ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190709AA01-01
THASS20190709AB01-02
THASS20190709AB02-02
THASS20190709AC01-01
THASS20190709AD01-02
THASS20190709AD02-02
THASS20190709AE01-03
THASS20190709AE02-03
THASS20190709AE03-03
THASS20190709AF01-01
THASS20190709AG01-02
THASS20190709AG02-02
THASS20190709AH01-03
THASS20190709AH02-03
THASS20190709AH03-03
THASS20190709AI01-01
THASS20190709AJ01-03
THASS20190709AJ02-03
THASS20190709AJ03-03
THASS20190709AK01-02
THASS20190709AK02-02
THASS20190709AL01-05
THASS20190709AL02-05
THASS20190709AL03-05
THASS20190709AL04-05
THASS20190709AL05-05
THASS20190709AM01-01
THASS20190709AN01-01
THASS20190709AO01-03
THASS20190709AO02-03
THASS20190709AO03-03
THASS20190709AP01-05
THASS20190709AP02-05
THASS20190709AP03-05
THASS20190709AP04-05
THASS20190709AP05-05
THASS20190709AQ01-03
THASS20190709AQ02-03
THASS20190709AQ03-03
THASS20190709AR01-02
THASS20190709AR02-02
THASS20190709AS01-05
THASS20190709AS02-05
THASS20190709AS03-05
THASS20190709AS04-05
THASS20190709AS05-05
THASS20190709AT01-03
THASS20190709AT02-03
THASS20190709AT03-03
THASS20190709AU01-10
THASS20190709AU02-10
THASS20190709AU03-10
THASS20190709AU04-10
THASS20190709AU05-10
THASS20190709AU06-10
THASS20190709AU07-10
THASS20190709AU08-10
THASS20190709AU09-10
THASS20190709AU10-10
THASS20190709AV01-05
THASS20190709AV02-05
THASS20190709AV03-05
THASS20190709AV04-05
THASS20190709AV05-05
THASS20190709AW01-05
THASS20190709AW02-05
THASS20190709AW03-05
THASS20190709AW04-05
THASS20190709AW05-05
THASS20190709AX01-17
THASS20190709AX02-17
THASS20190709AX03-17
THASS20190709AX04-17
THASS20190709AX05-17
THASS20190709AX06-17
THASS20190709AX07-17
THASS20190709AX08-17
THASS20190709AX09-17
THASS20190709AX10-17
THASS20190709AX11-17
THASS20190709AX12-17
THASS20190709AX13-17
THASS20190709AX14-17
THASS20190709AX15-17
THASS20190709AX16-17
THASS20190709AX17-17
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5019073586429799
5019073586430399
5019073586429899
5019073586430799
5019073586429999
5019073586430699
5019073586430099
5019073586430899
5019073586430199
5019073586430599
5019073586430499
5019073586430299
5019073586430999
5019073586431599
5019073586431199
5019073586432899
5019073586432099
5019073586431099
5019073586431699
5019073586435199
5019073586431299
5019073586435799
5019073586432199
5019073586435999
5019073586432999
5019073586436699
5019073586433899
5019073586437399
5019073586434499
5019073586434699
5019073586431399
5019073586435399
5019073586432299
5019073586433099
5019073586433999
5019073586431499
5019073586432399
5019073586433199
5019073586431799
5019073586432699
5019073586431899
5019073586432599
5019073586431999
5019073586433299
5019073586436199
5019073586432499
5019073586436899
5019073586433399
5019073586437499
5019073586434299
5019073586434999
5019073586437799
5019073586435699
