ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190611AA01-03N
THASS20190611AA02-03N
THASS20190611AA03-03N
THASS20190611AB01-04N
THASS20190611AB02-04N
THASS20190611AB03-04N
THASS20190611AB04-04N
THASS20190611AC01-01N
THASS20190611AD01-01N
THASS20190611AE01-01N
THASS20190611AF01-01N
THASS20190611AG01-01N
THASS20190611AH01-01N
THASS20190611AI01-01N
THASS20190611AI02-02N
THASS20190611AJ01-01N
THASS20190611AK01-01N
THASS20190611AL01-02N
THASS20190611AL02-02N
THASS20190611AM01-01N
THASS20190611AN01-01N
THASS20190611AO01-07N
THASS20190611AO02-07N
THASS20190611AO03-07N
THASS20190611AO04-07N
THASS20190611AO05-07N
THASS20190611AO06-07N
THASS20190611AO07-07N
THASS20190611AP01-01N
THASS20190611AQ01-03N
THASS20190611AQ02-03N
THASS20190611AQ03-03N
THASS20190611AR01-03N
THASS20190611AR02-03N
THASS20190611AR03-03N
THASS20190611AS01-03N
THASS20190611AS02-03N
THASS20190611AS03-03N
THASS20190611AT01-03N
THASS20190611AT02-03N
THASS20190611AT03-03N
THASS20190611AU01-01N
THASS20190611AV01-01N
THASS20190611AW01-01N
THASS20190611AX01-05N
THASS20190611AX02-05N
THASS20190611AX03-05N
THASS20190611AX04-05N
THASS20190611AX05-05N
THASS20190611AZ01-04N
THASS20190611AZ02-04N
THASS20190611AZ03-04N
THASS20190611AZ04-04N
THASS20190611BA01-03N
THASS20190611BA02-03N
THASS20190611BA03-03N
THASS20190611BB01-02N
THASS20190611BB02-02N
THASS20190611BC01-01N
THASS20190611BD01-01N
THASS20190611BE01-02N
THASS20190611BE02-02N
THASS20190611BF01-01N
THASS20190611BG01-02N
THASS20190611BG02-02N
THASS20190611BH01-01N
THASS20190611BI01-01N
THASS20190611BJ01-01N
THASS20190611BK01-01N
THASS20190611BL01-01N
THASS20190611BM01-03N
THASS20190611BM02-03N
THASS20190611BM03-03N
THASS20190611BN01-05N
THASS20190611BN02-05N
THASS20190611BN03-05N
THASS20190611BN04-05N
THASS20190611BN05-05N
THASS20190611BO01-03N
THASS20190611BO02-03N
THASS20190611BO03-03N
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5119063434287729
5119063434288729
5119063434288229
5119063434289429
5119063434287829
5119063434288829
5119063434287929
5119063434289329
5119063434288029
5119063434288929
5119063434288129
5119063434289229
5119063434288429
5119063434289129
5119063434288329
5119063434288629
5119063434288529
5119063434289029
5119063434289529
5119063434292729
5119063434290429
5119063434293029
5119063434291129
5119063434293529
5119063434291629
5119063434294029
5119063434292329
5119063434294329
5119063434292529
5119063434289729
5119063434292929
5119063434290329
5119063434293429
5119063434291029
5119063434293829
5119063434291729
5119063434294229
5119063434292129
