ชื่อลูกค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิมปานิ (คุณ เอกสิทธิ์ โกมลกิตติพงศ์)
ร.อ.กันตภณ ศรียุทธ
บริษัท หนองบัวลำภู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  รับวันเสาร์ค่ะ
ร้าน แพ็คกิ้งแลนด์
Nang Jan Hom
คุณ วาสนา เข็มเพชร
ร้าน ไอซีเบบี้
คุณนิสิตา เสริมชีพ
คุณเดชา วงษ์ภักดี
บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
 ร้านเปี่ยมศิริ/คุณ ธิติมา เปี่ยมศิริ
ร้านพัชรพรรณ  คุณ กนกวรรณ  เอื้อวัฒนาภรณ์  (โอ๋)
คุณ สุพัฒตรา   ภักดีศรี
บริษัท โนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด / คุณนัยนา  แพงกัลยา  *จ่ายต้นทาง*
บ่าวการช่าง (คุณ อัมพร ศิริโสภณ)
ร้าน อมรอะไหล่
นางณัฐกฤตา จงกลกลาง
คุณ ชัยวัฒน์ สังวาลทอง
คุณนุ่น ร้านไท้เฮงคอม
บริษัท ภูเชียงทาเฮิร์บแลนด์ จำกัด
บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด
บริษัท บิวตี้ฟลู ฟอร์เอฟเฟอร์ จำกัด
คุณ ทัศพร เชาว์อรัญ
LED Grow Light พีทมอสวัสดุปลูกพืช
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
ศรีสะเกษพนมรุ้ง สาย 5
จัดส่งให้ลูกค้า
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
OK ทรานสปร์อต เลขที่ 02-8898752
กิจทวีทรัพย์ ขนส่งสาย 4
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
ชัยภูมิวัฒนสินขนส่ง สาย 3 ซอย 17/2
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
ต่อโชค ขนส่ง  สาย 2 ซอย 17 02-8872171
กิตติวัฒน์ ทรานสปอร์ท ขนส่ง สาย 2 02-9870122
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  056  เลขที่  2776
เล่มที่  056  เลขที่  2775
เล่มที่ 630  เลขที่  31472
เล่มที่ 385  เลขที่ 19207
5318040074512
5318040074499
619029854
619029855
เล่มที่  308  เลขที่  15364
จัดส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
เล่มที่ 1272  เลขที่  063588
เล่มที่ 269  เลขที่  13405
เล่มที่  268  เลขที่  13362
เล่มที่  270  เลขที่  13461
เลขที่  457525
เล่มที่ 116  เลขที่  05766
เลขที่  03-16040
เลขที่  1628  เลขที่  81381
เล่มที่  1983  เลขที่  99106
เล่มที่ 048  เลขที่ 2369
เล่มที่  200  เลขที่  09994
เล่มที่  1174  เลขที่ 58651
เล่มที่  151  เลขที่  07508
เล่มที่  701  เลขที่  35050
จำนวน
3 ห่อ
5 ห่อ
2 ถัง
4 กล่อง
2กล่อง1ห่อ
2กล่อง5ห่อ1ม้วน
1กล่อง
2 ห่อ
2 ม้วน
17 ห่อ
1 กล่อง
1กล่อง2ม้วน
2กล่อง1ห่อ
3 กล่อง
1 ห่อ
5 ม้วน
1 กล่อง
2 ม้วน
8 กล่อง
2กล่อง3ห่อ
4ห่อ
3 กล่อง
1ม้วน1ถุง
1 ห่อ