ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200116AA01-01
THASS20200116AB01-03
THASS20200116AB02-03
THASS20200116AB03-03
THASS20200116AC01-01
THASS20200116AD01-01
THASS20200116AE01-01
THASS20200116AF01-01
THASS20200116AG01-01
THASS20200116AH01-01
THASS20200116AI01-01
THASS20200116AJ01-01
THASS20200116AK01-01
THASS20200116AL01-01
THASS20200116AM01-01
THASS20200116AN01-01
THASS20200116AO01-01
THASS20200116AP01-01
THASS20200116AQ01-01
THASS20200116AR01-01
THASS20200116AS01-01
THASS20200116AT01-01
THASS20200116AU01-02
THASS20200116AU02-02
THASS20200116AV01-02
THASS20200116AV02-02
THASS20200116AW01-02
THASS20200116AW02-02
THASS20200116AX01-02
THASS20200116AX02-02
THASS20200116AY01-03
THASS20200116AY02-03
THASS20200116AY03-03
THASS20200116AZ01-03
THASS20200116AZ02-03
THASS20200116AZ03-03
THASS20200116BA01-04
THASS20200116BA02-04
THASS20200116BA03-04
THASS20200116BA04-04
THASS20200116BB01-05
THASS20200116BB02-05
THASS20200116BB03-05
THASS20200116BB04-05
THASS20200116BB05-05
THASS20200116BC01-05
THASS20200116BC02-05
THASS20200116BC03-05
THASS20200116BC04-05
THASS20200116BC05-05
THASS20200116BD01-07
THASS20200116BD02-07
THASS20200116BD03-07
THASS20200116BD04-07
THASS20200116BD05-07
THASS20200116BD06-07
THASS20200116BD07-07
THASS20200116BE01-03
THASS20200116BE02-03
THASS20200116BE03-03
THASS20200116BF01-01
THASS20200116BG01-02
THASS20200116BG02-02
THASS20200116BH01-03
THASS20200116BH02-03
THASS20200116BH03-03
THASS20200116BI01-04
THASS20200116BI02-04
THASS20200116BI03-04
THASS20200116BI04-04
THASS20200116BJ01-01
THASS20200116BK01-01
THASS20200116BL01-01
THASS20200116BM01-01
THASS20200116BN01-01
THASS20200116BO01-02
THASS20200116BO02-02
THASS20200116BP01-04
THASS20200116BP02-04
THASS20200116BP03-04
THASS20200116BP04-04
THASS20200116BQ01-01
THASS20200116BR01-05
THASS20200116BR02-05
THASS20200116BR03-05
THASS20200116BR04-05
THASS20200116BR05-05
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5120014899944660
5120014899945060
5120014899945960
5120014899946160
5120014899944760
5120014899945660
5120014899944860
5120014899945860
5120014899944960
5120014899945560
5120014899945160
5120014899945760
5120014899945460
5120014899946260
5120014899945260
5120014899946360
5120014899945360
5120014899946060
5120014899950260
5120014899946460
5120014899951060
5120014899947260
5120014899951760
5120014899948060
5120014899952360
5120014899948760
5120014899952960
5120014899949560
5120014899946560
5120014899950360
5120014899947360
5120014899951160
5120014899948160
5120014899951860
5120014899948860
5120014899952460
5120014899949660
5120014899953060
5120014899947060
5120014899947860
5120014899950760
5120014899948660
5120014899951460
5120014899951960
5120014899949360
5120014899952560
5120014899950060
