ชื่อลูกค้า
คุณ รังสิมา ตรีรัตนเวช
บริษัท ธิติบริหารธุรกิจค้าปลีก
คุณวาสนา เกียรตินิยม (เจริญ 12)
เขมจิรา ขาวนวล (ร้านมารวย)
ร้านตักศิลาเทเลคอม
บริษัท กุลธวัช  17 จำกัด
คุณภัทราพร สุธาพจน์
ร้านดินสอสี ศูนย์เครื่องเขียน/คุณ วัฒนา ปรีเปรม
บริษัท สุรจิตทุ่งสง จำกัด
บริษัท รัตนศรีการเกษตร จำกัด / คุณ จิราวุฒิ  ศรีสร้อย
คุณ คมสิทธิ์ อรุณเมือง
คุณผดุงพงษ์  ประสงค์  ร้านปอปราจีน
บริษัท ฟู้ดแพ็คเกจจิ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
คุณ สุรพล ขำสวัสดิ์
บริษัท โชคไพบูลย์ มารีน จำกัด
คุณ กิตติสันต์ (ชมรมนกแอ่นกระบี่)
ร้านนภาภรณ์การค้า   (เบบี้เซฟ) คุณ  นภาภรณ์ สมิทธิกร
หจก เจริญชัยโฮมพลัส (ขอด่วน)
คุณ ศรัณย์รักษ์ เหลืองอ่อน (เอ้)
ชื่อบริษัทขนส่ง
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
ชัยมงคล ขนส่ง สาย 3 ซอย 24 02-4413945
สหทิพย์ทอง ขนส่ง สาย 2ซอยสนามกีฬา โทร.02-4498325-6/082-7628847
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
PT ขนส่ง สาย 2 ติดถนนใหญ่  โทร.02-8055812,095-0362117
โกล้วน ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 สี่แยกทศกัณฑ์
ไทแม่สอด ขนส่ง สาย 2  เบอร์โทร 055-534068
บ้านแพงขนส่ง  สาย  4 ศูนย์พุทธิพร 086-7717291
โชคประเสริฐ สาย 2 ซอย 24โทร 077-544443
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 963 เลชที่ 48111
เล่มที่ 963 เลขที่ 48112
5320090212189
5320090211915
5320090211977
5320090212028
NT6300170110
เล่มที่ 090 เลขที่ 4456
639183928
639183927
เล่มที่ 1503 เลขที่ 075134
เล่มที่ 133 เลขที่ 6616
เล่มที่ 833 เลขที่ 41650
เล่มที่ 2963 เลขที่ 148104
เล่มที่ 012 เลขที่ 0555
เล่มที่ 451 เลขที่ 22523
เล่มที่ 810 เลขที่ 40490
เล่มที่ 570 เลขที่ 28499
เล่มที่ 063 เลขที่ 03141
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200918AA01-01
THASS20200918AB01-01
THASS20200918AC01-01
THASS20200918AD01-01
THASS20200918AE01-01
THASS20200918AF01-01
THASS20200918AG01-01
THASS20200918AH01-02
THASS20200918AH02-02
THASS20200918AI01-02
THASS20200918AI02-02
THASS20200918AJ01-02
THASS20200918AJ02-02
THASS20200918AK01-03
THASS20200918AK02-03
THASS20200918AK03-03
THASS20200918AL01-06
THASS20200918AL02-06
THASS20200918AL03-06
THASS20200918AL04-06
THASS20200918AL05-06
THASS20200918AL06-06
THASS20200918AM01-10
THASS20200918AM02-10
THASS20200918AM03-10
THASS20200918AM04-10
THASS20200918AM05-10
THASS20200918AM06-10
THASS20200918AM07-10
THASS20200918AM08-10
THASS20200918AM09-10
THASS20200918AM10-10
THASS20200918AN01-11
THASS20200918AN02-11
THASS20200918AN03-11
THASS20200918AN04-11
THASS20200918AN05-11
THASS20200918AN06-11
THASS20200918AN07-11
THASS20200918AN08-11
THASS20200918AN09-11
THASS20200918AN10-11
THASS20200918AN11-11
THASS20200918AO01-01
