ชื่อลูกค้า
น.ส.ชนันสิริ มณีกิจ
คุณ ธิดารัตน์ ธรรมโม
คุณ ชนันธร หงส์พุง
คุณ ศักย์พล ช้างน้ำ
บริษัท อินเตอร์ ซัพพลาย (1992) จำกัด
คุณสุรัตน์ ป้อมทอง
คุณชนิสรา ชุมมณเทียร / บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ร้าน BOWPHATHAMA /คุณ ปัทมา ป้องแก้ว
คุณ ตุ๋ม สุมณฑา ศรีโสภา
คุณอัมรินทร์ กิจศิริ ร้านkj paperbox สาขาเพชรบุรี
คุณ ดิว พิริยะวณิชย์
ร้านพะเยาเครื่องเขียน
บริษัท เวรี่อัพแอนด์บิวตี้กรุ๊ป จำกัด
คุณ บุษบา  บุญชัยวงค์ (สาขาเวียงป่าเป้า)
บริษัท น่านโอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด
บริษัท อุมา โซลูชั่น จำกัด
คุณ ทวิช สรสิทธิ
คุณ ประไพพร แกร์ลัค
ร้านโฮมเซอร์วิส คุณ อุเทน ศรีนาคเรือง
ร้าน เถ้าแก่อู๋(ข้างซุ้มประตูวัดต้นตาลด้านขวา),คุณ ปัญญา ลีละวงศ์
คุณ พรชัย จันทร์สาคร.
คุณ ปราณี..
บริษัท  บูรพวัฒน์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
คุณ นุชจรี แฉ่งน้อย
ร้านนันท์ อุดรธานี(คุณวรรธนันท์)
Itthi Mongkolwat
Itthi Mongkolwat
บริษัท ยูนิแลมป์ จำกัด
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
DHL ขนส่ง
เขื่อนขันธ์รุ่งเรืองขนส่ง ศาลายา เบอร์โทร  042-316661/081-6613046
จันทบุรียุทธนา ขนส่ง สาย 5 โทร.094-2694156
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
อังคณาขนส่ง (จั๊วหลี) สาย 5
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นัดรับสินค้า ศูนย์ขนส่ง สาย 5.
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5
ชวาลกิตขนส่ง จำกัด สาย 5 สถานีขนส่ง โทร.02-4822227-9
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
เค แอนด์ วี  เซอร์วิส ขนส่ง สาย 3 โทร.086-0200148
ทวีทรัพย์ระยองขนส่ง  สาย 3 ซอยสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
สหเลยอุดร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์โทร 02-4103413
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI040760177TH
PD167321628TH
PD167321614TH
PD167321605TH
PD167321591TH
PD167321631TH
 
เล่มที่ 184 เลขที่ 09175
เล่มที่ 118 เลขที่ 5896
เลขที่ 00496
5319080061692
5319080061616
5319080061821
5319080061753
จัดส่งเรียบร้อย
จัดส่งเรียบร้อย
จัดส่งเรียบร้อย
เล่มที่ 220 เลขที่ 10956
เล่มที่ 218 เลขที่ 10860
เลขที่ 3376 เลขที่ 168799
เล่มที่ 3376 เลขที่ 168798
เล่มที่ 679 เลขที่ 33936
เล่มที่ 618 เลขที่ 30872
จัดส่งเรียบร้อย
เลขที่ 20711
 
