ชื่อลูกค้า
คุณพัทธมน เรือนเงิน
นางสาวสุชิตา กะเรียนทอง
ร้าน Bowlie
คุณยุพา  พรหมคุณ
คุณ พรรณพนัช ฑีฆพันธ์วรการ
ร้านรองเท้า PV Sneaker Shop
สยามเห็ดฟาร์ม
บริษัท บีทีเฮอเบิล จำกัด รบกวนจัดส่งถึงที่ค่ะ
โรงคั่วกาแฟปรีดา (คุณธุมาวดี  สุวัณณกีฎะ)
นายศิริพันธุ์ พิทักษ์วาวี ลงที่ศูนย์ฝาง
ร้านเพลินพิศ ของขวัญของฝาก (คุณพิทยา มิตรานนท์)
คุณวาสนา เข็มเพ็ชร
คุณ จังคนิภา  วงค์ริยะ
คุณประชิด อาริยะ
ร้าน ท็อปป้าแคมป์
ร้านโฮมเซอร์วิส คุณ อุเทน ศรีนาคเรือง
ร้านทัศนะยนต์  ห้ามส่งขนส่งอื่น
คุณ จิติมา  จันสุด
คุณอริยะพร  แสนทวีสุข
คุณ ปณิธาน  ศิริวัฒนไพศาล ร้านกล่องวัดจันทร์
คุณ บัญชา สุธรรมรักษ์(คุณชอบการช่าง)
บริษัท นุชฟอร์ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณ ทิพธ์สุคนธ์ คงเจริญ
คุณ คมสิทธิ์ อรุณเมือง
คุณ ณัฐนันท์ บวชไธสง
คุณ เกศกนก แก้วมณี
หจก.โชคไพบูลย์ แบริ่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พณฑรัตน์ 99
คุณ เบญจา ไรน์ฮาร์ดท
บริษัท  ระยองกันเอง จำกัด
คุณดารณี  กาวีระจันทร์
คุณ ธวัช  ฐิติเจริญศักดิ์
บริษัท แอสแอลอินดัสทรี จำกัด
คุณ พิมพ์ลดา  ขำอนันต์ จ่ายต้นทาง
กันย์ลภัส ณัฐนันท์กุล  จ่ายต้นทาง
สกต.ร้อยเอ็ด จำกัด
 ร้านปริญญาการพิมพ์
ชุ้มไก่ชนวัฒน์เหล่มเก่า  จ่ายต้นทาง
บริษัท พีทีเอ็นเทค จำกัด
คุณ  ณรินศักย์ อุณวงษ์
คุณชนนิภา เลิศโกศล
คุณ อรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณ ธัญญารัตน์ พินิจ
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท มาร์โคนี่ จำกัด
บริษัท เซ้นส์ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด วันเสาร์บริษัทปิดนะค่ะ
คุณ สุภัคสรณ์  เตชุปกรณ์
คุณภูวนาท ปานจันทร์ดี
คุณ สุวรรณี   วิชญา
Somchat kulkittaya
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
บริษัท เจริญ พลัส เฮลท์แคร์ จำกัด (คุณอรยา อินเต็ม)
บริษัท บางนาคอมเพล็กซ์ (2003) จำกัด ส่งสินค้าภายในวันอังคารวันจันทร์หยุดค่ะ
คุณรัชนา ชูติภากรกฤษณ์ *ขอด่วน*
คุณ สิรภพ  ชนาธิปพงษ์
คุณภิเษกสรรค์  คำโสภา
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นัดรับสินค้า ศูนย์ขนส่ง สาย 5.
สหตะกั่วป่า สาย 5 ชานชลาที่ 10 ล้อคที่  28 โทร. 089-8457103
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5
สหนำโชค (ซอยเชียงกง) สาย 4
จิรวิทย์ขนส่ง สาย 4 (กระทุ้มล้ม 22) โทร.กรุงเทพ 085-2398484 โทร.กระบี่ 085-2398383
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย 4 086-4026154
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
โชคนำทาง ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1(กลางซอยขวามือ) โทร.02-8881115
โชคนำทาง ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1(กลางซอยขวามือ) โทร.02-8881115
CN transport สาขา พุทธมณฑลสาย 4
JT ขนส่งด่วนระยอง สาย 3 ซอย 16 โทร.02-0154180
ตากน้ำทิพย์  สาย 2 ซอย 24
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ปรีดาภาคใต้ ขนส่ง  สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์ 077-643310
บุรีรัมย์พนมรุ้ง สาย 2 ศูนย์ LSR  02 887 4134
พญาชิงชัย ขนส่ง สาย 2 โทร.กรุงเทพ 084-1444811 โทร.ร้อยเอ็ด 080-4617907
นครพนมขนส่ง สาย 2 ใกล้นิ่มซี่เส็ง
สหหล่มสัก ขนส่ง ถ.กาญจนาภิเษก ก่อนถึงสมาคมปากใต้ 02-8858921-8
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PC314650962TH/PC314650976TH
PC314650959TH
เล่มที่ 471 เลขที่ 23501
เล่มที่ 294 เลขที่ 14686
เล่มที่ 308 เลขที่ 15396
เล่มที่ 308 เลขที่ 15397
5319040080107
5319040080305
5319040080169
5319040080237
5319040080145
5319040080015
5319040080183
0
เล่มที่ 081 เลขที่ 04023
เล่มที่ 928 เลขที่ 46379
เล่มที่ 044 เลขที่ 2168
เล่มที่ 210 เลขที่ 10477
เล่มที่ 009 เลขที่ 0429
เล่มที่ 1525 เลขที่ 076214
เล่มที่ 0665 เลขที่ 33233
เล่มที่ 1525 เลขที่ 076213
เล่มที่ 1026 เลขที่ 051286
เล่มที่ 1026 เลขที่ 051285
เลขที่ 02-43375
เลขที่ 02-43374
เล่มที่ 064 เลขที่ 03193
เล่มที่ 064 เลขที่ 03194
เล่มที่ 0053 เลขที่ 002631
เล่มที่ 1933 เลขที่ 96639
เล่มที่ 023 เลขที่ 2
เล่มที่ 0383 เลขที่ 019103
เล่มที่ 437 เลขที่ 21818
เล่มที่ 038 เลขที่ 1851
เล่มที่ 236 เลขที่ 11797
เล่มที่ 0444 เลขที่ 22183
เลขที่ NK844284
0
EW676913653TH
EW676913640TH
EW676913667TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
จำนวน
2 ชิ้น 1.17/1.11
1 ชิ้น 2.00
1 กล่อง
1ม้วน
1ห่อ
1ห่อ
4ห่อ1กล่อง
1กล่อง1ห่อ1ม้วน
1กล่อง1ห่อ
1ห่อ3กล่อง
2 กล่อง
3กล่อง
1กล่อง1ห่อ
5 มัด
5ม้วน
2ห่อ1ม้วน
6ห่อ
3 ถุง
1กล่อง1ม้วน
2กล่อง
1กล่อง4ม้วน
2กล่อง
2กล่อง
1กล่อง
1กล่อง
2 ห่อ
10กล่อง
3 ห่อ
3กล่อง
10 ห่อ
2กล่อง
1ถุง
14 มัด
1 ห่อ
1ห่อ
10 ห่อ
9ห่อ
1ห่อ
1 ชิ้น 1.21
1 ชิ้น 0.30
1 ชิ้น 1.53
2 BC
1 C
16+6ม้วน
3 BBC
1 C
7 (6B1C)
2 BB
1 B
1 B
2 BC
4 BBBB
2 BB
4 BBBB
3 BCC
1 B
7 (7C)