 B
4 BBCC
3 BBB
4 BBCC
1 C
1 B
3 BBB
4 BBBB
1 C
3 BBB
1 C
1 C
1 C
2 BC
2 BC
4 BBBB

หน้าที่ 10 จาก 255