ชื่อลูกค้า
คุณสิ่วยีน
คุณ ปรีชา เลิศคุณากร
บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี)จำกัด
คุณ ธนภูมิ วรรณสุทธิ์
คุณ อนุสรณ์ ปัญญา
ร้านทัศนะยนต์  ห้ามส่งขนส่งอื่น
คุณ ปนัดดา  ขันตา
ร้านเปี่ยมศิริ/คุณ ธิติมา เปี่ยมศิริ
หทัยรัตน์ แซตั้ง
บริษัท เซิง หยิง จำกัด
คุณ พงศธร ปรโลกานนท์
นายพศิน  ภูริธรรมโชติ
ร้าน อ.ทองไทยท่ามะกา
ร้านเจ.เจ.เครื่องเขียน
คุณ มงคล โรจน์มั่นคง
คุณ ทรัพย์รดานันท์  จิราวัฒนานุรักษ์ (กันต์)
คุณชยุตก์  ชาญจตุณัฐ
คุณ สุพรรษา จึงเจริญ
คุณ สุจิตรา เหล็กศรี
บริษัท สยามพลัส โคโค่นัท ออยล์ จำกัด
ร้าน อวยชัย คุณสมชาย ทัศนาจุรีสกุล
บริษัทเคซีคอลเล็คชั่นจำกัด
บจก.ขอนแก่นเพชรแพค จำกัด
คุณอินทร์ดาว    ร้านBIGWAY
คุณ ณัฐพร บัวชุม   ร้านงานไปรษณีย์ (ติดร้านรุ่งรัตน์โลหัภัณฑ์)
ร้าน ทองทวีทรัพย์ (ตลาดบ้านห้วย)/คุณ พรพรรณ เหล่าไพบูลย์ / ค่าขนส่งจ่ายต้นทางค่ะ
คุณพวงแก้วกนก อินทราพงษ์
คุณวิศรา เจนวิทยาโรจน์
คุณ ปดิวรัดา  วิเชียรธร
คุณกัญญารัตน์  ทองเปรม
คุณนัท
คุณ ปวิตรา ไพรสันต์
คุณพรชัย
คุณ รมย์นลิน
คุณ เพชรรัตน์ เมฆตระการ
ณฤชา มณีรัตน์
คุณประวิทย์ กุลธราวิทย์
คุณ สัมพันธ์  อาจทวีกุล17 ก.ค. 61 จะไม่มีคนอยู่ office ส่งวันพฤหัสหรือจันทร์หน้าเลยค่ะ
คุณ จิรชัย แซ่โค้ว
บริษัท  ณรัณ จำกัด
ร้าน ลาซาโม (คุณเรวัต)
คุณไข่มุก นันณภัชสรณ์  ภู่นาค
ร้านไอริส (คุณจิราภรณ์ ด่านประเสริฐชัย)
คุณ วรางคณา ประสงค์มณี
คุณ ไชยยันต์ ทวีรัตน์
คุณวรนาถ สร่างคำ
คุณภวรัญชน์  จงอุรุดี
นิกม์
คุณ สิทธิพงศ์  จันทร์แสงอรุณ
คุณ ชัยพิชิต  ศรีชนะ
คุณ สุรพงศ์  วิชัยเจิดจันทร์.
คุณ ตุ้ม
คุณ อมรรัตน์  หนองหลิ่ง
คุณ สาวิตรี คำศิริ
ร้าน น้ำพริกปลาทูคุณเรียง
ชื่อบริษัทขนส่ง
นวรรณ ขนส่ง  สาย 5 02-8882170-1
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
สหนำโชค (ซอยเชียงกง) สาย 4
จัดส่งให้ลูกค้า
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
วิโรจน์ขนส่ง สาย 3 เบอร์  065-0899044 อยู่ในโกดังนริศ
ทวีทรัพย์ระยองขนส่ง  สาย 3 ซอยสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
นิวหมงเส็ง โคราช สาย  3 ซอยสนามกีฬา  เบอร์โทร0932825253
กิจสุนทรขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
สินทองพี่น้องขนส่ง  สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  โทร.02-4482933
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
พัฒนาเอ็กเพลส สาย 2 ศูนย์ LSR เบอร์โทร 02-8872154
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
ส่ง อุดรชัยธนาสินเจริญ จำกัด (อุดรเอ็กซ์เพรส)086-4653478-9
นิ่มซี่เส็ง Express
นิ่มซี่เส็ง Express
นิ่มซี่เส็ง Express
นิ่มซี่เส็ง Express
นิ่มซี่เส็ง Express
นิ่มซี่เส็ง Express
พีอนุสรณ์ตะวันออกขนส่ง สาย 2 ซอย 24 โทร.กรุงเทพ 02-8858033-4
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
Kerry Express
Kerry Express
Kerry Express
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 3 เลขที่ 0956
เล่มที่ 641 เลขที่ 32043
เล่มที่ 641 เลขที่ 32044
เลขที่ 5318080021798
เลขที่ 5318080021842
เล่มที่ 250 เลขที่ 12459
จัดส่งเรียบร้อยค่ะ
เล่มที่ 1461 เลขที่ 073018
เล่มที่ 0807 เลขที่ 040306
เลขที่ 02-24251
เลขที่ 02-24252
เลขที่ 02-24250
เล่มที่ 075 เลขที่ 03746
เล่มที่ 005 เลขที่ 0210
เล่มที่ 3615 เลขที่ 180718
เล่มที่ 735 เลขที่ 36702
เล่มที่ 735 เลขที่ 36703
เล่มที่ 346 เลขทีท่ 17263
เล่มที่ 817 เลขที่ 25
เล่มที่ 532 เลขที่ 26560
เล่มที่ 532 เลขที่ 26561
เล่มที่ 400 เลขที่ 19982
เล่มที่ 487 เลขที่ 24313
เล่มที่ 0196 เลขที่ 09778
เล่มที่ 247 เลขที่ 12304
เล่มที่ 26 เลขที่ 32
6721808001047
6721808000972
6721808000910
6721808001016
6721808001009
6721808001030
เล่มที่ 16173 เลขที่ 808634
PC 2010 1628 5 TH
PC 2010 1627 1 TH
PC 2010 1626 8 TH
EU796620237TH
6721808000934
EU796620223TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
SSAC000011565
SSAC000011567
SSAC000011566
จำนวน
9ถุง1กล่อง
4 กล่อง
1กล่อง2ห่อ
17 กล่อง13มัด
1 กล่อง
1กล่อง1ห่อ
4 กล่อง1ม้วน
1 กล่อง
2ห่อ
3ห่อ
3 ห่อ
1 กล่อง
3ห่อ1ม้วน
1ห่อ1กล่อง
1กล่อง1ม้วน
6 กล่อง
1กล่อง 2 ม้วน
3ห่อ1กล่อง
4กล่อง5ห่อ
2 กล่อง
10 ห่อ
5 ห่อ
3 ห่อ
1ห่อ2ม้วน
2กล่อง 2 ห่อ
1 กล่อง
2 ชิ้น
2 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
5 ชิ้น
2 ชิ้น
1กล่อง1มัด