ชื่อลูกค้า
ร้านไปรษณีย์โพสต์ แอนด์ เพย์ คุณพัชรนันท์  จิระวงศ์ตระกูล
คุณ ขอขวัญ เดชธัญธรสิทธิ์
คุณ หทัยภัทร นพรัตน์
คุณ ญาดา ศรีบุรินทร์
คุณเปาซี การี
คุณอนุกูล อักษรสม
คุณสุเชาว์ บุญธรรม
คุณษา
คุณ พรรณพนัช ฑีฆพันธ์วรการ
บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด
คุณณัฐวรา  แซ่หลี
คุณณัฐฐพล บัวโพ
ร้านข้าวปั้น  คุณ รุจีพัชร แตงฉ่ำ
อดุลย์ ปัญญาแก้ว  เก็บค่าขนส่งต้นทาง จัดส่งถึงที่
คุณ อำพล  กุดั่น
บริษัทตงเซินแอนด์ภัทรวดี จำกัด
บริษัท ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค จำกัด
หจก.โชคไพบูลย์ แบริ่ง
เปล้าแดงโอสถ
ร้านสไปร์ท บิวตี้ (คุณกรรณิการ์ สาครจิตร)
ร้านสัมมาชีพ  (ติดต่อคุณหน่อย)
คุณสุรดา  บุญสวัสดิ์   ร้านป้าแกลบ
ร้าน นรินทร์ ไหมไทย
บริษัท ซูเวเนีย ซ็อบปิ้ง จำกัด
Ox supermarket /คุณ วัฒน์ธรกรณ์ รุ่งพรทวีวัฒน์
Ox supermarket /คุณ วัฒน์ธรกรณ์ รุ่งพรทวีวัฒน์
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นัดรับสินค้า ศูนย์ขนส่ง สาย 5.
โชคนำทาง ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1(กลางซอยขวามือ) โทร.02-8881115
ทวีศักดิ์  กิตติยา สาย 2 ศูนย์ชัยพงษ์  2
สปีดขนส่ง โทร.0800254862  พุทธมณฑลสาย2 02-8890780
ม่งเส็งบุรีรัมย์ ขนส่ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา  โทร.02-8873258
ชนะโชคขนส่ง  สาย  2 ซฮยสนามกีฬาศูนย์ ชัยพงษ์  2  02-8872041-2
ใหญ่ขนส่ง ชัยภูมิ สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 โทร.02-8874773
เมืองทองบริการภูเก็ต สาย 2 ศูนย์ 1 โทร.076-213596
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD122506689TH
EI040737195TH
EI040738474TH
PD122506692TH
PD122506701TH
PD122506675TH
PD122506715TH/PD122506729TH/PD122506732TH/PD122506746TH/PD122506750TH/PD122506763TH/PD122506777TH/PD122506785TH/PD122506794TH/PD122506803TH
เล่มที่ 516 เลขที่ 25795
เล่มที่ 67 เลขที่ 3319
เล่มที่ 67 เลขที่ 3322
เล่มที่ 67 เลขที่ 3320
เล่มที่ 67 เลขที่ 3321
5319070385906
 
5319070385852
5319070385838
จัดสงเรียบร้อย
เล่มที่ 263 เลขที่ 13128
เล่มที่ 491 เลขที่ 24550
เล่มที่ 9131 เลขที่ 44
เลขที่ MS030462071027
เล่มที่ 375 เลขที่ 18728
เล่มที่ 429 เลขที่ 21407
เล่มที่ 12935 เลขที่ 646740
เล่มที่ 312 เลขที่ 15594
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190730AA01-06
THASS20190730AA02-06
THASS20190730AA03-06
THASS20190730AA04-06
THASS20190730AA05-06
THASS20190730AA06-06
THASS20190730AB01-02
THASS20190730AB02-02
THASS20190730AC01-02
THASS20190730AC02-02
THASS20190730AD01-02
THASS20190730AD02-02
THASS20190730AE01-03
THASS20190730AE02-03
THASS20190730AE03-03
THASS20190730AF01-01
THASS20190730AG01-01
THASS20190730AH01-01
THASS20190730AI01-01
THASS20190730AJ01-01
THASS20190730AK01-01
THASS20190730AL01-01
THASS20190730AM01-01
THASS20190730AN01-02
THASS20190730AN02-02
THASS20190730AO01-02
THASS20190730AO02-02
THASS20190730AP01-01
THASS20190730AQ01-01
THASS20190730AR01-01
THASS20190730AS01-05
THASS20190730AS02-05
THASS20190730AS03-05
THASS20190730AS04-05
THASS20190730AS05-05
THASS20190730AT01-01
THASS20190730AU01-01
THASS20190730AV01-02
THASS20190730AV02-02
THASS20190730AW01-05
THASS20190730AW02-05
THASS20190730AW03-05
THASS20190730AW04-05
