ชื่อลูกค้า
คุณเพ็ญพักร์  เลาเทาะ
คุณนันทนา ขำประนต
Chanisda Duangsuwan
คุณ ชินพันธุ์ อัญชุลีประดิษฐ์
Pakwan c
คุณกมล  ศรีโพธิ์กลาง
Marcio Costa Silva/ Parawee Thapanapong
คุณกาญจน์ธินี กริชพิพรรธ
คุณติณณ์ภพ รัตนมุณี
คุณอัฑฒ์ฐากร ประทีปฐานิศร์
ร้าน ไปรษณีย์ (คุณชนิดาภา พรหมเมตา.)
ร้าน มาลียางยนต์
หจก.ชัยพัทธ์เครื่องเขียน
ร้าน เจ๊วี่  คุณ อัฉราภรณ์ เตียวสินเธาว์
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
DHL ขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
สุธนา ขนส่ง  สาย 3 086-8666995/081-5486080
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI040756835TH/EI040756861TH
PD122507344TH
EI040756875TH
 
EI040756844TH
EI040756858TH
PD122507327TH
PD122507335TH
PD122507313TH
PD122507358TH
 
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190806AA01-01
THASS20190806AB01-01
THASS20190806AC01-01
THASS20190806AD01-01
THASS20190806AE01-01
THASS20190806AF01-01
THASS20190806AG01-01
THASS20190806AH01-01
THASS20190806AI01-01
THASS20190806AJ01-01
THASS20190806AK01-02
THASS20190806AK02-02
THASS20190806AL01-02
THASS20190806AL02-02
THASS20190806AM01-02
THASS20190806AM02-02
THASS20190806AN01-02
THASS20190806AN02-02
THASS20190806AO01-02
THASS20190806AO02-02
THASS20190806AP01-02
THASS20190806AP02-02
THASS20190806AQ01-03
THASS20190806AQ02-03
THASS20190806AQ03-03
THASS20190806AR01-04
THASS20190806AR02-04
THASS20190806AR03-04
THASS20190806AR04-04
THASS20190806AS01-05
THASS20190806AS02-05
THASS20190806AS03-05
THASS20190806AS04-05
THASS20190806AS05-05
THASS20190806AT01-01
THASS20190806AU01-01
THASS20190806AV01-01
THASS20190806AW01-01
THASS20190806AX01-01
THASS20190806AY01-01
THASS20190806AZ01-01
THASS20190806BA01-02
THASS20190806BA02-02
THASS20190806BB01-02
THASS20190806BB02-02
THASS20190806BC01-02
THASS20190806BC02-02
THASS20190806BD01-02
THASS20190806BD02-02
THASS20190806BE01-02
THASS20190806BE02-02
THASS20190806BF01-04
THASS20190806BF02-04
THASS20190806BF03-04
THASS20190806BF04-04
THASS20190806BG01-04
THASS20190806BG02-04
THASS20190806BG03-04
THASS20190806BG04-04
THASS20190806BH01-01
THASS20190806BI01-01
THASS20190806BJ01-01
THASS20190806BK01-01
THASS20190806BL01-02
THASS20190806BL02-02
THASS20190806BM01-04
THASS20190806BM02-04
THASS20190806BM03-04
THASS20190806BM04-04
THASS20190806BN01-01
THASS20190806BO01-01
THASS20190806BP01-05
THASS20190806BP02-05
THASS20190806BP03-05
THASS20190806BP04-05
THASS20190806BP05-05
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5019083733533369
5019083733533969
5019083733534969
5019083733535369
5019083733534669
5019083733535569
5019083733534469
5019083733535469
5019083733533469
5019083733533869
5019083733535669
5019083733534569
5019083733535269
5019083733534369
5019083733533669
5019083733534769
5019083733533569
5019083733534069
5019083733536769
5019083733534169
5019083733537369
5019083733534269
5019083733537869
5019083733535069
5019083733538469
5019083733535969
