ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190608AA01-02
THASS20190608AA02-02
THASS20190608AB01-08
THASS20190608AB02-08
THASS20190608AB03-08
THASS20190608AB04-08
THASS20190608AB05-08
THASS20190608AB06-08
THASS20190608AB07-08
THASS20190608AB08-08
THASS20190608AC01-01
THASS20190608AD01-02
THASS20190608AD02-02
THASS20190608AE01-02
THASS20190608AE02-02
THASS20190608AF01-02
THASS20190608AF02-02
THASS20190608AG01-02
THASS20190608AG02-02
THASS20190608AH01-01
THASS20190608AI01-01
THASS20190608AJ01-02
THASS20190608AJ02-02
THASS20190608AK01-02
THASS20190608AK02-02
THASS20190608AL01-01
THASS20190608AM01-05
THASS20190608AM02-05
THASS20190608AM03-05
THASS20190608AM04-05
THASS20190608AM05-05
THASS20190608AN01-02
THASS20190608AN02-02
THASS20190608AO01-01
THASS20190608AP01-05
THASS20190608AP02-05
THASS20190608AP03-05
THASS20190608AP04-05
THASS20190608AP05-05
THASS20190608AQ01-05
THASS20190608AQ02-05
THASS20190608AQ03-05
THASS20190608AQ04-05
THASS20190608AQ05-05
THASS20190608AR01-03
THASS20190608AR02-03
THASS20190608AR03-03
THASS20190608AS01-04
THASS20190608AS02-04
THASS20190608AS03-04
THASS20190608AS04-04
THASS20190608AT01-02
THASS20190608AT02-02
THASS20190608AU01-03
THASS20190608AU02-03
THASS20190608AU03-03
THASS20190608AV01-02
THASS20190608AV02-02
THASS20190608AW01-06
THASS20190608AW02-06
THASS20190608AW03-06
THASS20190608AW04-06
THASS20190608AW05-06
THASS20190608AW06-06
THASS20190608AX01-01
THASS20190608AY01-01
THASS20190608AZ01-02
THASS20190608AZ02-02
THASS20190608BA01-05
THASS20190608BA02-05
THASS20190608BA03-05
THASS20190608BA04-05
THASS20190608BA05-05
THASS20190608BB01-03
THASS20190608BB02-03
THASS20190608BB03-03
THASS20190608BC01-01
THASS20190608BD01-01
THASS20190608BE01-01
THASS20190608BF01-01
THASS20190608BG01-03
THASS20190608BG02-03
THASS20190608BG03-03
THASS20190608BH01-02
THASS20190608BH02-02
THASS20190608BI01-01
THASS20190608BJ01-07
THASS20190608BJ02-07
THASS20190608BJ03-07
THASS20190608BJ04-07
THASS20190608BJ05-07
THASS20190608BJ06-07
THASS20190608BJ07-07
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5019063412131689
5019063412132789
5019063412131889
5019063412132889
5019063412131989
5019063412133289
5019063412133889
5019063412132089
5019063412134489
5019063412132189
5019063412133189
5019063412132289
5019063412133589
5019063412132489
5019063412133789
5019063412132389
5019063412133089
5019063412132589
5019063412133389
5019063412133689
5019063412135989
5019063412134389
5019063412136389
5019063412134889
5019063412136789
5019063412135289
5019063412137089
5019063412137289
5019063412135589
5019063412133489
5019063412135789
5019063412134189
5019063412136189
5019063412134589
5019063412136589
5019063412134989
5019063412135389
5019063412136889
5019063412135489
5019063412137189
5019063412135889
5019063412134089
5019063412136289
5019063412134689
5019063412136689
5019063412135089
5019063412136989
5119063420467909
5119063420468809
5119063420469709
5119063420469209
5119063420468009
5119063420468909
5119063420468509
5119063420469609
5119063420468109
5119063420469109
5119063420468209
5119063420469309
5119063420468309
5119063420469009
5119063420468709
5119063420469509
5119063420468609
5119063420469909
5119063420471209
5119063420469409
5119063420471509
5119063420470109
5119063420471909
5119063420470309
5119063420472209
5119063420470609
5119063420472409
5119063420470909
5119063420471409
5119063420469809