THASS20200918AP01-01
THASS20200918AQ01-01
THASS20200918AR01-01
THASS20200918AS01-01
THASS20200918AT01-01
THASS20200918AU01-06
THASS20200918AU02-06
THASS20200918AU03-06
THASS20200918AU04-06
THASS20200918AU05-06
THASS20200918AU06-06
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5120097352651480
5120097352654180
5120097352651580
5120097352652880
5120097352651980
5120097352653480
5120097352651880
5120097352654280
5120097352651680
5120097352652280
5120097352652180
5120097352653380
5120097352654780
5120097352653180
5120097352652680
5120097352654080
5120097352652780
5120097352654880
5120097352652480
5120097352653780
5120097352652980
5120097352654980
5120097352651780
5120097352652080
5120097352653680
5120097352653580
5120097352653280
5120097352655180
5120097352653080
5120097352654380
5120097352653880
5120097352654680
5120097352653980
5120097352655080
5120097352652580
5120097352654480
5120097352655280
5120097352656680
5120097352655580
5120097352656880
5120097352655780
5120097352657080
5120097352655980
5120097352657180
5120097352656380
5120097352657480
5120097352654580
5120097352655680
5120097352655380
5120097352656080
5120097352655880
5120097352656580
5120097352656180
5120097352656980
5120097352656780
ผู้รับ
คุณ จีรญา
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด
คุณ รตาพร จงสุวรรณไพศาล
คุณ วิไลรัตน์. ใจเพ็ชร.
คุณ กรรณิกา ม้วนทอง
คุณ เบลล์ สุนิสา
บริษัท พริกหอม อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
บริษัท พริกหอม อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
บริษัท ลิซาร์ เฮลท์แอนบิวตี้ จำกัด
บริษัท ลิซาร์ เฮลท์แอนบิวตี้ จำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เฮ้าส์เคม จำกัด
บริษัท เฮ้าส์เคม จำกัด
บริษัท เฮ้าส์เคม จำกัด
บริษัท เบบี้ อินสไปร์ส จำกัด
บริษัท เบบี้ อินสไปร์ส จำกัด
บริษัท เบบี้ อินสไปร์ส จำกัด
บริษัท เบบี้ อินสไปร์ส จำกัด
บริษัท เบบี้ อินสไปร์ส จำกัด
บริษัท เบบี้ อินสไปร์ส จำกัด
บริษัทเดริส คอฟฟี่ อินดัสทรี จำกัด
บริษัทเดริส คอฟฟี่ อินดัสทรี จำกัด
บริษัทเดริส คอฟฟี่ อินดัสทรี จำกัด
บริษัทเดริส คอฟฟี่ อินดัสทรี จำกัด
บริษัทเดริส คอฟฟี่ อินดัสทรี จำกัด
บริษัทเดริส คอฟฟี่ อินดัสทรี จำกัด
บริษัทเดริส คอฟฟี่ อินดัสทรี จำกัด
บริษัทเดริส คอฟฟี่ อินดัสทรี จำกัด
บริษัทเดริส คอฟฟี่ อินดัสทรี จำกัด
บริษัทเดริส คอฟฟี่ อินดัสทรี จำกัด
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณ สิทธิพร สินธุ์เสรี
คุณภณ รุ่งวิไลเจริญ
K.Kavin Phinichkusolchit
คุณ สุวรรณพร แซ่ฉั่ว
คุณวิภาพรรณ เสริมสุข บริษัท น นน
คุณนภัสนันทร์ วริทธิ์ธรนิรุท
คุณนริส เอี่ยมกระจ่าง
คุณนริส เอี่ยมกระจ่าง
คุณนริส เอี่ยมกระจ่าง
คุณนริส เอี่ยมกระจ่าง
คุณนริส เอี่ยมกระจ่าง
คุณนริส เอี่ยมกระจ่าง