ชื่อลูกค้า
คุณ นันท์นภัส  สิริฉัตรโรจน์
คุณ พัชราภรณ์ แสงเสนา
ร้านรุ่งเรือง เครื่องมือช่าง
คุณ ณัฐพงษ์  บุญทา
ร้านข้าวปั้น คุณ ชัชชัย ฟูกุล
ร้าน ไฟโตเทคโนโลยี แอนด์ อะโกรเคมิคอล 
คุณ วลัยลักษณ์ ผ้าเจริญ 
คุณ วาสนา เกียรตินิยม
คุณ ธีมาพร สำราญอยู่
คุณมธุรดา จงเพิ่มวัฒนะผล
คุณเชิดศักดิ์ วัฒนปริญญา
คุณเรวัต  ย้ายตั้ง
ร้านทัศนะยนต์  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นฤตติ์ก่อสร้าง
บริษัท พริกหอม อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
ร้าน พิษณุโลกดอทคอม
คุณ ศิริโชค  ขุมทรัพย์
คุณ ธัญลักษณ์  ธีรภัทรอาภรณ์
ร้านตุ๊กตา  
คุณ จารุต  จิตรธร
กบกิ๊ฟช็อป   ตรอกจันทร์
ร้าน ก.สหภัณฑ์พานิช
คุณสุรัตน์  
บจก.บารัง สแควส์
บริษัท ซูเวเนีย  ซ็อปปิ้ง จำกัด
คุณ วิรัศณี  ศรีอุทธา
ร้านรวมยา
ร้าน เลิฟกิ๊ฟช็อป 
คุณ นพรัตน์ อยู่สบาย
คุณบุษรา ชุมพล
คุณ กฤษณา  ไชยโย 
คุณ ศิวาพร นิลใย
คุณ ธัญรดา อิงพงษ์พันธ์
คุณทนงศักดิ์ โลหะเวช
คุณ กรชัย ใจตรง
คุณ สุลาวัลย์ หนูใหญ่
คุณบงกช  เจียรณัย
คุณ ปิยะกาญจน์   นวมหัทธนานนท์
คุณ อัทธนียา ชัยปกรณ์วงศ์
บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ร้าน 97 สแตนเลส
คุณพิไลวรรณ  วิเชียรพันธุ์
คุณ ธวัชชัย  ซิ้มสมบูรณ์ 
บริษัท คลองสองเฟอร์นิเจอร์ จำกัด
คุณ เอก โชติโสภณ
คุณ โอปอ  มหาวนา
คุณ กันตพงศ์ เรืองยิ่ง
บริษัทเอมิสตี้จำกัด
บริษัท วานาจิ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณ ปฤษณา​ โพนสิงห์
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5  โทร.02-8881230
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5  โทร.02-8881230
ส.เพิ่มกิจ ขนส่ง   สาย 5
สหนำโชค (ซอยเชียงกง) สาย 4
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
เค แอนด์ วี  เซอร์วิส ขนส่ง สาย 3 โทร.086-0200148
โคราชแสงเจริญ ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
สตาร์ เอส พี สาย 2 ศูนย์ชัยพงศ์ 2
ขนส่งกนกสยามนครการขนส่ง สาย  2 แยกทศกัน 02-8871686/02-8871767
PT ขนส่ง สาย 2 ติดถนนใหญ่  โทร.02-8055812,095-0362117
เมืองทองบริการภูเก็ต สาย 2 ศูนย์ 1 โทร.076-213596
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
พิชิตขนส่ง  สาย 2 ซอย 24
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PC314649350TH
PC314649377TH
5319030225631
5319030225662
5319030225556
5319030225518
5319030225617
5319030225525
0
เล่มที่ 885 เลขที่ 44240
เล่มที่ 885 เลขที่ 44241
BK620006194
เล่มที่ 302 เลขที่ 15069
เล่มที่ 133 เลขที่ 6615
เล่มที่ 1904 เลขที่ 095162
เล่มที่ 1317 เลขที่ 065833
เล่มที่ 0918 เลขที่ 45859
เล่มที่ 433 เลขที่ 21630
0
เล่มที่ 0319 เลขที่ 015906
เล่มที่ 0319 เลขที่ 015908
เล่มที่ 354 เลขที่ 17669
0
เล่มที่ 006 เลขที่ 0295
เล่มที่ 12663 เล่มที่ 633104
0
0
0
EW676843983TH
EW676843997TH
EW676843970TH
EW676843966TH
EW676843881TH
EW676843895TH
EW676843952TH
EW676843949TH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
จำนวน
1 ชิ้น 1.69
1 ชิ้น 3.37
7 กล่อง
1
1 ห่อ
13 ห่อ
8 กล่อง
1 กล่อง 1 ห่อ
2 กล่อง 1 ห่อ
2 ม้วน
2ห่อ
1 ม้วน
1 กล่อง 9 ห่อ
4 ห่อ
3 ห่อ
2 กล่อง
2 กล่อง
2 กล่อง
1 ม้วน
2 กล่อง
10ม้วนใหญ่10ม้วนต่อ5ถุง 1 กล่อง
2 กล่อง 1 ห่อ
1 กล่อง
1
3 ม้วนใหญ่
1 กล่อง
3 กล่อง
1 กล่อง
1 ชิ้น 0.96
1 ชิ้น 0.47
1 ชิ้น 1.24
1 ชิ้น 1.77
1 ชิ้น 1.19
5 ชิ้น *1.03
1 ชิ้น 1.90
1 ชิ้น 1.02
1 B
1 C
5 BBBBB
9 (9B)
3 ม้วน AAA
2 CC
3 BBB
2 CC
1 C
1 B
1ม้วน C
2 BC
1+1ม้วน CC
1 C

หน้าที่ 6 จาก 255