ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190605AA01-01
THASS20190605AB01-02
THASS20190605AB02-02
THASS20190605AC01-01
THASS20190605AD01-02
THASS20190605AD02-02
THASS20190605AE01-03
THASS20190605AE02-03
THASS20190605AE03-03
THASS20190605AF01-01
THASS20190605AG01-02
THASS20190605AG02-02
THASS20190605AH01-01
THASS20190605AI01-02
THASS20190605AI02-02
THASS20190605AJ01-02
THASS20190605AJ02-02
THASS20190605AK01-01
THASS20190605AL01-03
THASS20190605AL02-03
THASS20190605AL03-03
THASS20190605AM01-02
THASS20190605AM02-02
THASS20190605AN01-03
THASS20190605AN02-03
THASS20190605AN03-03
THASS20190605AO01-01
THASS20190605AP01-01
THASS20190605AQ01-03
THASS20190605AQ02-03
THASS20190605AQ03-03
THASS20190605AR01-01
THASS20190605AS01-02
THASS20190605AS02-02
THASS20190605AT01-02
THASS20190605AT02-02
THASS20190605AU01-01
THASS20190605AV01-01
THASS20190605AW01-01
THASS20190605AX01-01
THASS20190605AY01-09
THASS20190605AY02-09
THASS20190605AY03-09
THASS20190605AY04-09
THASS20190605AY05-09
THASS20190605AY06-09
THASS20190605AY07-09
THASS20190605AY08-09
THASS20190605AY09-09
THASS20190605AZ01-01
THASS20190605BA01-02
THASS20190605BA02-02
THASS20190605BB01-01
THASS20190605BC01-02
THASS20190605BD01-08
THASS20190605BD02-08
THASS20190605BD03-08
THASS20190605BD04-08
THASS20190605BD05-08
THASS20190605BD06-08
THASS20190605BD07-08
THASS20190605BD08-08
THASS20190605BE01-01
THASS20190605BF01-05
THASS20190605BF02-05
THASS20190605BF03-05
THASS20190605BF04-05
THASS20190605BF05-05
THASS20190605BG01-03
THASS20190605BG02-03
THASS20190605BG03-03
THASS20190605BH01-01
THASS20190605BI01-03
THASS20190605BI02-03
THASS20190605BI03-03
THASS20190605BJ001-01
THASS20190605BK01-01
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5019063394819659
5019063394819259
5019063394820159
5019063394820759
5019063394819459
5019063394820459
5019063394819359
5019063394820359
5019063394819559
5019063394820559
5019063394820659
5019063394819859
5019063394819959
5019063394820959
5019063394819759
5019063394810859
5019063394820859
5019063394820059
5019063394821059
5019063394824259
5019063394821259
5019063394824859
5019063394821859
5019063394825459
5019063394822359
5019063394826159
5019063394823059
5019063394826659
5019063394823559
5019063394824159
5019063394821159
5019063394824659
5019063394821759
5019063394825259
5019063394822459
5019063394825859
5019063394822959
5019063394826459
5019063394823659
5019063394824559
5019063394821359
5019063394824959
5019063394822059
5019063394825659
5019063394822659
5019063394825959
5019063394823259
5019063394826559
5019063394824359
5019063394823859
5019063394825059
5019063394821459
5019063394825759
5019063394821959
5019063394826359
5019063394822559
5019063394826859
5019063394823159
5019063394821559
5019063394823759
5019063394822259
5019063394824459
5019063394822859
5019063394825159
5019063394825559
5019063394823359
5019063394826059
5019063394826759
5019063394823959
5019063394821659
5019063394824059
5019063394822159
5019063394824759
5019063394822759
5019063394825359
5019063394823459
5019063395042359
ผู้รับ
คุณปองเดช เนติทัศน์
คอฟฟี่อินดี้ พรพิมาน
คอฟฟี่อินดี้ พรพิมาน
คุณพร้อมพงศ์ เพ็งธรรม
คุณ ปราณี..
คุณ ปราณี..
บริษัท ใบบุญ ริบบิ้น จำกัด
บริษัท ใบบุญ ริบบิ้น จำกัด
บริษัท ใบบุญ ริบบิ้น จำกัด
ร้าน โมเดิร์นอิงค์
คุณขวัญ
คุณขวัญ
คุณชนนี ขันวงษ์
คุณ จันทภา  ลือเรืองสุวรรณ์
คุณ จันทภา  ลือเรืองสุวรรณ์
คุณ วินัย  กุมาร
คุณ วินัย  กุมาร
บริษัท ที.เค.บี. เซลล์แอนด์เซอร์วิสเซส จำกัด
ร้านช่างทองจิวเวลรี่
ร้านช่างทองจิวเวลรี่
ร้านช่างทองจิวเวลรี่
thanapat kongkhruephan
thanapat kongkhruephan
บริษัท เอสเอ็ม.โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท เอสเอ็ม.โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท เอสเอ็ม.โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด
คุณ พิเชษฐ์ จันทร์หอม
คุณสุนันทา ทุ้ยศรี
คุณอรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณอรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณอรอนงค์  เขียวรัตน์
บริษัท เคแอลเจ  ออร์แกนนิค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โซโกะจัน จำกัด
บริษัท โซโกะจัน จำกัด
คุณพิไลวรรณ  วิเชียรพันธุ์
คุณพิไลวรรณ  วิเชียรพันธุ์
คุณ ธนกร พรมเสน
นายณัฐวิทย์ ทองจันทร์
คุณ นิรุธ ตาติยะ
บริษัทชิคโมเดลลิ่งจำกัด
7 Shop
7 Shop
7 Shop
7 Shop
7 Shop
7 Shop
7 Shop
7 Shop
7 Shop
คุณ ศักดิ์สิทธิ์ หนูเพ็ญ
คุณศิริลักษณ์ บุญธรรมคุณ
คุณศิริลักษณ์ บุญธรรมคุณ
คุณจันติมา วงศ์ขันแก้ว
บริษัท เข้ากันดี จำกัด
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
คุณพราวตา  เฉื่อยทอง
คุณ ธีภพ ปานเกิด
คุณ ธีภพ ปานเกิด
คุณ ธีภพ ปานเกิด
คุณ ธีภพ ปานเกิด
คุณ ธีภพ ปานเกิด
คุณจิราพร บัวแก้ว
คุณจิราพร บัวแก้ว
คุณจิราพร บัวแก้ว
บริษัท  สตาร์  อินโนเวชั่น  จำกัด
คุณกฤษฏิ์ณรงค์  พิกุลเงิน
คุณกฤษฏิ์ณรงค์  พิกุลเงิน
คุณกฤษฏิ์ณรงค์  พิกุลเงิน
คุณ กฤษติน นันทราช
บริษัท เข้ากันดี จำกัด
ชื่อลูกค้า
คุณศิริวุฒิ กิตติสกุลนาม
น.ส.ฐาฏิญา สงวนศรี
คุณ จุฑารัตน์  โฆษิตคณาทรัพย์
คุณอรอนงค์  ชูเดชวัฒนา
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD122503413TH
PD122503356TH
PD122503360TH/PD122503373TH/PD122503387TH
PD122503400TH
จำนวน
1 ชิ้น 5.06
1 ชิ้น 2.68
4 ชิ้น 2.65/2.65/2.65/2.65
1 ชิ้น 0.90

หน้าที่ 9 จาก 254