ชื่อลูกค้า
คุณ วิศรุต  ก้อนเงิน
คุณ ขนิษฐา แสนปรีชา โรงแรมปากช่องเกสเฮ้าส์
คุณ ปรีชา เลิศคุณากร
คุณชนรรค์  อาจองค์
คุณจิราพร สีบุระ  (จอนนี่กองปราบ)
คุณ สมฤทัย พยนต์เลิศ
บริษัท บิทคอมไบน์ จำกัด
ร้าน ทรงไทยพานิชย์(คุณณัฏฐาวีร์-ภัทรานิษฐ์ ฉันทพันธุ์)
ร้าน ทรงไทยพานิชย์(คุณณัฏฐาวีร์-ภัทรานิษฐ์ ฉันทพันธุ์)
คุณ ธนิกาญจน์ /บริษัท เอทีดับเบิ้ลยู เฮลท์แคร์ จำกัด
ร้านสองพี่น้องการไฟฟ้า อรรนพ มายเจริญกุล
คุณ เจติยา ฉิมทับ
บริษัท ดอททู จำกัด
คุณ เจนจิรา จุ้ยเทียน
บริษัท มาซาโต จำกัด
คุณ เมธินี ระรื่นเริง โทรแจ้งก่อนจัดส่งอย่างน้อยสัก 1 ชั่วโมงค่ะ
บริษัท เอสเคบี เฮลท์ตี้ ฟู้ด จำกัด
คุณ วณัฐ  ปลี้มปิยธรรม  จัดส่งสินค้าวันจันทร์ที่  18/6/2561
คุณ ศุภชัย  จ้อยกันเจียก
บริษัท ซิสทาโน่ จำกัด
คุณ วริศรา  จรวงศ์
คุณ อรอนงค์ เขียวรัตน์
บริษัท ทิปโก้แอสฟัสท์ จำกัด มหาชน สาขาที่ 0005
คุณวรนาถ สร่างคำ
บริษัท ชุณศาสตร์ จำกัด./คุณ ธีรินทร์ สุจริต
บริษัท นายแซท ดอท คอม จำกัด  เปิดเวลา  9.00 - 17.00
คุณอาณัติ  เณรพงษ์
บริษัท เอสพี ออดิทติ้งแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด
อมรรัตน์ ตังตา
คุณอนุชา  สมบูรณ์
คุณ ณัฏฐ์กฤตา โกศลนิยมธนาโชติ
Shulethorn Pathanaimm
ชื่อบริษัทขนส่ง
จันทบุรียุทธนา ขนส่ง สาย 5 โทร.094-2694156
พิมายขนส่ง สาย  5 02-44413503
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย 4 086-4026154
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
มะม่วง ขนส่ง สาย 4 โทร 086-7847987
มะม่วง ขนส่ง สาย 4 โทร 086-7847987
มหาโชค ขนส่ง สาย 2 ซอยสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน โทร .085-7660503
ม่งเส็งบุรีรัมย์ ขนส่ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา  โทร.02-8873258
ข้ามสมุทร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3 ซอย 17
เมืองทองบริการภูเก็ต สาย 2 ศูนย์ 1 โทร.076-213596
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
นิ่มซี่เส็ง Express
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์ EMS
ไปรษณีย์ EMS
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  052 เลขที่  02572
เล่มที่  927  เลขที่  46321
เล่มที่   535  เลขที่  26732
เลขที่  5318060186523
เล่มที่ 046  เลขที่  2270
เล่มที่  548  เลขที่   27357
เล่มที่  548  เลขที่  27358
เล่มที่  1971  เลขที่  098549
เล่มที่  1971  เลขที่  098549
เล่มที่  187  เลขที่  09307
MSo10461064354
B0118023979
เล่มที่ 12056  เลขที่  602777
เล่มที่  083  เลขที่  4105
TRACKING NO.6721806014520
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087/7118350
PB957105215TH
PB957105201TH
EU714510541TH/EU714510555TH
EU714510569TH
TRACKING NO.6721806014575
TRACKING NO.6721806014544
จำนวน
2กล่อง2ห่อ1ม้วน
1 กล่อง
4กล่อง
1กล่อง2ห่อ
1กล่อง1ห่อ1ม้วน
2 ห่อ
1 ห่อ
1กล่อง1ห่อ1ม้วน
1ห่อ1ม้วน
6 กล่อง
1 กล่อง
2กล่อง1ม้วน
60 ห่อ
1กล่อง1ห่อ1ม้วน
1 ชิ้น