ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190606AA01-01
THASS20190606AB01-01
THASS20190606AC01-02
THASS20190606AC02-02
THASS20190606AD01-03
THASS20190606AD02-03
THASS20190606AD03-03
THASS20190606AE01-08
THASS20190606AE02-08
THASS20190606AE03-08
THASS20190606AE04-08
THASS20190606AE05-08
THASS20190606AE06-08
THASS20190606AE07-08
THASS20190606AE08-08
THASS20190606AG01-02
THASS20190606AG02-02
THASS20190606AH01-03
THASS20190606AH02-03
THASS20190606AH03-03
THASS20190606AI01-01
THASS20190606AJ01-04
THASS20190606AJ02-04
THASS20190606AJ03-04
THASS20190606AJ04-04
THASS20190606AK01-02
THASS20190606AK02-02
THASS20190606AL01-04
THASS20190606AL02-04
THASS20190606AL03-04
THASS20190606AL04-04
THASS20190606AM01-02
THASS20190606AM02-02
THASS20190606AN01-02
THASS20190606AN02-02
THASS20190606AO01-01
THASS20190606AP01-02
THASS20190606AP02-02
THASS20190606AQ01-01
THASS20190606AR01-01
THASS20190606AS01-01
THASS20190606AT01-12
THASS20190606AT02-12
THASS20190606AT03-12
THASS20190606AT04-12
THASS20190606AT05-12
THASS20190606AT06-12
THASS20190606AT07-12
THASS20190606AT08-12
THASS20190606AT09-12
THASS20190606AT10-12
THASS20190606AT11-12
THASS20190606AT12-12
THASS20190606AU01-04
THASS20190606AU02-04
THASS20190606AU03-04
THASS20190606AU04-04
THASS20190606AW01-01
THASS20190606AX01-01
THASS20190606AY01-02
THASS20190606AZ01-08
THASS20190606AZ02-08
THASS20190606AZ03-08
THASS20190606AZ04-08
THASS20190606AZ05-08
THASS20190606AZ06-08
THASS20190606AZ07-08
THASS20190606AZ08-08
THASS20190606BA01-01
THASS20190606BB01-01
THASS20190606BC01-01
THASS20190606BD01-01
THASS20190606BE01-01
THASS20190606BF01-03
THASS20190606BF02-03
THASS20190606BF03-03
THASS20190606BG01-01
THASS20190606BH01-01
THASS20190606BI01-01
THASS20190606BJ01-04
THASS20190606BJ02-04
THASS20190606BJ03-04
THASS20190606BJ04-04
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5019063400421969
5019063400422269
5019063400422369
5019063400423169
5019063400423269
5019063400422569
5019063400423469
5019063400422469
5019063400423669
5019063400422669
5019063400423369
5019063400423069
5019063400423869
5019063400422869
5019063400423569
5019063400422769
5019063400422969
5019063400424169
5019063400424069
5019063400423769
5019063400428569
5019063400424469
5019063400429069
5019063400425569
5019063400429669
5019063400427269
5019063400430169
5019063400427869
5019063400427469
5019063400430369
5019063400428169
5019063400423969
5019063400428769
5019063400424869
5019063400429369
5019063400425669
5019063400426569
5019063400429869
5019063400426769
5019063400426369
5019063400424269
5019063400425069
5019063400425869
5019063400426869
5019063400425969
5019063400427569
5019063400426069
5019063400428269
5019063400424369
5019063400425269
5019063400428969
5019063400426469
5019063400427669
5019063400426669
5019063400428369
5019063400427069
5019063400428869
5019063400424569
5019063400425169
5019063400429469
5019063400427169
5019063400429169
5019063400427969
5019063400429569
5019063400428469
5019063400429969
5019063400424669
5019063400430269
5019063400430469
5019063400426269
5019063400425469
5019063400426969
5019063400427769
5019063400424769
5019063400425369
5019063400426169
5019063400424969
5019063400428669
5019063400425769
5019063400429269
5019063400427369
5019063400429769
5019063400428069
ผู้รับ
ไร่อรหันต์  บ้านกุดปลาเข็ง
ศุภรักษ์ เภาประเสริฐ
คุณ โสรญา  โสภณโชติสมบูรณ์
คุณ โสรญา  โสภณโชติสมบูรณ์
คุณ วีรเกียรติ สดชื่น
คุณ วีรเกียรติ สดชื่น
คุณ วีรเกียรติ สดชื่น
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
NT FOOD INTERTRADE CO., LTD.
