ชื่อลูกค้า
คุณเสาวลักษณ์
ร้านเพชรลดาเซอร์วิส   คุณเพชรลดา สวยรูป
คุณ นฤมล  บุญกิตติ
ร้านแสงเงินบริการ (คุณ พรนภัส ยาวีระ)
คุณ เนตรชนก  วงศ์บุญฑริก
ไพรสน ยอดบุญมา
คุณ ชลนธี  ธรรมใจ
ร้านยิ่งเจริญ คุณ อัญธิกา วงศ์ณรัตน์
คุณปรีชา  ศรีคราม
ช.วัฒนา มอเตอร์
คุณบังอร
ร้านดีเจ.ยอดชาย นายธนพนธ์ บัวลม
โรงแรมเสาวลักษณ์ วิลล่า (คุณวีระประพันธ์ พันธุมี)(ค่าขนส่งเก็บปลายทางนะค่ะ)
คุณ พัชรพงษ์ ศิริไล
บริษัท ชูชัยอินเตอร์เทรด จำกัด
ร้านเจ.เจ.เครื่องเขียน
ร้านเจ.เจ.เครื่องเขียน
คุณ ศิริอร  คำแสน
คุณ จารุต  จิตรธร
Chompoo
คุณ วรรณา พัดเงิน  ต้นทาง
คุณ วรัญญา สกุลชัยวัฒนา.
เอเจก๊อปปี้ (คุณสุพิชชา เหาะเหิน)
คุณ พิมพ์นารา จันทร์น้อย
คุณ ก้อย (พรนภา) เหลืองรุ่งทรัพย์/ร้านนำเจริญ (หันคา)
เลยสัตวแพทย์ (คุณ ธิติมา   คาราฤทธิ์) ค่าขนส่งต้นทาง
คุณ เกศกนก แก้วมณี/ ค่าขนส่งจ่ายต้นทางค่ะ
ร้านอึ้งฮั่วฮะอะไหล่ (ติดไปรษณีย์ศรีสุข)/คุณ พิพัฒน์  ทองอุทัยศิริ  (จ่ายค่าขนส่งต้นทางค่ะ)
บริษัท ช้างทองอินเตอร์เทรด จำกัด
คุณ โมลิกา โอสายไทย
คุณอินทร์ดาว    ร้านBIGWAY
คุณ ภคิน ไทรงาม
คุณ เชิดพงษ์  พลเยี่ยม
คุณ มณฑล มะลารวม  รับเองที่ขนส่ง
ร้านดอกไม้ครูอ้อยนครพนม (เยื้องโคขุนกระทะใหญ่)
คุณนัท
บริษัท ซี-ไมเนอร์ อินทิเกรชั่น จำกัด / คุณอรชร สุคนธจร
Mille (Thailand) Co., Ltd
บริษัท โรงกลึงทวีลาภ จำกัด
คุณ บอย../คุณ สุปรีชา ปัญญาไตรรัตน์
คุณ พิสิษฐ์   วุฒิภารัมย์
คุณกองพล  ดุลอำนวย
คุณวุฒิชัย ร้านธงชาติ
คุณ อัจฉรา  เฉลียวพงษ์
บริษัท ตับบด บาย แนน จำกัด / คุณ ธีรเมศร์
คุณอนุวัฒน์  วารีรัตน์
แคมฟิล แวร์เฮ้าส์.