5120014899953160
5120014899950460
5120014899946760
5120014899950960
5120014899947560
5120014899948360
5120014899949060
5120014899951660
5120014899949860
5120014899952160
5120014899950160
5120014899952660
5120014899950860
5120014899946660
5120014899951560
5120014899947460
5120014899952260
5120014899948260
5120014899952860
5120014899948960
5120014899950560
5120014899951260
5120014899949460
5120014899952060
5120014899947160
5120014899952760
5120014899947960
5120014899953260
5120014899948560
5120014899946860
5120014899949260
5120014899947660
5120014899949960
5120014899948460
5120014899949160
5120014899949760
5120014899950660
5120014899946960
5120014899947760
5120014899951360
ผู้รับ
คุณโบว์ คุณก้อย
คุณก้อย คุณโบ
คุณก้อย คุณโบ
คุณก้อย คุณโบ
Jinjutha Phairotsorakit
บริษัท เฉลิมไทยดีพาร์ทเมนทร์สโตร์ จำกัด
บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด
บริษัท มิทสึยะ เซโก้ (ประเทศไทย) จำกัด/คุณปัทมา
คุณศตวรรษ ตันนิกร
คุณคำรณ ปั้นทิม
บริษัท เฟอร์โร คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด
บริษัท คาเรล ประเทศไทย จำกัด
คุณ กองกานต์  แจ่มแจ้ง
คุณวิภาดา  หมวดสังข์
คุณ เอกชัย จันทาพูน
คุณ นันทวดี  วุฒิกุล
คุณณัฐชัย ก่อสันติรักษ์
คุณภัทจิยะ แซ่เลี่ยง
บริษัท อิกซ์สิบิท จำกัด
บริษัท โชคดี ลัคกี้ เฮง จำกัด
คุณ ณัฐพล เก้าวงษ์วาน
END เอ็นด์ ซอส
คุณ สุนิตา  ช่างประเสริฐ
คุณ สุนิตา  ช่างประเสริฐ
ร้านจุ๊บแจง
ร้านจุ๊บแจง
บริษัท เอส.เอส.อาร์. อีเลคทริค เซนเตอร์ จำกัด
บริษัท เอส.เอส.อาร์. อีเลคทริค เซนเตอร์ จำกัด
คุณ กฤษณา กัลยาลัง
คุณ กฤษณา กัลยาลัง
บริษัท เอทีที ดิสทริบิวชั่น จำกัด/ คุณ อรรถพล
บริษัท เอทีที ดิสทริบิวชั่น จำกัด/ คุณ อรรถพล
บริษัท เอทีที ดิสทริบิวชั่น จำกัด/ คุณ อรรถพล
บริษัท เอ เปอร์เฟกต์ ไรด์ จำกัด
บริษัท เอ เปอร์เฟกต์ ไรด์ จำกัด
บริษัท เอ เปอร์เฟกต์ ไรด์ จำกัด
คุณ ธนวัฒน์.
คุณ ธนวัฒน์.
คุณ ธนวัฒน์.
คุณ ธนวัฒน์.
ช่างโก้
ช่างโก้
ช่างโก้
ช่างโก้
ช่างโก้
บริษัท โปรเจกต์ อินิชชิเอเดอร์ จำกัด
บริษัท โปรเจกต์ อินิชชิเอเดอร์ จำกัด
บริษัท โปรเจกต์ อินิชชิเอเดอร์ จำกัด
บริษัท โปรเจกต์ อินิชชิเอเดอร์ จำกัด
บริษัท โปรเจกต์ อินิชชิเอเดอร์ จำกัด
บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณ ภูวศิษฐ์ อมรสิริบรรลือ
คุณปัญจสุทธิ์ ดำรงศรีวิบูลย์
คุณปัญจสุทธิ์ ดำรงศรีวิบูลย์
คุณ ศิริชัย คงหนู
คุณ ศิริชัย คงหนู
คุณ ศิริชัย คงหนู
คุณ จักรพันธุ์ แหนคำ
คุณ จักรพันธุ์ แหนคำ
คุณ จักรพันธุ์ แหนคำ
คุณ จักรพันธุ์ แหนคำ
คุณ นันทพร ลือสิงหนาท
ร้านทวีผล ตลาดเรือบิน/คุณ นนทกร เฟื่องฟู
บริษัท ฟู้ดซัน จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดช้างแดง เทรดดิ้ง
คุณบรรเทิง อนุรัตน์(Banthueng Anurat)
บริษัท กาญณรงค์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท กาญณรงค์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เดย์สตาร์ จำกัด (รสานันดา)
บริษัท เดย์สตาร์ จำกัด (รสานันดา)
บริษัท เดย์สตาร์ จำกัด (รสานันดา)
บริษัท เดย์สตาร์ จำกัด (รสานันดา)
