ชื่อลูกค้า
น.ส เสาวณีย์ ศรีสุนันท์
คุณสุวิชา  ปัญญวัฒนะ
คุณฤทธิรงค์ โหตระไวศยะ
คุณ ทอฝัน บูรณารมย์
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167345995TH
PD167345981TH
EI347928652TH
PD167345978TH
ชื่อลูกค้า
คุณอัมรินทร์ กิจศิริ ร้านkj paperbox สาขาเพชรบุรี
บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี)จำกัด
คุณ ธีระนันท์ ตรีรัตน์พิจารณ์
บริษัท เปรมประชาขนส่ง จำกัด
คุณ วลัยลักษณ์ ผ้าเจริญ  รับสินค้าที่นิ่มแม่สาย สินค้าถึงโทรแจ้งลูกค้าด้วยค่ะ
ร้านตักศิลาเทเลคอม
 
ร้าน เถ้าแก่อู๋(ข้างซุ้มประตูวัดต้นตาลด้านขวา),คุณ ปัญญา ลีละวงศ์
คุณพรชัย จันทร์สาคร
ร้าน ถั่วทอดครูสายหยุด สาขา 2คุณ อดิศักดิ์ เพชรประดับ
คุณ ณัฐวุฒิ กาญจนเวชกุล (อยู่ตรงข้ามร้าน แอดไวน์ ค่ะ)
 
หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร
คุณ กมลรัตน์ ปิยกิจการ (ร้าน Cheesytoy )
คุณ จารุวรรณ  ห่อวโนทยาน
ร้านสัมมาชีพ  (ติดต่อคุณหน่อย)
ร้านppshop
บริษัท โชคไพบูลย์ มารีน จำกัด
ร้าน วานิลลา  คุณปิยาภรณ์  สูรยะกานตานนท์
Maryamp /คุณ แอม
คุณชาญชัย  คริกาผล
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
 
ชวาลกิตขนส่ง จำกัด สาย 5 สถานีขนส่ง โทร.02-4822227-9
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
 
พะเยารุ่งเรืองขนส่ง (สายเหนือ สาย3) 086-3450980
ส.บ้านโป่ง-กาญจนบุรี
พี.ที.ขนส่ง ภูเก็ต  สาย 2 ระหว่างซอย9กับซอย11 โทร.095-0362117
ม่งเส็งบุรีรัมย์ ขนส่ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา  โทร.02-8873258
ลี้ฮะจัก ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  เบอร์โทร มหาสารคาม 043-712851 เมืองพล 061-0469828 ขอนแก่น042-3270693 บ้านไผ่ 043-274443
PT ขนส่ง สาย 2 ติดถนนใหญ่  โทร.02-8055812,095-0362117
โกล้วน ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 สี่แยกทศกัณฑ์
 
พีอนุสรณ์ตะวันออกขนส่ง สาย 2 ซอย 24 โทร.กรุงเทพ 02-8858033-4
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  573  เลขที่  28626
เล่มที่  455 เลขที่  22706
5320010227910
5320010227965
5320010227941
5320010227903
 
