ชื่อลูกค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิมปานิ (คุณ เอกสิทธิ์ โกมลกิตติพงศ์)
คุณ ขนิษฐา แสนปรีชา โรงแรมปากช่องเกสเฮ้าส์
ร้านอมรยนตกิจ / คุณ ไพบูลย์ สุวิชชาญพันธุ์
บริษัท แอล.เจ.อาร์.อินดัสตรี จำกัด (คุณพชรพล)
Nirun Boonkum
คุณ มยุรี ด่านสุข
คุณ วิชชุกร ฟูศรี งานพัฒนาระบบ กองคลัง สนง.มหาวิทยาลัย
ร้านรุ่งเรือง เครื่องมือช่าง ลำพูน /คุณ มนตรี ทองตุ้ม
คุณชนรรค์  อาจองค์
ร้าน ไปรษณีย์ /คุณ แดนไพร ไชยพรหม
คุณธีรวิชญ์ มาทา
คุณ บุษบา  บุญชัยวงค์ (สาขาเวียงป่าเป้า)
คุณ สุมาลัย  ไพรวัน
ร้าน หมูสีชมพู
ร้าน ซากุระ คุณนงนภัส  ศีติสาร
คุณ พรนภัส ยาวีระ
ร้านเบเกอรี่แลนด์กาญจน์ (ตรงข้ามตลาดเจเจ)
คุณ ภูริชญ์ คงประพันธ์
คุณชยกฤติ  ไทยเกิด
ร้านบ้านนมผง  คุณ สุภาพร งามไสว
คุณวสันต์ ประสงค์มณี
คุณ บัญชา สุธรรมรักษ์(คุณชอบการช่าง)
คุณ ภคิน รัตนทรงชัย ร้านชัยนิยม MC
บริษัท บิทคอมไบน์ จำกัด
คุณนพดล อัศวสุนทรางกูร
บริษัท วิจัยพัฒนาพันธุ์พืชไทย จำกัด
คุณอัมพิรา  พรหมรัตน์
บริษัท เอสเท่แคร์ คอสเมซูทิคอล แอนด์ ซัพพลีเมนทารี่ จำกัด (จัดส่งถึงบริษัทด้วยค่ะ ) จ่ายต้นทาง
คุณ นันท์นภัส ธนัตถ์สิษฐ์  ระวังของแตก
คุณสโรชา  กลองศุภกาญจน์
ร้าน พี.เจ คุณชุติมดี ศีติสาร
โรงงาน บ.เทรด ยูพีวีซี วินโดว์ แอนด์ ดอร์ จำกัด
บริษัท ภูเชียงทาเฮิร์บแลนด์ จำกัด
บริษัท Yaya Skincare Thailand
คุณภูริชญ์ โชคอุตสาหะ
คุณ ปิติภัทร วุฒิพฤกษ์
คุณนัฐพงษ์
คุณ พิมพ์นารา จันทร์น้อย
หจก.สบายตา 0473555000434
ร้านซาซ่า
คุณ กมลรัตน์   เต็งรุ่งโรจน์
บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์  จำกัด *หยุดทุกวันเสาร์*
Matchima On.
คุณ วรรณพร  เขียวบ้านยาง
คุณ กิตติยา พูลเกษม
คุณ จันทภา  ลือเรืองสุวรรณ์
คุณ สัมพันธ์  อาจทวีกุล17 ก.ค. 61 จะไม่มีคนอยู่ office ส่งวันพฤหัสหรือจันทร์หน้าเลยค่ะ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีด้า พรีเมียร์
บริษัท ซี.ซี.ซัพพลาย จำกัด
คุณ ภณิดา โสภณอุดมพร
คุณ ดวงพร รังสี
คุณ Ne
ศุภวรรณ แก้วประกอบ
บริษัท โซ แกลม จำกัด
คุณ สุจารี เป็นตึกแถวริมถนน ชื่อร้าน Bubbly Girls (ป้ายสีชมพู) ร้านเปิด 9 โมงค่ะ
บริษัท เฮลิโคเนีย เอช กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ชิโร คอทต้อน เทรดดิ้ง  จำกัด
อาจิว แมชชินเนอรี   วีรพล
คุณรดายา ศศิณพคุณ  ส่งสินค้าภายในวันศุกร์
บริษัท บางกอก จ๊อกกี้ คลับ
คุณ กมลพรรณ บุญนาค
ร้าน Cadecorative
คุณ อนิรุทธิ์
บริษัท คลังสปา จำกัด /คุณ เบญจวรรณ อารยะนรากูล
คุณ แพรพิไล คุณากรเกษม
คุณ ศุภวัฒน์ ตั้งจิตรศรัทธา
คุณชลิดา  รัตนโกเศศ
ร้าน Postsmile
บริษัท คิว ลาเบล จำกัด
บริษัท ธรีดี การบัญชี จำกัด
บริษัท เปเปอร์ริสต้า จำกัด
คุณ ธีรภัทร เพ็ชรดำ
 คุณ บี
คุณ ด่านซ้าย แสนทวีสุข
บริษัท มอร์ริสัน เอ็กซ์เพรส คอร์ป (ประเทศไทย)จำกัด
คุณวิลาสินี ลาชม
คุณไพบูลย์   วุฒิปุณยวาณิชย์
ร้าน สหยนต์ บางลี่
หจก.เอสบี ซอฟท์แวร์ เซอร์วิส
พรพัสนันท์ ยิ้มชัยประเสริฐ -
ธนาคารออมสิน สาขาประโคนชัย
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
พิมายขนส่ง สาย  5 02-44413503
