ชื่อลูกค้า
คุณ รังสิมา ตรีรัตนเวช
บริษัท ธิติบริหารธุรกิจค้าปลีก
คุณวาสนา เกียรตินิยม (เจริญ 12)
เขมจิรา ขาวนวล (ร้านมารวย)
ร้านตักศิลาเทเลคอม
บริษัท กุลธวัช  17 จำกัด
คุณภัทราพร สุธาพจน์
ร้านดินสอสี ศูนย์เครื่องเขียน/คุณ วัฒนา ปรีเปรม
บริษัท สุรจิตทุ่งสง จำกัด
บริษัท รัตนศรีการเกษตร จำกัด / คุณ จิราวุฒิ  ศรีสร้อย
คุณ คมสิทธิ์ อรุณเมือง
คุณผดุงพงษ์  ประสงค์  ร้านปอปราจีน
บริษัท ฟู้ดแพ็คเกจจิ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
คุณ สุรพล ขำสวัสดิ์
บริษัท โชคไพบูลย์ มารีน จำกัด
คุณ กิตติสันต์ (ชมรมนกแอ่นกระบี่)
ร้านนภาภรณ์การค้า   (เบบี้เซฟ) คุณ  นภาภรณ์ สมิทธิกร
หจก เจริญชัยโฮมพลัส (ขอด่วน)
คุณ ศรัณย์รักษ์ เหลืองอ่อน (เอ้)
ชื่อบริษัทขนส่ง
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
ชัยมงคล ขนส่ง สาย 3 ซอย 24 02-4413945
สหทิพย์ทอง ขนส่ง สาย 2ซอยสนามกีฬา โทร.02-4498325-6/082-7628847
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
PT ขนส่ง สาย 2 ติดถนนใหญ่  โทร.02-8055812,095-0362117
โกล้วน ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 สี่แยกทศกัณฑ์
ไทแม่สอด ขนส่ง สาย 2  เบอร์โทร 055-534068
บ้านแพงขนส่ง  สาย  4 ศูนย์พุทธิพร 086-7717291
โชคประเสริฐ สาย 2 ซอย 24โทร 077-544443
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 963 เลชที่ 48111
เล่มที่ 963 เลขที่ 48112
5320090212189
5320090211915
5320090211977
5320090212028
NT6300170110
เล่มที่ 090 เลขที่ 4456
639183928
639183927
เล่มที่ 1503 เลขที่ 075134
เล่มที่ 133 เลขที่ 6616
เล่มที่ 833 เลขที่ 41650
เล่มที่ 2963 เลขที่ 148104
เล่มที่ 012 เลขที่ 0555
เล่มที่ 451 เลขที่ 22523
เล่มที่ 810 เลขที่ 40490
เล่มที่ 570 เลขที่ 28499
เล่มที่ 063 เลขที่ 03141
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200917AA01-01
THASS20200917AB01-01
THASS20200917AC01-01
THASS20200917AD01-01
THASS20200917AE01-01
THASS20200917AF01-01
THASS20200917AG01-01
THASS20200917AH01-02
THASS20200917AH02-02
THASS20200917AI01-03
THASS20200917AI02-03
THASS20200917AI03-03
THASS20200917AJ01-03
THASS20200917AJ02-03
THASS20200917AJ03-03
THASS20200917AK01-01
THASS20200917AL01-01
THASS20200917AM01-02
THASS20200917AM02-02
THASS20200917AN01-02
THASS20200917AN02-02
THASS20200917AO01-01
THASS20200917AP01-02
THASS20200917AP02-02
THASS20200917AQ01-02
THASS20200917AQ02-02
THASS20200917AR01-02
THASS20200917AR02-02
THASS20200917AS01-04
THASS20200917AS02-04
THASS20200917AS03-04
THASS20200917AS04-04
THASS20200917AT01-02
THASS20200917AT02-02
THASS20200917AU01-04
THASS20200917AU02-04
THASS20200917AU03-04
THASS20200917AU04-04
THASS20200917AV01-02
THASS20200917AV02-02
THASS20200917AW01-02
THASS20200917AW02-02
THASS20200917AX01-04
THASS20200917AX02-04
THASS20200917AX03-04
THASS20200917AX04-04
