ชื่อลูกค้า
คุณคำรบ  กองแก้ว (ร้านสวนผึ้งกราฟฟิค)
คุณ กิตติศักดิ์  ฉัตรอนันต์ชัย
คุณ ศรีนวล กลิ่นหอม
คุณ ประภัสสร ครูส่งเสริม ถ้าไม่มีคนรับฝาก รปภ.หน้าหมู่บ้านได้เลย
หจก.วีแคร์พลัส (โรง2)
คุณ หนึ่งฤทัย จันทราภิรมย์ ( บริษัท ฟาร่าเทรดดิ้ง จำกัด )
ร้าน อะโลฮ่า/คุณเชาว์วุฒิ สุหอม
ห้างหุ้นส่วนสามัญร้านโชคอนันต์ และ ร้านเวลาดีดี ดอทคอม
ศูนย์นาฬิกา  แว่นตา โชคทวี (ออกบิลคุณ ชนาพร  แสนอุบล)
ร้านแสงเงินบริการ (คุณ พรนภัส ยาวีระ)
ร้าน OK การปัก เชียงใหม่ ผ้ากันเปื้อน ปักโลโก้
คุณ วิลาสินี ดอนจักร
คุณเชิดศักดิ์ วัฒนปริญญา
คุณ นฤมล จันทร์ทอง
คุณภาสุตา  นิกะดานนท์
ร้านกรกฏการเกษตร  คุณรณชัย  คล่องสั่งสอน
คุณ บุญญฤทธิ์ ปิติเจริญกิจ
ร้าน ko ไดเร็คเซลล์ / คุณ สุชาดา
ร้าน ko ไดเร็คเซลล์ / คุณ สุชาดา
อิทธิพัทธ์เครื่องเขียน (ร้านศุภกิจ)
ร้าน ที เค ช๊อป (คุณ กฤษณ์  ทับทิมทอง)
คุณ สาธิต สันติเศรษฐสิน
สุพิชญา ศุภวีระกุล
นลพรรณ โกศลานันท์
เปล้าแดงโอสถ
คุณวิญญู  ศณีกระจ่าง
ยิ่งอันเภสัช.
คุณเปรมฤดี  พูลสวัสดิ์
ร้านผดุงศิลป์ นครปฐม (สามแยกลาดปลาเค้า)
สิบเอกหญิงมุธิตา สุกันทอง
คุณสมจิตร อาจอินทร์
คุณ ญาดา  เขียวปลอด
คุณสุรพล  มูลรัตนา
คุณ สิริทิพย์   ศรีจันทึก
คุณดารารัตน์ กวัสราภรณ์
คุณบัณฑิต  เชื้อแก้ว
คุณ ศุภชัย  จ้อยกันเจียก
บริษัท เอ็มเอสซี สิทธิผล จำกัด
คุณ วินัย  กุมาร
คุณ วรศิริ  ชัยกิตติศิลป์
คุณ ยส จงวัชรางกูล
คุณ เมธินี ระรื่นเริง โทรแจ้งก่อนจัดส่งอย่างน้อยสัก 1 ชั่วโมงค่ะ
คุณ ภัณพัช จิตจารุกร
หจก.เคมซอร์จส์
คุณ เนตรทราย เหมือนนรุธ
คุณ แจน
ร้านธงชัยการยาง
คุณ รัตนาภรณ์
คุณ กฤษณะ/ บริษัท กลิทเทอรี่ อินโนเวชั่น คอสเมติก จำกัด  ขอด่วนที่สุดค่ะ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเฮงกิจ
คุณ จิรพจน์  วงศ์ไชยจิตติ
ร้าน Zitzleep  อินทร์ลภัส
ร้าน Postsmile
บริษัท ซันเนอร์ยี่เทคโนโลยี จำกัด
คุณ สิโรชินี
บริษัท ชมพร จำกัด
บริษัท เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
บริษัท โคเน็กซ์ทีวิตี้ จำกัด
คุณเอกชัย
คุณสุนันฑา  แสนโภชน์
คุณวธูทิพย์  สังข์ด้วง
ร้านนาฬิกา By ก้อย
บริษัท นอร์ท พาวเวอร์ จำกัด
คุณ สุเชาว์  บุญธรรม
คุณอรนุช  กันทะคำ
บริษัท เจ้าพระยาพืชไร่ 2999 (กำแพงเพชร) จำกัด สาขาที่ 00001
คุณ ภานุมาส สมุทรานุกูล
คุณ เรืองฤทธิ์ จันทร์อุดม
ร้านทับทิมไทย
คุณทวี วัฒนพาณิช
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
พิมายขนส่ง สาย  5 02-44413503
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
