ชื่อลูกค้า
ตะวันออร์แกนิคฟาร์ม
คุณ อุไรวรรณ หมั่นกระโทก
ผู้รับ ธวัชพงศ์ เบญจเวชไพศาล
บริษัท  เฮป้า กรุ๊ป จำกัด
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167389713TH/PD167389727TH
ED265474990TH/ED265475010TH/ED265475023TH
ED265474990TH
PD167389673TH/PD167389687TH/ PD167389695TH/PD167389700TH
ชื่อลูกค้า
บริษัท โปรเจกต์ อินิชชิเอเดอร์ จำกัด
สยามเห็ดฟาร์ม (คุณเอกสิทธิ์ ศรีชัยวิทย์)
นายวิกรานต์ สุริยาไพศาล
คุณวุฒิชัย ศิริรัตนรักษ์ บริษัท สยาม อาร์ท โปรดักส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
คุณ กนกพร มงคลล่า
คุณจุฑารัตน์ ภูผาลี
โรงแรมเสาวลักษณ์ วิลล่า (คุณวีระประพันธ์ พันธุมี)(ค่าขนส่งเก็บปลายทางนะค่ะ)
คุณยงยุทธ  ทนงธนะสิทธิ์
คุณอรพรรณ ชื่นอยู่
บริษัท นิว มอร์นิ่ง จำกัด
บริษัท นิว มอร์นิ่ง จำกัด
ร้านแก้วตาเครื่องเขียน
ร้าน บุ๊คไบค์ คุณ วศิน กาญจนการไกร
ซง  อเมเจอร์
คุญสายเงิน จันทร์แปลง
ชื่อบริษัทขนส่ง
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
บึงกาฬรุ่งเรือง สาย  4 089-9166193,089-9152733
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
ณัฐพงศ์ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง LSR
สหหล่มสัก ขนส่ง ถ.กาญจนาภิเษก ก่อนถึงสมาคมปากใต้ 02-8858921-8
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 162 เลขที่ 8054
5320090274637
5320090274484
NT6309220096
เล่มที่ 0883 เลขที่ 44134
เล่มที่ 333 เลขที่ 16623
เล่มที่ 959 เลขที่ 47943
เล่มที่ 0294 เลขที่ 14662
เล่มที่ 0204 เลขที่ 010172
เล่มที่ 280 เลขที่ 13964
PD167392425TH/PD167392417TH
เลขที่ B0120114628
เล่มที่ 453 เลขที่ 22606
เล่มที่ 822 เลขที่ 41062
เลขที 36831
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200922AA01-01
THASS20200922AB01-01
THASS20200922AC01-01
THASS20200922AD01-01
THASS20200922AE01-01
THASS20200922AF01-01
THASS20200922AG01-01
THASS20200922AH01-01
THASS20200922AI01-01
THASS20200922AJ01-01
THASS20200922AK01-01
THASS20200922AL01-01
THASS20200922BG01-01
THASS20200922AN01-01
THASS20200922AO01-02
THASS20200922AO02-02
THASS20200922AP01-02
THASS20200922AP02-02
THASS20200922AQ01-02
THASS20200922AQ02-02
THASS20200922AR01-02
THASS20200922AR02-02
THASS20200922AS01-03
THASS20200922AS02-03
THASS20200922AS03-03
THASS20200922AT01-10
THASS20200922AT02-10
THASS20200922AT03-10
THASS20200922AT04-10
THASS20200922AT05-10
THASS20200922AT06-10
THASS20200922AT07-10
THASS20200922AT08-10
THASS20200922AT09-10
THASS20200922AT10-10
THASS20200922AU01-12
THASS20200922AU02-12
THASS20200922AU03-12
THASS20200922AU04-12
THASS20200922AU05-12
THASS20200922AU06-12
THASS20200922AU07-12
THASS20200922AU08-12
THASS20200922AU09-12
THASS20200922AU10-12
THASS20200922AU11-12
THASS20200922AU12-12
THASS20200922AV01-01
THASS20200922AW01-01
THASS20200922AX01-01
THASS20200922AY01-01
THASS20200922AZ01-02
THASS20200922AZ02-02
THASS20200922BA01-02
THASS20200922BA02-02
THASS20200922BB01-02
THASS20200922BB02-02
THASS20200922BC01-04
THASS20200922BC02-04
THASS20200922BC03-04
THASS20200922BC04-04
THASS20200922BD01-02
THASS20200922BD02-02
THASS20200922BE01-07
THASS20200922BE02-07
THASS20200922BE03-07
THASS20200922BE04-07
THASS20200922BE05-07
THASS20200922BE06-07