NT FOOD INTERTRADE CO., LTD.
คุณมนฤทัย  ฐิติกานต์สกุล
คุณมนฤทัย  ฐิติกานต์สกุล
คุณมนฤทัย  ฐิติกานต์สกุล
คุณมนัสพล  อัศวพูลทรัพย์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คุณ เกศทิพย์  ศิริโกศินาพร
คุณ เกศทิพย์  ศิริโกศินาพร
อาจารย์อินทร์ อินอุ่นโชติ
อาจารย์อินทร์ อินอุ่นโชติ
อาจารย์อินทร์ อินอุ่นโชติ
อาจารย์อินทร์ อินอุ่นโชติ
คุณนคินทร์ อาทิตย์ตั้ง
คุณนคินทร์ อาทิตย์ตั้ง
คุณสุภจิรา หนูจักร
คุณสุภจิรา หนูจักร
คุณพรรณนารา นากาศ
บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด
บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด
บริษัท ท็อปเทค ไดมอนด์ ทูล จำกัด
คุณ  อ้อม.
คุณ รวิวรรณ เจริญสุข
TMT Part & Service Co., Ltd.
TMT Part & Service Co., Ltd.
TMT Part & Service Co., Ltd.
TMT Part & Service Co., Ltd.
TMT Part & Service Co., Ltd.
TMT Part & Service Co., Ltd.
TMT Part & Service Co., Ltd.
TMT Part & Service Co., Ltd.
TMT Part & Service Co., Ltd.
TMT Part & Service Co., Ltd.
TMT Part & Service Co., Ltd.
TMT Part & Service Co., Ltd.
บจก. ลียาคอสเมติกส์ จำกัด
บจก. ลียาคอสเมติกส์ จำกัด
บจก. ลียาคอสเมติกส์ จำกัด
บจก. ลียาคอสเมติกส์ จำกัด
คุณ ปุณรดา มีบุญญวัฒน์
คุณสมเพชร  สุมงคล
คุณต้องชนะ กิจจาเกษมกุล
คุณ รวิพรรณ ขวัญเมือง
คุณ รวิพรรณ ขวัญเมือง
คุณ รวิพรรณ ขวัญเมือง
คุณ รวิพรรณ ขวัญเมือง
คุณ รวิพรรณ ขวัญเมือง
คุณ รวิพรรณ ขวัญเมือง
คุณ รวิพรรณ ขวัญเมือง
คุณ รวิพรรณ ขวัญเมือง
บริษัท นิปปอน ริกะ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท พีอาร์จี  โกลเบิลโปร จำกัด
บริษัท ฟิตจังชั่น จำกัด
คุณวีรนุช  สวัสดิ์ประทานชัย
บริษัท ตรัย เม็ดดิคอล จำกัด
บริษัท พีบี ไพโร จำกัด
บริษัท พีบี ไพโร จำกัด
บริษัท พีบี ไพโร จำกัด
ประภากร คำพงษ์
คุณ ยุพาพร เทพเสาร์
บริษัท ราชารถบ้าน 2007 จำกัด
บริษัท ทีอาร์ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท ทีอาร์ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท ทีอาร์ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท ทีอาร์ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ชื่อลูกค้า
คุณประจงเวท สาตมาลี
คุณ ลดาภรณ์ สุกิจปาณีนิจ
บริษัท  เอ็กเซ็ปชันนอล ฟู้ดเทค จำกัด
Nanteera Nithisanon
คุณ นฤมล  บุญกิตติ
คุณ ปานศิริ ทองกัลยาณ์.
