ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
48
50
52
54
56
47
49
51
53
55
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190402AA01-01
THASS20190402AB01-01
THASS20190402AC01-04
THASS20190402AC02-04
THASS20190402AC03-04
THASS20190402AC04-04
THASS20190402AD01-01
THASS20190402AE01-02
THASS20190402AE02-02
THASS20190402AF01-01
THASS20190402AG01-02
THASS20190402AG02-02
THASS20190402AH01-01
THASS20190402AI01-02
THASS20190402AI02-02
THASS20190402AJ01-02
THASS20190402AJ02-02
THASS20190402AK01-03
THASS20190402AK02-03
THASS20190402AK03-03
THASS20190402AL01-02
THASS20190402AL02-02
THASS20190402AM01-01
THASS20190402AN01-01
THASS20190402AO01-01
THASS20190402AP01-02
THASS20190402AP02-02
THASS20190402AQ01-01
THASS20190402AR01-02
THASS20190402AR02-02
THASS20190402AS01-01
THASS20190402AT01-04
THASS20190402AT02-04
THASS20190402AT03-04
THASS20190402AT04-04
THASS20190402AU01-01
THASS20190402AX01-01
THASS20190402AY01-01
THASS20190402AZ01-02
THASS20190402AZ02-02
THASS20190402BA01-01
THASS20190402BB01-02
THASS20190402BB02-02
THASS20190402BC01-01
THASS20190402BD01-01
THASS20190402BE01-06
THASS20190402BE02-06
THASS20190402BE03-06
THASS20190402BE04-06
THASS20190402BE05-06
THASS20190402BE06-06
THASS20190402BE01-84
THASS20190402BE02-84
THASS20190402BE03-84
THASS20190402BE04-84
THASS20190402BE05-84
THASS20190402BE06-84
THASS20190402BE07-84
THASS20190402BE08-84
THASS20190402BE09-84
THASS20190402BE10-84
THASS20190402BE11-84
THASS20190402BE12-84
THASS20190402BE13-84
THASS20190402BE14-84
THASS20190402BE15-84
THASS20190402BE16-84
THASS20190402BE17-84
THASS20190402BE18-84
THASS20190402BE19-84
THASS20190402BE20-84
THASS20190402BE21-84
THASS20190402BE22-84
THASS20190402BE23-84
THASS20190402BE24-84
THASS20190402BE25-84
THASS20190402BE26-84
THASS20190402BE27-84
THASS20190402BE28-84
THASS20190402BE29-84
THASS20190402BE30-84
THASS20190402BE31-84
THASS20190402BE32-84
THASS20190402BE33-84
THASS20190402BE34-84
THASS20190402BE35-84
THASS20190402BE36-84
THASS20190402BE37-84
THASS20190402BE38-84
THASS20190402BE39-84
THASS20190402BE40-84
THASS20190402BE41-84
THASS20190402BE42-84
THASS20190402BE43-84
THASS20190402BE44-84
THASS20190402BE45-84
THASS20190402BE46-84
THASS20190402BE47-84
THASS20190402BE48-84
THASS20190402BE49-84
THASS20190402BE50-84
THASS20190402BE51-84
THASS20190402BE52-84
THASS20190402BE53-84
THASS20190402BE54-84
THASS20190402BE55-84
THASS20190402BE56-84
THASS20190402BE57-84
THASS20190402BE58-84
THASS20190402BE59-84
THASS20190402BE60-84
THASS20190402BE61-84
THASS20190402BE62-84
THASS20190402BE63-84
THASS20190402BE64-84
THASS20190402BE65-84
THASS20190402BE66-84
THASS20190402BE67-84
THASS20190402BE68-84
THASS20190402BE69-84
THASS20190402BE70-84
THASS20190402BE71-84
