ชื่อลูกค้า
โชคชัย บัวธารา
นงนุช จรรยาธิติการ
ร้านโพธิ์ทอง โพสเซอร์วิส คุณยามาศ ผดุงกุล
คุณพิศมัย  ขำแก้ว
คุณ อรณิชชา บุญเชิด /ร้าน Bowlie ปั๊มน้ำมันเชลล์ MC
คุณ อเนก.  ใจดี (ร้าน O.POWER)
บริษัท ที เจ ไดเร็ค จำกัด
คุณสิ่วยีน
บริษัท ก่อเกียรติ บิสซิเนส กรุ๊ป(2005) จำกัด/คุณ กุลยา ลัภนะก่อเกียรติ
คุณ กัญญารัตน์  วิชิรัตน์
บริษัท มาซาโต จำกัด
คุณดังใจ  ธรรมกิตติคุณ
คุณ ปรีชา เลิศคุณากร
Natalia Dorogova
คุณธัญญา  ขวัญทอง
คุณ ปภาดา เครือบุญมา
คุณ นพพร  ทองจันทร์
ร้าน อาร์ที  คัลเลอร์แลป
ร้าน หมูสีชมพู
คุณเรวัต  ย้ายตั้ง
ร้านไมตรีจิตสโตร์. วัจนี โชติธนพันธุ์
บริษัท มงคลคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด
คุณ บัญชา สุธรรมรักษ์(คุณชอบการช่าง)
คุณ ธีรวัฒน์  บำรุงพงศ์ตระกูล
คุณ ปราณี..
ร้านไปรษณีย์โพสต์ แอนด์ เพย์ คุณพัชรนันท์  จิระวงศ์ตระกูล
คุณ ภคิน รัตนทรงชัย
กนกพรรณ อินทชู
คุณ ชนิตร์นันทน์  พรมมา
บริษัท ธนพรอิเล็คทริก จำกัด
คุณ กัญยาวีร์  อสัมภินพงค์
 ร้านรุ่งทิวา
คุณฆีตะศิลป์  บุญสัมพับธ์
คุณ ธัญลักษณ์  ธีรภัทรอาภรณ์
คุณพลพิพัฒน์ อภิรัตน์ธนาธร *ส่งผึ้งทองเท่านั้น*
ร้าน วัลงาม(คุณจิราพร)
คุณ เปรม ปิยรัตนานนท์
พิทักษ์น้ำมันเหลือง
คุณ ศิริอร  คำแสน
ร้านเรือจ้าง
คุณ วัชระ  แดงเขียว
ร้านโมเดอร์นแมน
คุณ แสงระวี  นิลวิสุทธิ์
คุณ สิทธิชัย เจะบือราเฮง
คุณ อุดม  บริบาลบุรีภัณฑ์
คุณอิทธิฤทธิ์ เทพประดิษฐ์
คุณ พิมพ์นารา จันทร์น้อย
บริษัท ทรอปิคอล นูทริชั่น จำกัด
ร้าน ธนาธิปอะไหล่
บริษัทเคซีคอลเล็คชั่นจำกัด
คุณ พัสธิลา สาลิกา
คุณจารุวรรณ ฮอมณี /จ่ายต้นทางค่ะ
บริษัท อีสานพลาสแพ็ค (1999) จำกัด
คุณ วีระ จิตรดาภา
คุณอินทร์ดาว    ร้านBIGWAY
ร้านควิก เซอร์วิส จันทบุรี (คุณ ภิรมณ์วดี กิตติกูลกิจ )
คุณ อรชร สิงหพันธ์ ร้านท่าใหมบุ๊คส์
คุณลัดดาวรรณ ชุณหพิมล
อุตสาหกรรมวุ้นเส้นธนะวิเชียร
คุณ ธีรเชษฐ์ ธารากิตติวิโรจน์
ร้าน น้ำพริกปลาทูคุณเรียง
ร้านเพียวท่าชนะฟิชชิ่ง
คุณ ศรัณย์รักษ์ เหลืองอ่อน (เอ้)
ร้าน สังข์ทองวิทยุ
คุณ อัฐพงษ์  คงวุ่น
Laddawan busayyart
บริษัท ฟูจิเทค (ประเทศไทย) จำกัด
คุณ สุภาพร  แมงทับ
Narattah  Chirathivat
Maneerat   K.
