ชื่อลูกค้า
คุณ  โอ๋
ร้านมูมู่ฟิชชิ่ง  สิริกาญจน์ จันทร์คำ
ร้านอมรยนตกิจ / คุณ ไพบูลย์ สุวิชชาญพันธุ์
บจก.ไทยออยล์ ทูล แมชีนเนอรี่  เซอร์วิสเซส
คุณ  จุฑารัตน์ ภูผาลี
คุณชนรรค์  อาจองค์
คุณ สรวีย์  แซ่ยะ
บริษัท รัตนศรีการเกษตร จำกัด
คุณ เพ็ญนภา ดำเนินผล
คุณปรีชา  ศรีคราม
บริษัท พรูเด็นเชียล แอมพรี (ไทยแลนด์) จำกัด
ร้าน บ้านป่าป๊า&หม่ามี๊
คุณ อรทัย ไชยวัน
เจอาร์  ออฟฟิส  ออโตเมชั่น
คุณเก็จชณัฐ เมฆโพธิ์
คุณวิธาน  อรุโณทอง Bacony Skincare
คุณพิชิต โตใหญ่
สนง.สระบุรี
คุณ ธิวาภรณ์ เทียนประเสริฐ
บจก.โฮมมาร์ทมังกรทอง
คุณสุเทพ  บุญภักดี
ร้าน ko ไดเร็คเซลล์ / คุณ สุชาดา
ร้าน โนมุสา(คุณ ธัญรดี ตรีธรรม)ร้านเปิด 09.30 น.-19.00 น หยุดวันอาทิตย์
ร้านตุ๊กตา ซอยข้างเซฟวัน (เพลง) จ่ายต้นทาง
ร้านซิทคอม  คุณปิติพงษ์ สุคนธผล
คุณ ทรัพย์รดานันท์  จิราวัฒนานุรักษ์ (กันต์)
คุณชัยยุทธ์  ทาเอี๊ยะ
คุณ อมรรัตย์  โสมขันเงิน *จ่ายต้นทาง*
คุณ วิรัศณี  ศรีอุทธา
ร้าน เดอะวันบีบีกัน (คุณเกรียงศักดิ์ แสนสำโรง )
คุณ ผดุงสิน พันธ์สุริย์ฉาย
คุณ กุลทรัพย์  วงศ์ประเสริฐ*รับเองที่อ.แม่สอด*
คุณ เชิดพงษ์  พลเยี่ยม
ร้าน สังข์ทองวิทยุ
คุณ โย
คุณ นัท....
Komkrit Kongwaree
นายสุพัฒน์
ร้าน นาทีทองการแว่น  บริษัท  โพ ซัคเชส จำกัด  ขอด่วนค่ะ
คุณ พิมลพรรณ  อ่อนหยู
คุณ ธีระ  พัวประเสริฐ
คุณกองพล  ดุลอำนวย
คุณศุภฤกษ์ ฤกษนันทน์
คุณ พีรพล ภัทรกำพล
คุณ ชูศักดิ์ ทรงสะอาด/ บริษัท อาร์ต ออฟ อินสไปร์ จำกัด
คุณ ชิดชนก สังข์ศร
คุณ  วริสรา บูรณะเจตน์
คุณอนุวัฒน์  วารีรัตน์
บริษัท เซนต์ เพอร์ฟูม จำกัด คุณ ศิริ  ศิริไสยาสน์
คุณ มนัส เสนาทาน
คุณ บาตร
คุณ กัญญดา ลิ้มภักดี
คุณ อารียา วรนุชกุล
คุณปฤษฐ ชุมสาย ณ อยุธยา
คุณ อนันต์..
