ชื่อลูกค้า
คุณ อาทิตย์ ณรงค์วณิชย์(ก่อนส่งโทรแจ้ง ครึ่งชั่วโมง) คุณหนึ่ง
คุณ อเนก.  ใจดี (ร้าน O.POWER)
คุณ  จุฑารัตน์ ภูผาลี
คุณ รังสิมา ตรีรัตนเวช
คุณธีรพัฒน์  รุ่งโรจน์ณิชกุล
Natalia Dorogova
ร้านเพลินพิศ   คุณพิทยา มิตรานนท์
คุณ ธนรัศ ศรีไพบูลย์  Madam  Jard
คุณกรรณิกา  ม้วนทอง
ร้านรุ่งเรือง เครื่องมือช่าง ลำพูน /คุณ มนตรี ทองตุ้ม
คุณ วรวรรธน์ ลีลาสะดีวงศ์
บริษัท โอเอ เทเลคอม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด(สำนักงานใหญ่)
ร้าน สุราษฎร์ WiFi นายวุฒิพงศ์ จักราศีสกุล
คุณ ปุณญาดา ศรีเกิด
คุณ สันติ มานะดี
คุณ ธีรธาร ศุจินธร
บริษัท พรูเด็นเชียล แอมพรี (ไทยแลนด์) จำกัด  จ่ายต้นทาง
พระอาจารย์  มณเฑียร
คุณ รำภาพร  แสงสุข
คุณประวิทย์ ห้ามส่งขนส่งอื่น
ร้านสัมมาชีพ  (ติดต่อคุณหน่อย)
คุณอิสรีย์  พลต้น
บริษัท สุนทรไทยแทรคเตอร์ 2555 จำกัด
โรงพิมพ์บ้านดนตรี
คุณ วิษณุพงษ์ บัวคำภู ร้านวิเชียรการช่างห้วยผึ้ง ระวังเปียกฝน
บริษัท ไลฟ์เวลล์ ไอที ดิจิตอล จำกัด (โกดังสินค้า)
ร้านนันท์  คุณวรรธนันท์  เจียมศรานุวัติ  /จ่ายค่าขนส่งต้นทางค่ะ
คุณ วีระ จิตรดาภา
ร้าน เดอะวันบีบีกัน (คุณเกรียงศักดิ์ แสนสำโรง )
บริษัท บัณฑิต เวิลด์ จำกัด
ร้าน ทีเอ็มการเกษตร (ช่างทองม้วน)
คุณ สมพัฒน์   พิบูลย์
บริษัท นิวเมดิเทค จำกัด
หจก. เนเจอร์ โกลเด้น
คุณ พีรพล ภัทรกำพล
บริษัท บลิส  ออนไลน์ จำกัด
คุณ สุภาพรรณ์ กรแก้ว
คุณ ฐิตาภา กาวิละ
sisgeo asia pacific Co.Ltd (บริษัทหยุดเสาร์-อาทิตย์นะค่ะ)
คุณ เกศทิพย์  ศิริโกศินาพร
คุณมัส  ถ้าไม่มีคนรับสินค้าฝากยามไว้ได้เลยค่ะ
ร้าน บางพลีน้อย /คุณ ณัฐพร  ศรีบุญเรือง   เจ๊อ้อย
บริษัท ฟู้ด เซิร์ฟ เทรดดิ้ง จำกัด
คุณสุภางค์  อารีราษฎร์
คุณโชน ปุยเปีย
คุณชุติพร
Bio-Woman Co.,Ltd.
คอฟฟี่อินดี้ พรพิมาน
คุณ  หยก  จัดส่งภายในพฤหัสบดีค่ะ
คุณ พัชรสินี ชูรินทร์
คุณควรศักดิ์ วัดวิทยาคุณ
คุณ อัมภิกา  ธัญญธาดา
นาย กฤษฎ์พิธพัฒน์ วงศ์ภมร
คุณมนัสพล  อัศวพูลทรัพย์
ชื่อบริษัทขนส่ง
จันทบุรียุทธนา ขนส่ง สาย 5 โทร.094-2694156
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บี.เอส (B.S.)ขนส่ง สาย 5 095-7346344
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
จิรวิทย์ขนส่ง สาย 4 (กระทุ้มล้ม 22) โทร.กรุงเทพ 085-2398484 โทร.กระบี่ 085-2398383
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย 4 086-4026154
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
เอส พี เจ ขนส่งด่วน สาย 4 เบอร์โทร  063-2199850
ตั้งจิ้นเส็งสาย 3  02-8881351  เปิดรับสาย 10 โมงเช้า
ม่งเส็งบุรีรัมย์ ขนส่ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา  โทร.02-8873258
สิชล ทีม ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ชัยพงษ์ 2 085-7897988
กิจสุนทรขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3
ลี้ฮะจัก ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  เบอร์โทร มหาสารคาม 043-712851 เมืองพล 061-0469828 ขอนแก่น042-3270693 บ้านไผ่ 043-274443
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ส.สมจิตร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2
สหเลยอุดร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์โทร 02-4103413
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
บุรีรัมย์พนมรุ้ง สาย 2 ศูนย์ LSR  02 887 4134
ร้อยเอ็ดสายสงวนขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR 02-8874698-9/084-144811
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เลขที่บิล 20478 เล่มที่ 410
เลขที่บิล 1599 เล่มที่ 032
เลขที่บิล 32752 เล่มที่ 656
เลขที่บิล 32753 เล่มที่ 656
 เลขที่บิล 32753 เล่มที่ 656
เลขที่บิล 32751 เล่มที่ 656
เลขที่บิล 5318080094280
เลขที่บิล 5318080094204
เลขที่บิล 5318080094273
เลขที่บิล 5318080094150
เลขที่บิล B0118061943
เลขที่บิล 619065973
เลขที่บิล 619065969
เลขที่บิล 619065971
เลขที่บิล 619065972
เลขที่บิล 14622 เล่มที่ 293
เลขที่บิล 5655 เล่มที่ 114
เลขที่ 02-24759
เลขที่บิล 1669 เล่มที่ 034
เลขที่บิล 12233 เล่มที่ 245
เลขที่บิล MS010461081798
เลขที่บิล 11796 เล่มที่ 236
เลขที่บิล 30 เล่มที่ 837
เลขที่บิล 16372 เล่มที่ 328
เลขที่บิล 28098 เล่มที่ 562
เลขที่บิล 27753 เล่มที่ 556
เลขที่บิล 2603
เลขที่บิล 24979 เล่มที่ 500
เลขที่บิล 24980 เล่มที่ 500
เลขที่บิล 24981 เล่มที่ 500
เลขที่บิล 16808 เล่มที่ 337
เลขที่บิล 28756 เล่มที่ 0576
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
จำนวน
2กล่อง1มัด
3กล่อง
1ม้วน1กล่อง
1 กล่อง
1 ห่อ
3กล่อง3ห่อ
2กล่อง1ห่อ
2 มัด
1 กล่อง
1กล่อง2ห่อ
1กล่อง1มัด
1กล่อง1ห่อ
1กล่อง2ห่อ
1ห่อ
1 กล่อง
1 ห่อ
1 ห่อ
1ห่อ1ม้วน
2 ห่อ
2 มัด
2ห่อ1กล่อง
1 ห่อ
2 ห่อ
2 กล่อง
5ห่อ
9 กล่อง
1 กล่อง
10ห่อ
3กล่อง
3 ห่อ
1กล่อง63ห่อ
6กล่อง