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
ร้านเสริมศิริรุ่งเรือง
คุณ ฐิติกานต์ ไกรแสง
บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณ มานิตา วารีชื่นสุข/ร้านวุฒิภัณฑ์
คุณ ตุ้ม
คุณ ฐิตาภา กาวิละ
คุณ อรวรรณ โอภาสเสถียร
คุณณัฎฐนันท์ วัชรถาวรศักดิ์
คุณ ภัทราวดี
Thanun Kitwang
คุณ จรรยาพร ลือสันติธีรกุล
คุณ สุนิสา   อุทัยรัตน์.
คุณบุญจินต์  ดรณีรัตน์
คุณ ภูวนัย ไตรตระกูลสินธุ์
คุณสโนแพ นาเวียง
บริษัท ศรีแก้ว รับเบอร์เทค จำกัด
คุณเพา ศุภนันตฤกษ์
บริษัท แสงใหม่ เมททอล จำกัด
ชื่อบริษัทขนส่ง
ธนาไพศาล เบอร์โทร   098-2484443
บึงกาฬ ขนส่ง ศาลยา
จันทบุรียุทธนา ขนส่ง สาย 5 โทร.094-2694156
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
นวรรณ ขนส่ง  สาย 5 02-8882170-1
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ทับสะแก ขนส่ง สาย 3 และสาย  4
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
ส.เพิ่มกิจ ขนส่ง   สาย 5
ศรีสะเกษพนมรุ้ง สาย 5
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย 4 086-4026154
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
เค แอนด์ วี  เซอร์วิส ขนส่ง สาย 3 โทร.086-0200148
ผึ้งทองขนส่ง สาย 3 ซอย 16 โทร.02-8881774/092-7742725
จิตติ์เจริญขนส่ง สาย 3 ซอย 4 โทร.02-8881065/081-6180075
เมืองช้างขนส่ง สาย 3 ซอย 16/3
อุบลพรชัย ขนส่ง สาย 2 โทร.02-8880995
ตากน้ำทิพย์  สาย 2 ซอย 24
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
กำแพงแสนรุ่งเรือง ขนส่ง สาย  3 ซอยสนามกีฬา
สหทิพย์ทอง ขนส่ง สาย 2ซอยสนามกีฬา โทร.02-4498325-6/082-7628847
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
ข้ามสมุทร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3 ซอย 17
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ส.สมจิตร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2
สินทองพี่น้องขนส่ง  สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  โทร.02-4482933
สหเลยอุดร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์โทร 02-4103413
สหเลยอุดร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์โทร 02-4103413
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
พัฒนาเอ็กเพลส สาย 2 ศูนย์ LSR เบอร์โทร 02-8872154
สหมิตร ขนส่งสาย 2 ศูนย์ 2 02-4482943
สหมิตรเดินรถจันทบุรี สาย 2 ศูนย์ขนส่ง  LSR
โกล้วน ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 สี่แยกทศกัณฑ์
ไทยพรชัยขนส่ง เบอร์โทรสาย 2 ศูนย์ LSR02-8874483 ,08-8874438-9
สุรินทร์พนมรุ้ง ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR 02-8874135/0833659898
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
โชคประเสริฐ สาย 2 ซอย 24โทร 077-544443
โชคประเสริฐ สาย 2 ซอย 24โทร 077-544443
สหหล่มสัก ขนส่ง ถ.กาญจนาภิเษก ก่อนถึงสมาคมปากใต้ 02-8858921-8
สมุยขนส่ง ถนนกาญจนาภิเษกติดปั๊มน้ำมันเอสโซ่