THASS20190730AW05-05
THASS20190730AX01-01
THASS20190730AY01-01
THASS20190730AZ01-01
THASS20190730BA01-03
THASS20190730BA02-03
THASS20190730BA03-03
THASS20190730BB01-01
THASS20190730BC01-01
THASS20190730BD01-01
THASS20190730BE01-02
THASS20190730BE02-02
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5319073691582109
5319073691583009
5319073691582409
5319073691583409
5319073691582209
5319073691583109
5319073691582309
5319073691583209
5319073691582509
5319073691583309
5319073691582609
5319073691583509
5319073691582809
5319073691583709
5319073691582709
5319073691583609
5319073691582909
5319073691583909
5319073691586209
5319073691583809
5319073691586609
5319073691584409
5319073691586909
5319073691584809
5319073691587409
5319073691585209
5319073691587709
5319073691585809
5319073691586009
5319073691584109
5319073691586509
5319073691584509
5319073691587009
5319073691584909
5319073691587509
5319073691585309
5319073691587809
5319073691585609
5319073691586109
5319073691584209
5319073691586409
5319073691584609
5319073691585009
5319073691586709
5319073691585409
5319073691585709
5319073691587109
5319073691584309
5319073691587609
5319073691584709
5319073691586309
5319073691585109
5319073691586809
5319073691585909
5319073691587309
ผู้รับ
คุณสัณหณัฐ ทวีโภคา บริษัท โพ ซัคเชส จำกัด
คุณสัณหณัฐ ทวีโภคา บริษัท โพ ซัคเชส จำกัด
คุณสัณหณัฐ ทวีโภคา บริษัท โพ ซัคเชส จำกัด
คุณสัณหณัฐ ทวีโภคา บริษัท โพ ซัคเชส จำกัด
คุณสัณหณัฐ ทวีโภคา บริษัท โพ ซัคเชส จำกัด
คุณสัณหณัฐ ทวีโภคา บริษัท โพ ซัคเชส จำกัด
คุณอัจฉราภรณ์ รอบคอบ
คุณอัจฉราภรณ์ รอบคอบ
คุณปิยฉัตร บุตรเนียร
คุณปิยฉัตร บุตรเนียร
คุณ อนุวัฒน์  กฤษดาเรืองศรี
คุณ อนุวัฒน์  กฤษดาเรืองศรี
บริษัท อัลฟากรุ๊ป จำกัด
บริษัท อัลฟากรุ๊ป จำกัด
บริษัท อัลฟากรุ๊ป จำกัด
คุณ เอก
บริษัท ปัญจลักษณ์ พาสุข จำกัด
คุณชัยณรงค์ แก้วเขียว
คุณ ณัฐภูมิ  เรือนคำ
บริษัท เอลก้า คาร์บอนไซน์ จำกัด
คุณธิชา  แจ้งเรือง
คุณธนิษฐา
คุณแสงใจ จินดาศิลป์
บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด
บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด
คุณ ศุภฤกษ์  ศรีประดู่
คุณ ศุภฤกษ์  ศรีประดู่
คุณวิจิตรา
คุณสดุดี  สุกใส
คุณจารุภัทร์
บริษัท ดีนอล์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ดีนอล์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ดีนอล์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ดีนอล์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ดีนอล์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณ สายยัญ  โมลาดุก
บริษัท สหวิทย์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
หจก.เอสเอ็น ไบค์
หจก.เอสเอ็น ไบค์
บริษัท ฟอร์ เดอะ เบส แล็บโบราโทรี่ จำกัด
บริษัท ฟอร์ เดอะ เบส แล็บโบราโทรี่ จำกัด
บริษัท ฟอร์ เดอะ เบส แล็บโบราโทรี่ จำกัด
บริษัท ฟอร์ เดอะ เบส แล็บโบราโทรี่ จำกัด
บริษัท ฟอร์ เดอะ เบส แล็บโบราโทรี่ จำกัด
คุณธัชมาพรรณ จันทร์จำรัสแสง
คุณวิชชุกร  ฟูศรี
ร้านสุรีย์มาศผ้าอินเดียไทย-มาเล
คุณ ภคกานต์ ภูมิทัต
คุณ ภคกานต์ ภูมิทัต
คุณ ภคกานต์ ภูมิทัต
บริษัท เอ็นทีเอ็น แบริ่ง - ประเทศไทย จำกัด
บริษัท ไทย ออล ทูลส์ จำกัด
คุณ ธีรภัทร เพ็ชรดำ
Udom Davy
Udom Davy

หน้าที่ 314 จาก 604