ชื่อลูกค้า
โปรปริ้นท์  คุณ ภัคพิชญ์ญา แสนรัง
คุณ ตุ๋ม สุมณฑา ศรีโสภา
คุณทรงสิทธิ์  อัตระผดุง
คุณ อรณิชชา บุญเชิด /ร้าน Bowlie ปั๊มน้ำมันเชลล์ MC
บริษัท เหล็กดูด จำกัด
บริษัท  ฟลีท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  จ่ายต้นทาง
คุณสุธิดา  สุขรี
คุณเบญญาภา หิรัญพฤกษ์
คุณ ธานินทร์ ชินปัญญ์
นายสุดสาย วงศ์วีระชาติ
ร้าน จินต์เจริญ เครื่องเขียน  คุณ ธิติพันธ์ แหสิริสมบัติ
คุณอริยะพร  แสนทวีสุข
คุณ บัญชา สุธรรมรักษ์(คุณชอบการช่าง)
ร้านรัชนี (เจ๊รัช) สาขา2  นางรัชนี มะลิลา
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
บริษัท เอ็น.วี. อรัญญิก จำกัด
คุณ อัจฉรา โสรัยยะ
คุณ ศิริมาศ บ้านใหม่
คุณ ณัฐวุฒิ กาญจนเวชกุล อยู่สุดซอย17 บ้านหลังสีชมพู
คุณ กรองจิตต์ เอื้อวัฒนากรณ์ (ร้านเด็ก เด็ก)
อิ่มบุญสังฆภัณฑ์ ห้ามส่งขนส่งอื่น
ร้าน โนมุสา(คุณ ธัญรดี ตรีธรรม)ร้านเปิด 09.30 น.-19.00 น หยุดวันอาทิตย์
หจก.โชคไพบูลย์ แบริ่ง
คุณ เบญจา ไรน์ฮาร์ดท
คุณ ณรงค์ศักดิ์ ถนอมสินธุ์
คุณ ธีรวุฒิ เพียรเกษตร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตุรงค์
ร้าน Zeedoke มหาสารคาม (คุณพิลัยวรรณ ผ่องอำไพโชค)
คุณปรียาการย์  ศิรเลิศวีรกุล (จ่ายค่าขนส่งปลายทาง)
ร้าน รวมภัณฑ์ / กรุณาจัดส่งถึงที่นะค่ะ
หจก.ศิริพงษ์เกียรติรุ่งเรือง สำนหังานใหญ่  จ่ายต้นทาง
คุณ ไพลิน สำราญพันธุ์ (ส่งถึงหน้าบ้าน)
วัชรินทร์ กลิ่นประยูร  จ่ายต้นทาง
คุณอรนุช  กันทะคำ
วิลล่าหน้าเขา แอน คุณเอื้อมพร หนูรอด
บริษัท ทำกิน เทรดดิ้ง จำกัด 0115560000956
คุณ พีรพล ภัทรกำพล
คุณ ณัฎฐ์พัฒณ์  รักอาชีพ
คุณ ปลายมีนา  บัววัฒน์
ร้าน Aob mobile (เกด)  คุณ มงคลฤกษ์  พูลพัฒน์
คุณ สิข์ณัฏฐา วัฒนากูล
คุณณัฐรดา  บุญเกิด
บริษัทไทยธรรมดี จำกัด
คุณ รุ้งดาว  มนูสิทธิผล
คุณ กัญญาพัชร วิทยามานิตกุล
ร้าน สหภัณฑ์-อาหารเสริม
บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด / คุณ สุภาวรรณ
บริษัท เมคไอโอ จำกัด
คุณ สุนิดา บวรโมทย์
คุณ กองกานต์  แจ่มแจ้ง
ชื่อบริษัทขนส่ง
อาทิตเจริญ สาย4
จันทบุรียุทธนา ขนส่ง สาย 5 โทร.094-2694156
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
สิงห์ท่าเรือพัทลุง ขนส่ง สาย 5 ชาชลาศูนย์ขนส่งสาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-3172758 โทร.พัทลุง 081-1286933
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย 4 086-4026154
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
วิโรจน์ขนส่ง สาย 3 เบอร์  065-0899044 อยู่ในโกดังนริศ
วิโรจน์ขนส่ง สาย 3 เบอร์  065-0899044 อยู่ในโกดังนริศ
