ชื่อลูกค้า
บริษัท โปรคัทดิ้งแมชชีนเตอร์เทรด จำกัด
คุณ ณิชา ชาญรุ่งเรืองศรี
คุณ ณัฐนนท์ จำนง
บริษัท ดี แพ็คเกจ เซอร์วิส จำกัด
คุณ สุวิทย์ เตชะพีระพรรณ
คุณ นารา รัตตเสรี
บริษัท เฮิร์บ พลัส จำกัด
บริษัท โฮม แมททีเรียล จำกัด สาขา รังสิต-ปทุมธานี
บริษัท สนามเดินป่า จำกัด/คุณจีรนันท์
บริษัท แอทมอส (แบงคอก) จำกัด
บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด / คุณ สุภาวรรณ
นางพิมพ์พา จันทร์เต็มดวง
โอ๋
คุณชนาพร
บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์  จำกัด *หยุดทุกวันเสาร์*
คุณวินันดา  สุกิจปาณีนิจ
บริษัท เจเอสที พับลิชชิ่ง จำกัด
คุณปนัดดา เปียระบุตร
คุณ จิศนา ภูครองแง่
บริษัท เบบี้ อินสไปร์ส จำกัด
คุณ บอย../คุณ สุปรีชา ปัญญาไตรรัตน์
คุณ ศิริมาศ บ้านใหม่
คุณอัจฉรา  รอสูงเนิน
คุณ นงลักษณ ธนสุรไตรศักดิ์
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PC 2010 2947 9 TH
EV576310893TH
PC 2010 2948 2 TH
PC 2010 2949 6 TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EV576310880TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EV576310876TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
TDZ18174137 / TDZ18174138
TDZ18174136
TDZ18174135
จำนวน
1 ชิ้น 0.52
1 ชิ้น 0.86
1 ชิ้น 6.41
1 ชิ้น 1.29
1 C
1 C
4 AAAC
1 B
1 C
2 AB
5 CCCCC
1 ชิ้น 1.00
9 (9A)
1 A
4 CCCC
1 C
1 A
1 ชิ้น 1.00
1 B
4 AAAA
1 C
2 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น

หน้าที่ 306 จาก 444