ชื่อลูกค้า
คีรณา อริยะกุลพรหมา
คุณวชิราภรณ์ จันทโชติ
คุณ บัว  ทวิชงค์
คุณ ภัณฑิลา   พลทอง
บริษัท ไทยพัฒนทรัพย์ จำกัด.
คุณสิริพันธ์ เยี่ยมนิยม (คุณก้อย)
คุณรสธร รัตนสุคนธกร
คุณหยก
คุณจตุพล ประไพพักตร์
คุณธวัชชัย บูชาพันธ์
ร้าน BOWPHATHAMA /คุณ ปัทมา ป้องแก้ว
คุณทรงสิทธิ์  อัตระผดุง
คุณษา
คุณ ศิริพร คุณ วิฑูรย์  มรกตจินดา
บริษัท ทีบีพี ซัคเซส จำกัด
บริษัท ใบบุญ ริบบิ้น จำกัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญร้านโชคอนันต์ และ ร้านเวลาดีดี ดอทคอม/คุณพศิณ อรรถอนุกูล(นันต์)
กล่องไปรษณีย์ เชียงราย
เคเล็บ จอแดน  ร้านกาแฟ gem forest  coffee
ร้านตักศิลาเทเลคอม
คุณ ปฐมาภรณ์ ยอดกำลัง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันล้านครีเอทีฟส์
คุณ สุริยา  ธิขวัญ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันล้านครีเอทีฟส์
อดุลย์ ปัญญาแก้ว  เก็บค่าขนส่งต้นทาง จัดส่งถึงที่
บริษัท เอ็น.เค.ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณอริยะ จุลอดุง
พัชรินทร์ ผิวอ่อนดี  จ่ายต้นทาง
คุณรัชฎาพร  ขุนชิต
คุณพราวตา  เฉื่อยทอง
คุณ ณัฏฐ์ณริน เฮงธนารักษ์
บริษัท  ไทยโยโกเร จำกัด อยุธยา
คุณนคินทร์ อาทิตย์ตั้ง
 หจก.ทิพย์รัตน์การเกษตร
wern
ร้านบ้านป่าป๊า&หม่ามี๊
คุณผดุงพงษ์  ประสงค์  ร้านปอปราจีน
คุณ พรศักดิ์  ทิพย์ธเนศวร  (ร้านนำแสง ฟาร์มาซี) จ่ายต้นทาง( จัดส่งถึงที่คะ )
คุณ พรศักดิ์  ทิพย์ธเนศวร  (ร้านนำแสง ฟาร์มาซี) จ่ายต้นทาง( จัดส่งถึงที่คะ )
ปิยะพร (ฟาง)
คุณ สุรพล ขำสวัสดิ์
นางสาวสุวรรณา สารเพ็ชร
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
เขื่อนขันธ์รุ่งเรืองขนส่ง ศาลายา เบอร์โทร  042-316661/081-6613046
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นัดรับสินค้า ศูนย์ขนส่ง สาย 5.
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5
มะม่วง ขนส่ง สาย 4 โทร 086-7847987
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
ตองสอง ขนส่ง  สาย   4  เบอร์โทร 081-2561358
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141/หจก. สปีด ภาคใต้
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141/หจก. สปีด ภาคใต้
จัดส่งให้ลูกค้า
จัดส่งให้ลูกค้า
ชัยมงคล ขนส่ง สาย 3 ซอย 24 02-4413945
อุดมศักดิ์ก๊กเอ็ง ไปแถวสาย 3 สนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
อุดมศักดิ์ก๊กเอ็ง ไปแถวสาย 3 สนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
ขนส่ง KSD สาย  2 ศูนย์ชัยพงษ์  088-5455964
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
บุรีรัมย์พนมรุ้ง สาย 2 ศูนย์ LSR  02 887 4134
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167321177TH
PD167321163TH
PD167321115TH
PD167321146TH/PD167321150TH
EI040746113TH
EI040746127TH
EI040746100TH
EI040746095TH
PD167321132TH
PD167321129TH
เล่มที่ 215 เลขที่ 10726
เล่มที่ 136 เลขที่ 6761
เล่มที่ 127 เลขที่ 6345
เล่มที่ 027 เลขที่ 1314
เล่มที่ 72 เลขที่ 3595
เล่มที่ 72 เลขที่ 3594
5319080020132
5319080020200
5319080020316
5319080020248
5319080020163
5319080020224
5319080020354
 
5319080020101
 
ID NT6208020104
เล่มที่ 214 เลขที่ 10671
เล่มที่ 3377 เลขที่ 168804
เล่มที่ 3377 เลขที่ 168805
เล่มที่ 233 เลขที่ 11633
เล่มที่ 084 เลขที่ 4173
เลขที่ AC6208-00222
เลขที่ AC 6208-00223
จัดส่งเรียบร้อย
จัดส่งเรียบร้อย
เล่มที่ 132 เลขที่ 6554
เล่มที่ 1315 เลขที่ 65746
เล่มที่ 1822 เลขที่ 9057
เล่มที่ 540 เลขที่ 26992
เล่มที่ 141 เลขที่ 7050
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190801AA01-01