5119063420471709
5119063420470209
5119063420472109
5119063420470509
5119063420472309
5119063420470809
5119063420472509
5119063420471109
5119063420470009
5119063420470709
5119063420470409
5119063420471009
5119063420471809
5119063420471309
5119063420472009
5119063420471609
ผู้รับ
บริษัท ทีจีเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
บริษัท ทีจีเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
บริษัท ดรีมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ดรีมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ดรีมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ดรีมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ดรีมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ดรีมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ดรีมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ดรีมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด
คุณอุดร จันทปากดี
คุณ อภิญญา  เดชวรรณ
คุณ อภิญญา  เดชวรรณ
บริษัท เซนต์ เพอร์ฟูม จำกัด / คุณศิริ  ศิริไสยาสน์
บริษัท เซนต์ เพอร์ฟูม จำกัด / คุณศิริ  ศิริไสยาสน์
บริษัท อินเนอร์เฟอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด
บริษัท อินเนอร์เฟอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด
พีอะไหล่
พีอะไหล่
คุณวีรเกียรติ สดชื่น
คุณกิติศักดิ์   เอื้อพันธ์ทวีพงศ์
คุณบาตร
คุณบาตร
อิสรีย์เภสัช
อิสรีย์เภสัช
MC Lift & Solutions Co.,Ltd.
Zabb channel
Zabb channel
Zabb channel
Zabb channel
Zabb channel
นายวัลลภ สุขพิพัฒน์
นายวัลลภ สุขพิพัฒน์
ศุภรักษ์ เภาประเสริฐ
คุณ มารุต อินพัน
คุณ มารุต อินพัน
คุณ มารุต อินพัน
คุณ มารุต อินพัน
คุณ มารุต อินพัน
คุณ วิชัย จิรวัฒนกูลชัย
คุณ วิชัย จิรวัฒนกูลชัย
คุณ วิชัย จิรวัฒนกูลชัย
คุณ วิชัย จิรวัฒนกูลชัย
คุณ วิชัย จิรวัฒนกูลชัย
ห้างกำปั่นทอง คุณทายวุฒิ  วรรณเศษตา
ห้างกำปั่นทอง คุณทายวุฒิ  วรรณเศษตา
ห้างกำปั่นทอง คุณทายวุฒิ  วรรณเศษตา
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
คุณภคกานต์  ภูมิทัต
บริษัท ศิริไทย ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด
บริษัท ศิริไทย ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด
คุณสักรินทร์ จูงศิริวัฒน์
คุณสักรินทร์ จูงศิริวัฒน์
คุณสักรินทร์ จูงศิริวัฒน์
คุณ รัตนาภรณ์ โสภาค
คุณ รัตนาภรณ์ โสภาค
คุณอรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณอรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณอรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณอรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณอรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณอรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณณัฎฐนันท์ วัชรถาวรศักดิ์
บริษัท นอร์ท พาวเวอร์ จำกัด
คุณศุภักษร
คุณศุภักษร
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
คุณพิมพ์ชนก  เบญจวุฒิเศรษฐ์
คุณพิมพ์ชนก  เบญจวุฒิเศรษฐ์
คุณพิมพ์ชนก  เบญจวุฒิเศรษฐ์
คุณปกป้อง แบบสุวรรณ
คุณ ณัชชาภัทร เพชรมหาวรลาภ
คุณ ชัยภัทร พินิจชัย
คุณวาทิต  สุขเกษม
คุณ ณัฏฐพัฒน์ ชทิสาจารย์
คุณ ณัฏฐพัฒน์ ชทิสาจารย์
คุณ ณัฏฐพัฒน์ ชทิสาจารย์
บริษัท ออล อะเบ้าท์ไอ จำกัด
บริษัท ออล อะเบ้าท์ไอ จำกัด
คุณธนิต  เฉื่อยทอง
คุณ พีรพล ภัทรกำพล
คุณ พีรพล ภัทรกำพล
คุณ พีรพล ภัทรกำพล
คุณ พีรพล ภัทรกำพล
คุณ พีรพล ภัทรกำพล
คุณ พีรพล ภัทรกำพล
คุณ พีรพล ภัทรกำพล
ชื่อลูกค้า
หจก. ไทย อินเตอร์ เอ็ดดูเคชั่น คอนซัลแท็นท์
ร้าน กู้ดโฟโต้แอนด์ปริ้นติ้ง(คุณ ชญาภา)
คุณ กิตติศักดิ์  ฉัตรอนันต์ชัย
คุณสิ่วยีน
บริษัท ธิติบริหารธุรกิจค้าปลีก
คุณวโรดม  แปงคำ
เกษสิริ มูลสิงห์
คุณ ชัยกมล ยะแสง(2)
นายสุดสาย วงศ์วีระชาติ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส-แคมป์
คุณ กฤษณ์ ศรีสุเทพ
คุณบุญจินต์  ดรณีรัตน์.
