ชื่อลูกค้า
คุณทรงสิทธิ์  อัตระผดุง
คุณ กิตติศักดิ์  ฉัตรอนันต์ชัย
คุณสิ่วยีน
ร้าน พ.มั่นคงยนต์ / คุณพัลลภา โพธิอภิญาณวิสทธิ์
บริษัท ชลบุรี เอส.พี.มาร์ท  จำกัด
บริษัท ธิติบริหารธุรกิจค้าปลีก
คุณ วีณา เลิศวีระศิริกุล
บริษัท แอล.เจ.อาร์.อินดัสตรี จำกัด (คุณพชรพล)
ร้านบิ๊กวันสรรพสินค้า ขนส่งนิ่มซี่เส็ง สาขาท่าลี่
คุณ วาสนา เกียรตินิยม
คุณ มนัส กองงาม  จัดส่งให้ลูกค้าถึงที่ด้วยค่ะ
คุณ คุณากร เทพเสาร์ Copy house and printing
คุณวิไลพรรณ  ปิยศทิพย์
คุณ เนตรชนก  วงศ์บุญฑริก
บริษัท บีทีเฮอเบิล จำกัด รบกวนจัดส่งถึงที่ค่ะ
คุณ อรนุช ใจบุญ
ศูนย์นาฬิกา  แว่นตา โชคทวี (ออกบิลคุณ ชนาพร  แสนอุบล)
ร้าน ไฟโตเทคโนโลยี แอนด์ อะโกรเคมิคอล (คุณ เรืองวิทย์ พ่อเรือน)
ร้านดินสอสี ศูนย์เครื่องเขียน/คุณ วัฒนา ปรีเปรม
คุณ ศตกนกพรหม  จิตงามพงศ์ .
ร้าน ไทยอาภรณ์ / คุณ ไรวินทร์
คุณไกรศร  แสงศรี
บจก.กฤษณา  อินเตอร์เทรด
ร้าน บ้านป่าป๊า&หม่ามี๊
บริษัท นุชฟอร์ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท สยามผลิตภัณฑ์ปูนขาว จำกัด
คุณชัยวัฒน์   วันบูชา
คุณ สมฤดี  งามสนอง
คุณ  อี๊ด
คุณไกรสร  สืบบุญ
คุณวสันต์ ประสงค์มณี
คุณ ธเนศ
คุณ สุปราณี รอดตลอด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดเดย์ซัพพลาย
บจก. เอส-ดีว่า คอร์ปอเรชั่น (สำนักงานใหญ่)
บริษัท แอม เทค แอ็ดวานช์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด /จ่ายค่าขนส่งต้นทางค่ะ
ร้าน  เจริญศรี (คุณอำนวยศรี ประสานพันธ์)
ร้าน วัลงาม(คุณจิราพร)
บริษัท วิชชุดา  เทรดดิ้ง จำกัด
อิสรีย์เภสัช
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮาลาล ออลล์
ร้าน ปณ. น้อย  จ่ายต้นทาง
นาวสาวปริญดา ยะถา
กบกิ๊ฟช็อป   ตรอกจันทร์
หจก.ศรีกำแพงแสนมอเตอร์ ตรงข้าม ม.เกษตรกำแพงแสนคุณ ปกป้อง ศรีสุขจร
คุณ จันทนา งามแป้น
คุณ วุฒิชัย แสงทอง
ร้าน นาฬิกาเรียลไทม์ (คุณปรวุฒิ)
น้องธัมโม (ร้านของเล่น) ณัฐภร วิทางจีน
คุณ ณัฏฐพัฒน์ ชทิสาจารย์
ร้านสไปร์ท บิวตี้ (คุณกรรณิการ์ สาครจิตร)
ร้าน ทรงไทยพานิชย์(คุณณัฏฐาวีร์-ภัทรานิษฐ์ ฉันทพันธุ์)
โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา
ร้านวัชรี / คุณ  จรูญพล สุวัตถิกุล
คุณ ณภพ วงศ์สมุทร
ร้านซาซ่า
บริษัท ช้างทองอินเตอร์เทรด จำกัด
ร้านภักดี  คุณเอ๊ะ (คุณชนัฐดา  สุวิมลธรรมคุณ)
คุณ รัชฎายุ  เทโหปการ
ร้านเกษตรชุมพวง คุณ นพรัตน์ บุตรศรีภูมิ
ร้านโมบายเน็ต
คุณจิตรานุช  กลิ่นโอชา
ร้าน สังข์ทองวิทยุ
ร้าน จันทร์ธำรง (เกาะสมุย)
คุณกัลยรัตน์   กุลอารีรุจิษยา
คุณ จุฑารัตน์  โฆษิตคณาทรัพย์
คุณ วันชัย สมใจ
คุณรุ่งทิวา  มงคลแก้ว
คุณ ศิริธัช เพราะขุนทด
ทองประกายขอสกุล
คุณ ศุลีพร  ตั้งตรงจิตร  รบกวนส่งสินค้าวันเสาร์ค่ะ ลูกค้าใช้ของด่วน
บริษัท ออสโค อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณ รินทร์ลภัส  เปรมศรีโรจน์ จัดส่งวันจันทร์ที่20/8/61 กลัง 10.00นเท่านัน
คุณระพีพรรณ  ม่วงแจ่ม
คุณพัชรนันท์ วีระกิตติ์โกศล
ห้างกำปั่นทอง คุณทายวุฒิ  วรรณเศษตา ส่งได้ตั้งแต่ 9.30-18.30น