THASS20190801AB01-05
THASS20190801AB02-05
THASS20190801AB03-05
THASS20190801AB04-05
THASS20190801AB05-05
THASS20190801AC01-01
THASS20190801AD01-01
THASS20190801AE01-01
THASS20190801AF01-01
THASS20190801AG01-01
THASS20190801AH01-01
THASS20190801AI01-02
THASS20190801AI02-02
THASS20190801AJ01-01
THASS20190801AK01-02
THASS20190801AK02-02
THASS20190801AL01-02
THASS20190801AL02-02
THASS20190801AM01-01
THASS20190801AN01-01
THASS20190801AO01-01
THASS20190801AP01-01
THASS20190801AQ01-01
THASS20190801AR01-01
THASS20190801AS01-03
THASS20190801AS02-03
THASS20190801AS03-03
THASS20190801AT01-02
THASS20190801AT02-02
THASS20190801AU01-01
THASS20190801AV01-01
THASS20190801AW01-01
THASS20190801AX01-01
THASS20190801AY01-02
THASS20190801AY02-02
THASS20190801AZ01-04
THASS20190801AZ02-04
THASS20190801AZ03-04
THASS20190801AZ04-04
THASS20190801BA01-01
THASS20190801BB01-01
THASS20190801BC01-01
THASS20190801BD01-04
THASS20190801BD02-04
THASS20190801BD03-04
THASS20190801BD04-04
THASS20190801BE01-05
THASS20190801BE02-05
THASS20190801BE03-05
THASS20190801BE04-05
THASS20190801BE05-05
THASS20190801BF01-01
THASS20190801BG01-02
THASS20190801BG02-02
THASS20190801BH01-01
THASS20190801BI01-02
THASS20190801BI02-02
THASS20190801BJ01-02
THASS20190801BJ02-02
THASS20190801BK01-04
THASS20190801BK02-04
THASS20190801BK03-04
THASS20190801BK04-04
THASS20190801BL01-01
THASS20190801BM01-05
THASS20190801BM02-05
THASS20190801BM03-05
THASS20190801BM04-05
THASS20190801BM05-05
THASS20190801BN01-01
THASS20190801BO01-07
THASS20190801BO02-07
THASS20190801BO03-07
THASS20190801BO04-07
THASS20190801BO05-07
THASS20190801BO06-07
THASS20190801BO07-07
THASS20190801BP01-02
THASS20190801BP02-02
THASS20190801BQ01-01
THASS20190801BR01-02
THASS20190801BR02-02
THASS20190801BS01-01
THASS20190801BT01-04
THASS20190801BT02-04
THASS20190801BT03-04
THASS20190801BT04-04
THASS20190801BU01-01
THASS20190801BV01-02
THASS20190801BV02-02
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5019083705941519
5019083705942519
5019083705941619
5019083705942719
5019083705942319
5019083705943019
5019083705941719
5019083705942619
5019083705943319
5019083705942219
5019083705943719
5019083705941819
5019083705942919
5019083705941919
5019083705942019
5019083705943419
5019083705942819
5019083705942119
5019083705943619
5019083705943119
5019083705947019
5019083705944019
5019083705947819
5019083705944819
5019083705948619
5019083705945619
5019083705949419
5019083705946219
5019083705950119
5019083705947119
5019083705943219
5019083705947719
5019083705944119
5019083705948519
5019083705944919
5019083705949519
5019083705945719
5019083705950219
5019083705946419
5019083705943519
5019083705947419
5019083705944419
5019083705948219
5019083705948819
5019083705945119
5019083705949619
5019083705945919
5019083705950319
5019083705946619
5019083705947319
5019083705943819
5019083705948019
5019083705944619
5019083705948419
5019083705945419
5019083705949319
5019083705946119
5019083705950019
5019083705946719
5019083705947619
5019083705943919
5019083705948319
5019083705944719
5019083705945519
5019083705949019
5019083705949119
5019083705946319
5019083705949819
