ชื่อลูกค้า
คุณภัณฑิลา  พลทอง
คุณ  กัญญา
ร้าน128 บิสโทร
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PC314651265TH
PC314651279TH
EW600666118TH
จำนวน
1 ชิ้น 2.89
1 ชิ้น 2.09
1 ชิ้น 0.99