ชื่อลูกค้า
คุณอาณัติ  เณรพงษ์
คุณ จักรพงษ์ แสง-ชูโต
บริษัท ดอทสยาม จำกัด / Pakorn T
คุณ เร เต่าแก้ว
คุณ นวล
บริษัท  พิดิไลด์  แบมโก จำกัด
เขมมิกา หรือ วุฒิ สรรเสริญ
คุณ ฐิตาภา กาวิละ
คุณ คำรณ  จันทวี ก่อนส่งโทรแจ้งด้วยค่ะเพื่อไม่คนอยู่บ้านค่ะ ห้ามลืมนะคะ
บริษัท ข้าวสารอาร์ต โฮเทล จำกัด
บริษัท ซี-ไมเนอร์ อินทิเกรชั่น จำกัด / คุณอรชร สุคนธจร
บริษัท ปุณรดายาไทย จำกัด
คุณ ธนาณัติ ขุนศรี
คุณกิตติ  ธนวัฒน์เดช /วันเสาร์อาทิตย์ไม่อยู่บ้านนะค่ะ
บริษัท พาวเวอร์ โบลท์ จำกัด  ด่วน
คุณจิรเดช จิรวรพัฒน์
วงศ์ศักดิ์ น้ำฝน  (ส่งวันเสาร์ที่  15 หรือเสาร์ที่  22 ก็ได้ค่ะ )
คุณพรพิชา  ติยะจินดา
บริษัท เอ็น เอ็ม อี ซี จำกัด
คุณ กาญจนา  เบญจดำรงธรรม รบกวนแจ้งล่วงหน้านะคะ ตอนนี้ฝนตก
บริษัทเอมิสตี้จำกัด
คุณ ปวีณา สวัสดี
คุณ พงศ์พิชญ์ พิณสาย
คุณปุณณภา  เพียรกิจ
บริษัท โพลก้า ดอท กรุ๊ป จำกัด/คุณกมลพรรณ หงส์จินดาเกศ
คุณวิศรา เจนวิทยาโรจน์
คุณ ปัทมาสน์ แก้วเหมือน
คุณพงษ์พัฒน์  อาระวา
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PC 2010 2303 4 TH
PC 2010 2301 7 TH
PC 2010 2302 5 TH
PC 2010 2304 8 TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
TDZ18121485
TDZ18121456 / TDZ18121485
TDZ18121487 / TDZ18121488 / TDZ18121489 / TDZ18121490
TDZ18121483
จำนวน
1 ชิ้น 2.65
1 ชิ้น 2.15
1 ชิ้น 6.55
1 ชิ้น 2.11
1 B
2 AB
1 A
2 AB
2 AB
1 C
1 A
2 AB
1 A
2 BC
1 C
2 CC
1 B
1 A
5 AAAAC
2 AB
1 B
2 AA
1 C
1 A
1 ชิ้น
2 ชิ้น
4 ชิ้น
1 ชิ้น

หน้าที่ 310 จาก 436