5019083705946919
5019083705947919
5019083705944219
5019083705948719
5019083705945019
5019083705949719
5019083705945819
5019083705950419
5019083705946519
5019083705947219
5019083705944319
5019083705950619
5019083705945219
5019083705948119
5019083705946019
5019083705948919
5019083705949219
5019083705946819
5019083705949919
5019083705947519
5019083705950519
5019083705945319
5019083705944519
ผู้รับ
ร้านโตโก
คุณ พงษ์ศักดิ์ เงินทอง
คุณ พงษ์ศักดิ์ เงินทอง
คุณ พงษ์ศักดิ์ เงินทอง
คุณ พงษ์ศักดิ์ เงินทอง
คุณ พงษ์ศักดิ์ เงินทอง
THAICT SERVICE SUPPLY
คุณ รัตนาภรณ์ กุลศรีโรจน์
บริษัท วิศรา แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด คุณจรรยา
คุณมธุรดา  จงเพิ่มวัฒนะผล
คุณจุฑามาศ
คุณจรรยา  แซ่ตั้ง
ร้านลาซาโม (คุณเรวัต)
ร้านลาซาโม (คุณเรวัต)
คุณนำชัย เอี่ยมธนากุล
คุณนาลาตี เจ๊ะเลาะ
คุณนาลาตี เจ๊ะเลาะ
คุณเยาวมาลย์ วัฒนศรี
คุณเยาวมาลย์ วัฒนศรี
คุณเตชินี​ ลิมปรุ่ง​พัฒนกิจ
คุณ เจตนิพิฐ ท้าวแก้ว
ส.ต.ท.ณัฐวุฒิ  เกิดสวัสดิ์
คุณ พณิชา  แซ่เฮง
คุณ พิชญา รอดรัตน์
บริษัท บีเอสเอ็น ฟุตแวร์ จำกัด
คุณ นิธิศ  อินทะวงษ์
คุณ นิธิศ  อินทะวงษ์
คุณ นิธิศ  อินทะวงษ์
คุณ บุณฑริก สรรพอาสาศูนย์
คุณ บุณฑริก สรรพอาสาศูนย์
บริษัท วินเนอร์ทีม จำกัด
บริษัท สวนบัวฟ้า จำกัด
บริษัท ทีจีเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
บริษัท แอ๊บโซลูท กู๊ดส์  จำกัด
คุณ  ณพงศ์กิจ เยาวศรีสุวรรณ
คุณ  ณพงศ์กิจ เยาวศรีสุวรรณ
คุณ ไพลิน ร้าน ITALTHAI POST SHOP
คุณ ไพลิน ร้าน ITALTHAI POST SHOP
คุณ ไพลิน ร้าน ITALTHAI POST SHOP
คุณ ไพลิน ร้าน ITALTHAI POST SHOP
บริษัท ไนน์ทีนธ แลนด์สเคป จำกัด
คุณฐิติพร  กิจทรัพย์ไพบูลย์
บริษัท เอ็ล.เอ็น.อาร์.เอสโซซิเอทส์ จำกัด
คุณวิภาวี  มานิตย์พงศ์สกุล
คุณวิภาวี  มานิตย์พงศ์สกุล
คุณวิภาวี  มานิตย์พงศ์สกุล
คุณวิภาวี  มานิตย์พงศ์สกุล
หจก. นนทบุรีการบัญชี
หจก. นนทบุรีการบัญชี
หจก. นนทบุรีการบัญชี
หจก. นนทบุรีการบัญชี
หจก. นนทบุรีการบัญชี
บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น เซอร์วิส (ประเทศ) จำกัด
บริษัท อัพมิวสิคสโตร์ จำกัด
บริษัท อัพมิวสิคสโตร์ จำกัด
บริษัท นับหนึ่ง จำกัด
บริษัท ศิวานันท์ บิสซิเนส จำกัด
บริษัท ศิวานันท์ บิสซิเนส จำกัด
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
ร้านมิตรสัมพันธ์ พยัคฆ์
ร้านมิตรสัมพันธ์ พยัคฆ์
ร้านมิตรสัมพันธ์ พยัคฆ์
ร้านมิตรสัมพันธ์ พยัคฆ์
บริษัท แอ็ค ยัง จำกัด
บริษัท วานาจิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วานาจิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วานาจิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วานาจิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วานาจิ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณนิภาภรณ์  กุหลาบ
บริษัท ดรีมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ดรีมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ดรีมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ดรีมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ดรีมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ดรีมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ดรีมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด
คุณกาญจน์ธินี กริชพิพรรธ
คุณกาญจน์ธินี กริชพิพรรธ
คุณพร้อมพงศ์ เพ็งธรรม
หนุ่ม สตางค์
หนุ่ม สตางค์
คุณธนิษ์ฐา ทองประจง
บ.นิทิตจำกัด
บ.นิทิตจำกัด
บ.นิทิตจำกัด
บ.นิทิตจำกัด
คุณพิชญา เตชะภัทรกุล
คุณแพร
คุณแพร

 

หน้าที่ 311 จาก 604