ชื่อลูกค้า
บริษัท สีมาโลหะภัณฑ์ จำกัด
คุณ นภัค   เติมวิวัฒน์
ร้าน อุ้มเงินพาณิชย์
คุณ นิยม มาลัย(บริษัท อิฐมอญ จำกัด)
บริษัท ไทย แคมชาฟท์ จำกัด
ร้านคิดส์แลนด์ /คุณสว่างพงศ์ เจนวัฒนะมงคล
Natalia Dorogova
บริษัท ทรัพย์มงคล 27 จำกัด (สำนักงานใหญ่)
คุณ วาสนา เข็มเพชร
ร้านข้าวปั้น
The Key สาทร-เจริญราษฏร์ Winston Tsang
ร้านเปี่ยมศิริ/คุณ ธิติมา เปี่ยมศิริ ร้านหยุดวันอาทิตย์
บริษัท ธัชชา เทคโนโลยี จำกัด (คุณธิดาภรณ์)
บริษัท ช.สุวรรณ เทเลคอม จำกัด
ร้าน มุ้ยเอเชีย83
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี อี อี เทรดดิ้ง
บริษัท อิสรี อีซี่คลีน กรุ๊ป จำกัด
ร้านแก้วตาเครื่องเขียน
ร้านท่าใหม่บุคส์
ร้านรวมยา/ คุณ ฐิติมา อุ่นปุณฑริก
ชื่อบริษัทขนส่ง
ขนส่ง Best Ex[ress
ขนส่ง Best Ex[ress
อาทิตเจริญ สาย4
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
พาณิชย์ขนส่ง สาย 5
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
กิจเจริญทรัพย์ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ขนส่ง มกรา  ขนส่ง สาย   2 ระหว่างซอย 6 กับ  8 เบอร์โทร   02-805 3940
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
สหมิตร ขนส่งสาย 2 ศูนย์ 2 02-4482943
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
66850189314643
66850187314762
เล่มที่ 061 เลขที่ 3044
เล่มที่ 039 เลขที่ 1916
เล่มที่ 240 เลขที่ 11951
เล่มที่ 008 เลขที่ 0378
เล่มที่ 965 เลขที่ 48231
5320090226742
5320090226506
5320090226780
NT6309180155
เล่มที่ 1119 เลขที่ 055925/เล่มที่ 0266 เลขที่ 013257
เล่มที่ 0290 เลขที่ 14468
เล่มที่ 197 เลขที่ 9812
เล่มที่ 427 เลขที่ 21310
เล่มที่ 427 เลขที่ 21311
เล่มที่ 88 เลขที่ 4363
 
เล่มที่ 16074 เลขที่ 803694
เล่มที่ 1584 เลขที่ 79165
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200919AA01-01
THASS20200919AB01-01
THASS20200919AC01-01
THASS20200919AD01-01
THASS20200919AE01-01
THASS20200919AF01-01
THASS20200919AG01-01
THASS20200919AH01-01
THASS20200919AI01-01
THASS20200919AJ01-02
THASS20200919AJ02-02
THASS20200919AK01-02
THASS20200919AK02-02
THASS20200919AL01-03
THASS20200919AL02-03
THASS20200919AL03-03
THASS20200919AM01-04
THASS20200919AM02-04
THASS20200919AM03-04
THASS20200919AM04-04
THASS20200919AN01-07
THASS20200919AN02-07
THASS20200919AN03-07
THASS20200919AN04-07
THASS20200919AN05-07
THASS20200919AN06-07
THASS20200919AN07-07
THASS20200919AO01-13
THASS20200919AO02-13
THASS20200919AO03-13
THASS20200919AO04-13
THASS20200919AO05-13
THASS20200919AO06-13
THASS20200919AO07-13
THASS20200919AO08-13
THASS20200919AO09-13
THASS20200919AO10-13
THASS20200919AO11-13
THASS20200919AO12-13
THASS20200919AO13-13
THASS20200919AP01-01
THASS20200919AQ01-01
THASS20200919AR01-02
THASS20200919AR02-02
THASS20200919AS01-02
THASS20200919AS02-02
THASS20200919AT01-07
THASS20200919AT02-07
THASS20200919AT03-07
THASS20200919AT04-07
THASS20200919AT05-07
THASS20200919AT06-07
THASS20200919AT07-07
THASS20200919AU01-06
THASS20200919AU02-06
THASS20200919AU03-06
THASS20200919AU04-06
THASS20200919AU05-06
THASS20200919AU06-06
THASS20200919AV01-03
THASS20200919AV02-03
THASS20200919AV03-03
THASS20200919AW01-04
THASS20200919AW02-04
THASS20200919AW03-04
THASS20200919AW04-04