คุณเอกภพ  ตั้งสถาพรกุล
คุณทวีพงษ์  ฉ่ำคุ่ย
คุณ พันธ์ศักดิ์  /หจก.พี. เค. เฮลท์ โปรดักส์
บริษัท นอร์มมี ไอดีเอ็ม จำกัด
คุณ วรัญญา จุฬารักษ์
บริษัท โพลก้า ดอท กรุ๊ป จำกัด/คุณกมลพรรณ หงส์จินดาเกศ
บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด (จะหยุดทำการทุกวันพฤหัสบดี)
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
พุ่มพวงขนส่ง สาย 5 โทร.กรุงเทพ 083-5309939 โทร.สุโขทัย 089-9599768
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย 4 086-4026154
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย 4 086-4026154
จัดส่งให้ลูกค้า
จัดส่งให้ลูกค้า
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
OK ทรานสปร์อต เลขที่ 02-8898752
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
ผึ้งทองขนส่ง สาย 3 ซอย 16 โทร.02-8881774/092-7742725
โคราชแสงเจริญ ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ขนส่ง KSD สาย  2 ศูนย์ชัยพงษ์  088-5455964
ปรีดาภาคใต้ ขนส่ง  สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์ 077-643310
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
พัฒนาเอ็กเพลส สาย 2 ศูนย์ LSR เบอร์โทร 02-8872154
ไทแม่สอด ขนส่ง สาย 2  เบอร์โทร 055-534068
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
สหหล่มสัก ขนส่ง ถ.กาญจนาภิเษก ก่อนถึงสมาคมปากใต้ 02-8858921-8
หจก.แสงเจริญบริการ ขนส่ง สาย 2 02-4482978
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่   472  เลขที่   23600
เล่มที่  127  เลขที่   6307
เลขที่  49255
เล่มที่  730  เลขที่   36494
เล่มที  730  เลขที่   36495
5318090111502
5318090111472
619076462
619076463
เล่มที่   154  เลขที่   7668
เล่มที่  154  เลขที่  7667
จัดส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
จัดส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
เล่มที่  0581  เลขที่   029047
เล่มที่  0581  เลขที่   029048
เล่มที่   0699  เลขที่  034918
เล่มที่ 0699  เลขที่  034919
เล่มที่  442  เลขที่   22065
เล่มที่   442  เลขที่   22066
570885
เลขที่   02-27186
เล่มที่  174 เลขที่   08518
31271
เล่มที่ 043  เลขที่   02113
เล่มที่   717  เลขที่   35835
เล่มที่  717  เลขที่   35836
เล่มที่  1109  เลขที่  55405
เล่มที่  052  เลขที่  2554
เล่มที่   580  เลขที่  28979
เล่มที่  580  เลขที่   28981
เล่มที่  040  เลขที่  01972
เล่มที่  254  เลขที่   12678
เล่มที่  692 เลขที่   34580
เลขที่  1215
เล่มที่  443  เลขที่   22106
PC 2009 8183 9 TH / PC 2009 8184 2 TH
PC 2009 8186 0 TH
PC 2009 8185 6 TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EV723906724TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EV723906738TH / EV723906741TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EV723906755TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
TDZ18121593
TDZ18121637
TDZ18121602
TDZ18121594 / TDZ18121595 / TDZ18121596 / TDZ18121597 / TDZ18121598
TDZ18121600 / TDZ18121638
TDZ18121599
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
TDZ18121612 / TDZ18121611
จำนวน
1กล่อง1ถุง
1 ม้วน
9 ห่อ
5 ห่อ
1ห่อ 1ม้วน
1กล่อง4ห่อ
2กล่อง1ห่อ
1 ห่อ
1 กล่อง
2 กล่อง
33 ห่อ
4กล่อง1ห่อ2ม้วน
4 ห่อ
1 ห่อ
1 ห่อ
6 กล่อง
1 กล่อง
10 ห่อ
1 กล่อง
3 ถุง
2 ม้วน
2 กล่อง
1 กลอ่ง
2 ห่อ
2กล่อง2ม้วน
4 กล่อง
1กล่อง1ม้วน
2 กล่อง
1 ห่อ
3 กล่อง
1 กล่อง
1 กล่อง
2 กล่อง
1 กล่อง
1กล่อง1ม้วน
2 ม้วน 2.65/2.65
1 ชิ้น 3.40
1 ชิ้น 10.56
3 AAC
2 BC
1 C
3 AAA
1 ชิ้น 1.99
5 CCCCC
3 AAC
1 B
3 ABC
3 AAA
1 A
2 ชิ้น 1.00/1.00
3 AAB
1 ชิ้น 2.20
1 B
1 C
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
5 ชิ้น
2 ชิ้น
1 ชิ้น
1 C
2 ชิ้น

หน้าที่ 313 จาก 436