ร้านควิก เซอร์วิส จันทบุรี (คุณ ภิรมณ์วดี กิตติกูลกิจ )
คุณ ณัฐกานต์ หัตถานันตคุณ
คุณศรัณย์ญา  แสงดี
บริษัท เครื่องกีฬาตราเหรียญทอง จำกัด
คุณ มนต์ทิพย์ โสภณวัฒนกุล
คุณ วัชรวิชญ์ สุวรรณชัยศักดิ์  (รบกวนจัดส่งวันทีเสาร์ที่18/8/2561  ก่อนส่งโทรหาด้วยค่ะ)
บริษัท สยามดราก้อน พาร์ท จำกัด
คุณ เพชร ศรีสุภาพ
บริษัท  กราเวียร์ เทค จำกัด
คุณ นลินทิพย์ การดี
คุณ ณัฐพงศ์ สุวรรณโน
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
พิมายขนส่ง สาย  5 02-44413503
นวรรณ ขนส่ง  สาย 5 02-8882170-1
สาลี่ ขนส่ง อยู่ระหว่างสาย5
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
บี.เอส (B.S.)ขนส่ง สาย 5 095-7346344
บี.เอส (B.S.)ขนส่ง สาย 5 095-7346344
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
ป.กิติพงศ์ขนส่ง 2001 สาย 5 โทร 02-8894744
จัดส่งให้ลูกค้า
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
โคราชแสงเจริญ ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1
รวมมิตรหล่มสักขนส่ง สาย 3 ซอย 16/2
จิตติ์เจริญขนส่ง สาย 3 ซอย 4 โทร.02-8881065/081-6180075
พรกิจขนส่ง  สาย 3 ซอย 16/5
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3 ซอย 22
ชัยภูมิวัฒนสินขนส่ง สาย 3 ซอย 17/2
อุดมศักดิ์ก๊กเอ็ง ไปแถวสาย 3 สนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
ตากน้ำทิพย์  สาย 2 ซอย 24
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
กำแพงแสนรุ่งเรือง ขนส่ง สาย  3 ซอยสนามกีฬา
พี.ที.ขนส่ง ภูเก็ต  สาย 2 ระหว่างซอย9กับซอย11 โทร.095-0362117
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
สปีดขนส่ง โทร.0800254862  พุทธมณฑลสาย2 02-8890780
วสันต์สมุทร (พูลทรัพย์ ขนส่ง)สาย 2 ซ.สนามกีฬา ศูนย์ชัยพงษ์ 2
ประจวบทองชัย สาย 2 ซอยสนามกีฬา ศูนย์ชัยพงษ์  โทร 02-4481977
ข้ามสมุทร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3 ซอย 17
ส.สมจิตร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2
ง้วน ขนส่ง สาย 2 บางแวก ครัวสมร 02-4103667
ขนส่งส.แก่นนครขนส่ง  สาย  2  ศูนย์ขนส่ง   1
รุ่งวัฒนาขนส่ง สาย 2 ศูนย์ชัยพงษ์ 2 โทร.02-8872761
สุราษฎร์ทวีทรัพย์ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR เบอร์ 077-234384
ณัฐพงศ์ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง LSR
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
พีอนุสรณ์ตะวันออกขนส่ง สาย 2 ซอย 24 โทร.กรุงเทพ 02-8858033-4
สหหล่มสัก ขนส่ง ถ.กาญจนาภิเษก ก่อนถึงสมาคมปากใต้ 02-8858921-8
สมุยขนส่ง ถนนกาญจนาภิเษกติดปั๊มน้ำมันเอสโซ่
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 459 เลขที่ 22937
เล่มที่ 507 เลขที่ 25310
เล่มที่ 3 เลขที่ 2044
เล่มที่ 2113 เลขที่ 105650
เล่มที่ 679 เลขที่ 33932
เล่มที่ 679 เลจที่ 33930
เล่มที่ 679 เลขที่ 33931
เล่มที่ 679 เลขที่ 33933
เลขที่ 5318080214282
เลขที่ 5318080214343
เลขที่ 5318080214244
เลขที่ 5318080214091
เลขที่ 5318080214152