THASS20200922BE07-07
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5220097391048020
5220097391047920
5220097391049720
5220097391049820
5220097391048520
5220097391050720
5220097391048420
5220097391049920
5220097391048120
5220097391050120
5220097391048220
5220097391048320
5220097391790120
5220097391051120
5220097391050620
5220097391050520
5220097391048720
5220097391048920
5220097391048820
5220097391051020
5220097391051320
5220097391050020
5220097391049020
5220097391049420
5220097391049120
5220097391050820
5220097391050320
5220097391050220
5220097391049220
5220097391051920
5220097391049320
5220097391051620
5220097391049620
5220097391049520
5220097391051220
5220097391052220
5220097391050420
5220097391052620
5220097391053020
5220097391050920
5220097391053420
5220097391051720
5220097391053720
5220097391054020
5220097391054320
5220097391052820
5220097391054620
5220097391053220
5220097391051520
5220097391053520
5220097391052020
5220097391053820
5220097391052420
5220097391054120
5220097391054420
5220097391054720
5220097391053620
5220097391051420
5220097391053920
5220097391054220
5220097391054520
5220097391052120
5220097391054820
5220097391052520
5220097391052920
5220097391053320
5220097391052720
5220097391051820
5220097391053120
5220097391052320
ผู้รับ
บริษัท สัตยามานะ จำกัด
บจก.สารช่างทองโกลด์สมิท
คอฟฟี่อินดี้ พรพิมาน / คุณสมนึก
คุณ ปิยวดี จันทร์กลม
คุณ รัตนาภรณ์ ม้าลออเพชร์
คุณจินดาภรณ์ เพ็ชรศิริ
บริษัท นิวสปอร์ต โอลิมปิค จำกัด
คุณ อรนิศวร์   จารุวัฒน์วงษ์
คุณ วิ
บริษัท หลานสิน จำกัด
บริษัท ดีเอสดับบลิ้ว ธุรกิจ
คุณเดชาธร ทองไทย
คุณ ลดาภรณ์ สุกิจปาณีนิจ
คุณปัทมาภรณ์ ธาราสุนทร
บริษัท ทีเค แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัท ทีเค แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
คุณคริษมาย์ จิระสถิต
คุณคริษมาย์ จิระสถิต
คุณอัญพัชญ์ จารุเกษมฐิติภัทร์
คุณอัญพัชญ์ จารุเกษมฐิติภัทร์
บริษัท บเรนเวอร์ค จำกัด
บริษัท บเรนเวอร์ค จำกัด
คุณ นปภัสร์ ชูสุวรรณ
คุณ นปภัสร์ ชูสุวรรณ
คุณ นปภัสร์ ชูสุวรรณ
บริษัท ฟอร์ เดอะ เบส แล็บโบราโทรี่
บริษัท ฟอร์ เดอะ เบส แล็บโบราโทรี่
บริษัท ฟอร์ เดอะ เบส แล็บโบราโทรี่
บริษัท ฟอร์ เดอะ เบส แล็บโบราโทรี่
บริษัท ฟอร์ เดอะ เบส แล็บโบราโทรี่
บริษัท ฟอร์ เดอะ เบส แล็บโบราโทรี่
บริษัท ฟอร์ เดอะ เบส แล็บโบราโทรี่
บริษัท ฟอร์ เดอะ เบส แล็บโบราโทรี่
บริษัท ฟอร์ เดอะ เบส แล็บโบราโทรี่
บริษัท ฟอร์ เดอะ เบส แล็บโบราโทรี่
Sunmoon Group
Sunmoon Group
Sunmoon Group
Sunmoon Group
Sunmoon Group
Sunmoon Group
Sunmoon Group
Sunmoon Group
Sunmoon Group
Sunmoon Group
Sunmoon Group
Sunmoon Group
คุณ ศักรินทร์ สวัสดิ์พันธ์ ร้าน บุญชูเซรามิค
คุณ ณัฎฐิกา ทาสีเพชร
คุณ ธัญรัศม์ วรารัฐพรพงษ์.
ร้าน จี เค มอเตอร์
บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด
บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด
คุณพัชนี จองเจน
คุณพัชนี จองเจน
คุณกรองขวัญ  ไชยโคตร
คุณกรองขวัญ  ไชยโคตร
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
คุณ สุชิน แก้วอุดร
คุณ สุชิน แก้วอุดร
คุณ ณัฐพล  ปิติพล
คุณ ณัฐพล  ปิติพล
คุณ ณัฐพล  ปิติพล
คุณ ณัฐพล  ปิติพล
คุณ ณัฐพล  ปิติพล
คุณ ณัฐพล  ปิติพล
คุณ ณัฐพล  ปิติพล

 

Page 5 of 582