ชื่อลูกค้า
คุณ จักรพันธุ์  ไชยมาตร (ศิลปะไทย คู่คนไทย)
คุณทิพวรรณ  หลีล้วน
บริษัท กั๋วหลิน (ไทยเลนด์)จำกัด
คุณ สุรีรัตน์ แสงสง่า
คุณ มนัสนันท์  ตั้งสถิตวัฒนากุล
บริษัท สตาร์วอเตอร์ฟิลเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
คุณ  วิศนุกร อินทรพานิชย์
หจก.เวิร์คไอที
คุณ จังคนิภา  วงค์ริยะ
คุณวลีรัตน์ ร้านซ่อมมือถือ
ร้าน ควิกเซอร์วิส สาขาตลาดท่ารั้ว
คุณชนรรค์  อาจองค์
ร้านมือถือยูโฟน  คุณ พงศ์บดินทร์
คุณ วิวรรยา มิตรพันธ์พานิชย์
คุณ  โซดา
บริษัท ศรีอยุธยา เหรียญทอง จำกัด
ร้านชาบู ยูตะ ( เลียบคลองชลประทาน )
บริษัท พิมพ์พิชชา จำกัด
หจก.คชศิลป์ เบเวอร์เรจ
คุณ จิรวัฒน์ ปานผอง
น้องธัมโม (ร้านของเล่น) ณัฐภร วิทางจีน
คุณ อุดม  บริบาลบุรีภัณฑ์
คุณ วรรณา พัดเงิน  ต้นทาง
คุณสุรศักดิ์ วรรคาวิสันต์
คุณนัท
คุณชาญชัย  คริกาผล
คุณ วรางคณา ประสงค์มณี
คุณ นันทวดี  วุฒิกุล
คุณสมเกียรติ  เชาวนเมธี
บริษัท เอ็มพีเอ็นการบัญชี จำกัด
คุณดาวิด  เพชรโรทัย
บริษัท โยชิดะ เทคโนโลยี จำกัด (คุณจิรวรรณ  โพธิ์ศรี)
บริษัท ภควัต เฮลท์ ฟู้ด จำกัด
บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด
คุณ พิรงรอง  ฤทธิรงค์
ร้านไปรษณีย์มาสเตอร์เซอร์วิส (คุณสิริธนา  นามมา)
เอ็นวายซิมเปิ้ล (คุณเกรียง) ห้างเปิด 11.00 น โทรแจ้งก่อนจัดส่งนะค่ะ ค่ะขอบคุณคะ
คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  อาจารย์ส่องโสม พึ่งพงศ์ โทรแจ้งก่อนส่งนะค่ะ
บริษัท มิกซ์มาสเตอร์ จำกัด (คุณกิตติศักดิ์)
หจก.โปรแม็ก เอนจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
คุณ ธน ทัฬหกุล
คุณ กัมพล. วิเชียรรัตนพงษ์
คุณวิธิดา  พานิช
คุณ ผุสดี  ชูวิทย์
คุณ ภานุมาส สมุทรานุกูล
ร้านเครื่องสำอางค์ เมโย คุณณัฐยา ขจรศักดิ์ว่องไว
คุณ ด่านซ้าย แสนทวีสุข
บริษัท เนเชอรัล ซีเลคชั่น จำกัด
คุณอุทัยวรรณ  ทองแถม
ชื่อบริษัทขนส่ง
อาทิตเจริญ สาย4
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ทับสะแก ขนส่ง สาย 3 และสาย  4
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
พรกิจขนส่ง  สาย 3 ซอย 16/5
คงกะพัน  สาย 3 ซอย  16/1  โทร.02-8882080
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงฟ้า ขนส่ง สาย 2 ซอยสนามกีฬา 086-3042891
วสันต์สมุทร (พูลทรัพย์ ขนส่ง)สาย 2 ซ.สนามกีฬา ศูนย์ชัยพงษ์ 2
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
พีอนุสรณ์ตะวันออกขนส่ง สาย 2 ซอย 24 โทร.กรุงเทพ 02-8858033-4
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์ EMS
ไปรษณีย์ EMS
ไปรษณีย์ EMS
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  017  เลขที่  0831
เล่มที่  465 เลขที่  23206
เล่มที่  482  เลขที่  24093
เล่มที่  482  เลขที่  24096
เล่มที่  482  เลขที่  24094
เล่มที่  482  เลขที่ 24095
เล่มที่  334  เลขที่  16662
5318050295822
5318050295859
5318050295792
5318050295709
5318050295679
5318050295754
619043436
เล่มที่ 480  เลขที่  23952
เล่มที่  480  เลขที่  23951
เลขที่  03-18306
เลขที่  05610
เล่มที่  272  เลขที่  13567
เล่มที่  391  เลขที่  19503
เล่มที่  1245 เลขที่  62226
เล่มที่  1244  เลขที่  62176
เล่มที่  169  เลขที่  08447
เล่มที่  306  เลขที่  15253
เล่มที่  306  เลขที่  15284
เล่มที่  15630 เลขที่ 781460
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
PB 9571 0026 6 TH
PB 9571 0024 9 TH
PB 9571 0025 2 TH
PB 9571 0027 0 TH
PB 9571 0023 5 TH
EU714597225TH
EU714597208TH
EU714597211TH
จำนวน
5 ห่อ
1กล่อง1ม้วน
1กล่อง1ห่อ
1ห่อ
2 ม้วน
3ห่อ
1กล่อง4ถุง
10กล่อง5ห่อ
2กล่อง
1 กล่อง
1กล่อง1ม้วน
2กล่อง1ห่อ
6กล่อง8ห่อ10ม้วน
3ถุง
1 กล่อง
1กล่อง
1กล่อง
4กล่อง
4 มัด
1กล่อง1ม้วน
1กล่อง1ห่อ
1 กล่อง
5ห่อ
1 กล่อง
1กล่อง2ม้วน
1 กล่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ 382 จาก 420