ชื่อลูกค้า
คุณวรรณวิสา  เสมาทอง 
คุณ เนตรชนก  วงศ์บุญฑริก
ร้านรุ่งเรือง 
ร้านแป้งโดว์ไทย  
ร้าน เกรชเครื่องเขียน
คุณ มนกานต์ ขัดสงคราม
ร้านโฮมเซอร์วิส 
คุณเรวัต  ย้ายตั้ง
บริษัท ไทย เอสพีเอฟ จำกัด
ร้านพัชรพรรณ 
คุณ อัครวัตร  คูณคำตา  
คุณ พิมพ์พิทักษ์. อินทะสอน จ่ายต้นทาง
คุณ กมลรัตน์ ปิยกิจการ
ร้านสไปร์ท บิวตี้ 
ร้านสไปร์ท บิวตี้ 
ร้าน ส.วิทยา 
LED Grow Light พีทมอสวัสดุปลูกพืช
ร้านบ้านไผ่ฟิชชิ่ง 
ร้านทองสุดใจ  
ร้านทองสุดใจ  
คุณศุภโชค เกิดรัตนพร
 บริษัท สำนักงานบัญชี แอ็กเทค แอ็ดวานซ์ จำกัด
คุณ วิภาวี จินวรรณ
คุณ วนิดา  
คุณ บุณยนุช
คุณ ประภาวรินทร์ อู่ตะเภา
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 
คุณ ณัชพงศ์พันธ์ พลละคร
คุณ ปัทมา   ทิมละม่อม 
บริษัท ออร์แกนิค พาวิลเลี่ยน (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณภูเบศ 
บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสัณหณัฐ ทวีโภคา บริษัท โพ ซัคเชส จำกัด
บริษัท โบฟี่ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ้ ดีไซน์
บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด
ชื่อบริษัทขนส่ง
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5
ส.เพิ่มกิจ ขนส่ง   สาย 5
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
วิโรจน์ขนส่ง สาย 3 เบอร์  065-0899044 อยู่ในโกดังนริศ
ตั้งง่วนหลี ขนส่ง อยู่สุดถนนพุทธมณฑล สาย 3 เบอร์ 02-4413022
โคราชแสงเจริญ ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1
ส.บ้านโป่ง-กาญจนบุรี
สปีดขนส่ง โทร.0800254862  พุทธมณฑลสาย2 02-8890780
สปีดขนส่ง โทร.0800254862  พุทธมณฑลสาย2 02-8890780
เรืองกิจร้อยเอ็ด สาย 2 ซอยสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน โทร.02-8874325-6
BT โลจิสติกส์ ขนส่ง สาย 2 สี่แยกทศกัณฑ์ 02-8870056
ลี้ฮะจัก ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  เบอร์โทร มหาสารคาม 043-712851 เมืองพล 061-0469828 ขอนแก่น042-3270693 บ้านไผ่ 043-274443
พนมรุ้งขนส่งสาย 2 ศูนย์ LSR
พนมรุ้งขนส่งสาย 2 ศูนย์ LSR
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
0
5319030201109
5319030201017
5319030201154
5319030201062
5319030201178
เล่มที่ 881 เลขที่ 44040
เลขที่ BK620006044
เล่มที่ 1910 เลขที่ 095500
เล่มที่ 504 เลขที่ 25166
เล่มที่ 437 เลขที่ 21
0
เล่มที่ 058 เลขที่ 2896
เล่มที่ 7306 เลขที่ 42
เล่มที่ 7306 เลขที่ 42
เลขที่ 00065520
เล่มที่ 1110 เลขที่ 55474
เล่มที่ 831 เลขที่ 41507
เล่มที่ 071 เลขที่ 3511
เล่มที่ 071 เลขที่ 3511
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
จำนวน
1 กล่อง
2 กล่อง
4 ห่อ
2 กล่อง
1 ห่อ
2 กล่อง
4 ห่อ 1 ม้วน
2 กล่อง
1 ม้วน
3 กล่อง 2 ห่อ
7 กล่อง
2 กล่อง2ห่อ
3 กล่อง
3 กล่อง
3ม้วน1 มัด 4 กล่อง
1 ห่อ
2 ห่อ 1 กล่อง
2 กล่อง
5ห่อ
5 ชิ้น
2 BB
2 BB
3 BBB
1 B
2 BC
1 B
1 B
1 C
1 C
2 BB
3 AAC
5 BBBBC
3 BBC
5 BBBBB
1 A
3 BBB

หน้าที่ 8 จาก 255