ชื่อลูกค้า
หจก.ว.ไทยเทรดดิ้ง
บริษัท เซ้นส์ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
คุณ กนกวรรณ วังอินทร์
คุณ  ณัฐณิชา วงษ์คล้าย
ตี๋  คุณ สุรพล
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพลิ้วรางน้ำ
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PC 314652570TH
PC 314652583TH
EW 676009085TH
EW 676009099TH
EW 676009125TH
EW 676009108TH
จำนวน
1 ชิ้น 4.05
1 ชิ้น 2.58
1 ชิ้น 1.04
1 ชิ้น 0.28
1 ชิ้น 0.81
1 ชิ้น 4.38