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5120097360438790
5120097360438890
5120097360439290
5120097360441490
5120097360440590
5120097360439590
5120097360442090
5120097360440990
5120097360438990
5120097360440690
5120097360439090
5120097360441590
5120097360439190
5120097360441290
5120097360439390
5120097360439790
5120097360440790
5120097360441090
5120097360439890
5120097360441990
5120097360439490
5120097360442190
5120097360440190
5120097360441790
5120097360440090
5120097360440290
5120097360440490
5120097360440890
5120097360439990
5120097360442390
5120097360441390
5120097360441690
5120097360439690
5120097360441190
5120097360440390
5120097360442490
5120097360442790
5120097360441890
5120097360442890
5120097360442290
5120097360442990
5120097360442590
5120097361709590
5120097361709490
5120097361711190
5120097361710790
5120097361709690
5120097361711390
5120097361710590
5120097361711890
5120097361709990
5120097361711590
5120097361710290
5120097361710990
5120097361710490
5120097361711090
5120097361710390
5120097361711690
5120097361709790
5120097361711290
5120097361710190
5120097361711790
5120097361709890
5120097361710890
5120097361710090
5120097361710690
ผู้รับ
deugro Projects (Thailand) Co., Ltd.
คุณจำเริญ ศรีอ่อน
คุณฟาริดา
คุณชอน
คุณ เกศทิพย์  ศิริโกศินาพร
บริษัท ทุเรียนฟรีสดราย จำกัด
ร้าน A-Loft
บริษัท​ เมอิวะ​ อินดัสทรี​ (ประเทศไทย)​ จำกัด
บริษัท เบลเมกส์ไทย จำกัด
คุณกัมปราท สมส่งกุล
คุณกัมปราท สมส่งกุล
คุณปวีณา ศัลยกำธร(ปลาย)
คุณปวีณา ศัลยกำธร(ปลาย)
บริษัทเดริส คอฟฟี่ อินดัสทรี จำกัด
บริษัทเดริส คอฟฟี่ อินดัสทรี จำกัด
บริษัทเดริส คอฟฟี่ อินดัสทรี จำกัด
คุณ สิทธิพันธุ์ ชัยเทิดศิริ
คุณ สิทธิพันธุ์ ชัยเทิดศิริ
คุณ สิทธิพันธุ์ ชัยเทิดศิริ
คุณ สิทธิพันธุ์ ชัยเทิดศิริ
คลังสินค้า  บริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ
คลังสินค้า  บริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ
คลังสินค้า  บริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ
คลังสินค้า  บริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ
คลังสินค้า  บริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ
คลังสินค้า  บริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ
คลังสินค้า  บริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ
บริษัท แอสดิก จำกัด
บริษัท แอสดิก จำกัด
บริษัท แอสดิก จำกัด
บริษัท แอสดิก จำกัด
บริษัท แอสดิก จำกัด
บริษัท แอสดิก จำกัด
บริษัท แอสดิก จำกัด
บริษัท แอสดิก จำกัด
บริษัท แอสดิก จำกัด
บริษัท แอสดิก จำกัด
บริษัท แอสดิก จำกัด
บริษัท แอสดิก จำกัด
บริษัท แอสดิก จำกัด
คุณ สุชีพ ทิพมาเมืองคุณ
คุณ นพรัตน์ ศักดิ์พันธ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอด จรรย์สุดา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอด จรรย์สุดา
คุณ ศิระ แถลงกันวัชรกุล
คุณ ศิระ แถลงกันวัชรกุล
คุณ ไอลดา นาคา
คุณ ไอลดา นาคา
คุณ ไอลดา นาคา
คุณ ไอลดา นาคา
คุณ ไอลดา นาคา
คุณ ไอลดา นาคา
คุณ ไอลดา นาคา
คุณตฤณภัท ปุณภวัฒน์
คุณตฤณภัท ปุณภวัฒน์
คุณตฤณภัท ปุณภวัฒน์
คุณตฤณภัท ปุณภวัฒน์
คุณตฤณภัท ปุณภวัฒน์
คุณตฤณภัท ปุณภวัฒน์
คุณ อนุพงษ์
คุณ อนุพงษ์
คุณ อนุพงษ์
ธนาคารออมสินนสาขามหาราช
ธนาคารออมสินนสาขามหาราช
ธนาคารออมสินนสาขามหาราช
ธนาคารออมสินนสาขามหาราช