ชื่อลูกค้า
คุณจรัสแสง พิศาลสงคราม
คุณนิธิศ เมธิยานนท์
พูนศรี อนะมาน
คุณสุนทรียา อัศวกุลทิพย์
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
Best Express
Best Express
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167392403TH
ED265466066TH
66850195418670
66850195418694
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200921AA01-01
THASS20200921AB01-01
THASS20200921AC01-01
THASS20200921AD01-01
THASS20200921AE01-01
THASS20200921AF01-01
THASS20200921AG01-01
THASS20200921AH01-01
THASS20200921AI01-01
THASS20200921AJ01-01
THASS20200921AK01-01
THASS20200921AL01-02
THASS20200921AL02-02
THASS20200921AM01-02
THASS20200921AM02-02
THASS20200921AN01-02
THASS20200921AN02-02
THASS20200921AO01-02
THASS20200921AO02-02
THASS20200921AP01-01
THASS20200921AQ01-01
THASS20200921AR01-01
THASS20200921AS01-01
THASS20200921AT01-01
THASS20200921AU01-02
THASS20200921AU02-02
THASS20200921AV01-02
THASS20200921AV02-02
THASS20200921AW01-03
THASS20200921AW02-03
THASS20200921AW03-03
THASS20200921AX01-04
THASS20200921AX02-04
THASS20200921AX03-04
THASS20200921AX04-04
THASS20200921AY01-03
THASS20200921AY02-03
THASS20200921AY03-03
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5220097376627910
5220097376630710
5220097376628210
5220097376630310
5220097377482710
5220097376631010
5220097376628410
5220097376629710
5220097376628510
5220097376630510
5220097376628110
5220097376630810
5220097376628010
5220097376630210
5220097376628710
5220097377483010
5220097377482610
5220097376631510
5220097376628810
5220097376630610
5220097376629410
5220097376631210
5220097376628610
5220097376630410
5220097376629210
5220097376631110
5220097376629010
5220097376631410
5220097376628910
5220097376630910
5220097376629510
5220097376631610
5220097376629610
5220097376631310
5220097376629310
5220097376904510
5220097376904810
5220097376904610
ผู้รับ
คุณภัสนิชา นุชบุษบา
หจก แจ่วฮ้อนยกซด/ คุณ ปอย
บริษัท พี.เอ.เอ็ม. เอ็นจิเนียริ่ง
คุณ วสุวัตน์ มนตรี
บริษัท แฮล ออเดอร์ จำกัด
บริษัท ไลฟ์สไตล์รีเฟรช จำกัด
บริษัท พี.พี.โกรว์ อินดัสเทรียส จำกัด
คุณ ธรา  พัฒนฉัตร
คุณ นันท์นภัส ธนัตถ์สิษฐ์
คุณเธียรกิจ นาคขำ (ธาม)
หจก. เนเจอร์ โกลเด้น
คุณปกกรณ์ ชุณหสวัสดิกุล
คุณปกกรณ์ ชุณหสวัสดิกุล
ร้านบ้านโคกคอนกรีต
ร้านบ้านโคกคอนกรีต
บริษัท อคัมสิริต์สิริ จำกัด
บริษัท อคัมสิริต์สิริ จำกัด
บริษัท ไทยคูณ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท ไทยคูณ เทคโนโลยี จำกัด
คุณฐิตพร พฤฒิภัคสกุล
คุณณัฐจรินทร์ พฤกษถานนท์กุล
คุณ สรัญรส
บริษัท อินฟินิท มีเดีย คอร์ปอเรชั่น
ร้าน ธนาธิปอะไหล่
บริษัท เวสต์ซัพพลาย จำกัด
บริษัท เวสต์ซัพพลาย จำกัด
บริษัท เดอะ ฟิกเนเจอร์ จำกัด
บริษัท เดอะ ฟิกเนเจอร์ จำกัด
คุณ ชลลัดดา อภิรมย์สุขสันต์
คุณ ชลลัดดา อภิรมย์สุขสันต์
คุณ ชลลัดดา อภิรมย์สุขสันต์
บริษัท ยูนิตี้ อีควิปเม้นท์ แอนด์เซอร์วิส
บริษัท ยูนิตี้ อีควิปเม้นท์ แอนด์เซอร์วิส
บริษัท ยูนิตี้ อีควิปเม้นท์ แอนด์เซอร์วิส
บริษัท ยูนิตี้ อีควิปเม้นท์ แอนด์เซอร์วิส
บริษัท โพ ซัคเซส จำกัด
บริษัท โพ ซัคเซส จำกัด
บริษัท โพ ซัคเซส จำกัด

 

Page 6 of 582