ชื่อลูกค้า
คุณ กระต่าย
คุณ ชนินาถ พลทิพย์ (แป้งชั้น3)
บริษัท ปอมส์ สตูดิโอ จำกัด
บริษัทไทยรีโมท จำกัด (คุณณัฐวัตร)
บริษัท เอ็นทีเอ็น แบริ่ง-ประเทศไทย จำกัด/ กรุณาโทรก่อนสัก ครึ่งชั่วโมง เพราะลูกค้าจะต้องมาเปิดบ้านค่
คุณวรรณนลิน  นิลรัตน์
คุณวลัยลักษณ์ เอี่ยมอำนวย
คุณอัจฉรา สอนศรี
คุณ นิยม มาลัย โรงงานอิฐมอญ โพธาราม
ร้าน โซแดง  จ่ายต้นทาง
คุณปานศิริ ทองกัลยาณ์ (ปุ้ย)
คุณ มยุรี ด่านสุข
ร้าน โซแดง  จ่ายต้นทาง
คุณธีระนันท์ ตรีรัตน์พิจารณ์
ร้านซุปเปอร์เฮง
คุณวาสนา เกียรตินิยม
ร้านนิวเบบี้คิดส์ช็อป
นางสาวยุรมาศ พิทักษ์วาวี
ไพรสน ยอดบุญมา
คุณ วีรยุทธ   อนุพันธ์
คุณ ณัฎยา  บูชา
บริษัท รัตนศรีการเกษตร จำกัด / คุณ จิราวุฒิ  ศรีสร้อย
บจก.กฤษณา  อินเตอร์เทรด
คุณ จิดาภา วงค์แก้วเมือง
หจก.นิธิกร เอ็นจิเนียริ่ง
คุณ เกศกนก แก้วมณี
คุณ เกศกนก แก้วมณี
คุณวชิรวิทย์  วิเชียรเคลือ *จ่ายต้นทาง*
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท
คุณ เอกชัย  รัตนะสิทธิ์
คุณ พรศักดิ์  ทิพย์ธเนศวร  (ร้านนำแสง ฟาร์มาซี) จ่ายต้นทาง( จัดส่งถึงที่คะ )
ร้านธนาคม
คุณจิตติคม หิรัณยธร
บ้านช้อปปิ้ง
ร้าน นรินทร์ ไหมไทย
บริษัท เค.วี.พี.เซ็นเตอร์ (1988) จำกัด
บริษัท โชคไพบูลย์ มารีน จำกัด
ร้านบ้านกล่องหัวหิน (ติดร้านรุ่งรัตน์โลหภัณฑ์)
คุณจิตรานุช  กลิ่นโอชา
คุณพรชัย
ร้านไพรรัชบรรจุภัณฑ์
ชื่อบริษัทขนส่ง
DHL ขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5  โทร.02-8881230
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
ป.กิติพงศ์ขนส่ง 2001 สาย 5 โทร 02-8894744
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141/หจก. สปีด ภาคใต้
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141/หจก. สปีด ภาคใต้
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141/หจก. สปีด ภาคใต้
JT ขนส่งด่วนระยอง สาย 3 ซอย 16 โทร.02-0154180
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3  ซอย 22
อุดมศักดิ์ก๊กเอ็ง ไปแถวสาย 3 สนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามใต้เอ็กซ์เพรส สาย3 ซอย สนามกีฬา 02-8891448
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
เมืองตลุงขนส่ง    สาย  2 ศูนย์ LSR 062-7795863
ใหญ่ขนส่ง ชัยภูมิ สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 โทร.02-8874773
สินทองพี่น้องขนส่ง  สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  โทร.02-4482933
PT ขนส่ง สาย 2 ติดถนนใหญ่  โทร.02-8055812,095-0362117
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
พีอนุสรณ์ตะวันออกขนส่ง สาย 2 ซอย 24 โทร.กรุงเทพ 02-8858033-4
พีอนุสรณ์ตะวันออกขนส่ง สาย 2 ซอย 24 โทร.กรุงเทพ 02-8858033-4
โชคนิมิต ขนส่ง ถ.กาญจนา โทร.089-1663756 ติดต่อคุณวัน
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI040726595TH
PD167320358TH
EI040726581TH
EI040726578TH
PD167320327TH
PD167320344TH
PD167320335TH
เล่มที่ 146 เลขที่ 7268
 
เล่มที่ 55 เลขที่ 2722
เล่มที่ 55 เลขที่ 2721
จัดส่งเรียบร้อย