THAICT SERVICE SUPPLY
คุณ สิทธิพันธุ์ ชัยเทิดศิริ
คุณ สิทธิพันธุ์ ชัยเทิดศิริ
คุณ สิทธิพันธุ์ ชัยเทิดศิริ
คุณ สิทธิพันธุ์ ชัยเทิดศิริ
คุณ สิทธิพันธุ์ ชัยเทิดศิริ
ชื่อลูกค้า
คุณทิพวรรณ  หลีล้วน
คุณ รังสิมา  ตรีรัตนเวช
คุณวรรณ อินเจริญ
คุณ วาสนา เข็มเพชร
ร้านซุปเปอร์เฮง
หจก.นครพิงค์ฝ้ายงามพาณิชย์
คุณชนรรค์ อาจองค์ จ่ายต้นทาง
คุณชาญชัย วัฒนวิเชียร
คุณ ชัยฤกษ์ ชูติกุล/ร้าน ศาลาภัณฑ์
คุณศิราพร เสาเอี่ยม
คุณ วิภาวี คุณาวิชยานนท์
ร้านถ่ายเอกสาร ทิวลิป/คุณ ชลลัดดา อภิรมย์สุขสันต์
คุณ พรรณสุนันท์  พินิจพิชิตกุล
คุณ ณัชชาอร เทียนขาว
คุณ อรนิศวร์   จารุวัฒน์วงษ์
ร้านนครประมง
ร้าน เถ้าแก่อู๋(ข้างซุ้มประตูวัดต้นตาลด้านขวา),คุณ ปัญญา ลีละวงศ์
คุณรัฐศักดิ์  หัตถรุ่งเรือง
คุณ จุฑารัตน์ ภูผาลี
ร้านเจ.เจ.เครื่องเขียน
บริษัท ทีเอ็นเอสเอ็น ทรานสปอร์ต จำกัด
หจก. ไอเดียปริ้น
คุณสมศักดิ์ โหราพงศ์
บริษัท Yaya Skincare Thailand
ร้านควิก เซอร์วิส จันทบุรี (คุณ ภิรมณ์วดี กิตติกูลกิจ )
โรงงานหุ่นเหล็ก สมุยโรบอท
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นัดรับสินค้า ศูนย์ขนส่ง สาย 5.
นัดรับสินค้า ศูนย์ขนส่ง สาย 5.
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
ชวาลกิตขนส่ง จำกัด สาย 5 สถานีขนส่ง โทร.02-4822227-9
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
วิโรจน์ขนส่ง สาย 3 เบอร์  065-0899044 อยู่ในโกดังนริศ
จัดส่งให้ลูกค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามใต้เอ็กซ์เพรส สาย3 ซอย สนามกีฬา 02-8891448
พี.ที.ขนส่ง ภูเก็ต  สาย 2 ระหว่างซอย9กับซอย11 โทร.095-0362117
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
สหมิตร ขนส่งสาย 2 ศูนย์ 2 02-4482943
สมุยลำเลียงทรัพย์ สาย 2  ซอย 24  โทร 02-8858721
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 540 เลขที่  26958
เล่มที่  449  เลขที่  22404
เล่มที่  449 เลขที่  22405
5320010187283
5320010187139
5320010187221
5320010018146
5320010187191
5320010187115
จัดส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
จัดส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
NT6301160045
NT6301160044
NT6301160043
NT6301160335
639104123
เล่มที่  321  เลขที่  16021
เล่มที่ 0728 เลขที่  36400
เล่มที่  688  เลขที่  34355
เล่มที่ 533 เลขที่  26611
จัดส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
เล่มที่  540 เลขที่  11
เล่มที่ 092 เลขที่  4589
เล่มที่ 570 เลขที่  28463
เล่มที่15770เลขที่ 788494
เล่มที่  1449  เลขที่ 72429
ชื่อลูกค้า
บริษัท เอทีที ดิสทริบิวชั่น จำกัด/ คุณ อรรถพล ยิ้มสกุล
บริษัท โปรเจกต์ อินิชชิเอเดอร์ จำกัด
อานัด หัสนี
บริษัท สห โคเมเฮียว จำกัด
คุณ ปวริศ เจริญผล
บริษัท เฮป้า กรุ๊ป จำกัด
ไพลิน หลิมตระกูล
คุณ ยุวบูรณ์ ถุงสุวรรณ
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167345730TH
PD167345615TH/PD167345624TH/PD167345638TH/ PD167345641TH/PD16734545655TH/PD167345669TH
PD167345672TH
PD167345686TH
EI347924443TH
PD167345690TH/PD167345709TH/PD167345712TH
PD167345743TH
PD167345757TH

หน้าที่ 7 จาก 420