5119063434289629
5119063434294729
5119063434290229
5119063434295029
5119063434295229
5119063434290929
5119063434295329
5119063434295529
5119063434292429
5119063434293129
5119063434292829
5119063434294429
5119063434293329
5119063434289829
5119063434293729
5119063434290529
5119063434294129
5119063434291329
5119063434294929
5119063434291929
5119063434295129
5119063434292029
5119063434295429
5119063434289929
5119063434295629
5119063434290729
5119063434295729
5119063434291429
5119063434294629
5119063434290029
5119063434294829
5119063434290829
5119063434292629
5119063434291529
5119063434293229
5119063434291829
5119063434293629
5119063434292229
5119063434293929
5119063434290129
5119063434290629
5119063434291229
5119063434294529
ผู้รับ
บริษัท กู๊ด ฟู๊ดส์ อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด
บริษัท กู๊ด ฟู๊ดส์ อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด
บริษัท กู๊ด ฟู๊ดส์ อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด
คุณฐานันตร์ อรุณเลิศวณิชชา
คุณฐานันตร์ อรุณเลิศวณิชชา
คุณฐานันตร์ อรุณเลิศวณิชชา
คุณฐานันตร์ อรุณเลิศวณิชชา
คุณปรัศนียาภรณ์  ฤกษดายุทธ์
คุณ นันท์นภัส ธนัตถ์สิษฐ์
บริษัทเผ่าทอง ทองเจือ
คุณ ณัฐเศรษฐ์ สมแสน
คุณ อรรถวุฒิ  วิจิตรสัมพันธ์
คุณอติกานต์ แก้วมีสุข
คุณ ฉันทลักษณ์ รักษาอยู่
คุณ ฉันทลักษณ์ รักษาอยู่
บริษัท คอร์เดียล ไซเอนติฟิค จำกัด
คุณ พิชญา รอดรัตน์
ร้าน New Racing Part
ร้าน New Racing Part
คอฟฟี่อินดี้ พรพิมาน / คุณสมนึก
คุณภาณุ อ่อนชาติ
ร้านเครื่องสำอางค์ เมโย คุณณัฐยา ขจรศักดิ์ว่องไว
ร้านเครื่องสำอางค์ เมโย คุณณัฐยา ขจรศักดิ์ว่องไว
ร้านเครื่องสำอางค์ เมโย คุณณัฐยา ขจรศักดิ์ว่องไว
ร้านเครื่องสำอางค์ เมโย คุณณัฐยา ขจรศักดิ์ว่องไว
ร้านเครื่องสำอางค์ เมโย คุณณัฐยา ขจรศักดิ์ว่องไว
ร้านเครื่องสำอางค์ เมโย คุณณัฐยา ขจรศักดิ์ว่องไว
ร้านเครื่องสำอางค์ เมโย คุณณัฐยา ขจรศักดิ์ว่องไว
คุณ ณัฐฐ์กานต์ ศุภมงคลทวีสุข
บริษัท ซันโคคิโค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซันโคคิโค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซันโคคิโค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แกรนด์  คอนด้อม จำกัด
บริษัท แกรนด์  คอนด้อม จำกัด
บริษัท แกรนด์  คอนด้อม จำกัด
เคเล็บ จอแดน  ร้านกาแฟ gem forest  coffee
เคเล็บ จอแดน  ร้านกาแฟ gem forest  coffee
เคเล็บ จอแดน  ร้านกาแฟ gem forest  coffee
คุณ กานต์ฉัตร  วิทยามานิตกุล
คุณ กานต์ฉัตร  วิทยามานิตกุล
คุณ กานต์ฉัตร  วิทยามานิตกุล
คุณจักรพันธุ์  ขุนทอง
คุณสุพัตรา จันทร์สว่าง
คุณ ศิริธัช  เพราะขุนทด
บริษัท  ของสวยดี  จำกัด
บริษัท  ของสวยดี  จำกัด
บริษัท  ของสวยดี  จำกัด
บริษัท  ของสวยดี  จำกัด
บริษัท  ของสวยดี  จำกัด
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
บริษัท ดีไอวาย คอมเมิร์ซ จำกัด
