ชื่อลูกค้า
ร้านมูมู่ฟิชชิ่ง  สิริกาญจน์ จันทร์คำ
ร้านอมรยนตกิจ / คุณ ไพบูลย์ สุวิชชาญพันธุ์
คุณ ปกรณ์ คั้งศิริไพศาล
คุณ ฉันทิกา  แก้วสว่าง บ้านริบบิ้นพัทยา เหรียญโปรยทาน
คุณ หนึ่งฤทัย จันทราภิรมย์ ( บริษัท ฟาร่าเทรดดิ้ง จำกัด )
หจก.มาสเตอร์โซล่า
คุณชนรรค์  อาจองค์
คุณ วรรณ กมลทิพย์
คุณ ชิชญา ยังวนิชเศรษฐ
ร้าน ลัคกี้ เพ็ทช็อป
ร้าน ถั่วทอดครูสายหยุด สาขา 2คุณ อดิศักดิ์ เพชรประดับ
คุณ วสันต์ ดาวใส
คุณ นุชสรา บุญเลิศ บริษัท บิวตี้ บัตเตอร์ จำกัด
หจก.โชคไพบูลย์ แบริ่ง
ร้านเจริญศรี คุณอำนวยศรี ประสานพันธ์
บจก.แฮพส์เบอร์ก (คุณสุ)
คุณณทิญา   จงสถาพรยิ่ง
คุณชยุตก์  ชาญจตุณัฐ
บริษัท Yaya Skincare Thailand
น้องธัมโม (ร้านของเล่น) ณัฐภร วิทางจีน
คุณ เปา-รงค์ ออย์ปาล์ม จำกัด
คุณ เจติยา ฉิมทับ
ร้านบูมบูมบิวตี้ /คุณ ปาริชา วงศ์บำรุงกิจ
คุณ ศรัณย์รักษ์ เหลืองอ่อน (เอ้)
คุณ รจนา มั่นศิลป์
คุณพรชัย
คุณศุภนา กลิ่นบุญ  /  จ่ายค่าขนส่งต้นทางค่ะ
คุณเกียรติศักดิ์ คุณากรกุล
คุณปรารถนา สุประการ
คุณ สราวุธ สิทธิพจน์
คุณ โบ..
บริษัท พาสน่าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
คุณ สิราภรณ์ สุทธิประเสริฐ
ร้าน นาทีทองการแว่น  บริษัท  โพ ซัคเชส จำกัด
คุณปรียานุช กิตติอุดมพานิช
คุณมหาชน  สายพานวิทยา
บริษัท บีการ์ด จำกัด
คุณ เจษฎา เรืองโรจน์
คุณ วุฒิวัฒน์ แซ่โง้ว ( บริษัท ดีโอทีที จำกัด )
คุณมาณวิกา  รุจิไชยวัฒน์
คุณ วีระยุทธ พวงทอง
Android Box@Hatyai>
คุณพวงแก้วกนก อินทราพงษ์
ชื่อบริษัทขนส่ง
พุ่มพวงขนส่ง สาย 5 โทร.กรุงเทพ 083-5309939 โทร.สุโขทัย 089-9599768
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ทับสะแก ขนส่ง สาย 3 และสาย  4
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
โชคนำทาง ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1(กลางซอยขวามือ) โทร.02-8881115
รวมมิตรหล่มสักขนส่ง สาย 3 ซอย 16/2
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3 ซอย 22
กำแพงแสนรุ่งเรือง ขนส่ง สาย  3 ซอยสนามกีฬา
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
สิชล ทีม ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ชัยพงษ์ 2 085-7897988
ข้ามสมุทร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3 ซอย 17
สินทองพี่น้องขนส่ง  สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  โทร.02-4482933
โชคประเสริฐ สาย 2 ซอย 24โทร 077-544443
พีอนุสรณ์ตะวันออกขนส่ง สาย 2 ซอย 24 โทร.กรุงเทพ 02-8858033-4
พีอนุสรณ์ตะวันออกขนส่ง สาย 2 ซอย 24 โทร.กรุงเทพ 02-8858033-4
สหหล่มสัก ขนส่ง ถ.กาญจนาภิเษก ก่อนถึงสมาคมปากใต้ 02-8858921-8
เอสบีเอ็กซ์เพรส ธนาวุฒิ สาย 3 02-8882043/086-3220355
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  148  เลขที่  7361
047/2336
เล่มที่  790  เลขที่  39472
เล่มที่  790 เลขที่  39471
เล่มที่  210  เลขที่  10459
5318100097956
5318100097888
5318100097932
619085162
619085163
เล่มที่  0746  เลขที่  037259
เล่มที่  1546  เลขที่  077285
เล่มที่  164  เลขที่  08194
เล่มที่  0758 เลขที่  37869
เล่มที่  397  เลขที่ 19837
เล่มที่ 1721  เลขที่  086024
เล่มที่  317 เลขมที่  15810
เล่มที่  803  เลขที่  40139
เล่มที่  803  เลขที่  40138
เล่มที่  344 เลขที่  17173
เล่มที่ 001  เลขที่ 00046
B0118039112
เล่มที่  119  เลขที่  5922
เล่มที่  846  เลขที่  42286
เล่มที่ 16673  เลขที่  833604
เล่มที่  16671 เลขที่  833509
เล่ขที่ 14891
เล่มที่  107  เลขที่ 5329
PC 2010 2366 6 TH
PC 2010 2367 0 TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EV720983126TH
EV720983143TH / EV720983157TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
TDZ18174368
TDZ18174364
TDZ18174367
TDZ18174366 / TDZ18174365
จำนวน
2ม้วน
24 ห่อ
1กล่อง
1กล่อง1ห่อ
2ห่อ
1ห่อ
1ห่อ
1กล่อง
1กล่อง
1กล่อง
1กล่อง1ม้วน
2 ห่อ
1กล่อง
8กล่อง
.......
2 ห่อ
1กล่อง
........
5 กล่อง
3กล่อง1ห่อ
3ถุง
3 กล่อง
1กล่อง
1 กล่อง
1กล่อง1ห่อ
1กล่อง1ม้วน
1 กล่อง
1 ถัง
1 ชิ้น 4.16
1 ชิ้น 2.76
6 AAAAAA
4 AACC
9 (8A1C)
1+1ม้วน  CA
3 AAB
2 ชิ้น 6.42/8.79
2 ชิ้น 3.45/3.34
1 B
1 B
1 A
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
2 ชิ้น