ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190429AA01-01
THASS20190429AB01-02
THASS20190429AB02-02
THASS20190429AC01-01
THASS20190429AD01-35
THASS20190429AD02-35
THASS20190429AD03-35
THASS20190429AD04-35
THASS20190429AD05-35
THASS20190429AD06-35
THASS20190429AD07-35
THASS20190429AD08-35
THASS20190429AD09-35
THASS20190429AD10-35
THASS20190429AD11-35
THASS20190429AD12-35
THASS20190429AD13-35
THASS20190429AD14-35
THASS20190429AD15-35
THASS20190429AD16-35
THASS20190429AD17-35
THASS20190429AD18-35
THASS20190429AD19-35
THASS20190429AD20-35
THASS20190429AD21-35
THASS20190429AD22-35
THASS20190429AD23-35
THASS20190429AD24-35
THASS20190429AD25-35
THASS20190429AD26-35
THASS20190429AD27-35
THASS20190429AD28-35
THASS20190429AD29-35
THASS20190429AD30-35
THASS20190429AD31-35
THASS20190429AD32-35
THASS20190429AD33-35
THASS20190429AD34-35
THASS20190429AD35-35
THASS20190429AE01-01
THASS20190429AF01-01
THASS20190429AG01-05
THASS20190429AG02-05
THASS20190429AG03-05
THASS20190429AG04-05
THASS20190429AG05-05
THASS20190429AH01-01
THASS20190429AI01-03
THASS20190429AI02-03
THASS20190429AI03-03
THASS20190429AJ01-03
THASS20190429AJ02-03
THASS20190429AJ03-03
THASS20190429AK01-01
THASS20190429AL01-01
THASS20190429AM01-01
THASS20190429AO01-04
THASS20190429AO02-04
THASS20190429AO03-04
THASS20190429AO04-04
THASS20190429AP01-02
THASS20190429AP02-02
THASS20190429AQ01-01
THASS20190429AR01-01
THASS20190429AS01-01
THASS20190429AT01-02
THASS20190429AT02-02
THASS20190429AU01-06
THASS20190429AU02-06
THASS20190429AU03-06
THASS20190429AU04-06
THASS20190429AU05-06
THASS20190429AU06-06
THASS20190429AV01-01
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5219043197400999
5219043197401899
5219043197401199
5219043197401999
5219043197401299
5219043197402099
5219043197401099
5219043197402199
5219043197402299
5219043197401499
5219043197402399
5219043197401399
5219043197401599
5219043197402599
5219043197402699
5219043197401699
5219043197401799
5219043197402499
5219043197402799
5219043197405599
5219043197403599
5219043197405899
5219043197406199
5219043197404099
5219043197406399
5219043197406699
5219043197404399
5219043197404899
5219043197405299
5219043197405699
5219043197404599
5219043197405999
5219043197405099
5219043197405499
5219043197405799
5219043197403099
5219043197403799
5219043197406099
5219043197406499
5219043197406799
5219043197406299
5219043197402999
5219043197403699
5219043197406599
5219043197406899
5219043197404199
5219043197404799
5219043197402899
5219043197403499
5219043197405399
5219043197403199
5219043197403399
5219043197403999
5219043197404499
5219043197404299
5219043197404699
5219043197405199
5219043197403299
5219043197404999
5219043197403899
5219043197663199
5219043197663899
5219043197663299
5219043197663999
5219043197663799
5219043197664299
5219043197664199
5219043197663499
5219043197664099
5219043197663399
5219043197664399
5219043197663699
5219043197664499
5219043197663599
ผู้รับ
บริษัท โอเอซิส เมทเทค จำกัด
บริษัท โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์สปา  จำกัด
บริษัท โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์สปา  จำกัด
คุณอมรรัตน์ จีนประชา
ร้าน128 บิสโทร
ร้าน128 บิสโทร
ร้าน128 บิสโทร
ร้าน128 บิสโทร
ร้าน128 บิสโทร
ร้าน128 บิสโทร
ร้าน128 บิสโทร
ร้าน128 บิสโทร
ร้าน128 บิสโทร
ร้าน128 บิสโทร
ร้าน128 บิสโทร
ร้าน128 บิสโทร
ร้าน128 บิสโทร
ร้าน128 บิสโทร
ร้าน128 บิสโทร
ร้าน128 บิสโทร
ร้าน128 บิสโทร
ร้าน128 บิสโทร
ร้าน128 บิสโทร
ร้าน128 บิสโทร
ร้าน128 บิสโทร
ร้าน128 บิสโทร
ร้าน128 บิสโทร
ร้าน128 บิสโทร
ร้าน128 บิสโทร
ร้าน128 บิสโทร
ร้าน128 บิสโทร
ร้าน128 บิสโทร
ร้าน128 บิสโทร
ร้าน128 บิสโทร
ร้าน128 บิสโทร
ร้าน128 บิสโทร