บริษัท ดีไอวาย คอมเมิร์ซ จำกัด
บริษัท ดีไอวาย คอมเมิร์ซ จำกัด
คุณสมภูมิ  ธูปกลาง
คุณสมภูมิ  ธูปกลาง
วิสาหกิจชุมชนข้าวใส่ใจ
คุณภัทจิยะ แซ่เลี่ยง
บจก. ทู เอส เทค (ประเทศไทย)
บจก. ทู เอส เทค (ประเทศไทย)
คุณพลวัต  ติ๊บกาวิน
บริษัท ดิ ไอโวรี่ พัทยา จำกัด
บริษัท ดิ ไอโวรี่ พัทยา จำกัด
คุณอุมาพร  ดอนเหนือ
บริษัท อนันตาริเวอร์ฮิลส์ จำกัด
บริษัท โทเทิ่ล ไอที โซลูชั่น จำกัด
อู่เรือเกียรติแสง
ร้าน น้ำพริกปลาทูคุณเรียง
ร้านเกษตรชุมพวง คุณ นพรัตน์ บุตรศรีภูมิ
ร้านเกษตรชุมพวง คุณ นพรัตน์ บุตรศรีภูมิ
ร้านเกษตรชุมพวง คุณ นพรัตน์ บุตรศรีภูมิ
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
คุณวิโรจน์  ลีนะวงศ์อนันต์
บริษัท สันติชัย แอร์-ไฟฟ้า จำกัด
บริษัท สันติชัย แอร์-ไฟฟ้า จำกัด
บริษัท สันติชัย แอร์-ไฟฟ้า จำกัด
ชื่อลูกค้า
คุณนงนุช  กัณหารัตน์
Khun. Trinnajak Nakchu
คุณ สิทธิกร โพธิ์ทอง
คุณ ปัทมา  ธรรมกรสุขศิริ
คุณทรงสิทธิ์  อัตระผดุง
ร้านซุปเปอร์เฮง
ร้านสนามปิ่นทอง  น้อย อัฐธรรมรัตน์
คุณวาสนา เข็มเพ็ชร
ร้านโฮมเซอร์วิส คุณ อุเทน ศรีนาคเรือง
คุณ วิริยาภรณ์  แก้วกาญจน์  (บริษัท สุราษฎร์แอลอีดี)
คุณอริยะพร  แสนทวีสุข
คุณศศิวิมล ไชยศิริ
คุณธีรศักดิ์  จันทร์คำ
โรงแรมเสาวลักษณ์ วิลล่า (คุณวีระประพันธ์ พันธุมี)(ค่าขนส่งเก็บปลายทางนะค่ะ)
คุณ สุทธิพันธ์ อิทธิสัจจะกุล ร้านต๋อยดีไซน์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจวิบูลย์ ซัพพลาย
ร้าน สหบรรจุภัณฑ์  คุณเกษม ธิโป
ร้านสัมมาชีพ  (ติดต่อคุณหน่อย)
คุณ สุรพล ขำสวัสดิ์
คุณรวิวรรณ เจริญสุข
คุณ ปริญา สง่าวงศ์
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย 4 086-4026154
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
มะม่วง ขนส่ง สาย 4 โทร 086-7847987
บึงกาฬรุ่งเรือง สาย  4 089-9166193,089-9152733
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
ทวีทรัพย์ระยองขนส่ง  สาย 3 ซอยสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
สหทิพย์ทอง ขนส่ง สาย 2ซอยสนามกีฬา โทร.02-4498325-6/082-7628847
ม่งเส็งบุรีรัมย์ ขนส่ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา  โทร.02-8873258
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
     
    
     
     
เล่มที่  041  เลขที่  2038
5319060137478
5319060137423
5319060137522
เล่มที่  093  เลขที่ 04612
เลขที่ 629049336
เล่มที่ 086 เลขที่  4298
เล่มที่ 0388  เลขที่ 019359
เล่มที่   1672  เลขที่  083573
เล่มที่  697 เลขที่  34825
เล่มที่  086 เลขที่ 04279
เล่มที่  418 เลขที่  20853
เล่มที่  150  เลขที่  7469
เลขที่  16955
เล่มที่ 226 เลขที่  11260
     
     
จำนวน
1ชิ้น 2.65
1ชิ้น 2.75
1ชิ้น 2.0
1ชิ้น 2.68
5 กล่อง
2ห่อ1มัด
3กล่อง
1กล่อง1ห่อ
3ห่อ1กล่อง1ม้วน
2กล่อง2ม้วน
2 ม้วน
6ห่อ
2 มัด
20 ห่อ
4กล่อง1ห่อ
2ห่อ
1 กล่อง
2 กล่อง
2ม้วน2ถุง
1ชิ้น 8.60
1ชิ้น 1.55

หน้าที่ 4 จาก 254