ชื่อลูกค้า
คุณคุณากรณ์ อินทร์ทอง
คุณวิมล อยู่เจริญ
คุณปนัดดา เปียระบุตร
บริษัท ไต้หวันช้อป อีคอมเมิร์ซ จำกัด
คุณ อัครณัฏฐ์ ธมธรรมกรณ์
คุณ สุภาพ ชุมพรม
คุณบุณยนุช ศุภสม
บริษัท อี.เอ็ม.เอ็ส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ร.ท.หญิง ธิริญญา เพ็ญญะ
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167345791TH
PD167345920TH
EI347927232TH/EI347927246TH/PD347927263TH
PD167345947TH
EI347927277TH
PD167345828TH/PD167345831TH/PD167345845TH/ PD167345859TH/PD167345862TH/PD167345876TH/ PD167345880TH/PD167345893TH/PD167345902TH /PD167345916TH
EI347927229TH
PD167345933TH
EI347927303TH
ชื่อลูกค้า
คุณวีรชัย จันทรมาศ ด่วน
คุณ สิรินุช จินตสุนทรอุไร  ร้านบ้านสีฟ้า ก่อนส่งโทรหาขนส่งก่อนค่ะ
สวนเมล่อน (SS melon farm)/คุณ จำลอง แสงส่ง
คุณ นพพร  ทองจันทร์
ร้าน ไฟโตเทคโนโลยี แอนด์ อะโกรเคมิคอล (คุณ เรืองวิทย์ พ่อเรือน)
นายบุญเลิศ สุคนธะ
บริษัท ไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยี จำกัด  ขอด่วน
รร. สาธิตนานาชาติ สจล.ติดต่อ พลอย ศิรดา นิกรบัว
คุณศรัณรัตน์ สิทธิพันธ์
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ร้านเบเกอรี่แลนด์กาญจน์ (ตรงข้ามตลาดเจเจ)
คุณ วิวรรยา มิตรพันธ์พานิชย์
ร้านพัฒนายนตการ / คุณดนัย วงศ์อภิชาต
ร้านนราแพ็คกิ้ง
คุณ พิมพ์พิทักษ์. อินทะสอน
ร้านอิทธิพัทธ์เครื่องเขียน
คุณ สุพรรษา จึงเจริญ
คุณ เอกลักษณ์ ตั้งสุขเกษมสันติ์
ร้านหมูยอถาวร รินทร์ธนัน ทิพย์วิภากุล
ร้านบิวตี้เลิฟ
คุณวันชนะ  ดีสอน  รบกวนขนส่งโทรหาลูกค้าเมื่อของถึงกำแพงเพชรด้วยค่ะ
ชื่อบริษัทขนส่ง
สิงห์ท่าเรือพัทลุง ขนส่ง สาย 5 ชาชลาศูนย์ขนส่งสาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-3172758 โทร.พัทลุง 081-1286933
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
นราบีแอล ทรานสปอร์ต สาย 4 โทร..02-8130571
โคราชแสงเจริญ ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1
กาญจนวัฒน์ รุ่งเรือง ขนส่ง สาย 3 ซอย  16 โทร 083-4969287
นิวหมงเส็ง โคราช สาย  3 ซอยสนามกีฬา  เบอร์โทร0932825253
ลี้ฮะจัก ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  เบอร์โทร มหาสารคาม 043-712851 เมืองพล 061-0469828 ขอนแก่น042-3270693 บ้านไผ่ 043-274443
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
นครพนมขนส่ง สาย 2 ใกล้นิ่มซี่เส็ง
ป.สยามขนส่ง สาย 2 ซอย 24
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
DOSTR2001170060
เล่มที่  452 เลขที่ 22574
เล่มที่ 452 เลขที่  22575
5320010209435
5320010209510
5320010209497
NT630170110
NT6301170107
NT6301170108
NT6301170109
เล่มที่  095 เลขที่  4702
639104674
เล่มที่  0729 เลขที่  36444
เล่มที่ 606  เลขที่ 30296
เล่มที่  067 เลขที่  3308
เล่มที่ 015 เลขาที่  0716
เล่มที่ 296 เลขที่  14762
เล่มที่ 990 เลขที่  49480
เล่มที่ 1534 เลขที่  76700
NK935033
เล่มที่ 1200
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200117AA01-01
THASS20200117AB01-01
THASS20200117AC01-01
THASS20200117AD01-01
THASS20200117AE01-01