THASS20190402BE72-84
THASS20190402BE73-84
THASS20190402BE74-84
THASS20190402BE75-84
THASS20190402BE76-84
THASS20190402BE77-84
THASS20190402BE78-84
THASS20190402BE79-84
THASS20190402BE80-84
THASS20190402BE81-84
THASS20190402BE82-84
THASS20190402BE83-84
THASS20190402BE84-84
THASS20190402BF01-01
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5019043065335929
5019043065336829
5019043065336129
5019043065337329
5019043065336029
5019043065337029
5019043065336229
5019043065337129
5019043065336329
5019043065337229
5019043065336529
5019043065337629
5019043065336629
5019043065337429
5019043065336429
5019043065337729
5019043065336929
5019043065336729
5019043065337529
5019043065339129
5019043065338029
5019043065339429
5019043065338329
5019043065339729
5019043065338529
5019043065339929
5019043065340329
5019043065338929
5019043065339329
5019043065337829
5019043065339629
5019043065338129
5019043065340029
5019043065338429
5019043065340229
5019043065338729
5019043065339029
5019043065337929
5019043065338229
5019043065338629
5019043065338829
5019043065339829
5019043065339229
5019043065339529
5019043065340129
5019043066309329
5019043066310329
5019043066309429
5019043066310529
5019043066309529
5019043066310429
5019043066310129
5019043066310729
5019043066309629
5019043066310229
5019043066309929
5019043066310929
5019043066309729
5019043066310829
5019043066309829
5019043066311029
5019043066310029
5019043066310629
5019043066311129
5019043066315029
5019043066311729
5019043066315729
5019043066312629
5019043066316529
5019043066313329
5019043066317329
5019043066314329
5019043066317929
5019043066315229
5019043066311329
5019043066316229
5019043066312329
5019043066316829
5019043066312929
5019043066317429
5019043066314029
5019043066318129
5019043066314729
5019043066311529
5019043066315129
5019043066312229
5019043066315829
5019043066313029
5019043066316729
5019043066313629
5019043066317529
5019043066314429
5019043066318229
5019043066311429
5019043066315429
5019043066312129
5019043066313129
5019043066313929
5019043066314629
5019043066315929
5019043066311629
5019043066316629
5019043066312429
5019043066313229
5019043066317229
5019043066314229
5019043066318029
5019043066314829
5019043066315629
5019043066311829
5019043066316429
5019043066312829
5019043066313829
5019043066317129
5019043066317829
5019043066318529
5019043066314529
5019043066316129
5019043066317029
5019043066315329
5019043066317729
5019043066312029
5019043066318429
5019043066318729
5019043066312529
5019043066315529
5019043066313429
5019043066316329
5019043066314129
5019043066314929
5019043066316929
5019043066311929
5019043066317629
5019043066318329
5019043066312729
5019043066313529
ผู้รับ
