ชื่อลูกค้า
คุณ ปานศิริ ทองกัลยาณ์.
ร้านอาหารตอไม้ 
ร้านเจริญศรี คุณอำนวยศรี ประสานพันธ์
ร้าน นรินทร์ ไหมไทย
ร้านโพสต์ แอนด์ เพย์ 
เชียงรายบรรจุภัณฑ์
ชื่อบริษัทขนส่ง
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
พนมรุ้งขนส่ง สาย 5  ชานชาลา 11 ห้อง 12 โทร.094-5252999
รวมมิตรหล่มสักขนส่ง สาย 3 ซอย 16/2
ใหญ่ขนส่ง ชัยภูมิ สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 โทร.02-8874773
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
ก.นพกิจขนส่ง พุทธมณฑลสาย 2  อยู่แถวนิ่มซี่เส็งสาย 2 โทร 024481980,028871013
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 276 เลขที่ 13786
เล่มที่ 231 เลขที่ 11530
เล่มที่ 531  เลขที่ 26542
เล่มที่ 30 เลขที่ 1492
เล่มที่ 887 เลขที่ 44308
เล่มที่ 062 เลขที่ 3081
จำนวน
2กล่อง
44 กล่อง
9กล่อง11ห่อ
11กล่อง1ห่อ
3กล่อง3ห่อ
3ถุง