ชื่อลูกค้า
คุณศิราพร เสาเอี่ยม
คุณวิชาดา  เชี่ยวชาญกิจ
คุณ วิศรุต  ก้อนเงิน
คุณ อรณิชชา บุญเชิด /ร้าน Bowlie ปั๊มน้ำมันเชลล์ MC
ร้านมูมู่ฟิชชิ่ง  สิริกาญจน์ จันทร์คำ
หสม.ทรัพย์ไพศาล ซัพพลายส์
ร้าน บิ้วตี้ดารา  คุณ มีศักดิ์  ประเสริฐกุลวงศ์
คุณ คณาพจน์  สุขกล่อม
มูลนิธิฮักเมืองน่าน
ร้านมือถือยูโฟน  คุณ พงศ์บดินทร์
คุณ เกษม ธิโป  ร้านสหบรรจุภัณฑ์
คุณชนรรค์  อาจองค์
คุณ จิราภรณ์  บุญนำมา
C.M.NAMU.LTD.PART
คุณอุษณีย์  จึงธานานุวัตร
ร้านซุปเปอร์เฮง
คุณ พินัท เลิศไพบูลย์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.กรุงศรีรุ่งโรจน์ ทรานสปอร์ต(คุณ อัมรินทร์ จันทร์พิทักษ์ )
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัคกี้เครื่องเขียน
ร้านเปี่ยมศิริ/คุณ ธิติมา เปี่ยมศิริ
ร้าน มาลียางยนต์
คุณ รริตา อังคภาณุกุล
หจก.โชคไพบูลย์ แบริ่ง
ร้าน Classic desigh อลงกต กัลป์ยาวัฒนเจริญ
คุณ วราภรณ์ เจริญหิรัญ
คุณณทิญา   จงสถาพรยิ่ง
คุณ กัญญาภัทร  บุญญกิจจินดา /จ่ายค่าขนส่งต้นทางค่ะ
 คุณชโยดม  ลีลาพตะ
ร้านอาร์เอสสเตชั่นเนอร์รี่
คุณ นุชจิรา แก้วเขียว
นวพร เต้นพิทักษ์
คุณ ผดุงสิน พันธ์สุริย์ฉาย
ร้านนภาภรณ์การค้า   (เบบี้เซฟ) คุณ  นภาภรณ์ สมิทธิกร
ร้าน สนั่นฟาร์มาซี
บริษัท ไทย เอส เอส กรุ๊ป จำกัด
คุณ ภัทรพล เพชร์แก้ว
ชื่อบริษัทขนส่ง
นัดรับสินค้าแถวสาย 4
จันทบุรียุทธนา ขนส่ง สาย 5 โทร.094-2694156
จันทบุรียุทธนา ขนส่ง สาย 5 โทร.094-2694156
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
พุ่มพวงขนส่ง สาย 5 โทร.กรุงเทพ 083-5309939 โทร.สุโขทัย 089-9599768
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
ก.กรุงศรีรุ่งโรจน์  สาย 4 เลยปั๊มเชลล์ไปประมาณ 200 เมตร โทร.02-8131548/089-6632230
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย 4 086-4026154
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
โชคนำทาง ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1(กลางซอยขวามือ) โทร.02-8881115
ภูเก็ตศรีสุชาติ  สาย 3 ก่อนถึงตั้งง่วนหลี โทร.02-8858460-7
ทวีทรัพย์ระยองขนส่ง  สาย 3 ซอยสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
กำแพงแสนรุ่งเรือง ขนส่ง สาย  3 ซอยสนามกีฬา
ศิริหนองคาย ขนส่ง สาย 2 ซอยสนามกีฬา โทร.กรุงเทพ 081-8416456 โทร.หนองคาย 042-411458
สิชล ทีม ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ชัยพงษ์ 2 085-7897988
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
พัฒนาเอ็กเพลส สาย 2 ศูนย์ LSR เบอร์โทร 02-8872154
ไทแม่สอด ขนส่ง สาย 2  เบอร์โทร 055-534068
โชคบุญนำ  สาย 2 ศูนย์ LSR   02-8874634-5
นัดรับสินค้าที่สาย 2 ปั๊มน้ำมันเอสโซ่
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
จัดส่งเรียบร้อบแล้วค่ะ
เล่มที่  405  เลขที่  20247
เล่มที่  405  เลขที่  20248
เล่มที่  449  เลขที่  22449
เล่มที่  113  เลขที่  5636
เล่มที่ 919  เลขที่ 45924
เล่มที่  664  เลขที่ 33195
เลขที่บิล 5318080136249
5318080136218
5318080136171
5318080136256
5318080136287
5318080136362
5318080136317
5318080136348
5318080136225
619067110
เล่มที่  469  เลขที่  23443
เล่มที่  118  เลขที่  5852
เล่มที่  1827  เลขที่  091326
เล่มที่  1155  เลขที่  057719
เล่มที่  068  เลขที่  03396
เล่มที่  0661  เลขที่  33036
BKAD18-20794
เล่มที่ 3641  เลขที่  182022
เล่มที่  297  เลขที่  14818
เล่มที่ 613  เลขที่  30601
เล่มที่  240  เลขที่  11966
เล่มที่  590  เลขที่  29475
เล่มที่  590  เลขที่  29473
เล่มที่  590  เลขที่   29474
เล่มที่  0310  เลขที่  15472
เล่มที่  206  เลขที่  10270
เล่มที่   380  เลขที่  18983
จัดส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
 
จำนวน
4 ห่อ
1 กล่อง
5 ห่อ
1 กล่อง
2 ม้วน
3 ห่อ
1 กล่อง
1 ห่อ
1ห่อ
1 กล่อง พัดลม
1 กล่อง
2 กล่อง2ห่อ
1 กล่อง
2 กล่อง
2ห่อ
2 กล่อง
1 ห่อ
1 กล่อง
1ห่อ
2 กล่อง
1 ม้วน
1 ห่อ
9 กล่อง3ห่อ
2 กล่อง
1 ห่อ
1กล่อง1ห่อ3 มัด
6 กล่อง
1 กล่อง
3 กล่อง
2 ห่อ
1ห่อ
1กล่อง1ม้วน
2 กล่อง
1 มัด
2กล่อง3ห่อ