THASS20200117AF01-01
THASS20200117AG01-01
THASS20200117AH01-02
THASS20200117AH02-02
THASS20200117AI01-02
THASS20200117AI02-02
THASS20200117AJ01-03
THASS20200117AJ02-03
THASS20200117AJ03-03
THASS20200117AK01-03
THASS20200117AK02-03
THASS20200117AK03-03
THASS20200117AL01-03
THASS20200117AL02-03
THASS20200117AL03-03
THASS20200117AM01-04
THASS20200117AM02-04
THASS20200117AM03-04
THASS20200117AM04-04
THASS20200117AN01-01
THASS20200117AO01-14
THASS20200117AO02-14
THASS20200117AO03-14
THASS20200117AO04-14
THASS20200117AO05-14
THASS20200117AO06-14
THASS20200117AO07-14
THASS20200117AO08-14
THASS20200117AO09-14
THASS20200117AO10-14
THASS20200117AO11-14
THASS20200117AO12-14
THASS20200117AO13-14
THASS20200117AO14-14
THASS20200117AP01-01
THASS20200117AQ01-01
THASS20200117AR01-02
THASS20200117AR02-02
THASS20200117AS01-02
THASS20200117AS02-02
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5120014908405370
5120014908406270
5120014908405770
5120014908406770
5120014908407770
5120014908408770
5120014908405970
5120014908406870
5120014908405570
5120014908406470
5120014908405470
5120014908406570
5120014908405670
5120014908406970
5120014908406070
5120014908407170
5120014908406170
5120014908407370
5120014908410470
5120014908407270
5120014908410770
5120014908407970
5120014908411170
5120014908408870
5120014908411470
5120014908409670
5120014908411670
5120014908410070
5120014908410570
5120014908407470
5120014908410870
5120014908411270
5120014908408570
5120014908411570
5120014908409070
5120014908411870
5120014908409370
5120014908409770
5120014908409870
5120014908410170
5120014908410270
5120014908407570
5120014908410670
5120014908408670
5120014908410970
ผู้รับ
คุณ รจนา มั่นศิลป์
คุณ นัดธเรศ ขิระทาน
บริษัท ดิจิโก จำกัด
คุณจิรฐิกานต์ คงแก้ว
ศาลจังหวัดอ่างทอง
คุณ กฤติน ทิพย์แสง.
คุณพาขวัญ ทองคำกูล
คอฟฟี่อินดี้ พรพิมาน / คุณสมนึก
คอฟฟี่อินดี้ พรพิมาน / คุณสมนึก
คุณ กฤษฎา อาสนรัตนจินดา
คุณ กฤษฎา อาสนรัตนจินดา
บริษัท ชมพร จำกัด
บริษัท ชมพร จำกัด
บริษัท ชมพร จำกัด
บริษัท เอ เอส ไซน์ จำกัด
บริษัท เอ เอส ไซน์ จำกัด
บริษัท เอ เอส ไซน์ จำกัด
คุณโอ๋
คุณโอ๋
คุณโอ๋
คุณแอ๊ด
คุณแอ๊ด
คุณแอ๊ด
คุณแอ๊ด
คุณปนิตา สุวรรณปฏิมา
บริษัท สยามอินเตอร์โซพ จำกัด.
บริษัท สยามอินเตอร์โซพ จำกัด.
บริษัท สยามอินเตอร์โซพ จำกัด.
บริษัท สยามอินเตอร์โซพ จำกัด.
บริษัท สยามอินเตอร์โซพ จำกัด.
บริษัท สยามอินเตอร์โซพ จำกัด.
บริษัท สยามอินเตอร์โซพ จำกัด.
บริษัท สยามอินเตอร์โซพ จำกัด.
บริษัท สยามอินเตอร์โซพ จำกัด.
บริษัท สยามอินเตอร์โซพ จำกัด.
บริษัท สยามอินเตอร์โซพ จำกัด.
บริษัท สยามอินเตอร์โซพ จำกัด.
บริษัท สยามอินเตอร์โซพ จำกัด.
บริษัท สยามอินเตอร์โซพ จำกัด.
clear skin lab /คุณ อาทิตยา
คุณ  ทิชา แย้มคร้าม
บริษัท โกลเด้น เรนทรี  จำกัด
บริษัท โกลเด้น เรนทรี  จำกัด
คุณไอลดา นาคา
คุณไอลดา นาคา

 

หน้าที่ 6 จาก 420