คุณศักดิ์สุธี  บุณยะรัตเวช
คุณภานิชา  ปรีสิงห์
คุณ ชัยวัฒน์
คุณณัช  ตันติวิท
คุณบุญจินต์  ดรณีรัตน์
บริษัท พี จี พลาสติก (2001) จำกัด
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
สหนำโชค (ซอยเชียงกง) สาย 4
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย 4 086-4026154
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
บึงกาฬรุ่งเรือง สาย  4 089-9166193,089-9152733
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
วิโรจน์ขนส่ง สาย 3 เบอร์  065-0899044 อยู่ในโกดังนริศ
วิโรจน์ขนส่ง สาย 3 เบอร์  065-0899044 อยู่ในโกดังนริศ
ตากน้ำทิพย์  สาย 2 ซอย 24
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงฟ้า ขนส่ง สาย 2 ซอยสนามกีฬา 086-3042891
เจียเจ้งกี่ สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3 หลังโรงไม้
ต่อโชค ขนส่ง  สาย 2 ซอย 17 02-8872171
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
สหพิทักษ์ ขนส่ง สาย 2 แยกทศกัณฑ์ ศูนย์ขนส่ง 2 โทร.02-4482939-40
สหเลยอุดร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์โทร 02-4103413
สหเลยอุดร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์โทร 02-4103413
สหเลยอุดร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์โทร 02-4103413
ขนส่งส.แก่นนครขนส่ง  สาย  2  ศูนย์ขนส่ง   1
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
พัฒนาเอ็กเพลส สาย 2 ศูนย์ LSR เบอร์โทร 02-8872154
โกล้วน ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 สี่แยกทศกัณฑ์
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
พญาชิงชัย ขนส่ง สาย 2 โทร.กรุงเทพ 084-1444811 โทร.ร้อยเอ็ด 080-4617907
นครพนมขนส่ง สาย 2 ใกล้นิ่มซี่เส็ง
นิ่มซี่เส็ง Express
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์ EMS
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 292  เลขที่  14557
เล่มที่  540  เลขที่ 26991
เล่มที่  540  เลขที่ 26991
5318060216251
5318060216398
5318060216275
5318060216350
เล่มที่  692  เลขที่ 34598
เล่มที่  049 เลขที่ 2422
เล่มที่  1818  เลขที่ 0908077
เล่มที่  141  เลขที่  7044
เล่มที่  1248  เลขที่  062370
เล่มที่  027  เลขที่  1305
เล่มที่ 0422  เลขที่ 21089
เล่มที่  0422  เลขที่  21090
เล่มที่ 762  เลขที่ 38093
เล่มที่ 762  เลขที่ 38093
เล่มที่ 066  เลขที่ 9
เลขที่  009224
เล่มที่  051  เลขที่  2502
เล่มที่ 730  เลขที่  36459
เล่มที่  253  เลขที่  12618
เล่มที่  225  เลขที่   11241
เล่มที่ 296 เลขที่  14752
เลขที่ B0218029460
6366
6375
6372
เลขที B0118075083
เล่มที่  386  เลขที่  19290
เล่มที่  110  เลขที่  05472
เล่มที่  283  เลขที่  14135
เล่มที่ 615  เลขที่  30736
เล่มที่  008  เลขที่  01375
NK742838
6721806016319
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
PB 9571 0547 5 TH
PB 9571 0548 4 TH
PB 9571 0549 8 TH
PB 9571 0550 7 TH/PB 9571 0551 5 TH/PB 9571 0552 4TH
EU714505524TH
จำนวน
1 กล่อง
1 กล่อง  1 ห่อ
2 กล่อง   1 ห่อ
5 มัด
1 กล่อง
1 กล่อง
1 ห่อ 2 ถุง
7 กล่อง  2 ห่อ
1 กล่อง
2 ห่อ
1 ม้วน
1 กล่อง  1 ม้วน
17 ห่อ
2 ห่อ
20 ห่อ
2 กล่อง  1 ม้วน
2 กล่อง 1 ม้วนใหญ่
4 กล่อง  1 ม้ด
3 กล่อง  3 ห่อ 1 มัด  1 ม้วน
3 กล่อง
4 ห่อ  1 ม้วน
1 กล่อง
3 กล่อง
1 ห่อ
2 กล่อง  1 ห่อ  1  ม้วน
10 ห่อ
2 ห่อ
5 กล่อง  1 มัด 2 ม้วน
4 มัด
2 กล่อง
1 กล่อง  1 ม้วน
2 ถุง
1 กล่อง
5 มัด
2 กล่อง  1  ม้วน
4 ห่อ