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
บารมีขนส่ง ศูนย์ขนส่งไฮสปีค 555  สาย 4 โทร.087-8309947
บารมีขนส่ง ศูนย์ขนส่งไฮสปีค 555  สาย 4 โทร.087-8309947
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
วิโรจน์ขนส่ง สาย 3 เบอร์  065-0899044 อยู่ในโกดังนริศ
พรกิจขนส่ง  สาย 3 ซอย 16/5
ชัยภูมิวัฒนสินขนส่ง สาย 3 ซอย 17/2
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
ศรีรุ่งเรืองชัย ขนส่ง ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ 2
กิจสุนทรขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ง้วน ขนส่ง สาย 2 บางแวก ครัวสมร 02-4103667
ไทแม่สอด ขนส่ง สาย 2  เบอร์โทร 055-534068
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 391 เลขที่ 19537
เล่มที่ 514 เลขที่ 25695
เล่มที่ 928 เลขที่ 46397
เล่มที่ 673 เลขที่ 33638
เล่มที่ 673 เลขที่ 33636
เล่มที่ 673 เลขที่ 33637
เลขที่บิล 5318080184042
เลขที่บิล 5318080183892
เลขที่บิล 5318080184066
เลขที่บิล 5318080184127
เลขที่บิล 5318080183991
เลขที่บิล 5318080183922
เลขที่บิล 5318080183748
เลขที่บิล 5318080183809
เลขที่บิล 5318080183946
เลขที่บิล 5318080183854
เล่มที่ 037 เลขที่ 1814
เลขที่ 619068425
เลขที่ 619068427
เล่มที 399 เลขที่ 19930
เล่มที่ 0154 เลขที่ 007656
เล่มที่ 399 เลขที่ 19929
เล่มที่1706 เลขที่ 085262
เล่มที่ 399 เลขที่ 19931
เล่มที่ 399 เลขที่ 19927
เล่มที่ 399 เลขที่ 19928
เล่มที่ 288 เลขที่ 14363
เล่มที่ 288 เลขที่ 14362
เล่มที่ 070 เลขที่ 03487
เล่มที่ 070 เลขที่ 03486
เล่มที่ 029 เลขที่ 1448
เลขที่ 17227
เล่มที่ 096 เลขที่ 4759
เล่มที่ 615 เลขที่ 30734
เล่มที่ 130 เลขที่ 6482
เล่มที่ 092 เลขที่ 4584
เล่มที่ 863 เลขที่ 38
เล่มที่ 607 เลขที่ 30340
เล่มที่ 607 เลขที่ 30339
เล่มที่ 1194 เลขที่ 59668
เล่มที่ 218 เลขที่ 10866
เล่มที 668 เลขที่ 33380
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
PC 2010 1758 6 TH
PC 2010 1772 8 TH
PC 2010 1773 1 TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EU796660491TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EU796660505TH
TDZ18121046
TDZ18121043 / TDZ18121044
TDZ18121033
TDZ18121032
TDZ18120131
จำนวน
2 ห่อ
1 ห่อ
13 ห่อ
1 ม้วน
2มัด2ม้วน
1กล่อง1ห่อ
1ห่อ1ม้วน
1 มัด
2กล่อง5ห่อ
1กล่อง2ห่อ
1 กล่อง
1กล่อง
1กล่อง
2กล่อง2มัด
1กล่อง
5 มัด
1กล่อง2ม้วน
3 กล่อง
2 กล่อง
1 กล่อง
1กล่อง1ม้วน
1กล่อง3ม้วน
1กล่อง2ม้วน
2ห่อ
1กล่อง1ม้วน
1 กล่อง
1กล่อง1ห่อ
5 ม้วน
1 กล่อง
1 กล่อง
2กล่อง1ห่อ
ลูกฟูก 10 ม้วน
20 ห่อ
5กล่อง2ม้วน
2 กล่อง
1กล่อง2ห่อ
2ห่อ
1 ห่อ
1 กล่อง
3กล่อง2ห่อ2ม้วน
1 กล่อง
1ห่อ
8 (2B6C)
1 ชิ้น 2.34
1 ชิ้น 2.30
1 ชิ้น 2.65
1+1ม้วน CB
2+1ม้วน AAB
2 AA
1 A
2 CC
1 C
8 (7A1B)
1 B
1 C
2 CC
1 A
1 C
1 C
1 A
2 AA
1 C
1 C
1 B
2 BC
1 C
1 C
2 AC
2 AA
2 AA
2 AB
3 AAA
2 CC
3 AAC
1 ชิ้น 6.00
2 AB
1 ชิ้น 2.48
1 ชิ้น
2 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น