บ้านสวน สุขใจ*งานค้างส่ง*
คุณ อภิรชา สระสิงห์โห
Chompoo.
Chompoo.
Chompoo.
Chompoo.
บริษัท สยามนิสทรานส์ จำกัด
คุณ สมศักดิ์ ปันธิโป
คุณ สมศักดิ์ ปันธิโป
คุณ สุรชัย   ขนาน
ยุทธฟาร์มไส้เดือนแก้จน
ยุทธฟาร์มไส้เดือนแก้จน
คุณสุธีมา
คุณปวริษา  สีหา
คุณปวริษา  สีหา
สุพิชญา ศุภวีระกุล
สุพิชญา ศุภวีระกุล
หจก. ดีเอ็มเพลย์แบ็กเชียงใหม่
หจก. ดีเอ็มเพลย์แบ็กเชียงใหม่
หจก. ดีเอ็มเพลย์แบ็กเชียงใหม่
คุณ ปลายกันยา  อุ่นไทย
คุณ ปลายกันยา  อุ่นไทย
ส.อ วิษณุศักดิ์ นิลเนตร
บริษัท คิดส์ อีโวลูชั่น จำกัด
คุณ อนุสรณ์ จั่นบุญมี
คุณไกรวิเชียร เอกประเมินทรัพย์
คุณไกรวิเชียร เอกประเมินทรัพย์
คุณ ปรัชญา  ธงทอง
บริษัท ดิจิตอล อัลเคมี่ กัด
บริษัท ดิจิตอล อัลเคมี่ กัด
คุณ กุลธิดา ดวงสุวรรณ
คุณพิมพ์ชนก นิลพันธ์
คุณพิมพ์ชนก นิลพันธ์
คุณพิมพ์ชนก นิลพันธ์
คุณพิมพ์ชนก นิลพันธ์
คุณ อุทัยวรรณ เจริญกุล
คุณ ณัฐธยาน์ กีชะวัน
คุณ นุสรีย์ นิลไพโรจน์
คุณสุภจิรา หนูจักร
คุณสุภจิรา หนูจักร
ร้านPopShop
คุณ โสภิดา   พุดทา
คุณ โสภิดา   พุดทา
คุณรัตน์ฐาน์อร ธเศรษฐสรร
คุณ ศรีวรา อารยวงษ์กุล*งานค้างส่ง*
คุณ ทรัพย์รดานันท์  จิราวัฒนานุรักษ์
คุณ ทรัพย์รดานันท์  จิราวัฒนานุรักษ์
คุณ ทรัพย์รดานันท์  จิราวัฒนานุรักษ์
คุณ ทรัพย์รดานันท์  จิราวัฒนานุรักษ์
คุณ ทรัพย์รดานันท์  จิราวัฒนานุรักษ์
คุณ ทรัพย์รดานันท์  จิราวัฒนานุรักษ์
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณเสาวลักษณ์
ชื่อลูกค้า
Chanphen
บมจ.ซินเน็คสาขาขอนแก่น
คุณทรงสิทธิ์  อัตระผดุง
คุณภมรเทพ นิลมานนท์.
คุณบุณยนุช  ศุภสม 
นายมนตรี ควะชาติ
บริษัท บัวขาว เทรดดิ้ง จำกัด
ร้านเพชรลดาเซอร์วิส   
คุณ มนกานต์ ขัดสงคราม
คุณ นพพร  ทองจันทร์
ร้าน ไอเปเปอร์ เชียงราย 
 น.ส.มนันยา สุรินทร์คำ   
คุณ วีรยุทธ   อนุพันธ์
ร้านซุปเปอร์เฮง
คุณ จักรกฤษณ์ ปรีดา.
คุณ ประพินยา เรืองพร  
บริษัท รัตนศรีการเกษตร จำกัด
นุซอฟต์ไฮเทค  
คุณ สุพัฒตรา   ภักดีศรี
คุณสรสิช ประเสริฐกุลศักดิ์
คุณ มัทรีญา  ทิพทรัพย์
ช.วัฒนา มอเตอร์
บริษัท มูฟ49 
คุณ ณัฐวุฒิ กาญจนเวชกุล 
หจก.โชคไพบูลย์ แบริ่ง
คุณผดุงพงษ์  ประสงค์  
บริษัท มนตรี พัฒนกิจ จำกัด
ร้านสไปร์ท บิวตี้
สุพิชญา ศุภวีระกุล
คุณ พิมพ์นารา จันทร์น้อย
ร้าน นรินทร์ ไหมไทย
นางเพ็ญจันทร์  มีแสวง
คุณวรัญญา  เลไทสงค์
ร้านกล่องไปรษณีย์อุตรดิตถ์
คุณวิธาน  อรุโณทอง
ร้านนราแพ็คกิ้ง
ไพรัตน์ มอเตอร์ (ช่างตี๋)
บริษัท  เทรดโซล (ประเทศไทย) จำกัด
คุณ อุมาภรณ์ โตกิจพาณิชย์
คุณ ลลิตภัทร โสตถิลักษณ์
บริษัท สยาม ทรูธ 
คุณ สุรพงศ์  วิชัยเจิดจันทร์
คุณ คมเดช โฆษิตเกษมสุข
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
คุณ รสธร   รัตนสุคนธกร
นายธราธร วิศวพงศ์พันธ์.
บริษัท ซีเคียวร์ เซอร์ฟ จำกัด 
คุณ ตฤณภัท ปุณภวัฒน์
บริษัท จินตหรา แบรนด์ จำกัด
คุณ กัลยาณี.    ชัยฤกษ์
คุณดิษฐพร
บริษัท ไห่หยวน ทูลส์ จำกัด
คุณ สมนึก แซ่ล้อ
Jesse And Son
คุณ วัลลยา  วงศ์มิตรไมตรี 
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
ลูกแม่บุตร ขนส่งด่วน จำกัด พุทธมณฑล สาย 5 ชานชลาที่ 10 ห้อง 5 โทร 081-8259630,087-6838337
นัดรับสินค้า ศูนย์ขนส่ง สาย 5.