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5120097341871270
5120097341873370
5120097341871170
5120097341873970
5120097341871570
5120097341874670
5120097341871470
5120097341872770
5120097341871670
5120097341873270
5120097341871870
5120097341872970
5120097341871370
5120097341874070
5120097341872270
5120097341873070
5120097341871770
5120097341874170
5120097341871970
5120097341874570
5120097341872070
5120097341873670
5120097341872170
5120097341874470
5120097341872370
5120097341873870
5120097341872470
5120097341872670
5120097341874270
5120097341873770
5120097341872870
5120097341874370
5120097341873170
5120097341874770
5120097341872570
5120097341873470
5120097341875070
5120097341873570
5120097341875170
5120097341874870
5120097341875270
5120097341874970
5120097341875370
5120097341875570
5120097341875470
5120097341875670
ผู้รับ
บริษัท แอ๊ดว๊าน คอมเมอร์เชียล เคมีเคิลส์ จำกัด
คุณไพโรจน์ สีเยี่ยม
คุณสุพัฒนา ภูติโยธิน
คุณ นิวัฒน์ ศักดิ์ศิริศักดิ์
คุณ อภินันท์ ชูนวล
เจอาร์  ออฟฟิส  ออโตเมชั่น
คุณ กัณนิกา  วระประสพ
บริษัททีเอสเอสอินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัททีเอสเอสอินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัทโรงเลื่อยจักรเสริมวงศ์จำกัด
บริษัทโรงเลื่อยจักรเสริมวงศ์จำกัด
บริษัทโรงเลื่อยจักรเสริมวงศ์จำกัด
บริษัท พาวเวอร์อัพ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท พาวเวอร์อัพ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท พาวเวอร์อัพ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท คาร์เปทเมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ควอลิตี้ เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล
บริษัท แฮปปี้บิวตี้แปดแปดแปด จำกัด
บริษัท แฮปปี้บิวตี้แปดแปดแปด จำกัด
คุณสิริรัตน์ บ.ซีทีที โลจิสติคส์ จำกัด
คุณสิริรัตน์ บ.ซีทีที โลจิสติคส์ จำกัด
คุณ แวว สูงสว่าง
บริษัท พี.เพาเวอร์ อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
บริษัท พี.เพาเวอร์ อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
คุณ สุพัฒตรา   ภักดีศรี
คุณ สุพัฒตรา   ภักดีศรี
คุณสุริยา สนพิภพ
คุณสุริยา สนพิภพ
คุณฐานันตร์ อรุณเลิศวณิชชา
คุณฐานันตร์ อรุณเลิศวณิชชา
คุณฐานันตร์ อรุณเลิศวณิชชา
คุณฐานันตร์ อรุณเลิศวณิชชา
มังคละโอสถ
มังคละโอสถ
บริษัท ยิปมั่นเทค  จำกัด
บริษัท ยิปมั่นเทค  จำกัด
บริษัท ยิปมั่นเทค  จำกัด
บริษัท ยิปมั่นเทค  จำกัด
คุณอภิญญา นิลคง
คุณอภิญญา นิลคง
บริษัท ซันวา เวิลด์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ซันวา เวิลด์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท สุขศิริ แฟลชไลท์ แอนด์ อิควิปเม้นท์ จำกัด
บริษัท สุขศิริ แฟลชไลท์ แอนด์ อิควิปเม้นท์ จำกัด
บริษัท สุขศิริ แฟลชไลท์ แอนด์ อิควิปเม้นท์ จำกัด
บริษัท สุขศิริ แฟลชไลท์ แอนด์ อิควิปเม้นท์ จำกัด