เลขที่ 5318080214497
เลขที่ 5318080214312
เลขที่ 5318080214213
เลขที่ 5318080214121
เลขที่ 5318080214183
เล่มที่ 085 เลขที่ 4238
เลขที่ B0118064736
เลขที่ B0118064735
เลขที่ 619069325
เล่มที่ 202 เลขที่ 10089
จัดส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
เล่มที่ 1942 เลขที่ 097057
เล่มที่ 265 เลขที่ 13218
เล่มที่ 321 เลขที่ 16023
เล่มที่ 1711 เลขที่ 085532
เล่มที่ 180 เลขที่ 8994
เล่มที่ 1711 เลขที่ 085533
เล่มที่ 1942 เลขที่ 097056
เล่มที่ 321 เลขที่ 16024
เล่มที่ 321 เลขที่ 16025
เลขที่ 03-23821
เล่มที่ 061 เลขที่ 03042
เล่มที 024 เลขที่ 01188
เล่มที่ 289 เลขที่ 14433
เลขที่ 08/1663
เลขที่ 17544
เล่มที่ 1528 เลขที่ 076357
เล่มที่ 099 เลขที่ 4935
เล่มที่ 0079 เลขที่ 03921
เล่มที่ 036 เลขที่ 11
เลขที่ 021656
เล่มที่ 299 เลขที่ 14921
เลขที่บิล 1855 เล่มที่ 038
เลขที่บิล 29180 เล่มที่ 584
เลขที่บิล 29179 เล่มที่ 584
เลขที่บิล 9465 เล่มที่ 190
เลขที่บิล 9464 เล่มที่ 190
เลขที่บิล 50 เล่มที่ 4477
เลขที่บิล 17829 ส่ง ทวีศักดิ์กิตติยา
เลขที่บิล 5428 เล่มที่ 109
เลขที่บิล B0118032190
เลขที่บิล 40884 เล่มที่  818
เลขที่บิล 59531 เล่มที่ 1191
เลขที่บิล B0118102002
เลขที่บิล 3354 เล่มที่ 068
เลขที่บิล ST180801589
เลขที่ บิล 18833 เล่มที่ 377
เล่มที่ 688 เลขที่ 34394
เลขที่บิล 817324 เล่มที่ 16347
เลขที่บิล 21566 เล่มที่  38
เลขที่บิล 03217 เล่มที่ 065
PC 2010 1797 0 TH
PC 2010 1785 5 TH / PC 2010 1786 4 TH / PC 2010 1787 8 TH / PC 2010 1799 7 TH / PC 2010 1800 3 TH
PC 2010 1798 3 TH
PC 2010 1796 6 TH
PC 2010 1788 1 TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EV576348386TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EV576348426TH
EV576348390TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EV576348412TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EV576348409TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
TDZ18121992
TDZ18121995 / TDZ18121996
จำนวน
5 กล่อง
1กล่อง1ม้วน
2 กระสอบ
14 กล่อง
3 ห่อ
2 กล่อง
1 กล่อง
2 ม้วน
4 ห่อ
1กล่อง1ห่อ1ม้วน
14 กล่อง
1 กล่อง
1กล่อง
2 กล่อง
1 ห่อ
3กล่อง4ห่อ
11 กล่อง
3กล่อง3ห่อ
1 กล่อง1ห่อ
1กล่อง
1กล่อง
2 กล่อง1ห่อ
2 ห่อ
3กล่อง6ม้วน
4กล่อง
1 ม้วน
2 กล่อง
1 กล่อง
2 ห่อ
1 ห่อ
1 กล่อง
1กล่อง3ห่อ1ม้วน
1 กล่อง
2 ห่อ
1ถุง1ม้วน
2 กล่อง
3 กล่อง
1 กล่อง
3 ห่อ
2 กล่อง
1ห่อ1ม้วน
1กล่อง1ห่อ
1 ถุง
12 กล่อง 2กระสอบ
1 กล่อง
1 กล่อง
1 กล่อง
3กล่อง1ม้วน1ห่อ
1 กล่อง
1กล่อง1ถุง
2กล่อง1ม้วน
1กล่อง2ม้วน
1 กล่อง
3กล่อง
1 กล่อง
1 ห่อ
1กล่อง10ม้วน
2กล่อง1ห่อ
5 มัด
4ห่อ
1กล่อง1ม้วน
1 ห่อ
1 กล่อง
4 ห่อ
1 ชิ้น 4.20
5 ม้วน 2.65*5
1 ชิ้น 3.85
1 ชิ้น 3.78
1 ชิ้น 0.80
1 A
1+3ม้วน CAAA
1 ชิ้น 2.00
1 B
1 ชิ้น 1.00
1 ชิ้น 0.40
3 CCC
1 ชิ้น 2.45
1 B
1 ชิ้น 1.51
1 B
1 A
4 AABB
4+3ม้วน(5A1B1C)
3 AAA
2 AB
1 ชิ้น
2 ชิ้น