LMB (แอล เอ็ม บี) ขนส่งด่วน สาย 5 เบอร์โทร 081-8259630/087-6838337
ทับสะแก ขนส่ง สาย 3 และสาย  4
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5  โทร.02-8881230
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
ส.บ้านโป่ง-กาญจนบุรี
ภูเก็ตศรีสุชาติ  สาย 3 ก่อนถึงตั้งง่วนหลี โทร.02-8858460-7
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
วสันต์สมุทร (พูลทรัพย์ ขนส่ง)สาย 2 ซ.สนามกีฬา ศูนย์ชัยพงษ์ 2
วสันต์สมุทร (พูลทรัพย์ ขนส่ง)สาย 2 ซ.สนามกีฬา ศูนย์ชัยพงษ์ 2
กิจสุนทรขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3
ลี้ฮะจัก ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  เบอร์โทร มหาสารคาม 043-712851 เมืองพล 061-0469828 ขอนแก่น042-3270693 บ้านไผ่ 043-274443
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
สินทองพี่น้องขนส่ง  สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  โทร.02-4482933
สหเลยอุดร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์โทร 02-4103413
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
ไทแม่สอด ขนส่ง สาย 2  เบอร์โทร 055-534068
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์ EMS
ไปรษณีย์ EMS
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  163  เลขที่  8105
เล่มที่  444 เลขที่  22154
เลขที่บิล  729  เล่มที่  36402
เล่มที่  481  เลขที่  24011
เล่มที่  362  เลขที่  18062
เล่มที่  331  เลขที่  16547
5318050282792
5318050282877
5318050282846
5318050282723
5318050282778
5318050282822
เล่มที่  190  เลขที่  9468
เลขที่  619043147
 
เล่มที่ 1910  เลขที่  95455
เล่มที่  1681  เลขที่  84024
เล่มที่  1646  เลขที่ 82262
เล่มที่  1646  เลขที่ 82262
เล่มที่  072  เลขที่  3569
เลขที่ BKAC18-12596
เลขที่  005817
เลขที่  005818
เล่มที่  303  เลขที่  15121
เล่มที่  303  เลขที่  15122
เล่มที่  549  เลขที่  33
เล่มที่  652  เลขที่  32560
เล่มที่  626 เลขที่  31283
เล่มที่  169  เลขที่  8418
เลขที่ 7982
เล่มที่   304  เลขที่ 15168
เล่มที่  080  เลขที่ 3981
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวน
1ห่อ
2 กล่อง
2 ถุง
2 กล่อง
2ถุง
1กล่อง1ห่อ
1กล่อง
5 กล่อง
5 ม้วน
2มัด2ม้วน
1กล่อง1ห่อ
2 ม้วน
1ห่อ2ม้วน
1กล่อง
1 ห่อ
1กล่อง
2 ห่อ
2 กล่อง
2 กล่อง
1กล่อง1มัด
1กล่อง1ห่อ2ม้วน
2กล่อง 1ห่อ1ม้วน
1ห่อ1ม้วน
1 กล่อง
1กล่อง
1ห่อ
1 ห่อ
5 กล่อง
1 ม้วน
1ห่อ
2กล่อง
1กล่อง