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190805AA01-01
THASS20190805AB01-01
THASS20190805AC01-03
THASS20190805AC02-03
THASS20190805AC03-03
THASS20190805AD01-01
THASS20190805AE01-01
THASS20190805AF01-01
THASS20190805AG01-02
THASS20190805AG02-02
THASS20190805AH01-02
THASS20190805AH02-02
THASS20190805AI01-01
THASS20190805AJ01-05
THASS20190805AJ02-05
THASS20190805AJ03-05
THASS20190805AJ04-05
THASS20190805AJ05-05
THASS20190805AK01-04
THASS20190805AK02-04
THASS20190805AK03-04
THASS20190805AK04-04
THASS20190805AL01-01
THASS20190805AM01-01
THASS20190805AO01-02
THASS20190805AO02-02
THASS20190805AP01-01
THASS20190805AQ01-02
THASS20190805AQ02-02
THASS20190805AR01-01
THASS20190805AS01-02
THASS20190805AS02-02
THASS20190805AT01-01
THASS20190805AU01-01
THASS20190805AV01-04
THASS20190805AV02-04
THASS20190805AV03-04
THASS20190805AV04-04
THASS20190805AW01-03
THASS20190805AW02-03
THASS20190805AW03-03
THASS20190805AX01-01
THASS20190805AY01-02
THASS20190805AY02-02
THASS20190805AZ01-01
THASS20190805BA01-02
THASS20190805BA02-02
THASS20190805BB01-04
THASS20190805BB02-04
THASS20190805BB03-04
THASS20190805BB04-04
THASS20190805BC01-01
THASS20190805BD01-01
THASS20190805BE01-01
THASS20190805BF01-02
THASS20190805BF02-02
THASS20190805BG01-01
THASS20190805BH01-04
THASS20190805BH02-04
THASS20190805BH03-04
THASS20190805BH04-04
THASS20190805BI01-01
THASS20190805BJ01-03
THASS20190805BJ02-03
THASS20190805BJ03-03
THASS20190805BK01-01
THASS20190805BL01-01
THASS20190805BM01-02
THASS20190805BM02-02
THASS20190805BN01-05
THASS20190805BN02-05
THASS20190805BN03-05
THASS20190805BN04-05
THASS20190805BN05-05
THASS20190805BO01-05
THASS20190805BO02-05
THASS20190805BO03-05
THASS20190805BO04-05
THASS20190805BO05-05
THASS20190805BP01-02
THASS20190805BP02-02
THASS20190805PQ01-03
THASS20190805PQ02-03
THASS20190805PQ03-03
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5019083726412659
5019083726413159
5019083726412759
5019083726413259
5019083726412859
5019083726413559
5019083726413459
5019083726412959
5019083726414759
5019083726413359
5019083726414159
5019083726414859
5019083726413659
5019083726413759
5019083726414959
5019083726416059
5019083726413859
5019083726414659
5019083726413959
5019083726415059
5019083726414059
5019083726415359
5019083726414359
5019083726415259
5019083726415659
5019083726420259
5019083726416659
5019083726420759
5019083726417359
5019083726421559
5019083726417759
5019083726418959
5019083726415159
5019083726419659
5019083726416259
5019083726420359
5019083726416859
5019083726420959
5019083726417559
5019083726421659
5019083726418259
5019083726415559
5019083726419359
5019083726416559
5019083726419859
5019083726417159
5019083726420559
5019083726417959
5019083726421459
5019083726418659
5019083726421959
5019083726419159
5019083726419759
5019083726415759
5019083726420459
5019083726416359
5019083726421059
5019083726417259
5019083726418059
5019083726418559
5019083726415859
5019083726421759
5019083726416459
5019083726419559
5019083726417059
5019083726420159
5019083726417859
5019083726418759
5019083726420859
5019083726415959
5019083726416759
5019083726421359
5019083726421859
5019083726417459
5019083726419259
5019083726418159
5019083726419959
5019083726418859
5019083726420659
5019083726416159
5019083726421259
5019083727115059
5019083727115259
5019083727115159
ผู้รับ
คุณ ธีรพงษ์ พลมาตย์
คุณธีระพงษ์  ธรรมเจริญ
คุณ อภิชัย คำแก้ว
คุณ อภิชัย คำแก้ว
คุณ อภิชัย คำแก้ว
คอฟฟี่อินดี้ พรพิมาน / คุณสมนึก
คุณ อังศุมารินทร์ รำพึงกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้องเสื้อบรอดเวย์
คุณ วงเดือน จาตุรนต์
คุณ วงเดือน จาตุรนต์
คุณ เกศริน  พังงา
คุณ เกศริน  พังงา
คุณ แทน.
คุณ สันติ มานะดี
คุณ สันติ มานะดี
คุณ สันติ มานะดี
คุณ สันติ มานะดี
คุณ สันติ มานะดี
คุณกัลยาณี ชัยฤกษ์
คุณกัลยาณี ชัยฤกษ์
คุณกัลยาณี ชัยฤกษ์
คุณกัลยาณี ชัยฤกษ์
คุณ ธันวา  เข็มทอง
คุณ เชาวลิต งามแป้น
คุณภทพร   ศิริสุนทร
คุณภทพร   ศิริสุนทร
บริษัท กรีนการ์เด้นแอนด์ฟาร์ม จำกัด
คุณอุไรวรรณ น้อยศรี
คุณอุไรวรรณ น้อยศรี
คุณปองเดช เนติทัศน์
คุณ รัตนาภรณ์
คุณ รัตนาภรณ์
คุณชนิสรา ชุมมณเทียร
คุณ จักรกฤษณ์
บริษัท กราเวียร์ เทค จำกัด
บริษัท กราเวียร์ เทค จำกัด
บริษัท กราเวียร์ เทค จำกัด
บริษัท กราเวียร์ เทค จำกัด
คุณเสาร์
คุณเสาร์
คุณเสาร์
คุณ ลภัสรินทร์  เกตุกาง
Lanka Organic Coffee
Lanka Organic Coffee
คุณสมเกียรติ  เชาวนเมธี
บริษัท แซน อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท แซน อินเตอร์เทรด จำกัด
คุณ บุณณดา  จันทรประภาพร
คุณ บุณณดา  จันทรประภาพร
คุณ บุณณดา  จันทรประภาพร
คุณ บุณณดา  จันทรประภาพร
คุณ สานิต อมาตยกุล
คุณ มนุธีสิทธิ์ พลอยประเสริฐ
คุณอนุรักษ์  โรจนประดิษฐ์
คุณ กิตติพันธ์  ธีรสรเดช
คุณ กิตติพันธ์  ธีรสรเดช
บจก เพนทะเคิล โพลูเทค
คุณนภัสนันท์ ไม้ชุน
คุณนภัสนันท์ ไม้ชุน
คุณนภัสนันท์ ไม้ชุน
คุณนภัสนันท์ ไม้ชุน
คุณฮากีมะ  ติระนนท์
คุณนาราชา มณีวงษ์
คุณนาราชา มณีวงษ์
คุณนาราชา มณีวงษ์
คุณสรายุทธ  พรรณะ
คุณ โกวิท ตาใจ
คุณคณิต  รัตนปิลัมธน์
คุณคณิต  รัตนปิลัมธน์
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บีโยริ (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณ อนันต์  ซารนาท
คุณ อนันต์  ซารนาท
คุณ อนันต์  ซารนาท
คุณ อนันต์  ซารนาท
คุณ อนันต์  ซารนาท
คุณ ปิยนุช
คุณ ปิยนุช
Organic Garden
Organic Garden
Organic Garden

หน้าที่ 308 จาก 604