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์ EMS
ไปรษณีย์ EMS
ไปรษณีย์ EMS
ไปรษณีย์ EMS
ไปรษณีย์ EMS
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  655  เลขที่  32718
เล่มที่  023 เลขที่  1132
เล่มที่  195  เลขที่ 09722
เล่มที่  181 เลขที่  9037
เล่มที่  223  เลขที่  11138
เล่มที่  284  เลขที่  14200
เล่มที่  747  เลขที่  37335
ชุที่  2  เลขที่  1896
เลขที่ 498  เลขที่ 24853
เล่มที่498  เลขที่ 24851
เล่มที่ 498  เลขที่  24855
เล่มที่ 498  เลขที่ 24852
เล่มที่ 498  เลขที่  24854
เล่มที่ 497 เลขที่ 24850
เล่มที่  355  เลขที่  17702
5318050373193
5318050373216
5318050373247
5318050373254
BK610010326
เล่มที่ 459  เลขที่  22923
เล่มที่  023 เลขที่  1115
เล่มที่  720  เลขที่  35974
เล่มที่ 126  เลขที่  6263
เล่มที่ 0143  เลขที่ 007111
เล่มที่ 1019  เลขที่ 050907
เล่มที่ 0143  เลขที่ 007110
เล่มที่ 0143  เลขที่ 007108
เล่มที่ 0143  เลขที่ 007109
เล่มที่  0887  เลขที่  44307
เล่มที่ 1714  เลขที่  85658
เล่มที่ 1714  เลขที่  85659
เล่มที่  1714  เลขที่  85660
เล่มที่  913  เลขที่  45622
เลขที่  25965
05/3530
เล่มที่  100  เลขที่  04978
 
เล่มที่ 043  เลขที่  1
เลขที่  007046
เล่มที่  272  เลขที่  13574
เล่มที่  687  เลขที่  34331
เล่มที่  321  เลขที่ 16003
เล่มที่  321  เลขที่ 16002
เล่มที่  1239  เลขที่  61917
เลขที่ B0118021677
เล่มที่ 681  เลขที่  34003
เล่มที่  681  เลขที่ 34004
เล่มที่  931  เลขที่  46539
เล่มที่  197 เลขที่  9801
เลขที่   10794
เลขที่  10793
B01180666059
เล่มที่ 321  เลขที่  16010
เล่มที่  056  เลขที่  02797
เล่มที่  15006 เลขที่  750259
เล่มที่  15006 เลขที่  750260
เล่มที่  099 เลขที่  4942

เล่มที่  047  เลขที่  2316
เลขที่ 16781
เล่มที่  594  เลขที่  29655
เล่มที่  070 เลขที่  3487
เล่มที่  465  เลขที่  23201
เลขที่ 0498
เล่มที่  1449 เลขที่  72439
ติดต่อ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อ 090-9911967/087/7118350
PB 9571 0080 5 TH
PB 9571 00751 TH
PB 9571 0076 5 TH/PB 9571 0077 9 TH
PB 9571 0081 9 TH
PB 9571 0079 6 TH/PB 9571 0078 2 TH
EU714577999TH
EU714578005TH
EU714577985TH
EU714577968TH
EU714578022TH
จำนวน
1ห่อ
2กล่อง1ห่อ
1กล่อง1ม้วน
1 ถุง
1กล่อง
3กล่อง
1แกลลอน1ถัง
1กล่อง
1กล่อง
3 แกลลอน
1กล่อง
1กล่อง
5กล่อง
3กล่อง3ห่อ2ม้วน
2 ถุง
1กล่อง1ม้วน
1กล่อง1ม้วน
2ม้วน
1กล่อง1ห่อ2มัด
1กล่อง1ม้วน
2กล่อง2ห่อ
4ห่อ
1กล่อง3ม้วน
2กล่อง1ห่อ
1กล่อง1ม้วน
1กล่อง1ห่อ
1กล่อง1ม้วน
1กล่อง1ม้วน
1กล่อง1ม้วน
4ห่อ
2กล่อง2ห่อ
1ห่อ
1กล่อง
1กล่อง
1ห่อ
1กล่อง2ห่อ1ม้วน
1ห่อ
2 ม้วน
7กล่อง1มัด
1 กล่อง
2ห่อ
1กล่อง
1 กล่อง
2ห่อ
1กล่อง
1ห่อ
1ห่อ
10 ม้วน
1กล่อง1ห่อ1ม้วน
1กล่อง2ห่อ
1 มัด
1กล่อง1ห่อ
1 กล่อง
2กล่อง26ห่อ
1กล่อง1ม้วน
2กล่อง1ม้วน
2ห่อ
1ห่อ
2 ถัง
4กล่อง
1กล่อง
2กล่อง
5ห่อ
1กล่อง
1กล่อง1ม้วน