ชื่อลูกค้า
นางสาวมนสิชา จำปาทาสี
คุณ ศรีจันทร์ ฤทธิ์เนติกุล
คุณ อาทิตยา รัตนาพล
คุณ อุไรวรรณ หมั่นกระโทก
คุณพลอยพราว จิระวัฒนเอก
หจก.นครการเกษตร 2017
คุณ นิชารีย์ เศรษฐ์ธนานนท์
น.ส กัลยาณี อายุวงศ์
คุณ ขวัญจิต ปิ่นมณี
สุปราณี. ปังสี
ร้านควิก เซอร์วิส จันทบุรี (คุณ ภิรมณ์วดี กิตติกูลกิจ )
คุณสุกัญญา ทองอวม
K. บาส ศรีไชยนิวาศน์
นายสุรเดช ดาซามิ ( นี ศรีอามาน)
ร้าน บูรพาไปรษณีย์  (คุณ ภัทรวดี)
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167346205TH/PD167346196TH
EI347940106TH
EI347940097TH
EI347940110TH/EI347940123TH/ EI347840137TH
PD167346236TH
EI347940083TH
EI347940070TH
PD167346222TH
PD167346182TH
PD167346240TH
PD167346165TH
PD167346134TH
PD167346219TH
PD167346148TH/PD1673
PD167346179TH
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200120AA01-01
THASS20200120AB01-01
THASS20200120AC01-01
THASS20200120AD01-01
THASS20200120AE01-01
THASS20200120AF01-01
THASS20200120AG01-01
THASS20200120AH01-01
THASS20200120AI01-01
THASS20200120AJ01-01
THASS20200120AK01-01
THASS20200120AL01-01
THASS20200120AM01-01
THASS20200120AN01-01
THASS20200120AO01-02
THASS20200120AO02-02
THASS20200120AP01-02
THASS20200120AP02-02
THASS20200120AQ01-01
THASS20200120AR01-01
THASS20200120AS01-01
THASS20200120AT01-01
THASS20200120AU01-01
THASS20200120AV01-02
THASS20200120AV02-02
THASS20200120AW01-03
THASS20200120AW02-03
THASS20200120AW03-03
THASS20200120AX01-02
THASS20200120AX02-02
THASS20200120AY01-03
THASS20200120AY02-03
THASS20200120AY03-03
THASS20200120AZ01-04
THASS20200120AZ02-04
THASS20200120AZ03-04
THASS20200120AZ04-04
THASS20200120BA01-03
THASS20200120BA02-03
THASS20200120BA03-03
THASS20200120BB01-03
THASS20200120BB02-03
THASS20200120BB03-03
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5220014924522100
5220014924523000
5220014924521800
5220014924522700
5220014924522200
5220014924523200
5220014924522600
5220014924523500
5220014924521900
5220014924522800
5220014924522000
5220014924522900
5220014924523100
5220014924522300
5220014924522500
5220014924523300
5220014924522400
5220014924523400
5220014924523700
5220014924525200
5220014924523900
5220014924525400
5220014924524300
5220014924525700
5220014924524800
5220014924525900
5220014924525100
5220014924526100
5220014924523600
5220014924525300
5220014924524100
5220014924525500
5220014924524400
5220014924525600
5220014924524700
5220014924525800
5220014924525000
5220014924526000
5220014924523800
5220014924524000
5220014924524200
5220014924524900
5220014924524600
ผู้รับ
คุณ พนัสรมย์ มิตรสุนทรานนท์
บริษัท โมอาว็าด บางกอก แรร์ จูเว็ลส์
คุณวรางคณา ประสงค์มณี
บริษัท สินค้าคุณภาพดี จำกัด
คุณภาคภูมิ เทียมสงวน
หจก. เว็ทสไตล์
คุณ ชวลิต วานิชศรี
คุณ สุพิชญา ศุภวีระกุล
ร้านไมตรีจิตสโตร์. วัจนี โชติธนพันธุ์
หจก. จินตนาเฟสอท
บริษัท กู๊ดเฮลท์ อินโนฟิวชั่น จำกัด
คุณ จักรกฤษณ์
คุณ เสน่ห์  เรืองจันทร์
บริษัท ซี ที มิวสิค จำกัด
บริษัท เจเอสพี อีเลคทรอนิคส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
บริษัท เจเอสพี อีเลคทรอนิคส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
คุณยูยะ
คุณยูยะ
หนุ่ม สตางค์
คุณ สุวรรณ วันสุพงศ์
บริษัท รัชวิทย์ สตีล(2015) จำกัด
คุณ มาลี พรหมดี
คุณ ยุพิน ศรีภูมั่น
บริษัท คอบบ์ เท็ท ไฟน์ดิ้งส จำกัด
บริษัท คอบบ์ เท็ท ไฟน์ดิ้งส จำกัด
คุณกัลยาณี ชัยฤกษ์
คุณกัลยาณี ชัยฤกษ์
คุณกัลยาณี ชัยฤกษ์
บริษั จัดหางาน ทีเจ ดับเบิ้ล พลัส จำกัด
บริษั จัดหางาน ทีเจ ดับเบิ้ล พลัส จำกัด
บริษัท ไทย ออร์คิดส์ แล็บ จำกัด
บริษัท ไทย ออร์คิดส์ แล็บ จำกัด
บริษัท ไทย ออร์คิดส์ แล็บ จำกัด
คุณวีระชัย
คุณวีระชัย
คุณวีระชัย
คุณวีระชัย
บริษัท ชั้นฟ้าพาณิชย์ จำกัด
บริษัท ชั้นฟ้าพาณิชย์ จำกัด
บริษัท ชั้นฟ้าพาณิชย์ จำกัด
คุณ จันทร์จิรา มีสัตย์
คุณ จันทร์จิรา มีสัตย์
คุณ จันทร์จิรา มีสัตย์

หน้าที่ 4 จาก 420