ชื่อลูกค้า
คุณ อนุรักษ์ สนทอง  ร้านเมก้าเท็ค บ้านหมอ *โทรล่วงหน้าก่อนเข้าส่งสินค้า 1 วัน*
คุณ วศินี ตันติวีรบุตร
คุณ กิตติยา พูลเกษม
ชื่อบริษัทขนส่ง
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เหมาส่งภายในวัน
เหมาส่งภายในวัน
PC 1075 5185 3 TH
จำนวน