ชื่อลูกค้า
คุณ จักรพันธุ์  ไชยมาตร (ศิลปะไทย คู่คนไทย)
คุณ นิยม มาลัย 
ร้านมูมู่ฟิชชิ่ง  สิริกาญจน์ จันทร์คำ
ร้าน ไปรษณีย์ 
ร้าน 100 แฟชั่น 
คุณเรวัติ  เลอไกรสิทธิ์  รับสินค้าเองที่ขนส่ง
คุณ บุษบา  บุญชัยวงค์
คุณ ณัฐพล ผ่องใส
บริษัท วีเมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด  
คุณ กฤษติน นันทราช  
บริษัท เฮงเป้งฮง จำกัด
โรงแรมเชอราตัน 
หจก.หนึ่งเครื่องเรือน1989
บริษัท ช้างทองอินเตอร์เทรด จำกัด
ร้านท่าใหม่บุคส์
มู่หลาน  ตรัง  
บริษัท นิว มอร์นิ่ง จำกัด
คุณ วรรธิดา พงษ์ประเสริฐ์
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
คุณ สุพรรณี ลิ้มสุขะกร
คุณ ธัญวรัตน์ วิหคทอง
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
คุณ เปรมวุฒิ  วิทวัสวงศ์
คุณ พัฒนี จีระเสมานนท์
คุณ คำรณ  จันทวี 
บริษัท ซัพพลายแกเลอรี่ จำกัด
คุณ ปริญญา  จงวิศาล
บริษัท โซโกะจัน จำกัด 
คุณพชร เสือใหญ่
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
คุณ วิภาวี มานิตย์พงศ์สกุล
คุณรัตนาภรณ์
ชื่อบริษัทขนส่ง
อาทิตเจริญ สาย4
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
พุ่มพวงขนส่ง สาย 5 โทร.กรุงเทพ 083-5309939 โทร.สุโขทัย 089-9599768
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
หจก.สระบุรีทงเฮงขนส่ง สาย  3 แขวงศาลาธรรมสพน์ โทร 02-4414641-3
ประจวบทองชัย สาย 2 ซอยสนามกีฬา ศูนย์ชัยพงษ์  โทร 02-4481977
ถาวรวัฒน์ทรานเอ็กซ์เพรส สาย 2 แยกทศกัณฑ์ โทร 02-8871159
ขนส่งส.แก่นนครขนส่ง  สาย  2  ศูนย์ขนส่ง   1
สหมิตร ขนส่งสาย 2 ศูนย์ 2 02-4482943
โกล้วนรุ่งโรจน์ สาย 2 ศูนย์ LSR 02-8873303
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 68 เลขที่ 3372
เล่มที่ 473 เลขที่ 23604
เล่มที่ 076 เลขที่ 3795
5319040097259
5319040097198
5319040097235
5319040097174
เล่มที่ 1523 เลขที่ 076116
0
0
เล่มที่ 117 เลขที่ 5814
เล่มที่ 625 31243
เล่มที่ 532 เลขที่ 26596
เลขที่ B0119042999
เล่มที่ 15415 เลขที่ 770728
เล่มที่ 629 เลขที่ 31432
เล่มที่ 980 เลขที่ 48997
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
จำนวน
2ห่อ
20 ลัง
2 ม้วน
1กล่อง1ห่อ1ม้วน
1 กล่อง
1กล่อง
1กล่อง1ม้วน
2 กล่อง
3กล่อง1ห่อ
1 กล่อง
3ห่อ
1ห่อ
5 ห่อ
2มัด14ม้วน
2 กล่อง
13 ห่อ
1 กล่อง
1 C
3 BBBC
1 C
2 BB
6 BBBBBB
1 B
1 C
3 BBB
4 BBBB
1 C
6 (3B3C)
1 C
2+3ม้วน BCAAA
5 BBBBC
1 B