5019073586438099
5019073586432799
5019073586436499
5019073586433499
5019073586437099
5019073586434099
5019073586437599
5019073586437899
5019073586434899
5019073586438199
5019073586435499
5019073586433599
5019073586434199
5019073586437199
5019073586434799
5019073586437699
5019073586435599
5019073586437999
5019073586436399
5019073586438299
5019073586435099
5019073586436099
5019073586438399
5019073586436599
5019073586437299
5019073586433699
5019073586434399
5019073586435299
5019073586433799
5019073586436299
5019073586434599
5019073586436799
5019073586435899
ผู้รับ
คุณ ปิยธิดา โชติกมาศ
บริษัท มัช แอนด์ มอร์ ซัคเซส จำกัด
บริษัท มัช แอนด์ มอร์ ซัคเซส จำกัด
คุณวรรณนลิน นิลรัตน์
ร้านเคโร๊ะบิวตี้
ร้านเคโร๊ะบิวตี้
บริษัท ชั้นฟ้าพาณิชย์ จำกัด
บริษัท ชั้นฟ้าพาณิชย์ จำกัด
บริษัท ชั้นฟ้าพาณิชย์ จำกัด
คอฟฟี่อินดี้ พรพิมาน / คุณสมนึก
นะคอม วายฟาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค/ คุณกฤษณะ แก้วมี
นะคอม วายฟาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค/ คุณกฤษณะ แก้วมี
คุณอนุวัฒน์  แซ่ก่อ
คุณอนุวัฒน์  แซ่ก่อ
คุณอนุวัฒน์  แซ่ก่อ
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณ กิตติพงษ์ วามนตรี
คุณ กิตติพงษ์ วามนตรี
คุณ กิตติพงษ์ วามนตรี
คุณ กอบกุล  แก่อินทร์
คุณ กอบกุล  แก่อินทร์
คุณธันวภา  กงเชิญ
คุณธันวภา  กงเชิญ
คุณธันวภา  กงเชิญ
คุณธันวภา  กงเชิญ
คุณธันวภา  กงเชิญ
secret star
คุณ วรัตน์ชัย บรรจงวิลาศ
คุณเอกพงศ์ แซ่ลิ้ม / บริษัท แก้วปราการ จำกัด
คุณเอกพงศ์ แซ่ลิ้ม / บริษัท แก้วปราการ จำกัด
คุณเอกพงศ์ แซ่ลิ้ม / บริษัท แก้วปราการ จำกัด
คุณ กานต์ฉัตร  วิทยามานิตกุล
คุณ กานต์ฉัตร  วิทยามานิตกุล
คุณ กานต์ฉัตร  วิทยามานิตกุล
คุณ กานต์ฉัตร  วิทยามานิตกุล
คุณ กานต์ฉัตร  วิทยามานิตกุล
อิสรีย์เภสัช
อิสรีย์เภสัช
อิสรีย์เภสัช
บริษัท ซิลเวอร์ไลออนอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ซิลเวอร์ไลออนอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด
บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด
บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด
บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด
บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด
คุณ เอ๋ ธีระ  สิงห์พลอนันชัย
คุณ เอ๋ ธีระ  สิงห์พลอนันชัย
คุณ เอ๋ ธีระ  สิงห์พลอนันชัย
บริษัท พีเอสพี  คอร์เปอเรชั่น จำกัด
บริษัท พีเอสพี  คอร์เปอเรชั่น จำกัด
บริษัท พีเอสพี  คอร์เปอเรชั่น จำกัด
บริษัท พีเอสพี  คอร์เปอเรชั่น จำกัด
บริษัท พีเอสพี  คอร์เปอเรชั่น จำกัด
บริษัท พีเอสพี  คอร์เปอเรชั่น จำกัด
บริษัท พีเอสพี  คอร์เปอเรชั่น จำกัด
บริษัท พีเอสพี  คอร์เปอเรชั่น จำกัด
บริษัท พีเอสพี  คอร์เปอเรชั่น จำกัด
บริษัท พีเอสพี  คอร์เปอเรชั่น จำกัด
คุณ กฤตพล  จีรังสุวรรณ
คุณ กฤตพล  จีรังสุวรรณ
คุณ กฤตพล  จีรังสุวรรณ
คุณ กฤตพล  จีรังสุวรรณ
คุณ กฤตพล  จีรังสุวรรณ
คุณ ยส จงวัชรางกูล
คุณ ยส จงวัชรางกูล
คุณ ยส จงวัชรางกูล
คุณ ยส จงวัชรางกูล
คุณ ยส จงวัชรางกูล
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ชื่อลูกค้า
คุณ สิทธิโชติ บุญช่วย
คุณบุญจินต์  ดรณีรัตน์.
