ชื่อลูกค้า
คุณ แพรวพรรณ   รุ่งเพ็ชรวิภาวดี bellies  (ไม่มีคนอยู่ฝากที่ป้อมยามได้เลยค่ะ )
บริษัท ศุภโชค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
คุณบุญญารัตน์  สะอิ้งทอง.
เมษา  พรหมจันทร์  บริษัท โทเร ไฮบริดดคอร์ด จำกัด
คุณ ธนาวดี เฟื่องวุฒิราญ
คุณ ณัฐญา วาโน (ครีม)  ฝากไว้ที่นิติบุคคล
Organic Garden
คุณณัฎฐนันท์ วัชรถาวรศักดิ์
บริษัท แคร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
คุณ ธนกร พรมเสน
คุณ รัตนาภรณ์
ร้าน เทพพิทษ์รังนก  คุณจันทร์เพ็ญ   ปริสุทโธนามจันดา
บริษัท คุณัชญ์  กรุ๊ป จำกัด
คุณ ดารกา  สุดหล้า
คุณ สถิตย์ ลิ้มมณีวิจิตร
บริษัท ดีนอล์ (ประเทศไทย) จำกัด /คุณ วรพรรษสร
คุณภาณุภัทร  สืบสินสัจจวงศ์
คุณ ธีระ  พัวประเสริฐ
พญ. ชาลินี เพียรธนภาคย์
ร้านโชคเจริญพานิช
คุณ ณัฐพล   ปรางค์ทอง ขอด่วนค่ะ
คุณ ชิน  มีผ่านไปไปรับสินค้าคืน กล่องเอกสาร  42 ใบ
คุณสุวิทย์  มังคลานนทชัย
คุณอภิวฒน์  สืบกลาง
คุณ พีรดา  รัตนรมย์
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
PC 2010 1804 8 TH
PC 2010 1801 7 TH
PC 2010 1803 4 TH
PC 2010 1805 1 TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
 
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
TDZ18121997
TDZ18121999 / TDZ18122000
จำนวน
3 CCC
1 ชิ้น 4.44
1 ม้วน 2.65
1 ชิ้น 2.19
1 ชิ้น 8.80
3  ABB
3+1ม้วน AABB
2 BC
2 BC
4 AAAA
1 A
5 ม้วน 6.00*5
2 AA
1 B
3 AAA
1+1ม้วน AB
1+1ม้วน BB
1 C
1 C
2ม้วน AA
2 BC
1 ห่อ
1 A
1 ชิ้น
2 ชิ้น