5319070324622
5319070324721
5319070324691
5319070324806
5319070324776
5319070324660
5319070324837
เล่มที่ 198 เลขที่ 09884
เลขที่ 629061495
เล่มที่ 265 เลขที่ 13249
เล่มที่ 265 เลขที่ 13248
เลขที่ AC6207-03899
จัดส่งเรียบ
เล่มที่ 2431 เลขที่ 121548
เล่มที่ 0838 เลขที่ 41860
จัดส่งเรียบร้อย
เล่มที่ 149 เลขที่ 22
เล่มที่ 887 เลขที่ 44305
เล่มที่ 375 เลขที่ 18725
เล่มที่ 413 เลขที่ 20639
เล่มที่ 009 เลขที่ 0414
เล่มที่ 086 เลขที่ 4273
เล่มที่ 615 เลขที่ 30709
เล่มที่ 19458 เลขที่ 972862
เล่มที่ 19458 เลขที่ 972863
เล่มที่ 731 เลขที่ 36522
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190724AA01-05
THASS20190724AA02-05
THASS20190724AA03-05
THASS20190724AA04-05
THASS20190724AA05-05
THASS20190724AB01-01
THASS20190724AC01-02
THASS20190724AC02-02
THASS20190724AD01-02
THASS20190724AD02-02
THASS20190724AE01-02
THASS20190724AE02-02
THASS20190724AF01-01
THASS20190724AG01-01
THASS20190724AH01-01
THASS20190724AI01-02
THASS20190724AI02-02
THASS20190724AJ01-02
THASS20190724AJ02-02
THASS20190724AK01-01
THASS20190724AL01-02
THASS20190724AL02-02
THASS20190724AM01-03
THASS20190724AM02-03
THASS20190724AM03-03
THASS20190724AN01-03
THASS20190724AN02-03
THASS20190724AN03-03
THASS20190724AO01-02
THASS20190724AO02-02
THASS20190724AP01-02
THASS20190724AP02-02
THASS20190724AQ01-03
THASS20190724AQ02-03
THASS20190724AQ03-03
THASS20190724AR01-01
THASS20190724AS01-01
THASS20190724AT01-02
THASS20190724AT02-02
THASS20190724AU01-05
THASS20190724AU02-05
THASS20190724AU03-05
THASS20190724AU04-05
THASS20190724AU05-05
THASS20190724AV01-01
THASS20190724AW01-02
THASS20190724AW02-02
THASS20190724AX01-02
THASS20190724AX02-02
THASS20190724AY01-01
THASS20190724AZ01-09
THASS20190724AZ02-09
THASS20190724AZ03-09
THASS20190724AZ04-09
THASS20190724AZ05-09
THASS20190724AZ06-09
THASS20190724AZ07-09
THASS20190724AZ08-09
THASS20190724AZ09-09
THASS20190724BA01-07
THASS20190724BA02-07
THASS20190724BA03-07
THASS20190724BA04-07
THASS20190724BA05-07
THASS20190724BA06-07
THASS20190724BA07-07
THASS20190724BB01-02
THASS20190724BB02-02
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5219073663050749
5219073663051749
5219073663051249
5219073663052149
5219073663050849
5219073663051649
5219073663051449
5219073663051949
5219073663050949
5219073663051849
5219073663051049
5219073663052249
5219073663051149
5219073663052049
5219073663051349
5219073663052349
5219073663051549
5219073663052449
5219073663056849
5219073663052649
5219073663057249
5219073663054249
5219073663057649
5219073663055449
5219073663058149
5219073663055549
5219073663058449
5219073663056249
5219073663052849
5219073663056649
5219073663054149
5219073663057349