ร้าน128 บิสโทร
ร้าน128 บิสโทร
ร้าน128 บิสโทร
คุณ ธีรโชติ  ซ่อมบำรุง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันล้านครีเอทีฟส์
บริษัท อักษรา อีคอสเมติค จำกัด
บริษัท อักษรา อีคอสเมติค จำกัด
บริษัท อักษรา อีคอสเมติค จำกัด
บริษัท อักษรา อีคอสเมติค จำกัด
บริษัท อักษรา อีคอสเมติค จำกัด
ร้านควิก เซอร์วิส ห้วยกระเจา
คุณชวินทร์   ลาภพิทักษ์พงษ์
คุณชวินทร์   ลาภพิทักษ์พงษ์
คุณชวินทร์   ลาภพิทักษ์พงษ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโนเวทเกษครไทย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโนเวทเกษครไทย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโนเวทเกษครไทย
คุณ วันทิตา ค้าขาย
บริษัท คิงส์ คาร์ แอคเซสซอรี จำกัด
คุณ พิชญา รอดรัตน์
คุณ ประภาพร  ราตรีวงษ์
คุณ ประภาพร  ราตรีวงษ์
คุณ ประภาพร  ราตรีวงษ์
คุณ ประภาพร  ราตรีวงษ์
หจก.ปัตตานีเจริญสถาปัตย์
หจก.ปัตตานีเจริญสถาปัตย์
ร.ต.อ.หญิง สายพิน จันทร์ละมูล
มงคลรัตน์ อัตตะชีวะ
Knbabyshop
บริษัท ซีเลซเชียล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซีเลซเชียล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เค แอนด์ บี คอสเมติก จำกัด
บริษัท เค แอนด์ บี คอสเมติก จำกัด
บริษัท เค แอนด์ บี คอสเมติก จำกัด
บริษัท เค แอนด์ บี คอสเมติก จำกัด
บริษัท เค แอนด์ บี คอสเมติก จำกัด
บริษัท เค แอนด์ บี คอสเมติก จำกัด
ร้านสุรีย์มาศผ้าอินเดียไทย-มาเล
ชื่อลูกค้า
คุณ สุรพงษ์  ประเสริฐศักดิ์
คุณธงชัย จูไทย 
ไดมอนด์  แกลเลอรี
ร้านตักศิลาเทเลคอม
คุณ วันวิสาข์  บุญจันทรง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส-แคมป์
ร้านไปรษณีย์หนองรี
คุณ คมสิทธิ์ อรุณเมือง
คุณวสันต์ ประสงค์มณี
ร้านเปี่ยมศิริ
คุณสมจิตร พรมวันดี 
คุณ วัชรพล  จรโคกกรวด
กมลทิพย์ กิจศิริ
คุณ ศิริโชค  ขุมทรัพย์
ร้านเจริญศรี
ร้าน บ้านป่าป๊า&หม่ามี๊
คุณผดุงพงษ์  ประสงค์  
บริษัท บ้านบรรจุภัณฑ์ จำกัด
ร้านสไปร์ท บิวตี้ 
ร้านสินไทยมินิมาร์ท 
คุณ วรรณา พัดเงิน 
คุณ สุภาภรณ์ ฉ่ำวารี
ร้าน ธนาธิปอะไหล่
บริษัท บี.เอส.วู้ดส์ จำกัด
ร้านนราแพ็คกิ้ง
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
สหตะกั่วป่า สาย 5 ชานชลาที่ 10 ล้อคที่  28 โทร. 089-8457103
มังกรทองขนส่ง  สาย 5 โทร.กรุงเทพ 086-1717719 โทร.กาญจนบุรี 034-649411
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
มงคลภานุกิจขนส่ง สาย 3 ซอย 16
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
รวมมิตรหล่มสักขนส่ง สาย 3 ซอย 16/2
จัดส่งให้ลูกค้า
ชัยมงคล ขนส่ง สาย 3 ซอย 24 02-4413945
ชัยวัตฒ์พัฒนา จำกัด สาย  2 ซอยสนามกีฬาอยู่ระหว่าง 2 กับ 3 เบอร์โทร  081-7222935
สปีดขนส่ง โทร.0800254862  พุทธมณฑลสาย2 02-8890780
เรืองกิจร้อยเอ็ด สาย 2 ซอยสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน โทร.02-8874325-6
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงฟ้า ขนส่ง สาย 2 ซอยสนามกีฬา 086-3042891
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ส.สมจิตร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2
บุรีรัมย์พนมรุ้ง สาย 2 ศูนย์ LSR  02 887 4134
พิชิตขนส่ง  สาย 2 ซอย 24
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 482 เลขที่ 24065
เล่มที่ 276 เลขที่ 13796(ส่งพิจิตรธานี)
เลขที่ 5319040305699
เลขที่ 5319040305729
เลขที่ 5319040305750
เล่มที่ 097 เลขที่ 04834
เล่มที่ 052 เลขที่ 2588
เล่มที่ 1377 เลขที่ 068834
เล่มที่ 1133 เลขที่ 056603
เล่มที่ 1133 เลขที่ 056604
เล่มที่ 1377 เลขที่ 068833
เลขที่ 02-44858
เล่มที่ 742 เลขที่ 37054
เล่มที่ 0075 เลขที่ 03743
เล่มที่ 537 เลขที่ 26821
0
เล่มที่ 067 เลขที่ 3349
เลขที่ 57570
เล่มที่ 7874 เลขที่ 35
เลขที่ 00077043
เล่มที่ 010 เลขที่ 00454
เล่มที่ 646  เลขที่ 32288
เล่มที่ 833 เลขที่ 41623
เล่มที่ 391 เลขที่ 19511
เล่มที่ 441 เลขที่ 22006
จำนวน
1 ม้วน
1กล่อง
1 ห่อ
2กล่อง
1กล่อง
4มัด
1กล่อง 1ม้วน
1กล่อง
3กล่อง1ม้วน
2กล่อง
1 กล่อง 1ม้วน
1กล่อง
2ห่อ
1กล่อง1ห่อ
1กล่อง2ม้วน
5กล่อง4ห่อ9ม้วน
2กล่อง2ม้วน
5ห่อ5ถุง
4กล่อง2ม้วน
1กล่อง2ห่อ
4ห่อ
1กล่อง
2กล่อง1ห่อ1ม้วน
5ม้วน1มัด
3ห่อ2กล่อง1มัด