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
ศรีสะเกษพนมรุ้ง สาย 5
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
นิสสันปากน้ำโพขนส่ง  สาย 4 โทร02-4296164
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
โชคนำทาง ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1(กลางซอยขวามือ) โทร.02-8881115
ชัยมงคล ขนส่ง สาย 3 ซอย 24 02-4413945
สหทิพย์ทอง ขนส่ง สาย 2ซอยสนามกีฬา โทร.02-4498325-6/082-7628847
สปีดขนส่ง โทร.0800254862  พุทธมณฑลสาย2 02-8890780
นิวหมงเส็ง โคราช สาย  3 ซอยสนามกีฬา  เบอร์โทร0932825253
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ใหญ่ขนส่ง ชัยภูมิ สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 โทร.02-8874773
ปรีดาภาคใต้ ขนส่ง  สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์ 077-643310
สุรินทร์พนมรุ้ง ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR 02-8874135
พิกุลทองขนส่ง สาย  2 โทร02-8870203-5
ป.สยามขนส่ง สาย 2 ซอย 24
พิชิตขนส่ง  สาย 2 ซอย 24
โชคนิมิต ขนส่ง ถ.กาญจนา โทร.089-1663756 ติดต่อคุณวัน
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PC314650755TH
PC314650741TH
เล่มที่ 465 เลขที่ 23241
เล่มที่ 193 เลขที่ 9647
เล่มที่ 301 เลขที่ 15003
เล่มที่ 240 เลขที่ 11983
เล่มที่ 240 เลขที่ 11984
เล่มที่ 240 เลขที่ 11982
5319040036722
5319040036913
5319040036906
5319040036845
53190040036784
5319040036821
เล่มที่ 1814 เลขที่ 90657
0
629029073
เล่มที่ 37 เลขที่ 1824
เล่มที่ 142 เลขที่ 7080
เล่มที่ 1615 เลขที่ 080711
เล่มที่ 0986 เลขที่ 49253
เลขที่ 06222
เล่มที่ 0549 เลขที่ 27402
เล่มที่ 561 เลขที่ 78039
เล่มที่ 058 เลขที่ 02885
เล่มที่ 187 เลขที่ 9301
เล่มที่ 882 เลขที่ 44082
เล่มที่ 7597 เลขที่ 12
เล่มที่ 286 เลขที่ 14287
เล่มที่ 510 เลขที่ 25476
เล่มที่ 163 เลขที่ 8113
เล่มที่ 036 เลขที่ 1755
เล่มที่ 220 เลขที่ 11000
อต62004152
เล่มที่ 1200 เลขที่ 42307
เล่มที่ 040 เลขที่ 1998
เล่มที่ 267 เลขที่ 13320
EW676884767TH
EW6768848156TH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
จำนวน
1 ชิ้น 1.26
1 ชิ้น 2.63
5 กล่อง
2ห่อ1ม้วน
1 กล่อง
2ถุง
1ห่อ
1 กล่อง
3กล่อง
1 กล่อง 1ม้วน
1กล่อง2ห่อ
1กล่อง
2กล่อง
1มัด
1ห่อ
4 กล่อง
1ห่อ
1กล่อง1ห่อ1ม้วน
2กล่อง
3ถุง
2ห่อ
1ห่อ3ม้วน
2 กล่อง
5 ม้วน
9กล่อง2ห่อ
2ม้วน
2กล่อง2ห่อ
5กล่อง4ม้วน
5 กล่อง
1ห่อ
4กล่อง
1ห่อ1ม้วน  ต้นทาง
4กล่อง
1ห่อ
5กล่อง
1กล่อง1ห่อ1มัด1กระสอบ
1กล่อง1ม้วน
1 ชิ้น 2.34
1 ชิ้น 0.39
1 C
2 CC
1 B
3 BBB
10 (9B1C)
1 C
1 C
1 C
2 BB
1 B
3 BBC
1 B
2 BB
2 BC
1 C
3 BBB