5019083733539069
5019083733539669
5019083733536869
5019083733534869
5019083733537269
5019083733535769
5019083733537969
5019083733539769
5019083733538569
5019083733540269
5019083733539169
5019083733540769
5019083733535169
5019083733538869
5019083733535869
5019083733539469
5019083733536669
5019083733540069
5019083733537469
5019083733540569
5019083733538069
5019083733540969
5019083733536069
5019083733538969
5019083733536569
5019083733539569
5019083733537169
5019083733540169
5019083733537769
5019083733540669
5019083733541069
5019083733538369
5019083733539369
5019083733536269
5019083733539969
5019083733536969
5019083733540469
5019083733537569
5019083733540869
5019083733538169
5019083733541169
5019083733538769
5019083733538669
5019083733536469
5019083733539269
5019083733537069
5019083733539869
5019083733537669
5019083733540369
5019083733538269
ผู้รับ
คุณ ขนิษฐา ยะกัปล์
คุณ กนกวรรณ
หจก.ปรินทรการค้า
คุณ กฤษณา กัลยาลัง
บจก.ไถ่เชียงวัสดุก่อสร้าง
บริษัท มิทสึยะ เซโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณ มุนิล โพนาคา
บริษัท ไดสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณ นัดดา แซ่ลิ้ม
คุณกรรณิการ์ จันทร์เสถียร
คุณนพณัฐ แก้ววงษา
คุณนพณัฐ แก้ววงษา
บริษัท ชั้นฟ้าพาณิชย์ จำกัด
บริษัท ชั้นฟ้าพาณิชย์ จำกัด
คุณ สรชัช  สายพันธ์
คุณ สรชัช  สายพันธ์
ร้านบอสซั่ม.บี
ร้านบอสซั่ม.บี
คุณ สุวรรณ วันสุพงศ์
คุณ สุวรรณ วันสุพงศ์
บริษัท เอทีที ดิสทริบิวชั่น จำกัด
บริษัท เอทีที ดิสทริบิวชั่น จำกัด
บจก.เอ็นเอสพี เอ็นจิเนียริ่ง
บจก.เอ็นเอสพี เอ็นจิเนียริ่ง
บจก.เอ็นเอสพี เอ็นจิเนียริ่ง
คุณ ธนวัฒน์.
คุณ ธนวัฒน์.
คุณ ธนวัฒน์.
คุณ ธนวัฒน์.
คุณ กฤตพล  จีรังสุวรรณ
คุณ กฤตพล  จีรังสุวรรณ
คุณ กฤตพล  จีรังสุวรรณ
คุณ กฤตพล  จีรังสุวรรณ
คุณ กฤตพล  จีรังสุวรรณ
คุณ ซุบฮี สนิ
บริษัท ยูนิแลมป์ จำกัด
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
บริษัท เฟนเนลี่ จำกัด
คุณ ณัฐภรณ์
คุณไพลิน ปาลิยะสิทธิ์
บริษัท ธิงค์ออล จำกัด (คุณเกรียง)
คุณ ชนัญชิดาณัฏฐ์ อรรคศรีวร
คุณ ชนัญชิดาณัฏฐ์ อรรคศรีวร
คุณสมจิตร /บริษัท ทิพย์เมธา
คุณสมจิตร /บริษัท ทิพย์เมธา
บจก.เบทต้า ลาเท็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก.เบทต้า ลาเท็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
คุณนุชธิดา นวมพะเนียด
คุณนุชธิดา นวมพะเนียด
คุณ ชินพันธุ์ อัญชุลีประดิษฐ์
คุณ ชินพันธุ์ อัญชุลีประดิษฐ์
คุณอรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณอรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณอรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณอรอนงค์  เขียวรัตน์
บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
คุณมาราตรี ชิมิสุ
คุณชัยยศ  เทียนธนานุรักษ์
คุณนพวรรณ วงศ์วิจิตราภรณ์
คอฟฟี่อินดี้ พรพิมาน / คุณสมนึก
คุณสุนทรี ภักดีภูมิธนโชค
คุณสุนทรี ภักดีภูมิธนโชค
คุณ วิสูตร  อังศุภาคย์
คุณ วิสูตร  อังศุภาคย์
คุณ วิสูตร  อังศุภาคย์
คุณ วิสูตร  อังศุภาคย์
Paranee / คุณ ภารณี พรหมวงศ์
Nanchaya Kaewkhem
ห้างทองสุวรรณภูมิ 2
ห้างทองสุวรรณภูมิ 2
ห้างทองสุวรรณภูมิ 2
ห้างทองสุวรรณภูมิ 2
ห้างทองสุวรรณภูมิ 2