เล่มที่  333 เลขที่  16613
เล่มที่ 102 เลขที่  5052
เล่มที่  1979  เลขที่  098948
เล่มที่  3069  เลขที่  153443
เล่มที่  017 เลขที่  0810
เล่มที่  333 เลขที่  16609
เล่มที่  001 เลขที่  0046
MS030463010604
เล่มที่ 1000 เลขที่  49970
เล่มที่  001  เลขที่  0045
เล่มที่  118 เลขที่  5896
เล่มที่  039  เลขที่  1922
เล่มที่  19775  เลขที่  988706
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200118AA01-01
THASS20200118AB01-01
THASS20200118AC01-01
THASS20200118AD01-01
THASS20200118AE01-01
THASS20200118AF01-01
THASS20200118AG01-01
THASS20200118AH01-01
THASS20200118AI01-01
THASS20200118AJ01-02
THASS20200118AJ02-02
THASS20200118AK01-02
THASS20200118AK02-02
THASS20200118AL01-01
THASS20200118AM01-01
THASS20200118AN01-01
THASS20200118AO01-01
THASS20200118AP01-01
THASS20200118AQ01-01
THASS20200118AR01-02
THASS20200118AR02-02
THASS20200118AS01-03
THASS20200118AS02-03
THASS20200118AS03-03
THASS20200118AT01-03
THASS20200118AT02-03
THASS20200118AT03-03
THASS20200118AU01-03
THASS20200118AU02-03
THASS20200118AU03-03
THASS20200118AV01-03
THASS20200118AV02-03
THASS20200118AV03-03
THASS20200118AW01-06
THASS20200118AW02-06
THASS20200118AW03-06
THASS20200118AW04-06
THASS20200118AW05-06
THASS20200118AW06-06
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5120014914413880
5120014914414880
5120014914414080
5120014914414980
5120014914414180
5120014914414780
5120014914413680
5120014914414580
5120014914414280
5120014914415280
5120014914413580
5120014914414480
5120014914413780
5120014914414680
5120014914413980
5120014914415180
5120014914414380
5120014914415080
5120014914415380
5120014914416580
5120014914415680
5120014914416780
5120014914415980
5120014914416980
5120014914416180
5120014914417180
5120014914416380
5120014914417380
5120014914416680
5120014914415480
5120014914416880
5120014914415880
5120014914417080
5120014914416080
5120014914417280
5120014914416280
5120014914417480
5120014914416480
5120014914415580
ผู้รับ
คุณ กฤติน ทิพย์แสง.
คุณสมคิด สงคลิ้ง
Pat Photisaro
คุณ ทิชา แย้มคร้าม
คุณ โยธกา สุธงษา
คุณขนิษฐา ประเสริฐสังข์
คุณ จิราพร นนสันเทียะ
คุณ อรรถชัย ชูศรี
คุณ บัญชา  บุญมี
กฤษฎิ์สมัยแพลนเทชั่น.
กฤษฎิ์สมัยแพลนเทชั่น.
บริษัท ไทย แอดเเวนเทค จำกัด
บริษัท ไทย แอดเเวนเทค จำกัด
คุณปรีชา กลิ่นลำภู
คุณฐิติวัสส์ วิจิตรประไพ
คุณ ไพรัช
The goose house ubon
คุณ ยุพิน ศรีภูมั่น
คุณธีระพงษ์  ธรรมเจริญ
บริษัท มันส์ อีเว้นท์ ออร์กาไนซเซอร์ จำกัด
บริษัท มันส์ อีเว้นท์ ออร์กาไนซเซอร์ จำกัด
คุณ สันติ มานะดี
คุณ สันติ มานะดี
คุณ สันติ มานะดี
คุณ ณัฐพร แสงขจรสมบัติ
คุณ ณัฐพร แสงขจรสมบัติ
คุณ ณัฐพร แสงขจรสมบัติ
คุณธน ทัฬกุล
คุณธน ทัฬกุล
คุณธน ทัฬกุล
บริษัท แอลโคเทค จำกัด (คุณปลายฟ้า)
บริษัท แอลโคเทค จำกัด (คุณปลายฟ้า)
บริษัท แอลโคเทค จำกัด (คุณปลายฟ้า)
บริษัท ซี.เจ.เค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด/คุณ ณัฐญา
บริษัท ซี.เจ.เค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด/คุณ ณัฐญา
บริษัท ซี.เจ.เค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด/คุณ ณัฐญา
บริษัท ซี.เจ.เค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด/คุณ ณัฐญา
บริษัท ซี.เจ.เค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด/คุณ ณัฐญา
บริษัท ซี.เจ.เค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด/คุณ ณัฐญา

 

หน้าที่ 5 จาก 420