คุณปภางค์กานท์ เลิศประเสริฐคง
คุณ ตัทชญา วิสารทานนท์
คุณ พัชริดา สอนชม
คุณสุภาพร ผ่อนจรุง
Natalia Dorogova
ร้าน 100 แฟชั่น /คุณวิสูตร ใจมา
คุณธีระนันท์ ตรีรัตน์พิจารณ์
คุณ คุณากร เทพเสาร์ Copy house and printing
คุณ วรรณวิมล รัศมี
หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส
คุณนธีทิพย์  ประจักษานนท์
ร้านทัศนะยนต์  ห้ามส่งขนส่งอื่น
ร้านไปรษณีย์โพสต์ แอนด์ เพย์ คุณพัชรนันท์  จิระวงศ์ตระกูล
ร้าน ซันโซนโฮลดิ้ง
หจก.ทิพยรัตน์การเกษตร
ร้านเจ.เจ.เครื่องเขียน
ร้าน ไปรษณีย์ไทย(ตลาดสหชัย)/คุณ นิตยา เชื้อสุข
บริษัท บ้านฉางการบัญชี จำกัด
บริษัท เคเอบีแทคเกิ้ล จำกัด
ร้านโมเดอร์นแมน
คุณเกษม ธิโป  ร้านสหบรรจุภัณฑ์
คุณ พุธวรรณ เมืองศรีนุ่น
ร้านสไปร์ท บิวตี้ (คุณกรรณิการ์ สาครจิตร)
คุณ ทัศนัย กลำพบุตร
ร้านแม่เหล็กก้องฟ้า
บริษัท ช้างทองอินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท สนั่น ฟาร์มาซี จำกัด
เคาเตอร์เซอร์วิส - คลองมวน จุรีรัตน์ ทองสงค์
คุณนวพล หนูน้อย
คุณ ปาลีรัตน์  ห่อไธสง
บริษัท บางกอกรับเบอร์ ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด (คุณเล็กจัดซื้อ)
คุณสุพินดา พัดเย็นสุข
คุณสุภัทรา เวโรจน์เสรีวงศ์
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
DHL ขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5
บี.เอส (B.S.)ขนส่ง สาย 5 095-7346344
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
สหนำโชค (ซอยเชียงกง) สาย 4
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
นิสสันปากน้ำโพขนส่ง  สาย 4 โทร02-4296164
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141/หจก. สปีด ภาคใต้
วิโรจน์ขนส่ง สาย 3 เบอร์  065-0899044 อยู่ในโกดังนริศ
พรจิตต์ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1
JT ขนส่งด่วนระยอง สาย 3 ซอย 16 โทร.02-0154180
JT ขนส่งด่วนระยอง สาย 3 ซอย 16 โทร.02-0154180
สหทิพย์ทอง ขนส่ง สาย 2ซอยสนามกีฬา โทร.02-4498325-6/082-7628847
สหทิพย์ทอง ขนส่ง สาย 2ซอยสนามกีฬา โทร.02-4498325-6/082-7628847
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
สปีดขนส่ง โทร.0800254862  พุทธมณฑลสาย2 02-8890780
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
BKB   ขนส่ง สาย  2 สี่แยกทศกันณ์ 02-448-2943
ขนส่งส.แก่นนครขนส่ง  สาย  2  ศูนย์ขนส่ง   1
โชคบุญนำ  สาย 2 ศูนย์ LSR   02-8874634-5
สหไทยภาคใต้ ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD122505737TH
เล่มที่ 8907/18 ส่ง สปีคภาคใต้
PD122505710TH
PD122505723TH
PD122505697TH
PD122505706TH
เล่มที่  21 เลขที่  1002
5319070133163
5319070133200
5319070133255
เล่มที่  163  เลขที่  08122
B0119077990
273345
เล่มที่  02 เลขที่  0053
เล่มที่  1219  เลขที่  060911
เลขที่  02555
AG6207-01641
255/12726
เลขที่  27529
2423/121122
เล่มที่  2421  เลขที่  121039
เล่มที่  474 เลขที่ 23671
เล่มที่  474 เลขที่  23670
เล่มที่  853  เลขที่  42629
เล่มที่  8907เลขที่  17
เล่มที่  410  เลขที่  20494
เล่มที่  2193 เลขที่  50
B001190808430
เล่มที่  210 เลขที่  10454
เล่มที่  TT 0002167
ED850692371TH
ED850692399TH/ED850692408TH/ED850692411TH
ED850692425TH
ED850692442TH
ED850692385TH
ED850692439TH
จำนวน
1 ชิ้น 1.00
1 ถุง
1 ชิ้น 1.83
1 ชิ้น 4.53
1 ชิ้น 2.69
1 ชิ้น 1.85
4กล่อง5ห่อ2ม้วน
2ห่อ
5มัด4ม้วน
2ห่อ
2กล่อง
3กล่อง
.......
3กล่อง10ห่อ
1กล่อง1ห่อ
1ห่อ1ม้วน
7 กล่อง
2กล่อง1ม้วน
1กล่อง
4 ห่อ
4มัด1ม้วน
2กล่อง1ห่อ
1 กล่อง
2 มัด
.............5ม้วน
1กล่อง1ห่อ
5ห่อ
26 ม้วน
2กล่อง
…..
1ชิ้น 0.94
3 ชิ้น 1.00*3
1 ชิ้น 2.65
1 ชิ้น 0.49
1 ชิ้น 4.31
1 ชิ้น 0.19