5219073663055049
5219073663057749
5219073663055849
5219073663058349
5219073663056049
5219073663058749
5219073663056949
5219073663052949
5219073663057449
5219073663054449
5219073663057849
5219073663055149
5219073663058549
5219073663058649
5219073663053449
5219073663055949
5219073663054549
5219073663056449
5219073663055249
5219073663056549
5219073663055649
5219073663057149
5219073663056149
5219073663053349
5219073663054649
5219073663057949
5219073663055349
5219073663058249
5219073663055749
5219073663056349
5219073663058849
5219073663053749
5219073663056749
5219073663054749
5219073663057049
5219073663057549
ผู้รับ
คุณกาญจนา ทะคง
คุณกาญจนา ทะคง
คุณกาญจนา ทะคง
คุณกาญจนา ทะคง
คุณกาญจนา ทะคง
คุณ นิสรีน  แวดอเล๊าะ
คุณสุมลทิพย์  แซ๋ลิ้ง
คุณสุมลทิพย์  แซ๋ลิ้ง
คุณ กานต์ฉัตร  วิทยามานิตกุล
คุณ กานต์ฉัตร  วิทยามานิตกุล
คุณศรัณย์ อุ่นชู
คุณศรัณย์ อุ่นชู
คุณ เศรษฐบุตร  ลิ่มสกลเศรษฐ์
บริษัท เอ็น.วี. อรัญญิก จำกัด
คุณ ขนิษฐา  ท่าสัญจร
บริษัท เอส.เค.อาร์.วู้ด จำกัด
บริษัท เอส.เค.อาร์.วู้ด จำกัด
คุณ อาวุธ อักษรนิตย์
คุณ อาวุธ อักษรนิตย์
คุณ อุบล เขตนอก
บริษัท เอ็นทีเอ็น แบริ่ง-ประเทศไทย จำกัด
บริษัท เอ็นทีเอ็น แบริ่ง-ประเทศไทย จำกัด
คุณพงศ์บดินทร์ มาลัย
คุณพงศ์บดินทร์ มาลัย
คุณพงศ์บดินทร์ มาลัย
คุณ เฟริส บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณ เฟริส บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณ เฟริส บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณ ญาญ่า
คุณ ญาญ่า
คุณรัตน์ติรส จันทร์มา
คุณรัตน์ติรส จันทร์มา
คุณ อนุรักษ์  ยะระ
คุณ อนุรักษ์  ยะระ
คุณ อนุรักษ์  ยะระ
ซูซุเค็น คัมปะนี  ลิมิเต็ด
คุณ สิรินทร์ ศรีนวลชัย
บริษัท 299 จำกัด.
บริษัท 299 จำกัด.
บริษัท สยามธวันตรี จำกัด
บริษัท สยามธวันตรี จำกัด
บริษัท สยามธวันตรี จำกัด
บริษัท สยามธวันตรี จำกัด
บริษัท สยามธวันตรี จำกัด
คุณ กมนทรรศน์. เพิ่มมณเทียรแก้ว
เชอ สกิน
เชอ สกิน
บริษัทยูนิคเทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัทยูนิคเทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
Lanka Organic Coffee
บริษัท แซบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท แซบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท แซบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท แซบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท แซบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท แซบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท แซบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท แซบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท แซบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณ สายธาร ผลโพธิ์
คุณ สายธาร ผลโพธิ์
คุณ สายธาร ผลโพธิ์
คุณ สายธาร ผลโพธิ์
คุณ สายธาร ผลโพธิ์
คุณ สายธาร ผลโพธิ์
คุณ สายธาร ผลโพธิ์
คุณสมบูรณ์ สุภาวดี
คุณสมบูรณ์ สุภาวดี

หน้าที่ 318 จาก 604