ผึ้งทองขนส่ง สาย 3 ซอย 16 โทร.02-8881774/092-7742725
โชคนำทาง ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1(กลางซอยขวามือ) โทร.02-8881115
CN transport สาขา พุทธมณฑลสาย 4
ภูเก็ตศรีสุชาติ  สาย 3 ก่อนถึงตั้งง่วนหลี โทร.02-8858460-7
สปีดขนส่ง โทร.0800254862  พุทธมณฑลสาย2 02-8890780
หจก.สตาร์ เอสพี ขนส่ง โทร 085-7034577/064-9640447
ลี้ฮะจัก ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  เบอร์โทร มหาสารคาม 043-712851 เมืองพล 061-0469828 ขอนแก่น042-3270693 บ้านไผ่ 043-274443
สหเลยอุดร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์โทร 02-4103413
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
ม่งเส็งศักดิ์ชัย สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1
ไอทีทรานสปอร์ต มีศูนย์แถวสาย 2 ถ.บรมราชชนนีทางไปนครปฐม เลยโรงพยาบาลธนบุรี2 ประมาณ 200 ม. เข้าทางห้างขายของมือสอง FREE MART โทร.087-5831759
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เลขที่บิล 4886 เล่มที่ 098
เลขที่บิล 12819 เล่มที่ 257
เลขที่บิล 19793 เล่มที่ 396
6721808003751
เลขที่บิล DOSTR1808040046
เลขที่บิล 32298 เล่มที่ 646
เลขที่บิล 32297 เล่มที่ 646
เลขที่บิล 32296 เล่มที่ 646
 
เลขที่บิล 5318080047781
เลขที่บิล 5318080047828
เลขที่บิล 5437 เล่มที่ 109
เลขที่บิล 39913 เล่มที่ 799
เลขที่บิล 073293 เล่มที่ 1466
เลขที่บิล 39914 เล่มที่ 799
เลขที่บิล 43249 เล่มที่ 0865
เลขที่บิล 39915 เล่มที่ 799
เลขที่บิล 39916 เล่มที่ 799
เลขที่บิล 03219 เล่มที่ 065
เลขที่บิล 0394 เล่มที่ 008
เลขที่บิล 0395 เล่มที่ 008
เลขที่บิล 29251
เลขที่บิล 32400 เล่มที่ 0648
เลขที่ 08281 เล่มที่ 0966
เลขที่บิล BKAC18-19536
เลขที่บิล 47 เล่มที่ 4338
เลขที่บิล 11412 เล่มที่ 229
เลขที่บิล 12697 เล่มที่ 254
เลขที่บิล 1490
เลขที่บิล BO118095476
เลขทิ่บิล 12447
เลขที่บิล 281004 เล่มที่ 5621
เลขที่บิล 18464  เล่มที่  370
PC 2010 1357 5 TH
PC 2010 1358 4 TH/PC 2010 1359 8 TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EU796614700TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
6721808003799
6721808003775
จำนวน
1 กล่อง 1 ม้วน
1 กล่อง 1 ม้วน
5 กล่อง
3 ชิ้น
5 ม้วน
1 กล่อง
1 กล่อง
2 ห่อ
1กล่อง1มัด
2 ห่อ
2 ม้วน
1 ม้วน 1 กล่อง
1 กล่อง 3 ม้วน
1 กล่อง
3 ถุง
1 ห่อ
1 ม้วน
1 กล่อง
14 กล่อง
1 กล่อง 2 ห่อ
4 กล่อง
1 กล่อง
2 ห่อ 8 กล่อง
1 กล่อง
2 ห่อ
1ห่อ
1 ห่อ
4 กล่อง 2 ม้วน
3 มัด  1 ห่อ
4 ห่อ
1 ห่อ
1 กล่อง1ห่อ1มัด
1 ห่อ