คุณธีระนันท์ ตรีรัตน์พิจารณ์
ณฐาแพคเกจจิ้ง (คุณ ณฐาภพ เขนย )
คุณชนรรค์ อาจองค์
คุณนาที ทองย้อย
บริษัท กาญจนา อินเตอร์เทรด (2018) จำกัด
คุณอังคณา ศรีเพชรพูล
ร้านดีเจ.ยอดชาย นายธนพนธ์ บัวลม
ร้านเปี่ยมศิริ/คุณ ธิติมา เปี่ยมศิริ
คุณ จุฑารัตน์ ภูผาลี
คุณ ณัฏฐ์ณริน เฮงธนารักษ์
บุญถาวรฮาร์ดแวร์เฮาส์
คุณมีนา แก้วมณี
ร้านเขียนไทย/ คุณเทิดพันธุ์ ฤทธิ์จอหอ
คุณ ณัฐวุฒิ กาญจนเวชกุล (อยู่ตรงข้ามร้าน แอดไวน์ ค่ะ)
คุณ ชุมพล  วิวัชจรัลวงศ์
คุณ ธนิกาญจน์ /บริษัท เอทีดับเบิ้ลยู เฮลท์แคร์ จำกัด
คุณ วรศักดิ์ ล้อมเกษมสุข
ร้านสไปร์ท บิวตี้ (คุณกรรณิการ์ สาครจิตร)
ร้านสัมมาชีพ  (ติดต่อคุณหน่อย)
เปล้าแดงโอสถ
บริษัท นารายณ์โฮเต็ล จำกัด
คุณ ธีรเชษฐ์ ธารากิตติวิโรจน์
ร้านโพสต์ แอนด์ เพย์ (คุณจิรวดี)
คุณ อัญชิสา ตี้กุล
คุณภัทรพงศ์ ผลวิเศษ
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
สุโขทัยขนส่ง พุทมณทลสาย 5 เบอร์ 084-0077789
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364 / หจก. มะม่วง ขนส่ง
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364 / หจก. มะม่วง ขนส่ง
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
ขนส่ง SSkภพขนส่ง สาย 3 ซอย   16 เบอร์โทร 085-0722355
มหาโชค ขนส่ง สาย 2 ซอยสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน โทร .085-7660503
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
สปีดขนส่ง โทร.0800254862  พุทธมณฑลสาย2 02-8890780
ม่งเส็งบุรีรัมย์ ขนส่ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา  โทร.02-8873258
วสันต์สมุทร (พูลทรัพย์ ขนส่ง)สาย 2 ซ.สนามกีฬา ศูนย์ชัยพงษ์ 2/หจก. มะม่วงขนส่ง
บัญฑิตา 999 ขนส่งสาย 2 โทร.02-8054132
สุรินทร์พนมรุ้ง ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR 02-8874135/0833659898
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD122493659TH
PD122493662TH
PD122493676TH
PD122493693TH
เล่มที่ 381 เลขที่ 19042
เล่มที่ 381 เลขที่ 19041
เลขที่ 5319060081382
เลขที่ 5319060081405
เลขที่ 5319060081429
เล่มที่ 095 เลขที่ 4706
เล่มที่ 1787 เลขที่ 89316
เลขที่ 629048127
เล่มที่ 1837 เลขที่ 091850
เล่มที่ 0386 เลขที่ 019255
เล่มที่ 536 เลขที่ 26799
เล่มที่ 226 เลขที่ 11273
เล่มที่ 1837 เลขที่ 091849
เลขที่ AC6206-01091
เลขที่ AC6206-01094
เล่มที่ 1961 เลขที่ 98048
เล่มที่ 96 เลขที่ 4781
เล่มที่ 147 เลขที่ 07320
เล่มที่ 972 เลขที่ 48560
เล่มที่ 8592 เลขที่ 46
MS030462060264
เล่มที่ 1745 เลขที่ 087203
เล่มที่ 446 เลขที่ 22293
เล่มที่ 78 เลขที่ 3885
เล่มที่ 920 เลขที่ 45960
ED850616707TH
ED850615114TH
จำนวน
1 ชิ้น 4.12
1 ชิ้น 1.87
2 ชิ้น 2.65/6.56
1 ชิ้น 2.26
2กล่อง
1กล่อง1ห่อ
7มัด 4ม้วน
1กล่อง1ห่อ2ม้วน
2ห่อ
1กล่อง1ห่อ
3ห่อ1กล่อง
1 กล่อง
1 ม้วน
3 กล่อง
2ห่อ
1 ม้วน
9 ห่อ
2 กล่อง
1 กล่อง
1กล่อง1ห่อ
5 ห่อ
13 กล่อง
9กล่อง1ห่อ2มัด2ม้วน
4กล่อง1มัด5ม้วน
1กล่อง
1กล่อง
2ห่อ
3 กล่อง
4ห่อ3กล่อง
1 ชิ้น 3.28
1 ชิ้น 6.63

 

 

หน้าที่ 8 จาก 254