คุณโกเมนทร์ สมศรี
คุณณทิญา   จงสถาพรยิ่ง
บริษัท Yaya Skincare Thailand
ร้านสัมมาชีพ  (ติดต่อคุณหน่อย)
คุณ สุจิตรา เหล็กศรี ร้านกระเป๋าแบรนด์แท้ จัดส่งสินค้าให้ที่ร้านด้วยค่ะ
คุณเมธากร เหาะเหิน
มู่หลาน  ตรัง  ห้ามส่งขนส่งอื่น
ร้าน จันทร์ธำรง (เกาะสมุย)
คุณเชาว์  ชัชพงศ์
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
พิมายขนส่ง สาย  5 02-44413503
นวรรณ ขนส่ง  สาย 5 02-8882170-1
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
สหตะกั่วป่า สาย 5 ชานชลาที่ 10 ล้อคที่  28 โทร. 089-8457103
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141/หจก. สปีด ภาคใต้
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141/หจก. สปีด ภาคใต้
กำแพงแสนรุ่งเรือง ขนส่ง สาย  3 ซอยสนามกีฬา
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ม่งเส็งบุรีรัมย์ ขนส่ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา  โทร.02-8873258
กิจสุนทรขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
โกล้วนรุ่งโรจน์ สาย 2 ศูนย์ LSR 02-8873303
สมุยขนส่ง ถนนกาญจนาภิเษกติดปั๊มน้ำมันเอสโซ่
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
   
   
เล่มที่ 200 เลขที่ 9975
เลขที่ 1375
เล่มที่ 385 เลขที่ 19232
เลขที่ 5319060104197
เลขที่ 5319060104227
เลขที่ 5319060104159
เลขที่ 5319060104265
เลขที่ 5319060104265
เล่มที่ 134 เลขที่ 06700
เล่มที่ 0385 เลขที่ 019220
เล่มที่ 8593 เลขที่ 44
เลขที่ AC6206-01358
เล่มที่ 401 เลขที่ 20026
เลมที่ 958 เลขที่ 47881
เลขที่ MSB 16748
เล่มที่ 541 เลขที่ 02
เล่มที่ 210 เลขที่ 10479
เล่มที่ 736 เลขที่ 36765
เล่มที่410 เลขที่ 20472
   
จำนวน
1 ชิ้น 1.31
1 ชิ้น 2.65
1กล่อง1ห่อ2ม้วน
1กล่อง
4ห่อ
2 กล่อง
1ม้วน
1 ห่อ
1 ห่อ
3 ม้วน
1 ม้วน
1 ถุง
2ห่อ
1กล่อง2มัด
8กล่อง
3 กล่อง
6กล่อง2ห่อ
4 กล่อง
13ห่อ
5 ห่อ
2 ชิ้น 1.00/1.00

หน้าที่ 6 จาก 254